Novinky

Státním svátkem si 17. listopadu připomínáme boj za svobodu a demokracii. Připomínáme si jednak uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 a události 17. listopadu 1989.  17. listopad bezesporu patří k obdobím, na který si každý z nás pamatuje. Každý si pamatuje, na dobu následujících dnů, týdnů a měsíců. Dnes je to již více než 30 let od událostí roku 1989. Na vysoké školy nastoupila nová generace studentů, kteří tuto dobu znají již jen z televize nebo z...
Dne 9. 11. proběhlo na naší fakultě ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) ONLINE školení s názvem „Bezpečnost zacházení s chemickými látkami podle platné legislativy“ v rámci projektu SYPO.  Tato skupinová intervize je zaměřena na pedagogy základních a středních škol. Cílem je snaha o to, aby si učitelé chemie osvojili základní znalosti o bezpečné manipulaci, ukládání a zacházení s chemickými látkami v kabinetech i učebnách, měli přehled o...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Přijďte si užít sváteční atmosféru a rozsvítit s námi univerzitní vánoční strom. Zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy na předvánoční setkání u rozsvíceného stromečku ve středu 30. listopadu. V 16:45 zahájíme předvánoční ladění. Přijďte si popovídat, ochutnat charitativní svařák a cukroví s rektorem univerzity.  Hudební doprovod zajistí DJ. V 17.00 hodin rozsvítíme univerzitní vánoční strom přání a naděje. ...
Milé kolegyně, milí kolegové,  milé studentky, milí studenti Univerzitě Pardubice a jejímu rektorovi záleží na komunikaci, proto vás zveme na nový typ setkání v netradičním formátu. Potkat s rektorem se od nynějška můžete také prostřednictvím pravidelného chatu - každé třetí úterý v měsíci. Máte otázky k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se premiérově v úterý 15. listopadu k chatu s rektorem a ptejte se na...
Ve čtvrtek 3. 11. 2022 proběhl na Fakultě chemicko–technologické Univerzity Pardubice slavnostní obřad instalace nového děkana prof. Ing. Petra Němce, Ph.D. Obřadu se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Pardubice v čele s rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D. Mezi pozvanými nechyběli zástupci Akademického senátu fakulty, vedoucí pracovišť fakulty a další významní hosté. V úvodu obřadu promluvil emeritní děkan prof. Ing....
Bezmála dvě stovky oborů představila letos na veletrhu Gaudeamus v Brně zájemcům o studium Univerzita Pardubice. Pomohla jí v tom zcela nová expozice, ale také vlastní studenti ze všech sedmi fakult. Právě ti informovali návštěvníky o možnostech vysokoškolského studia v Pardubicích. Maturanty v expozici oslovili opět vysokoškoláci z jednotlivých fakult s hravými prvky oblečení v červeno-bílé kombinaci, která symbolizuje univerzitní barvy....
Projekt Fondů EHP a Norska 2014-2021 Tým doc. Ing. Liběny Tetřevové, Ph.D. z Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Fakulty podnikatelské VUT v Brně a University College for Green Development, Bryne, Norsko, řeší mezinárodní projekt „Towards regenerative and sustainable development and society“. Projekt, který je financován z Fondu pro...
Ve středu 26. 10. 2022 se v zasedací místnosti děkanátu konalo první zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice s účastí kompletního nového vedení fakulty v čele s děkanem prof. Ing. Petrem Němcem, Ph.D. V úvodu zasedání prof. Němec předal členům jmenovací dekrety a popřál všem úspěšné působení ve Vědecké radě fakulty. Poté se již Vědecká rada věnovala standardním úkolům, mezi kterými byla například projednávání habilitačních...