Ing. Jan Gojný, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jan Gojný, Ph.D.

Kontakty

466 038 059
jan.gojny@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4344-6531

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení dřeva, celulózy a papíru (30434)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C078 (2022) G - - -
UCHTML/C079 (2022) G - - -
UCHTML/C230 (2022) G - - -
UCHTML/C605 (2022) - - - SE
UCHTML/C963 (2022) G - - -
UECHI/C004 (2022) - - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - GOJNÝ, J. Water activity restriction by application of essentials oils Cellulose Chemistry and Technology, 2019, vol. 53, no. 3-4, s. 281-289. ISSN: 0576-9787.
ČABALOVÁ, I. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - KAČÍK, F. - TRIBULOVÁ, T. The influence of selected efficient compounds of essential oils for paper protection Journal of Cultural Heritage, 2019, vol. 37, no. May–June 2019, s. 148-154. ISSN: 1296-2074.
ČABALOVÁ, I. - KAČÍK, F. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. - TRIBULOVÁ, T. - ĎURKOVIČ, J. Changes in the Chemical and Physical Properties of Paper Documents due to Natural Ageing BioResources, 2017, vol. 12, no. 2, s. 2618-2634. ISSN: 1930-2126.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv vybraných složek esenciálních olejů na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálů. In Zborník príspevkov z konferencie Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2016. s. 503-508 s. ISBN 978-80-8060-377-9.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ŠPUNDOVÁ, Z. Effect of Essential Oils on the Mechanical Properties of Lignocellulosic Materials. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 77-81 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Mutual absorption of water and essential oils vapours by lignocellulosic material - verification of measured data. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 82-89 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. The influence of microbicidal components of essential oils on the properties of the cellulose and lignocellulose materials. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 90-95 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Influence of vapours of essential oils on the porous lignocellulosic materials during paper aging. In Proceedings of the 12th Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 204-207 s. ISBN 978-80-86238-59-3.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - HÁJEK, M. The Influence of Microbicidal Substances on the Properties of Cellulosic and Lignocellulosic Materials. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 345-348 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Zařízení na řízené uvolňování par odpařovaných z kapalné fáze tvořené různě těkavými složkami. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29646,
GOJNÝ, J. - MÁTLOVÁ, K. Analýzy biologického materiálu a stanovení organických látek. neuveden. 11 s.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - HÁJEK, M. Výzkum separátorů na archovači. 1. 46 s.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - HÁJKOVÁ, K. - ŘÍHOVÁ, M. Analýza stárnutí štěpky. neuveden. 18 s.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Behaviour of lignocellulosic materials during wet aging in the presence of essential oils Cellulose Chemistry and Technology, 2015, vol. 49, no. 9-10, s. 853-862. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Evaluation of absorption kinetic of water and essential oils vapours by lignocellulosic material. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 121-131 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ŠPUNDOVÁ, Z. Essential oils - changes in the mechanical properties of planar cellulosic samples. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 114-120 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. Esenciální oleje a lignocelulózové materiály. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 17-19 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - HÁJEK, M. Hodnocení hypermolekulárních struktur a jejich vlastností u pórovitých lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv vybraných složek esenciálních olejů na vlastnosti celulózových a lignocelulózových materiálů. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. - s. ISBN 978-80-7464-741-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Vliv vlhkosti ovzduší na pH vodných extraktů lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 27-29 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - HÁJEK, M. The saturated vapors of selected components of essential oils and its influence on the properties of the lignocellulose materials. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 308-313 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Changes of cellulose and lignocellulose materials after using vapours of essential oils. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 132-138 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
FILIPI, M. - MALÍNSKÁ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N2O4 na hypermolekulární vlastnosti pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 51-52 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 15-16 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - HOSKOVCOVÁ, V. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené vybranými látkami na hypermolekulární vlastnosti vybraných lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv atmosféry používané při restaurování papírových artefaktů na hypermolekulární vlastnosti vybraných papírů. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 65-84 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. Hodnocení papírenských, chemických a hypermolekulárních vlastností vybraných papírů a lepenek. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 40-64 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - MIKALA, O. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N2O4 na vlastnosti pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 25–39 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, vol. 56, no. 2, s. 73-80. ISSN: 1336-3824.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - ČEŠEK, B. - ČABALOVÁ, I. Distribúcia dĺžky vlákien historických papierových dokumentov Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, vol. 56, no. 2, s. 55-61. ISSN: 1336-3824.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Mutual Competitive Absorption of Water and Essential Oils Molecules by Porose Ligno-Cellulosic Materials Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 2014, vol. 2014, no. 5, s. 66-75. ISSN: 2158-7027.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Cellulosic Sorption Filter Materials with Surface Flocculation Activity—A Hopeful Anticipation of Water Purification Journal of Water Resource and Protection, 2014, vol. 6, no. 3, s. 165-176. ISSN: 1945-3094.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - BŘÍZA, D. Thermo-Responsive Behaviour of Cellulosic Materials Cellulose Chemistry and Technology, 2014, vol. 48, no. 3-4, s. 225-236. ISSN: 0576-9787.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - KŘŮMAL, K. - VEČEŘA, Z. Ochrana lignocelulózových materiálů aplikací par esenciálních olejů - posouzení vlivů těchto látek na jejich vlastnosti Papír a celulóza, 2014, vol. 69, no. 3-4, s. 93-97. ISSN: 0031-1421.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - FILIPI, M. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 334-337 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - FILIPI, M. Vliv oxidů dusíku na proces stárnutí pórovitých lignocelulózových materiálů. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov. In Sborník "55. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti". Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. s. 27-36 s. ISBN 978-80-228-2568-9.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ČABALOVÁ, I. - KŘŮMAL, K. Vliv atmosféry tvořené zředěnými parami esenciálních olejů na pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 271-275 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Essential Oils Influence upon Chemical Aging Process of Lignocellulosic Materials. In Sborník "18th International Papermaking Conference PROGRESS´14". Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-83-60419-08-6.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - KŘŮMAL, K. Cellulose and lignocellulose materials - influence of the atmosphere of diluted vapors of essential oils. In Sborník "18th International Papermaking Conference PROGRESS´14". Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-83-60419-08-6.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ČABALOVÁ, I. - KŘŮMAL, K. Esenciální oleje a pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi – ochrana archiválií. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-5 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. Hypermolecular structure of lignocellulosic materials and their properties. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 224-231 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
GOJNÝ, J. Výzkum mletí papíru s proměřením vlivu na index tržného zatížení, index průtlaku a tříbodovou tuhost. 1. 24 s.
GOJNÝ, J. Frankcionace sběrového papíru. 1. 82 s.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Star zenie celulozy jako kluczowy proces w degradacji papieru Przeglad Papierniczy, 2013, vol. 69, no. 5, s. 291-298. ISSN: 0033-2291.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 56-57 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Study of nitrogen oxide atmosphere especially N2O4 on aging process of porous materials on cellulose and lignocellulose base. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 312-316 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Vliv stárnutí na pH ligno-celulózových pórovitých materiálů. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 65-75 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vliv esenciálních olejů na vlastnosti lignocelulózového materálu. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 98-108 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Charakterizace hypermolekulárních a povrchověmolekulárních vlastností pórovitých materiálů. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 76-97 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - POTŮČEK, F. - GOJNÝ, J. Kinetics of Vapour Diffusion and Condensation in Natural Porous Polymeric Fibre Web. In Proceedings of IX. International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. s. 1-20 s. ISBN 978-80-228-2207-7.
BEŠKOVÁ, B. - GOJNÝ, J. - STÁRKOVÁ, M. - ŠÁRKA, E. - BUBNÍK, Z. Použití saturačního kalu jako plniva do lepidel Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, vol. 125, no. 5-6, s. 185-186. ISSN: 1210-3306.
BEŠKOVÁ, B. - STÁRKOVÁ, M. - ŠÁRKA, E. - GOJNÝ, J. - BUBNÍK, Z. Application of carbonatation lime as a filler for adhesives Zuckerindustrie (Sugar Industry), 2009, vol. 134, no. 7, s. 486-490. ISSN: 0344-8657.
GOJNÝ, J. - TRČKOVÁ, J. Anticorrosive inhibitors located on paper and their testing. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 182 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI Ministerstvo kultury 01.01.11 31.12.15
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10