Novinky

Poslední velká session tohoto semestru se speciálním hostem. Naši skromnou H1 navštíví Filip Dřímalka se svojí energetickou přednáškou "Podnikání v 21. století", která nabídne to nejlepší ze školení "Podnikání a marketing v 21. století" - www.know-how-klub.cz/skoleni Dnešní doba nabízí podnikatelům neuvěřitelné možnosti. Na přednášce vám Filip Dřímalka ukáže spoustu marketingových tipů, zdrojů, internetových aplikací a případových studií, jak založit úspěšný byznys a uspět...
Ve čtvrtek 11. dubna dopoledne bude ministr dopravy Ing. Zbyněk Stanjura přednášet studentům Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice o dopravní politice. Dopoledne zahájí ministr dopravy Zbyněk Stanjura návštěvu Univerzity Pardubice jednáním se zástupci univerzity - doc. Jiřím Caklem, prorektorem pro vnitřní záležitosti univerzity, statutárním zástupcem rektora, a doc. Janou Kubanovou, prorektorkou pro vnější vztahy a rozvoj. Hlavní část návštěvy proběhne na Dopravní fakultě Jana...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Přes 1,6 miliardy korun se podařilo Univerzitě Pardubice získat za posledních pět let na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V březnu 2013 také zahájila realizaci projektu modernizace výukového areálu v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách za 79 milionů korun. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace orientovaného...
V sobotu 6. 4. 2013 od 13:00 do přibližně 22 hodin bude probíhat upgrade centrálních aktivních prvků připojujících internet a servery do datové sítě. Bude omezen provoz většiny služeb, včetně vzdáleného VPN přístupu ke vnitřním službám. Také v neděli dopoledne může docházet ke krátkodobým výpadkům. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení  
Na úterý 9. dubna připravila Univerzita Pardubice ve spolupráci s Východočeským muzeem Pardubice NOC MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ. Tajuplná noc se zajímavostmi ze světa vědy, plná alchymie, kouzel a hrátek, nejrůznějších pokusů a zážitkových dílen se uskuteční přímo na pardubickém zámku od 16 hodin až do půlnoci. Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult připravily zajímavý program s nejrůznějšími zážitkovými dílnami a stanovišti, jejichž cílem je ukázat svět moderní vědy a techniky interaktivní a...
ŠKODA Uni Day 11.4.2013 od 10 hodin Fakulta chemicko-technologická UPce posluchárna HA - C1
  Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice zve na přednášky   Application of Comprehensive Two Dimensional Gas Chromatography for Environmental Quality Assessment   a   Green Analytical Chemistry - Principle and Application     které přednese   Dr. Mihail Simion Beldean-Galea Department of Biochemistry and Biochemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania     Přednášky se budou konat v úterý 9. dubna 2013...
Univerzita Pardubice má od pondělí 1. dubna nového kvestora Po 16 letech má Univerzita Pardubice nového kvestora. Novým členem vedení univerzity byl rektorem univerzity prof. Ing. Miroslavem Ludwigem jmenován na základě výběrového řízení Ing. PETR GABRIEL, MBA.   Funkce kvestora patří mezi jmenované funkce a nejvyšší orgány veřejné vysoké školy podle § 7 zákona o vysokých školách. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity a jedná za ni v rozsahu, který stanoví rektor. Petr...