Novinky

Vážení kolegové, vážené kolegyně jménem předsednictva akademického senátu fakulty si Vám dovoluji postoupit informace týkající se voleb senátorů za naši fakultu do senátu Univerzity Pardubice. Akademický senát Univerzity Pardubice na svém 20. zasedání dne 4. října 2022 v souladu s Volebním řádem senátu Univerzity Pardubice vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice.   Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice Návrhy na...
Vážení kolegové, vážené kolegyně jménem předsednictva akademického senátu fakulty si Vám dovoluji postoupit informace týkající se doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. DOPLŇUJÍCÍ Volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice – STUDENTSKÉ SEKCE Návrhy na kandidáty je možné přijímat od 7.11. (9 hod) do 18. 11. 2022 (15 hod) Volby proběhnou ve dnech 5. 12. (9:00) - 6....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Výzva k Akademické obci FEI UPce Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice v rámci volebního celku FEI Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (dále jen AS FEI) vyhlašuje v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Pardubice ze dne 8. 9. 2021 (dále jen VŘ AS UPce) termín a způsob voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen AS UPce) v rámci volebního celku na FEI. Volby do...
INFORMACE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE V RÁMCI VOLEBNÍHO CELKU FES A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ   Volby do AS UPCE (v rámci FES) a volby do AS FES proběhnou v termínu 28. listopadu 2022 (0:00) až 30.listopadu 2022 (23:59) elektronickým způsobem. Volit se bude prostřednictvím volebního systému univerzity na adrese: https://evolby.upce.cz/. Přihlášení voličů (jejich autentizace) probíhá prostřednictvím...
Univerzita Pardubice tradičně pořádala sportovní i kulturní akce u příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Studenti, zaměstnanci a veřejnosti si připomněli zlomový rok 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU:, slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu. Také letos byl listopad na Univerzitě Pardubice ve znamení pohybu i kultury....
Vážení uživatelé, Český sociálněvědní datový archiv pořádá v pondělí 28. 11. 2022 od 15:00 do 18:00 hybridní seminář Open science a sdílení sociálněvědních dat v praxi: Data management plan, ochrana respondentů a legální aspekty sdílení dat. Akce se bude prezenčně konat v Akademickém konferečnním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1 a online přes ZOOM. Registrační formulář a další podrobnosti k akci naleznete zde: https://archiv.soc.cas.cz/cz/vyuka-a-kurzy/poradane-akce/event/21-...
V předvečer Dne boje za svobodu se v Pardubicích konala vernisáž výstavy hlavních témat tchajwanské literatury s názvem Na cestě za svobodou. Slavnostního zahájení výstavy se mimo jiné zúčastnil i tchajwanský velvyslanec, Jeho Excelence Ke Liang-Ruey a náměstkyně primátora města Pardubice paní Jiřina Klčová. Za Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice přivítala hosty proděkanka Irena Reimannová a na dálku též ředitelka Národního muzea tchajwanské literatury paní Lin Jin-...
U-čit-el (od slova číst), tedy předčítač, čtenář - takto Petr Rezek přednášel v počátcích nově založené restaurátorské školy v Litomyšli. Jeho přednášky měly neobvyklý náboj a dynamiku. Předčítal věty, které následně pomocí nepřeberného množství otázek rozebíral. Tak dal studentům nahlédnout do rozboru významu uměleckých děl skrze "předčítání" textů Teodora Hetzera a jiných teoretiků umění a filozofů. Rozebral do posledního detailu Giottovy výjevy v Padovské Areně, význam každého gesta...