Ing. Hana Jiránková, Dr. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Kontakty

466 037 134
hana.jirankova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2325-8886

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení chemického inženýrství (30351)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
9:00-11:00 a 13:00-15:00
,
Středa: 
13:00-15:00
Předmět (Rok) Role
KKO/K1BIF (2022) - PR - -
KKO/P1BIF (2022) - PR - -
KKO/P1BIO (2022) - PR - -
UECHI/C021 (2022) - - - SE
UECHI/C022 (2022) - - CV -
UECHI/C138 (2022) G - - -
UECHI/C505 (2022) G - - -
UECHI/C575 (2022) - PR - SE
UECHI/C650 (2022) G PR - SE
UECHI/C830 (2022) - - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JIRÁNKOVÁ, H. Aktuální směry vývoje membránových technologií. In Sborník z workshopu projektu KUSmem. Česká Lípa: Česká membránová platforma (CZEMP), 2018. s. 13-24 s. ISBN 978-80-906831-4-3.
JASTŘEMBSKÁ, K. - JIRÁNKOVÁ, H. - MIKULÁŠEK, P. Membránové procesy v pivovarnictví CHEMagazín, 2017, vol. 26, no. 6, s. 21-24. ISSN: 1210-7409.
KULHAVÝ, M. - SMOLNÝ, M. - JIRÁNKOVÁ, H. - CAKL, J. The use of precipitation methods for treatment of leachate from municipal landfills Innovative remediation technologies - research and experience, 2017, vol. 9, no. 1, s. 1-7. ISSN: 1805-0182.
JASTŘEMBSKÁ, K. - JIRÁNKOVÁ, H. - MIKULÁŠEK, P. Dealcoholisation of standard solutions by reverse osmosis and diafiltration Desalination and Water Treatment, 2017, vol. 75, no. May, s. 357-362. ISSN: 1944-3994.
JASTŘEMBSKÁ, K. - JIRÁNKOVÁ, H. - MIKULÁŠEK, P. Dealcoholization of Model Solutions by Reverse Osmosis and Diafiltration. In PERMEA Membrane Conference of Visegrad Countries : book of abstracts. Česká Lípa: Česká membránová platforma (CZEMP), 2016. s. "70-1" s. ISBN 978-80-904517-6-6.
KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - RŮŽIČKA, M. - JIRÁNKOVÁ, H. Zeta potenciál a velikost částic vznikajících při úpravě průsakových vod ze skládek komunálního odpadu. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 90-94 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KULHAVÝ, M. - SMOLNÝ, M. - JIRÁNKOVÁ, H. - CAKL, J. Využití srážecích metod při úpravě průsakových vod ze skládek komunálního odpadu. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 20-26 s. ISBN 978-80-86832-94-4.
JIRÁNKOVÁ, H. ZÁKLADY MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ A JEJICH APLIKACE V POTRAVINÁŘSTVÍ. In Membránové procesy v potravinářství 2016. Česká Lípa: Česká membránová platforma (CZEMP), 2016. s. 6-16 s. ISBN 978-80-904517-7-3.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - SABO, Š. Hybrid Membrane Proccesses at Heavy Metals Separations from Wastewater. In Proceedings 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2015. s. 218-223 s. ISBN 978-80-89475-14-8.
JASTŘEMBSKÁ, K. - JIRÁNKOVÁ, H. Dealcoholisation of Model Solutions by Reverse Osmosis. In Membranes and Membrane Processes. Česká Lípa: Česká membránová platforma (CZEMP), 2015. s. 1-13 s. ISBN 978-80-904517-4-2.
KERTÉSZ, S. - CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. Submerged hollow fiber microfiltration as a part of hybrid photocatalytic process for dye wastewater treatment Desalination, 2014, vol. 343, no. June 2014, s. 106-112. ISSN: 0011-9164.
MIKULÁŠEK, P. - DOLEČEK, P. - JIRÁNKOVÁ, H. - KINČL, J. - KOČIŘÍK, M. - POSPÍŠIL, P. - SCHAUER, J. Tlakové membránové procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. 260 s. ISBN: 978-80-7080-862-7.
MIKULÁŠEK, P. - DOLEČEK, P. - JIRÁNKOVÁ, H. - KINČL, J. - KOČIŘÍK, M. - POSPÍŠIL, P. - SCHAUER, J. Tlakové membránové procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. 260 s. ISBN: 978-80-7080-862-7.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - ŠIŠKA, B. - PALARČÍK, J. Dead-end membrane microfiltration used for water treatment. In Proceedings of the 40th International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2013. s. 690-695 s. ISBN 978-80-89475-09-4.
KERTÉSZ, S. - CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. Enhancing the Hollow Fiber Microfiltration of Aqueous TiO2 Dispersions using Ultrasound and Backflushing. In Proceedings of Permea 2013. Warsaw: Polish Membrane Society (Polskie Towarzystwo Membranowe), 2013. s. 123-133 s. ISBN 978-83-7789-227-5.
MULLER, G. - JANOŠKOVÁ, K. - BAKALÁR, T. - CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. Removal of Zn(II) from aqueous solutions using Lewatit S 1468 Desalination and Water Treatment, 2012, vol. 37, no. 1-3, s. 146-151. ISSN: 1944-3994.
MIKULÁŠEK, P. - JIRÁNKOVÁ, H. - PALATÝ, Z. - ŠKORVAN, O. - HOLBA, M. - PLOTĚNÝ, K. Separation of Hydrocarbons from Water by Pressure Driven Membrane Processes Procedia Engineering, 2012, vol. 44, no. 2012, s. 1982-1983. ISSN: 1877-7058.
MIKULÁŠEK, P. - JIRÁNKOVÁ, H. Tlakové membránové procesy. In Membránové procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. 56 s. ISBN: 978-80-7080-808-5.
MIKULÁŠEK, P. - JIRÁNKOVÁ, H. - ŠÍPEK, M. - FRIESS, K. - BOUZEK, K. Transport látek membránami. In Membránové procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. 43 s. ISBN: 978-80-7080-808-5.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - ŠIŠKA, B. Inovace laboratoří z chemického inženýrství. In Sborník příspěvků CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 1-5 s. ISBN 978-80-905035-0-2.
ŠKORVAN, O. - HOLBA, M. - PLOTĚNÝ, K. - MIKULÁŠEK, P. - PALATÝ, Z. - CHÝLKOVÁ, J. - ŠIŠKA, B. - BENDOVÁ, H. - JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. Separace uhlovodíků z vod. In Sborník příspěvků CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. "V18-1"-"V18-13" s. ISBN 978-80-905035-0-2.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. Organic dye removal by combined adsorption-membrane separation process Desalination and Water Treatment, 2010, vol. 20, no. 1-3, s. 96-101. ISSN: 1944-3994.
CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. Characteristics of ion exchange and filtration processes in the zeolite-enhanced membrane microfiltration Desalination and Water Treatment, 2010, vol. 14, no. 1-3, s. 21-29. ISSN: 1944-3994.
CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. Microfiltration of Lewatite particles through ceramic membrane. In Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference PERMEA 2010. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2010. s. 210-216 s. ISBN 978-80-227-3339-7.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - ŠIŠKA, B. Comparative study of organic dyes adsorption on PAC. In Proceedings of the 37th International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2010. s. 237-243 s. ISBN 978-80-227-3290-1.
KAŠPAR, S. - JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. Adsorption kinetics study of PAC-organic dye system Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 14, no. 1, s. 165-173. ISSN: 1211-5541.
BLÁHOVÁ, B. - VYTŘASOVÁ, J. - JIRÁNKOVÁ, H. Spektrofotometrická detekce tvorby biofilmu. In Sborník příspěvků ze semináře XI. Monitorování cizirodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 13-18 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - ŠIŠKA, B. - CAKL, J. The Study of Dead-end Microfiltration -Adsorption Process. In Proceedings of 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008. s. 1-7 s. ISBN 978-80-227-2903-1.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. - ŠIŠKA, B. Removal of Organic Dyes from Aqueous Solutions by Powered Activated Carbon Adsorption Combined with Membrane Microfiltration Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 129-138. ISSN: 1211-5541.
JIRÁNKOVÁ, H. - CAKL, J. - MARKVARTOVÁ, O. - DOLEČEK, P. Combined Membrane Process at Waste Water Treatment Separation and Purification Technology, 2007, vol. 58, no. 1, s. 299-303. ISSN: 1383-5866.
ŠIŠKA, B. - JIRÁNKOVÁ, H. - CAKL, J. - DOLEČEK, P. The Study of Rheological Properties of Zeolite Water Dispersions. In Proceedings of the 34th International Conference of SSChE. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 209/1-209/9 s. ISBN 978-80-227-2640-5.
JIRÁNKOVÁ, H. - CAKL, J. - DOLEČEK, P. - KINČL, J. The Utilization of Hybrid Membrane Process for Organic Dye Removal. In Proceedings of the PERMEA 2007. Budapest: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 1-4 s. ISBN 978-963-9319-69-1.
JIRÁNKOVÁ, H. - CAKL, J. - DOLEČEK, P. - MARKVARTOVÁ, O. Combined Membrane Process at Waste Water Treatment. In Proceedings of the 2nd European Conference on Filtration and Separation. Compiegne, France: Université de Technologie de Compiegne, 2006. s. 362-367 s. ISBN 2-913923-25-9.
CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - HRUBÁ, M. Combined Membrane Processes : Comparing of Dead-end and Cross-flow Modes. In Proceedings of the 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006. Praha, Česká republika: Process Engineering Publisher Ing. Jan Novosad, 2006. s. P3.116/1-P3.116/7 s. ISBN 80-86059-45-6.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. - ŠIŠKA, B. The Dead-end Hollow Fibre Microfiltration Module Testing Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2005, vol. N, no. 11, s. 209-219. ISSN: 1211-5541.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. The Water Treatment Using a Combined Membrane Microfiltration Process. In Proceedings of 32nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava, Slovensko: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005. s. 229/1-229/8 s. ISBN 80-227-2224-3.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. The Study of Dead-end Hollow Fibre Microfiltration Process. In Proceedings of Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries PERMEA 2005. Wroclaw, Polsko: Politechnika Wrocławska, 2005. s. WWWO06/1-WWWO06/8 s. ISBN 83-7085-894-5.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. Kombinované membránové procesy při úpravě vody. In Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha, Česká republika: Česká společnost chemického inženýrstvi, 2005. s. A2.06/1-A2.06/11 s.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. The Study of a Process Combining Cross-flow Micro-filtration and Ion-exchange on Natural Zeolite. In Proceedings of 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava, Slovensko: Slovak Society of Chemical Engineering, 2004. s. 042/1-042/10 s. ISBN 80-227-2052-6.
CAKL, J. - JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. Enhancing Membrane Microfiltration Effectiveness Using Zeolite "A" Dose. In Proceedings of the 30th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava, SK: Slovak Society of Chemical Engineering, 2003. s. M3 s. ISBN 80-227-1889-0.
CAKL, J. - DOLEČEK, P. - JIRÁNKOVÁ, H. - MIKULÁŠEK, P. Flux and Retention in Cross-flow Microfiltration with Periodic Membrane Backflushing : Pore narrowing Model for Partially Retentive Membranes. In Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation PERMEA 2003. Bratislava, SK: Slovak Society of Chemical Engineering, 2003. s. P10.1 s. ISBN 80-227-1922-6.
VYTŘASOVÁ, J. - JIRÁNKOVÁ, H. - ZACHOVÁ, I. - MIKULECKÁ, R. Využití mikrofiltrační jednotky k záchytu mikroorganismů. In Mikrobiológia vody 2003. Univerzita Komenského Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2003. s. 128-139 s. ISBN 80-223-1922-8.
JIRÁNKOVÁ, H. - STRATILOVÁ, J. - DOLEČEK, P. - CAKL, J. Zeolite Additives in Cross-Flow Microfiltration - Sorptive Capacity. In Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation PERMEA 2003. Bratislava, SK: Slovak Society of Chemical Engineering, 2003. s. P1.17 s. ISBN 80-227-1922-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Moderní postupy v oblastech environmentálního inženýrství a hodnotového managementu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Technologická agentura České republiky 01.11.16 31.12.19
Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Využití moderních postupů v environmentálním a chemickém inženýrství a managementu hodnotových sítí Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Moderní postupy a operace environmentálního a chemického inženýrství a řízení výkonnosti v hodnotových sítích Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Modernizace laboratoří z chemického inženýrství FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.09 31.12.09
Inovace laboratoří z chemického inženýrství FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Dr. 1996 chemické inženýrství Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1994 TU Lyngby Kodaň Dánsko 6