Studenti doktorského studia Povrchové inženýrství

Ing. Peter Boháčik

téma disertace: Polymerní pojiva na bázi strukturovaných kopolymerů

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Školící pracoviště: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, oddělení - ÚChTML

 

Ing. Tomáš Halenkovič

téma disertace: Tenké chalkogenidové vrstvy

školitel: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.

školící pracoviště: Katedra polygrafie a fotofyziky

 

Ing. Iva Charamzová

téma disertace: Studium komplexů vanadu (IV) využitelných jako sikativy pro alkydové nátěrové hmoty.

školitel: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

školící pracoviště: Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek - ÚChTML

 

Ing. Aneta Machálková

 

Ing. Ivan Majer

téma disertace: Syntéza a studium vlivu korozních inhibitorů na ochranné organické povlaky

školitel: Dr. Ing. Petr Antoš, Dr.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Zuzana Mikešová

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

Ing. Kateřina Nechvílová

téma disertace: Studium nových vodivých materiálů pro organické povlaky

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

školitel specialista: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

 

Rahman Md. Mostafizur, MSc.

 

Ing. Rückerová Adéla

školitel: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

 

Ing. Martina Říhová

téma disertace: Vaření a bělení natronové buničiny ze slámy řepky olejky

školitel: doc.Ing. František Potůček, CSc.

 

Ing. Válka Roman

 


 

Ing. Nela Bendáková

téma disertace: Samočistící nátěr na dřevo na bázi usměrněného fotokatalytického efektu

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

školící pracoviště: Synpo, a.s.

 

Ing. Rudolf Beran

 

Ing. Matěj Hájek

téma disertace: Vliv oxidů dusíku na lignocelulózové materiály

školitel: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

školitel specialista: Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

školící pracoviště:ÚChTML

 

 

Ing. Kateřina Hájková

téma disertace: Vytěsňovací praní natronové buničiny ze slámy řepky olejky 

školitel: prof. Ing. František Potůček, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Tereza Hájková

téma disertace:  Vliv povrchové úpravy vodivými polymery na vlastnosti vybraných částic pigmentů

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

školitel specialista: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Lenka Hlaváčková

 

Ing. Miroslav Kohl

téma disertace: Vliv vodivých pomymerů a dalších látek na korozně-inhibiční vlastnosti epoxyesterových nátěrů plněných kovovým zinkem.

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

školitel specialista: doc. Ing. Eva Černošková, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Martin Křižan

téma disertace: Studium katalytického působení organokovových a koordinačních sloučenin přechodných kovů v oxidačně zasychajících nátěrových hmotách

školitel: doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

školitel specialista: Ing. Milan Erben, Ph.D.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Ondřej Mikala

téma disertace: Studium absorpce par pórovitými biomateriály

školitel: prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Zuzana Nádvorníková

téma disertace: Stabilizátory chemicky vázané na polymery

školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Školitel specialista: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Ladislav Novák

Téma disertace:  Chemická legislativa pro chemické  speciality

školitel: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Kristián Petruf

téma disertace: The use of luminescence in printed electronic display systems

školitel: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.

školící pracoviště: Katedra polygrafie a fotofyziky

 

Ing. Ondřej Preininger

téma disertace: Studium vlivu organokovových sloučenin na autooxidaci pojiv na bázi alkydových pryskyřic

školitel: doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

školitel specialista: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

 

Ing. Tomáš Schiffmann

 

Ing. Ondřej Škola

téma disertace: Studium migrace látek z UV zářením tvrditelných systémů

školitel: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.

školící pracoviště: Katedra polygrafie a fotofyziky

 

Ing. Martina Vlasová

Téma disertace: Studium vybraných vlastností a struktury objemových nekrystalických materiálů a tenkých filmů

školitel: doc.Ing. Eva Černošková, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Adam Vojtovič

Téma disertace: Mikroenkapsulace textilních barviv pro barvení chemických vláken

školitel: doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

školitel specialista: Ing. Michal Černý, Ph.D.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Lucie Zárybnická

téma disertace: Polymerní fosfazeny

školitel: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

školitel specialista: Ing. Miroslav Večeřa, CSc., RNDr. Milan Alberti, CSc.

školící pracoviště: ÚChTML

 

Ing. Zgoni Hedvika

školitel: prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Téma disertace: Využití metody A4F-MALS pro studium molekulární struktury lakařských emulzních akrylátových kopolymerů

Školící pracoviště: ÚChTML