Oceněné diplomové a bakalářské práce na Oddělení nátěrových hmota a organických povlaků v roce 2014

Bc. Nechvílová Kateřina

Ceny generálního ředitele společnosti Synthesia a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci

Vlastnosti polymerních filmů s obsahem silikátů  v závislosti na OKP a povrchové úpravě vrstvou vodivého polymeru a zinkferitu
Vedoucí: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Bc. Sedlář Jiří

Ceny společnosti Precheza a.s. za obsahově nejzajímavější diplomovou práci v oblasti anorganických pigmentů, jejich použití a technologií

Vliv polyanilinu s různými dopanty na korozně-inhibiční vlastnosti epoxidových a alkydových filmů
Vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Bc. Vepřeková Simona

Cena společnosti Juta

Inhibitory koroze pro vodouředitelná pojiva
Vedoucí:  Ing. David Veselý, Ph.D.

Bc. Boháčik Peter

Cena společnosti Juta

Vliv obsahu esterů kyseliny akrylové na vlastnosti kopolymerů na bázi styrenu připravených emulzní polymerací.
Vedoucí: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Derahová Darina

Studentská cena děkana

Nátěry odolné vůči působení vysoké vlhkosti a vody

Vedoucí práce: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Ing. Martina Hejdová

Soutěže AMAVET a SOČ 2013-2015

Christina Bachmannová
Téma práce: Vlastnosti organických povlaků v závislosti na struktuře, chemickém složení a koncentraci netoxických antikorozních pigmentů. Ekologické ochranné nátěry.

Kateřina Diblíková
Téma práce:
Vlastnosti ekologických organických  v závislosti na typu pojiva. Ekologické ochranné nátěry.

Gestoři: Ing. Tereza Hájková, Ing. Martina Hejdová, prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Lenka Kadidlová
Téma práce:
Oxidy s hvězdicovitými a jinými morfologicky zajímavými částicemi pro organické povlaky.

Kateřina Matoušková
Téma práce:
Vodivé polymery a  využití jejich vlastností v organických  povlacích.

Gestoři: Ing. Tereza Hájková, Ing. Martina Hejdová, prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci v akad. roce 2012/13
 
Martinková Monika
pracoviště:  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
vedoucí  práce:  prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
 
Rückerová Adéla
pracoviště:  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
vedoucí  práce:  Ing. Miroslav Večeřa, CSc.  
 
Cena děkana FChT za nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2013
 
Martina Hejdová
za diplomovou práci „Antikorozní a fyzikální vlastnosti ochranných filmů na bázi alkydové pryskyřice  v závislosti na struktuře a koncentraci pigmentu“
ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty
Vedoucí diplomové práce byla: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
 
Cena společnosti Devro s.r.o. za nejlepší diplomovou práci v oblasti chemie a biochemie
 
1.místo
Matěj Hájek
za diplomovou práci „Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů“
ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty
Vedoucí diplomové práce byla: Ing. Michaela Filipi, Ph.D.
 
Cena společnosti Synthesia a.s. za vynikající diplomovou práci obhájenou v roce 2013
 
Darina Hudousková
za diplomovou práci „Termická a chemická odolnost polymerních filmů v závislosti na typu pojiva a pigmentu“
ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty
Vedoucí diplomové práce byl: Ing. David Veselý, Ph.D.
 
Cena společnosti Precheza a.s. za vynikající diplomovou práci obhájenou v roce 2013
 
Tereza Hájková
za diplomovou práci „Vlastnosti polymerních filmů s obsahem částic TiO2 a CaTiO3 v závislosti na OKP a povrchové úpravě vodivým polymerem“
ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty
Vedoucí diplomové práce byla: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
 
Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2012/13
 
Lucie Zárybnická
za diplomovou práci „Antidegradanty kovalentně vázané na polystyren a polyethylen“
ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie výroby a zpracování polymerů
Vedoucím diplomové práce byl:  Ing. Miroslav Večeřa, CSc.
 
Studentská cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající disertační práci
 
Ing. Veronika Jašková
Studium fotokatalytické a antimikrobiální účinnosti nátěrových hmot.
Školitel: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek