Ing. Václav Lochař, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Václav Lochař, Ph.D.

Kontakty

466 037 054, 466 037 041, 466 037 345
vaclav.lochar@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7132-9925

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra fyzikální chemie (30340)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KFCH/C014 (2019) - - - SE
KFCH/C015 (2019) G - CV -
KFCH/C062 (2019) - - - SE
KFCH/C062 (2019) - PR - -
KFCH/C063 (2019) - - CV -
KFCH/C066 (2019) G - - -
KFCH/C066 (2019) - - CV -
KFCH/C122 (2019) - - CV -
KFCH/C123 (2019) - - CV -
KFCH/C124 (2019) - - - SE
KFCH/C227 (2019) G - - -
KFCH/C432 (2019) - - - SE
KFCH/C837 (2019) G - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MUSELIK, J. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - KUBOVA, K. REGRESNÍ ANALÝZA DISOLUČNÍHO PROFILU LÉČIVA A ODHAD MECHANISMU UVOLŇOVÁNÍ LÉČIVA Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 5, s. 328-336. ISSN: 0009-2770.
MATZICK, K. - SLEZÁKOVÁ, B. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. RELEASE KINETICS OF TRAMADOL HYDROCHLORIDE FROM MATRICES CONTAINING MIXTURE OF BIOPOLYMERS – ALGINATE AND CHITOSANE. In 7th International Conference on Chemical Technology : book of abstracts. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. PH7-PH7 s. ISBN 978-80-88307-01-3.
SLEZÁKOVÁ, B. - MATZICK, K. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. The Effect of the Temperature on the Pentoxifylline Release from Lipophilic Matrix Tablets. In 7th International Conference on Chemical Technology : book of abstracts. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. P51-P51 s. ISBN 978-80-88307-01-3.
MATZICK, K. - SLEZÁKOVÁ, B. - LOCHAŘ, V. - KOMERSOVÁ, A. FTIR Study of the Interactions Between Alginate and Chitosan Biopolymers During Dissolution Process. In 7th International Conference on Chemical Technology : book of abstracts. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. P54-P54 s. ISBN 978-80-88307-01-3.
KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - MYSLÍKOVÁ, K. - MUŽÍKOVÁ, J. - BARTOŠ, M. The effect of co-processed dry binder with microcrystalline cellulose on release of verapamil hydrochloride from hydrophilic matrix tablets Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2018, vol. 75, no. 5, s. 1223-1231. ISSN: 0001-6837.
KOMERSOVÁ, A. - KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - LOCHAŘ, V. - ČEGAN, A. Why is the hydrolytic activity of acetylcholinesterase pH dependent? Kinetic study of acetylcholine and acetylthiocholine hydrolysis catalyzed by acetylcholinesterase from electric eel Zeitschrift für Naturforschung C = A Journal of Biosciences, 2018, vol. 73, no. 9-10, s. 345-351. ISSN: 0939-5075.
MUZIKOVA, J. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - VILDOVA, L. - VOŠOUSTOVÁ, B. - BARTOŠ, M. Comparative evaluation of the use of dry binders in a physical mixture or as a coprocessed dry binder in matrix tablets with extended drug release Acta Pharmaceutica, 2018, vol. 68, no. 3, s. 295-311. ISSN: 1330-0075.
KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - SLEZÁKOVÁ, B. - MUŽÍKOVÁ, J. EXTENDED RELEASE OF PENTOXIFYLLINE - DUAL MATRIX TABLETS CONTAINING POLYVINYL ALCOHOL AND GLYCERYL DIBEHENATE. In Book of abstracts of the 6th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2018. s. L7-L7 s. ISBN 978-80-86238-83-8.
LOCHAŘ, V. - KOMERSOVÁ, A. - MATZICK, K. Solubility of verapamil hydrochloride in aqueous solutions depending on temperature. In Book of abstracts of the 6th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2018. s. P80-P80 s. ISBN 978-80-86238-83-8.
MYSLÍKOVÁ, K. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - MUŽÍKOVÁ, J. Extended release tablets containing co-processed dry binders and tramadol hydrochloride - determination of the content uniformity Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 115-128. ISSN: 1211-5541.
MATZICK, K. - LOCHAŘ, V. Vliv teploty a míchání na disoluční profil léčiva obsahující kyselinu salicylovou. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 115-120 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
MYSLÍKOVÁ, K. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - MUŽÍKOVÁ, J. Effect of alcohol on tramadol hydrochloride release from controlled release formulations containing co-processed dry binders. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 433-438 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
MYSLÍKOVÁ, K. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. Release kinetics of tramadol hydrochloride from solid drug formulations Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen 2016, s. 67-79. ISSN: 1211-5541.
MUŽÍKOVÁ, J. - HOLUBOVÁ, K. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. Study of dual matrix tablets containing hypromellose of different viscosity degree and glyceryl dibehenate Acta Poloniae Pharmaceutica, 2016, vol. 73, no. 2, s. 461-468. ISSN: 0001-6837.
KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - MYSLÍKOVÁ, K. - MUŽÍKOVÁ, J. - BARTOŠ, M. Formulation and dissolution kinetics study of hydrophilic matrix tablets with tramadol hydrochloride and different co-processed dry binders European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, vol. 95, no. December, s. 36-45. ISSN: 0928-0987.
MYSLÍKOVÁ, K. - LOCHAŘ, V. - KOMERSOVÁ, A. - MUŽÍKOVÁ, J. Effect of Alcohol and Pepsine Presence to Dissolution from Hydrophilic Matrix Tablets. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. P66-P66 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
MUŽÍKOVÁ, J. - MUCHOVÁ, S. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. Compressibility of tableting materials and properties of tablets with glyceryl behenate Acta Pharmaceutica, 2015, vol. 65, no. 1, s. 91-98. ISSN: 1330-0075.
HUSÁKOVÁ, L. - URBANOVÁ, I. - KULIŠOVÁ, V. - MUSELÍK, J. - LOCHAŘ, V. - BRUS, J. - VESELÁ-LAŇAROVÁ, J. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HAVELKA, P. - MOŤKOVÁ, P. - ŠRÁMKOVÁ, J. - BENEŠ, L. Characterization and in vitro evaluation of the behaviour of 6-carboxycellulose/Ag(I) in the presence of microorganisms Cellulose Chemistry and Technology, 2015, vol. 49, no. 3-4, s. 291-301. ISSN: 0576-9787.
MUŽÍKOVÁ, J. - HÁVOVÁ, S. - ONDREJČEK, P. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. A study of tablets with a co-processed dry binder containing hypromellose and alpha-lactose monohydrate Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2014, vol. 24, no. 1, s. 100-104. ISSN: 1773-2247.
ŠEICHLOVÁ, M. - LOCHAŘ, V. Stanovení molekulové hmotnosti nízkomolekulárních látek pomocí parního osmometru. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 183-188 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
DOSTÁL, L. - JAMBOR, R. - RŮŽIČKA, A. - JIRÁSKO, R. - LOCHAŘ, V. - BENEŠ, L. - DE PROFT, F. Non-conventional Behavior of NCN Chelated Organoantimony(III) Sulfide and Isolation of Cyclic Organoantimony(III) Bis-Pentasulfide. Inorganic Chemistry, 2009, vol. 48, no. 22, s. 10495-10497. ISSN: 0020-1669.
LOCHAŘ, V. - SMOLÁKOVÁ, L. SELECTIVE OXIDATION OF CROTYL ALCOHOL AND CROTONALDEHYDE ON V2O5/ MgO: IN SITU FTIR STUDY Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2009, vol. 96, no. 1, s. 117-123. ISSN: 0133-1736.
LOCHAŘ, V. - PYTEL, M. - SMOLÁKOVÁ, L. FTIR study of the interaction of crotyl alcohol and crotonic acid with surface of SiO2, TiO2 and ZrO2 Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. N, s. 121-127. ISSN: 1211-5541.
LOCHAŘ, V. - BARTOŠ, J. FTIR Study of the Interaction of D3-acetonitrile with Surface of V2O5-MoO3 Mixed Catalyst Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, vol. 13, no. N, s. 99-103. ISSN: 1211-5541.
LOCHAŘ, V. FTIR study of methanol, formaldehyde and methyl formate adsorption on the surface of Mo/ Sn oxide catalyst Applied catalysis A: General, 2006, vol. 309, no. 1, s. 33-35. ISSN: 0926-860X.
LOCHAŘ, V. - PYTEL, M. FTIR study of Crotyl alcohol, Crotonaldehyde and Crotonic acid adsorption on the surface of the V/Zr oxide catalyst Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, no. 12, s. 71-79. ISSN: 1211-5541.
LOCHAŘ, V. - PYTEL, M. FTIR study on the interaction of crotyl alcohol and crotonic acid with SiO2, TiO2 and ZrO2. In Sampling catalysis research in the Pannonian Region ? Proceedings of the 8th Pannonian International Catalysis Symposium. Szeged, Hungary: Hungarian Zeolite Association, 2006. s. 179-183 s. ISBN 963-06-0138-9.
LOCHAŘ, V. - DROBNÁ, H. FTIR study of the interaction of crotonaldehyde and maleic anhydride with V2O5 and MoO3 Applied catalysis A: General, 2004, vol. 269, no. 1-2, s. 27-31. ISSN: 0926-860X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Research of prospective materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
New laboratory exercices from physical chemistry focusing on drug dissolution study Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
The innovation and modernization of educational practices in physical chemistry at the University of Pardubice Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.2012 28.02.2015
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace a tvorba laboratorních cvičení z Fyzikální chemie HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
FTIR studie katalytické oxidativní dehydrogenace krotonaldehydu v plynné fázi Post-graduate (doctorate) grants Grantová agentura ČR 2002-01-01 2005-12-31