Novinky

Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje: přijímací řízení ke studiu v akad. roce 2013/14 v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu: "Speciální chemicko-biologické obory" obor "Bioanalytik" (pouze v prezenční formě studia) a 2. kolo přijímacího řízení ke studiu v akad. roce 2013/14 v   a) tříletém bakalářském studijním programu: "Chemie a technická chemie" obor "Chemie a technická chemie" (pouze v prezenční formě studia) b) tříletém...
35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil celostátní přehlídkou ve dnech 14. až 16. června 2013 v Brně. SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního institutu dětí a mládeže (NIDM MŠMT).   V oboru 03 CHEMIE získal 1. místo student Jan Hrabovský Gymnázium Josefa Ressela Chrudim   Název práce:  Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku Pracoviště: Katedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-...
Pardubice; Celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze: stala se jím Marie Nevyhoštěná ze ZŠ Letovice. Ve čtvrtek 30. května se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo 26 finalistů z deseti krajů. "V regionálních kolech soutěžilo celkem 5 000 žáků osmých a devátých tříd základních škol, což předčilo naše očekávání. Zdá se, že chemie je u...
Promoce 2013 03. 06. 2013