Odborníci na výbušiny z 34 zemí světa se setkají na mezinárodním semináři na univerzitě

16. 4. 2018

Ve dnech 18. až 20. dubna se na tři stovky odborníků na výbušiny z 34 zemí světa potká na Univerzitě Pardubice na mezinárodním odborném semináři NTREM „New Trends in Reasearch of Energetic Materials“ – Nové trendy ve výzkumu energetických materiálů (EMs).

Třídenní mezinárodní konference Nové trendy ve výzkumu energetických materiálů (EMs) je odborným setkáním mladých vědecko-výzkumných pracovníků, univerzitních pedagogů a předních vědců v oboru energetických materiálů, které je již dlouhou dobu pro svoji odbornou prestiž zařazeno do mezinárodního kalendáře světových akcí výbušinářského oboru.

Tuto prestižní odbornou akci pořádá Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, v České republice unikátní vysokoškolské pracoviště, a to již dlouhých dvacet let. První seminář byl v Pardubicích organizovaný v roce 1998 Výzkumným ústavem průmyslové chemie v Explosii.

„Letošní 21. ročník bude v historii seminářů mimořádný, a to nejen z hlediska vědeckého, ale zejména kvůli enormnímu zájmu zahraničních kolegů. Vedle výměny nejnovějších odborných informací a poznatků v oboru a setkání i navázání osobních kontaktů mladých odborníků z různých zemí se bude řešit, jak dále v těchto populárních setkáních pokračovat,“ uvádí k tradičnímu mezinárodnímu setkání odborníků na výbušiny prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., z Ústavu energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který stál před dvěma desítkami let u vzniku tradice a tento druh mezinárodního odborného setkávání inicioval. „Zájem mladých kolegů a zahraničních specialistů nás samozřejmě velice těší, ale v této chvíli již přerostl kapacitní možnosti našeho moderního areálu univerzitní auly,“ zamýšlí se nad možnostmi pořádání dalších ročníků odborné akce její zakladatel prof. Zeman.

Na letošním semináři zazní celkem 44 přednášek a účastníci zhlédnou na 90 vědeckých vývěskových, tzv. posterových prezentací. Na seminář se zaregistrovalo na 300 účastníků z 34 zemí. Největší zastoupení mají specialisté na výbušiny z Číny, Ruska, Německa, Indie a Polska. K významným hostům letošního ročníku patří např. prof. Adam Cumming ze skotské Univerzity v Edinburghu (dlouholetý předseda vědeckého výboru semináře), prof. Thomas Klapötke, z LMU v Mnichově, děkani dvou ruských fakult, prorektor a jeden z děkanů indické Gulbarga University a další.

Necelou šestinu účastníků tvoří domácí odborníci z České republiky. „Čeští autoři se prezentují pěti postery z oblasti syntézy EMs, přípravy kokrystalů EMs, měření detonační rychlosti a citlivosti EMs k elektrické jiskře a testování výbušnosti organických prachů,“ vyjmenovává profesor Zeman odborné příspěvky dvacítky českých odborníků na výbušiny.

Na začátku pořádání těchto odborných výbušinářských setkání byl záměr naučit mladé vědecko-výzkumné pracovníky prezentovat své výsledky před vědeckým publikem. Tyto semináře jsou tedy od jeho prvního ročníku určeny především pro studenty-vysokoškoláky, doktorandy a mladé pracovníky ve vědeckém výzkumu, ale také pro univerzitní akademiky zabývající se oblastí energetických materiálů, jako je výzkum, vývoj, výroba, manipulace, otázky životního prostředí, testování, aplikace, a souvisejícího bezpečnostního inženýrství, tedy vysokoškolských oborů a činností, které mají v Pardubicích na Fakultě chemicko-technologické unikátní a letitou tradici.

Díky finanční podpoře sponzorů, firem i jednotlivců, se mohou právě mladí vědci, kterým hlavně je toto mezinárodního setkání určeno, účastnit bez placení vložného. Bývá jich až 70 % ze celkového počtu účastníků.

Mezi takové podporovatele a partnery akce patří např. Austin Detonator, a.s., Vsetín; Office of Naval Research Global (ONRG), US Army RDECOM – Atlantic, Biazzi AS, Switzerland, Temperatior, Ltd. Liberec, Explosia a.s. Pardubice, Nicolet CZ, Praha, OZM Research s.r.o. Hrochův Týnec.

Třídenní odborný mezinárodní seminář NTREM organizuje Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a probíhá ve dnech 18. – 20. dubna v prostorách univerzitní auly v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzita Pardubice