Ing. Břetislav Češek, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Břetislav Češek, CSc.

Kontakty

466 038 060
bretislav.cesek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1733-3771

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení dřeva, celulózy a papíru (30434)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C075 (2022) G - - -
UCHTML/C080 (2022) G - - -
UCHTML/C161 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - GOJNÝ, J. Water activity restriction by application of essentials oils Cellulose Chemistry and Technology, 2019, vol. 53, no. 3-4, s. 281-289. ISSN: 0576-9787.
ČABALOVÁ, I. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - KAČÍK, F. - TRIBULOVÁ, T. The influence of selected efficient compounds of essential oils for paper protection Journal of Cultural Heritage, 2019, vol. 37, no. May–June 2019, s. 148-154. ISSN: 1296-2074.
ČABALOVÁ, I. - KAČÍK, F. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. - TRIBULOVÁ, T. - ĎURKOVIČ, J. Changes in the Chemical and Physical Properties of Paper Documents due to Natural Ageing BioResources, 2017, vol. 12, no. 2, s. 2618-2634. ISSN: 1930-2126.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Mutual absorption of water and essential oils vapours by lignocellulosic material - verification of measured data. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 82-89 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Zařízení na řízené uvolňování par odpařovaných z kapalné fáze tvořené různě těkavými složkami. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29646,
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - HÁJKOVÁ, K. - ŘÍHOVÁ, M. Analýza stárnutí štěpky. neuveden. 18 s.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - HÁJEK, M. Výzkum separátorů na archovači. 1. 46 s.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Behaviour of lignocellulosic materials during wet aging in the presence of essential oils Cellulose Chemistry and Technology, 2015, vol. 49, no. 9-10, s. 853-862. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Evaluation of absorption kinetic of water and essential oils vapours by lignocellulosic material. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 121-131 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. Esenciální oleje a lignocelulózové materiály. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 17-19 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - HÁJEK, M. Hodnocení hypermolekulárních struktur a jejich vlastností u pórovitých lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - BŘÍZA, D. Thermo-Responsive Behaviour of Cellulosic Materials Cellulose Chemistry and Technology, 2014, vol. 48, no. 3-4, s. 225-236. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Mutual Competitive Absorption of Water and Essential Oils Molecules by Porose Ligno-Cellulosic Materials Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 2014, vol. 2014, no. 5, s. 66-75. ISSN: 2158-7027.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - KŘŮMAL, K. - VEČEŘA, Z. Ochrana lignocelulózových materiálů aplikací par esenciálních olejů - posouzení vlivů těchto látek na jejich vlastnosti Papír a celulóza, 2014, vol. 69, no. 3-4, s. 93-97. ISSN: 0031-1421.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, vol. 56, no. 2, s. 73-80. ISSN: 1336-3824.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Cellulosic Sorption Filter Materials with Surface Flocculation Activity—A Hopeful Anticipation of Water Purification Journal of Water Resource and Protection, 2014, vol. 6, no. 3, s. 165-176. ISSN: 1945-3094.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - ČEŠEK, B. - ČABALOVÁ, I. Distribúcia dĺžky vlákien historických papierových dokumentov Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, vol. 56, no. 2, s. 55-61. ISSN: 1336-3824.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ČABALOVÁ, I. - KŘŮMAL, K. Vliv atmosféry tvořené zředěnými parami esenciálních olejů na pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 271-275 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ČABALOVÁ, I. - KŘŮMAL, K. Esenciální oleje a pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi – ochrana archiválií. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-5 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. Hypermolecular structure of lignocellulosic materials and their properties. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 224-231 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov. In Sborník "55. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti". Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. s. 27-36 s. ISBN 978-80-228-2568-9.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Essential Oils Influence upon Chemical Aging Process of Lignocellulosic Materials. In Sborník "18th International Papermaking Conference PROGRESS´14". Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-83-60419-08-6.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - KŘŮMAL, K. Cellulose and lignocellulose materials - influence of the atmosphere of diluted vapors of essential oils. In Sborník "18th International Papermaking Conference PROGRESS´14". Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-83-60419-08-6.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Star zenie celulozy jako kluczowy proces w degradacji papieru Przeglad Papierniczy, 2013, vol. 69, no. 5, s. 291-298. ISSN: 0033-2291.
POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Effect of adding secondary fibers to kraft pulp on strength properties and air resistance Cellulose Chemistry and Technology, 2013, vol. 47, no. 5-6, s. 455-460. ISSN: 0576-9787.
GURUNG, B. - POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. Bending stiffness of chemi-mechanical pulp of rapeseed straw. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 105-110 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vliv esenciálních olejů na vlastnosti lignocelulózového materálu. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 98-108 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Vliv stárnutí na pH ligno-celulózových pórovitých materiálů. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 65-75 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Charakterizace hypermolekulárních a povrchověmolekulárních vlastností pórovitých materiálů. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 76-97 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
GURUNG, B. - POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. Bending stiffness of chemi-mechanical pulp of rapeseed straw. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 105-110 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Utilization of Recycled Fibers in Sack Paper. In Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2012. s. 181-185 s. ISBN 978-80-89475-04-9.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. Kinetics of vapour diffusion and condensation in natural porous cellulosic fibre web ISRN Materials Science, 2011, vol. neuveden, no. 2011, s. "7944306-1"-"7944306-7". ISSN: 2090-6099.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - POTŮČEK, F. - GOJNÝ, J. Kinetics of Vapour Diffusion and Condensation in Natural Porous Polymeric Fibre Web. In Proceedings of IX. International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. s. 1-20 s. ISBN 978-80-228-2207-7.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. Evaluation of Microstructural and Hypermolecular Properties of Cellulosic Materials in Web Form Cellulose Chemistry and Technology, 2006, vol. 40, no. 9-10, s. 705-717. ISSN: 0576-9787.
DOMIN, P. - NESLÁDEK, I. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. Challenges in Moulded Fibre Production. In Sborník konference "Challenges of Pulp and Paper Technology". Praha: Společnost průmyslu papíru a celulózy, 2006. s. 1-8 s. ISBN 83-915451-9-9.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - ADÁMKOVÁ, G. Evaluation of Hygroscopicity Kinetic of Paper, Moulded Fibre Products and other Pore Materials Cellulose Chemistry and Technology, 2005, vol. 39, no. 3-4, s. 277-302. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Rheosedimentation ? a Tool for Evaluation of Pulp Fibre Behaviour in Wet State Papír a celulóza, 2005, vol. 59, no. 7-8, s. 224-229. ISSN: 0031-1421.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Rheosedimentation ? a Tool for Evaluation of Pulp Fibre Behaviour in Wet State Papír a celulóza, 2005, vol. 59, no. 7-8, s. 224-229. ISSN: 0031-1421.
POTŮČEK, F. - MILICHOVSKÝ, M. - CHÝLKOVÁ, J. - ČEŠEK, B. Polysulphide Kraft Cooks and Their Influence on Papermaking Behaviour Cellulose Chemistry and Technology, 2005, vol. 39, no. 5-6, s. 473-481. ISSN: 0576-9787.
CHALUPA, J. - MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. The influence of recycling on paper characteristis. In Proc. 1st Int. IARIGAI Conf.. neuveden: neuveden, 2005. s. 198-201 s. ISBN 3-89700-100-4.
ČEŠEK, B. Evaluation of pulp fibre papermaking properties by rheosedimentation method. In Proc. VIth International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. s. 41-42 s. ISBN 80-228-1484-9.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Influence of porosity properties of paper products on theirs hygroscopicity behaviour. In Proc. 15th International Papermaking Conference. neuveden: neuveden, 2005. s. 32/1-32/12 s. ISBN 83-915451-9-9.
MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. Determination of Pitch in Washing Filtrates Cellulose Chemistry and Technology, 2004, vol. 38, no. 1-2, s. 39-43. ISSN: 0576-9787.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. Rheosedimentation - typical and characteristic phenomenon of paper matter Cellulose Chemistry and Technology, 2004, vol. 38, no. 5-6, s. 385-397. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Hygroscopicity of moulded fibre products. In Proc. V. Int. Symp.. Zvolen: TU, 2004. s. 277-301 s. ISBN 80-228-1328-1.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Členství v European Synchrotron Radiation Facility INGO II (2011-2017) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.15
Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI Ministerstvo kultury 01.01.11 31.12.15
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10