Novinky

Z důvodu čerpání plánovaných dovolených, bude ve dnech 25. - 29. 7. přerušen provoz všech servisních tiskových služeb poskytovaných Katedrou polygrafie a fotofyziky. Upozorňujeme tímto všechny zájemce o tiskové práce spojené se zpracováním posterů, aby své požadavky posílaly s dostatečnou časovou rezervou. Příchozí požadavky v době dovolených, budou zařazovány do výroby následující pracovní den po dovolené 1.8.  Děkujeme za pochopení a...
Zájemci o studium na vysoké škole mají právě teď druhou šanci stát se studenty Univerzity Pardubice. Některé ze sedmi fakult nabízí možnost přihlásit se do druhého kola přijímacího řízení až do srpna podle toho, jaké zaměření si uchazeči vyberou.  Univerzita Pardubice - Najdi svoji identitu. Výsledky přijímacího řízení     Fakulta filozofická Fakulta vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení – přihlášky je možné podávat do 14...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Senzory budoucnosti 15. 07. 2022
Během hodiny dokáže vyrobit stovky metrů chytrých senzorů, které zabraňují plýtvání, zachraňují baterie nebo pomáhají zemědělcům. Chemik Tomáš Syrový z Fakulty chemicko-technologické začínal s potravinami a léčivy. Dnes tiskne senzory budoucnosti. Na jedné z vašich přednášek jste hned v úvodu nechal kolovat plenu. Proč? Publikum je potřeba na začátku odemknout. Snažím se tak navodit dobrou atmosféru a zároveň navázat na téma, protože to není ledajaká plena....
Univerzita Pardubice se podílela na premiérovém pracovním setkání vlády a kolegia Evropské komise v první den českého předsednictví v Radě EU. Jednání se uskutečnilo v pátek 1. července v Litomyšli, kde sídlí Fakulta restaurování, jejíž prostory i technika byly během reprezentativní akce využity. Části programu se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. „Je nám ctí, že naše univerzita může poskytnout část moderního zázemí u ...
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2022/23 v těchto třiletých bakalářských studijních programech: „Chemie“ „Hodnocení a analýza potravin“ „Anorganické a bioanorganické materiály“ „Polymerní materiály a kompozity“ „Farmakochemie a medicinální materiály“ „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“ „Ekonomika a management...
  O Z N Á M E N Í volební komise pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022-2026.   Volební komise zřízená Akademickým senátem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana FChT UPCE pro funkční období 2022-2026 oznamuje, že návrhy kandidátů na jmenování děkana podané členy akademické obce fakulty přijímá do pondělí...
Prohloubení již navázané spolupráce se základními školami bylo završeno podpisem smlouvy o spolupráci. Pět základních škol v našem regionu, jejichž žáci se umístili na předních příčkách v regionálním kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, potvrdilo svou spolupráci s Fakultou chemicko–technologickou. ZŠ se tak staly „fakultními školami“ FChT. Cílem této užší spolupráce je zvyšovat zájem žáků o chemii a také technické obory. Vybrané školy budou moci pravidelně...
Byl čtvrtek 24. února. Probudili se do dne, který měl být jako každý jiný. Studentský. Čekaly je přednášky, semináře a milá setkání s přáteli v kampusu. To ráno se ale probudili do války. Do války, kterou si nepřejí. Desítky ukrajinských studentů, ale také těch ruských, se společně s českými shodují na jednom. Není to válka mezi Rusy a Ukrajinci. Je to válka Vladimíra Putina. Studenti UPCE se ohlédli za dnem, v němž jejich země vstoupily do války. O zahájení ruské...