Novinky

Při listopadové akci Kavárny Universitas měli návštěvníci v Divadle Exil příležitost vyslechnout přednášku doktora Jana Mandyse z Fakulty ekonomicko-správní na téma "Zlí lidé mezi námi – jak je poznat a co já sám mohu dělat." Dozvěděli se, jakými rysy se vyznačují psychopaté a sociopaté, jakou perspektivu k této problematice nabízí rozličné vědní disciplíny, jaké (ne)jsou možnosti spolužití s těmito jedinci. V přednášce došla řeč i na vliv sociálních podmínek a...
Vážení studenti, rádi bychom Vás pozvali na další z volných přednášek v rámci Edukativních seminářů. Tentokrát se můžete těšit na lektorku Mgr. Pavlínu Potůčkovou. Přijďte zkusit nehodnotit, ale poznat hodnoty druhého a srovnat je s vlastním hodnotovým systémem. Hodnotový systém člověka Kdy: 23.11.2022 od 16:30 Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková. Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83) Seminář bude zaměřen na náš hodnotový...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ocenil na Setkání zaměstnanců a příznivců Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo 10. listopadu 2022, sedm významných osobností. „Fakulta byla formována osobnostmi, které s ní spojily desítky let svého života. Díky jejich prozíravosti, odvaze, životní moudrosti a úspěchu v různých aktivitách je naše fakulta silnou a stabilní institucí, která má na co navazovat a může se všestranně rozvíjet. Proto je...
OZNÁMENÍ o konání 21. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 13:30 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP) Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Návrh Řádu výběrového řízení...
Dne 10. listopadu 2022 proběhlo na Fakultě ekonomicko- správní Univerzity Pardubice zasedání Grémia děkana fakulty. Jedná se o poradní orgán, v němž zasedají výhradně zástupci odborné praxe, to je významných partnerů z řad podniků, státních orgánů, organizací veřejného sektoru a neziskových organizací.  Členové Grémia se seznámili s tím, jak vedení fakulty zapracovalo výzvy a připomínky, které vzneslo Grémium na svém prvním zasedání. Dále byly diskutovány úspěchy...
Přijďte si užít sváteční atmosféru a rozsvítit s námi univerzitní vánoční strom. Zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy na předvánoční setkání u rozsvíceného stromečku ve středu 30. listopadu. V 16:45 zahájíme předvánoční ladění. Přijďte si popovídat, ochutnat charitativní svařák a cukroví s rektorem univerzity.  Hudební doprovod zajistí DJ. V 17.00 hodin rozsvítíme univerzitní vánoční strom přání a naděje. ...
Rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva ocenil vědce, akademiky i celé týmy studentů. Mezi oceněnými měla své zástupce také Fakulta filozofická. Cenu rektora za významnou odbornou monografii obdržel PhDr. Ladislav Vít, Ph.D., z Fakulty filozofické za knihu The Landcapes of W. H. Auden´s Interwar Poetry: Roots and Routes. Tato vůbec první rozsáhlá publikace využívající básníkovy...
Jaká je současná mentalita ruského národa? Kde se vzalo ruské autoritářství, pocit ohrožení, nebo jejich rozpínavost? A jaký typ impéria Rusko představuje? Proč je územní prvek v ruském myšlení tak významný? „Rusko roste od svého zrodu, pokud se podíváme na mapu a vidíme moskevskou Rus někdy v polovině 13. století, tak to byl stát, který byl velký asi jako Morava a od té doby se v podstatě stal tím, jak nabaloval další a další území, největším státem světa. Ruské...