Ing. Aleš Vávra | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Aleš Vávra

Kontakty

ales.vavra@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8919-999X

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra fyzikální chemie (30340)

Vědecký pracovník
researcher
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
FROLICH, K. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - JÍLKOVÁ, A. The long-term catalytic performance of mixed oxides in fixed-bed reactors in transesterification Renewable Energy, 2019, vol. 143, no. December, s. 1259-1267. ISSN: 0960-1481.
MUSIL, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. Improved method of water removal from vegetable oil Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 3, s. 767-769. ISSN: 2585-7290.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Butanolysis: Comparison of potassium hydroxide and potassium tert-butoxide as catalyst for biodiesel preparing from rapeseed oil Journal of Environmental Management, 2018, vol. 218, no. July, s. 555-561. ISSN: 0301-4797.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Acceleration and simplification of separation by addition of inorganic acid in biodiesel production Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 192, no. August, s. 390-395. ISSN: 0959-6526.
HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - MĚKOTOVÁ, M. - MUSIL, M. Biodiesel: The study of methyl esters loss in the glycerol phase at various conditions Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 197, no. October, s. 1573-1578. ISSN: 0959-6526.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Kinetics and mechanism of the butanolysis of rapeseed oil. In 13th conference on sustainable development of energy, water and environment systems : book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 331-331 s.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - JÍLKOVÁ, A. - FROLICH, K. - KOCÍK, J. Using of Mg-Al and Mg-Fe mixed oxides in transesterification in fixed-bed reactor. In 50. Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2018. s. Po49 s. ISBN 978-80-87351-53-6.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - FROLICH, K. - KOCÍK, J. - JÍLKOVÁ, A. The cataytic performance of Mg/Al and Mg/Fe mixed oxides in transesterification in flow reactor. In 13th conference on sustainable development of energy, water and environment systems : book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 286-286 s.
MACH, P. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Příprava směsi (ethyl a butyl) esterů řepkového oleje. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2018. s. 206-207 s. ISBN 978-80-89597-99-4.
HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - JÍLKOVÁ, A. - FROLICH, K. - KOCÍK, J. The influence of various precursors on properties of Mg-Fe hydrotalcites and mixed oxides. In 50. Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2018. s. Po11 s. ISBN 978-80-87351-53-6.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - FROLICH, K. - VÁVRA, A. Mg-Fe mixed oxides and their rehydrated mixed oxides as catalysts for transesterification Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 161, no. September, s. 1423-1431. ISSN: 0959-6526.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. Transesterification of rapeseed oil by butanol and separation of butyl ester Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 155, no. July, s. 28-33. ISSN: 0959-6526.
HÁJEK, M. - MÜCK, J. - KOZÁČEK, P. - KOCÍK, J. - LEDERER, J. - VÁVRA, A. The synthesis of Zn-Al hydrotalcites under different conditions and testing in aldol condensation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 129-144. ISSN: 1211-5541.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The removal of free fatty acids from methyl ester Renewable Energy, 2017, vol. 103, no. April, s. 695-700. ISSN: 0960-1481.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. - HÁJEK, M. Butanolysis: Comparison of potassium hydroxide and potassium butoxide as catalyst for biodiesel preparing. In 12th SDEWES Conference 2017 : book of abstracts. Záhřeb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2017. s. 298 s.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - VÁVRA, A. - JÍLKOVÁ, A. Potential of Mixed Oxides as Catalyst for Methylester Production. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. PO84 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
FROLICH, K. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Hydrotalcite based Mg/Fe oxides with varying acido-basic properties. In 7th Czech-Italian-Spanish Symposium on Catalysis : program and abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. PO13 s. ISBN 978-80-87351-42-0.
JÍLKOVÁ, A. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Směsné oxidy jako katalyzátory pro transesterifikaci. In Chémia a technologie pre život : 19. celoslovenská studentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2017. s. 234-235 s. ISBN 978-80-89597-77-2.
VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Výroba bionafty: zrychlení a zjednodušení separace přídavkem anorganické kyseliny. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. RP02 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - MUSIL, M. - PETRŽÍLKOVÁ, M. Biodiesel: The influence of various conditions on the solubility of esters in glycerol phase. In 12th SDEWES Conference 2017 : book of abstracts. Záhřeb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2017. s. 507 s.
PERKOVÁ, I. - FROLICH, K. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. Mixed Mg/Fe oxides from hydrotalcites as catalysts for aldol condensation: Effect of Mg/Fe ratio. In 49th Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. PO27 s. ISBN 978-80-87351-47-5.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - FROLICH, K. - VÁVRA, A. Mg-Fe mixed oxides and their rehydrated mixed oxides as catalysts for transesterification. In 49th Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. PO09 s. ISBN 978-80-87351-47-5.
MĚKOTOVÁ, M. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Vliv alkoholu na ztráty esterů při transesterifikaci. In Chémia a technologie pre život : 19. celoslovenská studentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2017. s. 244-245 s. ISBN 978-80-89597-77-2.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KOCÍK, J. - VÁVRA, A. Transeterification of Rapeseed Oil with Buthanol. In 10th SDEWES Conference: Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 509-509 s.
VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Odstraňovaní volných mastných kyselin z bionafty. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 223-224 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The relations between activity and structure of Mg-Al/Fe mixed oxides including post-treatment for transesterification and Guerbet reaction Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021