Ing. David Šilha, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. David Šilha, Ph.D.

Ing. David Šilha, Ph.D.

Kontakty

466 037 765, 466 037 769, 466 037 713
david.silha@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2374-3969

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9:00-11:00 ,
Čtvrtek
13:00-15:00 -
Vždy po předchozí domluvě e-mailem
Předmět (Rok) Role
KBBV/C147 (2019) G PR CV -
KBBV/C266 (2019) G - - -
KBBV/C276 (2019) G - - -
KBBV/C363 (2019) G - CV SE
KBBV/C374 (2019) G - - -
KBBV/C375 (2019) G - - -
KBBV/C384 (2019) - PR - -
KBBV/C434 (2019) G - - -
KBBV/C441 (2019) G - - -
KBBV/C482 (2019) G - - -
KBBV/C484 (2019) G - - -
KBBV/C485 (2019) G - - -
KBBV/C509 (2019) - - CV -
KBBV/C640 (2019) G - CV SE
KBBV/C642 (2019) G - - -
KBBV/C669 (2019) G - - -
KBBV/C853 (2019) G - - -
KBBV/C853 (2019) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠILHA, D. - VACKOVÁ, B. - CSÁNOVÁ, M. - ŠILHOVÁ, L. In vitro activity of spice extracts against Arcobacter spp. and influence on their biofilm formation Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, vol. 9, no. 3, s. 552-556. ISSN: 1338-5178.
ŠILHA, D. - VACKOVÁ, B. - ŠILHOVÁ, L. Occurrence of virulence-associated genes in Arcobacter butzleri and Arcobacter cryaerophilus isolates from foodstuff, water, and clinical samples within the Czech Republic Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 1, s. 25-31. ISSN: 0015-5632.
ŠILHA, D. - MORÁVKOVÁ, K. - ŠKODOVÁ, G. - VYTŘASOVÁ, J. Viability and biofilm formation of Arcobacter spp. at various processing temperatures Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol. 58, no. 3, s. 208-213. ISSN: 1336-8672.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. - BAJER, T. - PEJCHALOVÁ, M. Antimikrobiální účinnost extraktů získaných z olejů a jejich vliv na biofilmovou aktivitu. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 113-126 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Porovnání chemického složení a biologických vlastností esenciálních olejů získaných hydrodestilací a parní destilací vavřínu ušlechtilého (Laurus nobilis L.). In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 139-154 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
MORÁVKOVÁ, K. - SIROTKOVÁ, S. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. Tvorba biofilmů u bakterií rodu Arcobacter za různých kultivačních podmínek. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. s. 151-155 s. ISBN 978-80-89738-19-9.
SIROTKOVÁ, S. - ŠILHA, D. - MORÁVKOVÁ, K. Tvorba biofilmů u klinicky významných bakterií čeledi Campylobacteraceae Tvorba biofilmů u klinicky významných bakterií čeledi Campylobacteraceae. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 197-204 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - BAJEROVÁ, P. Těkavé látky uvolňované z cibule. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 97-111 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
ZETKOVÁ, K. - OPRŠAL, J. - PŠENIČKOVÁ, Z. - ŠILHA, D. Polymerní aditivum na bázi polyetheraminu a kyseliny salicylové. CZ: SYNPO, a. s..
OPRŠAL, J. - ZETKOVÁ, K. - PŠENIČKOVÁ, Z. - ŠILHA, D. Preservation without preservatives. In XII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2019. s. 136 s. ISBN 978-80-906269-4-2.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - ŠILHA, D. Volatile Substances Released from Onion. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 28 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. Antimikrobiální účinky olejových extraktů a jejich vliv na biofilmovou aktivitu. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2019. s. 35 s. ISBN 978-80-971422-9-2.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Kvalitativní analýza těkavých látek uvolňujících se z arekového ořechu a testování antimikrobiálních vlastností extraktu získaného SDE. In 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 29-30 s. ISBN 978-80-8208-015-8.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Comparison of Chemical Composition and Biological Properties of Essential Oils Obtained by Hydrodistillation and Steam Distillation of Laurus nobilis L.. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 27 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
MORÁVKOVÁ, K. - VACKOVÁ, B. - SIROTKOVÁ, S. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. Tvorba biofilmů a další potenciální faktory virulence u Arcobacter spp.. In RANK - rutinní analýza nukleových kyselin. Pardubice: Stapro s.r.o., 2019. s. 49 s. ISBN 978-80-87436-15-8.
ŠILHA, D. - VACKOVÁ, B. - ŠILHOVÁ, L. - CSÁNOVÁ, M. Inhibition effects against arcobacters occurring in the Czech Republic. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2019. s. 79 s. ISBN 978-80-973411-0-7.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. Bakterie rodu Arcobacter a jejich biofilmová aktivita Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, 2018, vol. 4, no. Podzim, s. 155-162. ISSN: 0009-0646.
ŠILHA, D. - VACKOVÁ, B. - ŠILHOVÁ, L. Occurrence of virulence–associated genes in Arcobacter butzleri and Arcobacter cryaerophilus isolates within the Czech Republic. In Acta Biochimica Polonica. Varšava: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 2018. s. 81-82 s.
BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil, Distilled Aromatic Water and Herbal Infusion from Epilobium parviflorum Schreb. Industrial Crops and Products, 2017, vol. 100, no. June, s. 95-105. ISSN: 0926-6690.
ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHOVÁ, L. Susceptibility to 18 drugs and multidrug resistance of Arcobacter isolates from different sources within the Czech Republic Journal of Global Antimicrobial Resistance, 2017, vol. 9, no. June, s. 74-77. ISSN: 2213-7165.
KUČEROVÁ, S. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠVECOVÁ, B. Survival of Arcobacter butzleri and Arcobacter cryaerophilus strains in the presence of sea buckthorn extracts Journal of Food and Nutrition Research, 2017, vol. 56, no. 1, s. 10-17. ISSN: 1336-8672.
ŠILHA, D. "Passive filtration" as a tool for better capture of small bacteria. In Theory and Practise for Diseases Diagnosis. 1. vyd. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2017. 6 s. ISBN: 978-3-330-08438-4.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. Porovnání chemického složení a antibakteriálních vlastností esenciálních olejů získaných hydrodestilací a parní destilací Levandule lékařské. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 165-172 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
ŠILHA, D. - CSÁNOVÁ, M. - VACKOVÁ, B. - ŠILHOVÁ, L. Antimicrobial effect of natural extracts obtained from plant material. In Plant : the sources of research material. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, 2017. s. 31-32 s. ISBN 978-83-7847-445-6.
ŠILHA, D. - VACKOVÁ, B. - ŠILHOVÁ, L. Faktory virulence a citlivost k antibiotikům u Arcobacter spp.. In Tomáškovy dny 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 13-14 s. ISBN 978-80-210-8585-5.
VACKOVÁ, B. - ŠILHOVÁ, L. - ŠILHA, D. Faktory virulence a tvorba bakteriálního biofilmu u arkobakterů. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 203-208 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
BAJER, T. - ŠILHA, D. - PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Evaluation of the chemical composition and antibacterial activities of the essential oils of Lavandula angustifolia Mill. obtained by hydrodistillation and steam distillation. 2017.
PEJCHALOVÁ, M. - ŽABČÍKOVÁ, S. - ŠILHOVÁ, L. - ŠILHA, D. - BROŽKOVÁ, I. - HASLOVA, M. Presence of Arcobacter species in pet cats and dogs in the Czech Republic Veterinární medicína, 2016, vol. 61, no. 8, s. 449-455. ISSN: 0375-8427.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Survival of selected bacteria of Arcobacter genus in disinfectants and possibility of acquired secondary resistance to disinfectants Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2016, vol. 5, no. 4, s. 326-329. ISSN: 1338-5178.
ŠILHOVÁ, L. - ŠILHA, D. Bacterial biofilms - the main ways for characterization and detection. In Theory and Practise for Medical Diagnosis. 1. vyd. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2016. 16 s. ISBN: 978-3-659-87015-6.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. Modern method for evaluation of antibiograms. In Theory and Practise for Medical Diagnosis. 1. vyd. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2016. 16 s. ISBN: 978-3-659-87015-6.
KUČEROVÁ, S. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠVECOVÁ, B. Antimicrobial activity of the extracts from the Sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides L.) against bacteria of the genus Arcobacter. In 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2016. s. 143-144 s. ISBN 978-80-270-0136-1.
KUČEROVÁ, S. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Výskyt arkobakterů a jejich přežívání v přítomnosti vybraných přírodních látek. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 97-107 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
ŠILHA, D. Arcobacter spp. – patogen, který uniká naší pozornosti. In 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2016. s. 89-90 s. ISBN 978-80-270-0136-1.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. Susceptibility and multidrug resistance of Arcobacter isolates within the Czech Republic. In 3rd Congress of Baltic Microbiologist 2016. Vilnius: Vilnius University, 2016. s. 101-102 s. ISBN 978-609-459-745-9.
ŠILHOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Hodnocení tvorby biofilmu vybraných patogenů vyskytujících se v potravinářském průmyslu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, vol. 64, no. 3, s. 169-175. ISSN: 1210-7913.
ŠILHOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. FISH DETECTION OF CAMPYLOBACTER AND ARCOBACTER ADHERED TO STAINLESS STEEL COUPONS Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2015, vol. 4, no. 4, s. 347-351. ISSN: 1338-5178.
BROŽKOVÁ, I. - ŠMAHOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. INFLUENCE OF CHOSEN MICROBES AND SOME CHEMICAL SUBSTANCES ON THE PRODUCTION OF AFLATOXINS Potravinarstvo, 2015, vol. 9, no. 1, s. 9-17. ISSN: 1338-0230.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Modified isolation method of Arcobacter spp. from different environmental and food samples Folia Microbiologica, 2015, vol. 60, no. 6, s. 515-521. ISSN: 0015-5632.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Arcobacter spp. – modern method for detection. In Laboratory Techniques with Applicability in Medical Practise. 1. vyd. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2015. 13 s. ISBN: 978-3-659-31724-8.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Výskyt a izolace Arcobacter spp.. In Správy klinickej mikrobiológie. Bratislava: Slovenská spoločnost klinickej mikrobiológie SLS, 2015. s. 36 s.
ŠILHOVÁ, L. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Detekce biofilmu patogenních bakterií metodou FISH. In Správy klinickej mikrobiológie. Bratislava: Slovenská spoločnost klinickej mikrobiológie SLS, 2015. s. 48 s.
ŠILHA, D. - HRUŠKOVÁ, L. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Survival of selected bacteria from the genus Arcobacter on various metallic surfaces Journal of Food and Nutrition Research, 2014, vol. 53, no. 3, s. 217-223. ISSN: 1336-8672.
ŠILHA, D. - HRUŠKOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Bacteria of the genus Arcobacter, their occurrence and diseases. In Methods for Diseases Diagnostic with Applicability in Practice. 1. vyd. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2014. 8 s. ISBN: 978-3-8473-4502-2.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Detekce vybraných patogenů pomocí metody FISH. In Čo nového v mikrobiológii 2014. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. s. 46-53 s. ISBN 978-80-971422-2-3.
ŠILHA, D. - HRUŠKOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Vlivy působící na přežívání arkobakterů. In Čo nového v mikrobiológii 2014. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. s. 209-214 s. ISBN 978-80-971422-2-3.
ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - BEŇOVÁ, B. - MOŤKOVÁ, P. Effect of Selected Types of Beer on Bacteria of the Genus Arcobacter Current Microbiology, 2013, vol. 66, no. 6, s. 368-373. ISSN: 0343-8651.
ŠILHA, D. - PŘIDALÍKOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Rezistence kampylobakterů a arkobakterů k dekontaminačním prostředkům. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov: zborník. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. s. 197-202 s. ISBN 978-80-971422-0-9.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠILHA, D. Hodnocení tvorby biofilmu u arkobakterů. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov: zborník. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. s. 81-86 s. ISBN 978-80-971422-0-9.
ŠILHA, D. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Bakterie rodu arcobacter v potravinářském průmyslu. In 15. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 240-241 s. ISBN 978-80-227-4078-4.
ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Resistance of arcobacters and campylobacters to decontaminants. In Book of abstracts: The 20th Young Investigators seminar on Analytical Chemistry. Maribor: University of Maribor, 2013. s. 43-44 s. ISBN 978-961-248-396-8.
ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠVECOVÁ, B. Bakterie rodu Arcobacter a jejich přežívání v nápojích. In XIV. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí: sborník příspěvků. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012. s. 58-60 s. ISBN 978-80-7305-612-4.
ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠVECOVÁ, B. Bacteria of the genus arcobacter and their survival in beverages. In Books of abstracts: 19th young investigator´s seminar on analytical chemistry. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2012. s. 38-39 s. ISBN 978-961-6311-72-4.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠILHA, D. HODNOCENÍ TVORBY BIOFILMU U ARKOBAKTERŮ. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 63-72 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
ŠILHA, D. - HRUŠKOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. ARKOBAKTERY A JEJICH CITLIVOST K VYSYCHÁNÍ NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 161-166 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - BEŇOVÁ, B. Přežívání arkobakterů v některých nápojích. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 119-130 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Removal of polyfluorinated acids from contaminated materials using chemical degradation ZÉTA - Program to support applied research Technologická agentura České republiky 2019-04-01 2021-03-31
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2011 Hodnocení a analýza potravin Univerzita Pardubice Přežívání akrobakterů v některých nápojích
Bc. 2009 Chemie a technologie potravin Univerzita Pardubice Prebiotika a jeich využití v potravinářství
Ph.D. 2015 Analytická chemie Univerzita Pardubice Studie výskytu Arcobacter spp. v prostředí a vlivy působící na jejich přežívání

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2013 - 2015 Asistent Univerzita Pardubice
Nyní Odborný asistent Univerzita Pardubice
2011 - 2013 Doktorand Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2012 Univerzita Brašov, Lékařská fakulta Brašov, Rumunsko Rumunsko 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Československá společnost mikrobiologická
Nyní Bulletin Československé společnosti mikrobiologické - člen redakční rady
Nyní člen Hlavního výboru ČSSM

Propagační činnost Univerzity Pardubice - projekty BRAVO I a II, Gaudeamus, Den otevřených dveří, ...