Ing. Martin Bartoš, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Martin Bartoš, CSc.

Kontakty

466 037 382
martin.bartos@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9279-6821

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra analytické chemie (30330)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KALCH/C019 (2019) - - - SE
KALCH/C020 (2019) G - CV -
KALCH/C020E (2019) G - - -
KALCH/C020F (2019) G - - -
KALCH/C020P (2019) G - - -
KALCH/C024 (2019) - - CV -
KALCH/C049 (2019) - - CV -
KALCH/C523 (2019) - - CV -
KALCH/C619 (2019) G - CV -
KALCH/C625 (2019) G - - -
KALCH/C680 (2019) - - - SE
KALCH/C761 (2019) - - CV -
KALCH/C762 (2019) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JANEČKOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - LENČOVÁ, J. Isotachophoretic determination of triethanolamine in cosmetic products Monatshefte fur Chemie, 2019, vol. 150, no. 3, s. 387-390. ISSN: 0026-9247.
MUŽÍKOVÁ, J. - NOVOTNÁ, A. - BARTOŠ, M. A study of the combination of microcrystalline cellulose and mannitol in a co-processed dry binder and in a physical mixture for the use in orally disintegrating tablets Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2019, vol. 76, no. 2, s. 355-365. ISSN: 0001-6837.
BARTOŠ, M. - JANEČKOVÁ, M. Izotachoforetické stanovení ethanolaminů. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 61-67 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. Kapelky pokaždé jinak Acta rerum naturalium, 2018, vol. 21, no. 1, s. 201-208. ISSN: 2336-7113.
MUZIKOVA, J. - KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - VILDOVA, L. - VOŠOUSTOVÁ, B. - BARTOŠ, M. Comparative evaluation of the use of dry binders in a physical mixture or as a coprocessed dry binder in matrix tablets with extended drug release Acta Pharmaceutica, 2018, vol. 68, no. 3, s. 295-311. ISSN: 1330-0075.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - MIKYSEK, T. - HLOUŠKOVÁ, D. - HYHLÍKOVÁ, B. - VLADYKOVÁ, J. Isotachophoretic determination of amino acids after their conversion to hydroxy acids Monatshefte fur Chemie, 2018, vol. 149, no. 9, s. 1709-1718. ISSN: 0026-9247.
KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - MYSLÍKOVÁ, K. - MUŽÍKOVÁ, J. - BARTOŠ, M. The effect of co-processed dry binder with microcrystalline cellulose on release of verapamil hydrochloride from hydrophilic matrix tablets Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2018, vol. 75, no. 5, s. 1223-1231. ISSN: 0001-6837.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - ŠPŮROVÁ, M. Izotachoforetické stanovení vybraných iontů ve vzorcích cukrů. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 81-88 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
BARTOŠ, M. - KULHÁNEK, J. - KOVÁŘOVÁ, M. Izotachoforetické stanovení theaninu. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 19-22 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
FRÜHBAUEROVÁ, M. - JANEČKOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - ŽEMLIČKOVÁ, L. - ČERVENKA, L. Využití izotachoforézy pro analýzu vitamínů skupiny B. In "Mladí vedci-bezpečnosť potravinového reťazca" : zborník príspevkou s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 74-77 s. ISBN 978-80-89738-18-2.
BARTOŠ, M. - JANEČKOVÁ, M. - LENČOVÁ, J. Izotachoforetické stanovení triethanolaminu v kosmetických přípravcích. In LI. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 83-88 s. ISBN 978-80-7560-173-5.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - LENČOVÁ, J. Izotachoforetické stanovení triethanolaminu v kosmetických produktech. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 137-140 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
VALÁŠEK, V. - BARTOŠ, M. - KOVÁŘOVÁ, M. Izotachoforetické stanovení ethanolu. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 181-186 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
KOVÁŘOVÁ, M. - FRÜHBAUEROVÁ, M. - ŽEMLIČKOVÁ, L. - BARTOŠ, M. Isotachophoretic Determination of Water-Soluble Vitamins in Food Supplements. In 25th YISAC 2018 (Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry) : book of abstracts. Štýrský Hradec: ÖH Uni Gratz, 2018. s. 27-30 s. ISBN 978-3-200-05620-6.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. "Erckerovy" kapelky - experimentální rekonstrukce výroby, použití a materiálové analýzy Archeologia technica, 2017, vol. 28, no. 1, s. 26-33. ISSN: 1805-7241.
BARTOŠ, M. - MATOUŠKOVÁ, M. - KOVÁŘOVÁ, M. Izotachoforetické stanovení melaminu. In XXXVII. Moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2017. s. 10-13 s. ISBN 978-80-905221-5-2.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - VLADYKOVÁ, J. Vliv cyklodextrinů na izotachoforetickou separaci vybraných iontů. In XXXVII. Moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2017. s. 113-117 s. ISBN 978-80-905221-5-2.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - SÝS, M. Isotachophoretic Determination of Amino Acids After Their Conversion to Hydroxy Acids. In 13th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2017. s. 20-26 s. ISBN 978-80-7444-052-6.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - SOLLICHOVÁ, K. Stanovení kyanidů pomocí kapilární izotachoforézy. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017 : sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 29 s. ISBN 978-80-7560-046-2.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - ČERNOHORSKÝ, J. Stanovení formaldehydu po převedení na hydroxymethylsulfonát pomocí CITP. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 93-98 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
KOMERSOVÁ, A. - LOCHAŘ, V. - MYSLÍKOVÁ, K. - MUŽÍKOVÁ, J. - BARTOŠ, M. Formulation and dissolution kinetics study of hydrophilic matrix tablets with tramadol hydrochloride and different co-processed dry binders European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, vol. 95, no. December, s. 36-45. ISSN: 0928-0987.
BARTOŠ, M. - PÁČOVÁ, E. - PRCHALOVÁ, I. - MIKYSEK, T. Stanovení glukózy a sacharózy průtokovou analýzou s elektrochemickou detekcí. In XXXVI Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2016. s. 10-14 s. ISBN 978-80-905221-4-5.
BARTOŠ, M. - KOVÁŘOVÁ, M. Výroba prubířských kapelek, jejich použití a analýza. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 107-112 s. ISBN 978-80-7395-922-7.
SZUSZKIEWICZ, K. - METELKA, R. - BARTOŠ, M. - KLEIN, P. Vliv návrhu pracovních elektrod na proudovou odezvu při kontinuálním sledování přítomnosti redoxních látek. In Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2014. s. 181-184 s. ISBN 978-80-905221-2-1.
BARTOŠ, M. - ŽERTOVÁ, I. Stanovení formaldehydu kapilární izotachoforézou. In Moderní elektrochemické metody XXXII. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2012. s. 14-18 s. ISBN 978-80-905221-0-7.
VALENTOVÁ, T. - BARTOŠ, M. - MIKYSEK, T. Determination of Phosphates and Polyphosphates Using Capillary Isotachophoresis. In Sensing in Electroanalysis Vol. 7. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 423-432 s. ISBN 978-80-7395-563-2.
ŠVANCARA, I. - BARTOŠ, M. - STOČES, M. Electroanalysis with Bismuth- and Antimony-Film Plated Carbon Paste Electrodes in Complex-Forming and Mixed Supporting Media Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 5-29. ISSN: 1211-5541.
MARTINKOVÁ, Z. - BARTOŠ, M. - MIKYSEK, T. - ŠVANCARA, I. Determination of Hexamine in the Dithane DG Fungicide by Using Capillary Isotachophoresis. In Sensing in Electroanalysis Vol. 6. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 369-378 s. ISBN 978-80-7395-434-5.
BARTOŠ, M. - VALENTOVÁ, T. - PRCHALOVÁ, I. - DOBEŠ, J. Fotometrické stanovení fosforečnanů po elektrochemické redukci fosfomolybdenanu. In XXXI. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2011. s. 25-28 s. ISBN 978-80-254-9634-3.
ROUŠAR, T. - PAŘÍK, P. - KUČERA, O. - BARTOŠ, M. - ČERVINKOVÁ, Z. Glutathione Reductase Is Inhibited by Acetaminophen-glutathione Conjugate in vitro Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 2, s. 1-6. ISSN: 0862-8408.
URBANOVÁ, V. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. - KUHN, A. Porous Bismuth Film Electrodes for Signal Increase in Anodic Stripping Voltammetry Electroanalysis, 2010, vol. 22, no. 13, s. 1524-1530. ISSN: 1040-0397.
URBANOVÁ, V. - BARTOŠ, M. - BORECKÁ, D. - VYTŘAS, K. Wood-Free Resin Pencil as Low-Cost Electrode for pH Measurements. In Sensing in Electroanalysis Vol. 5. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 11 s. ISBN: 978-80-7395-348-5.
MIKYSEK, T. - ŠVANCARA, I. - KALCHER, K. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. - LUDVÍK, J. New Approaches to the Characterization of Carbon Paste Electrodes Using the Ohmic Resistance Effect and Qualitative Carbon Paste Indexes Analytical Chemistry, 2009, vol. 81, no. 15, s. 6327-6333. ISSN: 0003-2700.
STEHLÍK, S. - KNOTEK, P. - WÁGNER, T. - ZIMA, V. - BARTOŠ, M. - KASAP, S. - FRUMAR, M. Study of microstructure in Ag-x(As0.33Se0.67)(100-x) chalcogenide glasses Journal of Non-Crystalline Solids, 2009, vol. 355, no. 37-42, s. 2054-2058. ISSN: 0022-3093.
KABAN, I. - JOVARI, P. - WÁGNER, T. - FRUMAR, M. - STEHLÍK, S. - BARTOŠ, M. - HOYER, W. - BEUNEU, B. - WEBB, M. Atomic structure of As2S3-Ag chalcogenide glasses Journal of Physics: Condensed Matter, 2009, vol. 21, no. 39, s. 3958011-3958018. ISSN: 0953-8984.
ŠVANCARA, I. - HRADILOVÁ, Š. - NEPEJCHALOVÁ, L. - BARTOŠ, M. Temperature-Controlled Processes at Carbon Paste-Based Electrodes: Possibilities and Limitations in Electroanalytical Measurements. In Sensing in Electroanalysis Vol. 4. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 20 s. ISBN: 978-80-7395-212-9.
GUTWIRTH, J. - WÁGNER, T. - BARTOŠ, M. - BEZDIČKA, P. - ORAVA, J. - VLČEK, M. - FRUMAR, M. Angle resolved RF magnetron sputtering of Selenium doped Ge-Sb-Te material. 2009. ISBN N.
GUTWIRTH, J. - WÁGNER, T. - BEZDIČKA, P. - BARTOŠ, M. - PŘIKRYL, J. - FRUMAR, M. Characterization of RF magnetron sputtered Se doped Ge-Sb- Te thin films towards PC-RAM application. 2009. ISBN N.
STEHLÍK, S. - WÁGNER, T. - ZIMA, V. - BARTOŠ, M. - FRUMAR, M. Electric Properties of Ag-As-Ch (S, Se, Te) Glasses. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN N.
BARTOŠ, M. - HLOUŠKOVÁ, D. - HYHLÍKOVÁ, B. Izotachoforetické stanovení biogenních aminokyselin. 2009. ISBN 978-80-254-3997-5.
URBANOVÁ, V. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. - KUHN, A. Elaboration of Porous Bismuth Film Electrodes and Their Application in Electroanalysis. 2009.
KUHN, A. - URBANOVÁ, V. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Elaboration of Porous Bismuth Film Electrodes and Their Application in Electroanalysis. 2009.
NOVÁKOVÁ, M. - KŘIVÁNKOVÁ, L. - SKALICKÁ, I. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. ITP Determination of Potassium and Ammonium in Fertilizers and Silage Chromatographia, 2008, vol. 67, no. N, s. S63-S68. ISSN: 0009-5893.
URBANOVÁ, V. - KUHN, A. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Porézní elektrody s organizovanou strukturou. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 283-287 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
NOVÁKOVÁ, M. - KŘIVÁNKOVÁ, L. - BARTOŠ, M. - URBANOVÁ, V. - VYTŘAS, K. Isotachophoretic Determination of Hydrosulfite and Metabisulfite in Technical Samples Talanta, 2007, vol. 74, no. 2, s. 183-189. ISSN: 0039-9140.
MIKYSEK, T. - ŠVANCARA, I. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. - DRABINA, P. - SEDLÁK, M. - KLÍMA, J. - URBAN, J. - LUDVÍK, J. Electrochemical Studies on New Chelating Compounds of the Mono- and Bis(imidazolyl)pyridine Type Electroanalysis, 2007, vol. 19, no. 24, s. 2529-2537. ISSN: 1040-0397.
METELKA, R. - STOČES, M. - KREJČÍ, J. - BARTOŠ, M. - ŠVANCARA, I. - KOTZIAN, P. - VYTŘAS, K. Development and Caracterization of New Types of Screen-Printed Bismuth-Based Sensors. In Sensing in Electroanalysis Vol. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 11 s. ISBN: 978-80-7194-954-1.
URBANOVÁ, V. - BORECKÁ, D. - NOVOTNÝ, M. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Bezdřevá tužka jako elektrochemický senzor. In Sborník přednášek z XXVII. mezinárodního odborného semináře Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2007. s. 172-174 s. ISBN 978-80-86238-05-0.
URBANOVÁ, V. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Wood-Free Resin Pencil as an Electrochemical Sensor. In YISAC 07 Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 112-115 s. ISBN 978-80-7194-969-5.
MIKYSEK, T. - ŠVANCARA, I. - BARTOŠ, M. - GALÍK, M. - VYTŘAS, K. Electrochemical Study on the Composition of Carbon Paste Electrodes. In YISAC 07 Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 107-111 s. ISBN 978-80-7194-969-5.
HERRMANNOVÁ, M. - KŘIVÁNKOVÁ, L. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Přímé současné stanovení osmi náhradních sladidel v potravinách pomocí izotachoforézy Journal of Separation Science, 2006, vol. 29, no. -, s. 1132-1137. ISSN: 1615-9306.
ŠVANCARA, I. - KOTZIAN, P. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Groove electrodes: A new alternative of using carbon pastes in electroanalysis Electrochemistry Communications, 2005, vol. 7, no. 7, s. 657-662. ISSN: 1388-2481.
MIKYSEK, T. - DRABINA, P. - BARTOŠ, M. - KRÓLICKA, A. - ŠVANCARA, I. - SEDLÁK, M. - BOBROWSKI, A. - VYTŘAS, K. Pokroky v elektrochemické charakterizaci mono- a bis(imidazolyl) pyridinů a jejich využití v elektroanalýze s uhlíkovými pastovými elektrodami. In Moderní elektrochemické metody XXV. Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 114-116 s. ISBN 80-86238-45-8.
TRNKOVÁ, L. - HERRMANNOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Isotachoforetické stanovení bazických aminokyselin argininu, histidinu a lysinu. In Sborník přednášek ? Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 149-154 s. ISBN 80-7194-817-9.
SKALICKÁ, I. - BARTOŠ, M. - HERRMANOVÁ, M. - VYTŘAS, K. Izotachoforetické stanovení draselných a amonných iontů. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 81-88 s. ISBN 80-7194-722-9.
HERRMANOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - SKALICKÁ, I. - VYTŘAS, K. Izotachoforetické stanovení rongalitu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 81-88 s. ISBN 80-7194-722-9.
KOTZIAN, P. - BRÁZDILOVÁ, P. - BARTOŠ, M. - ŠVANCARA, I. - KALCHER, K. - VYTŘAS, K. Modifikace tištěných uhlíkových elektrod oxidem rutheničitým a jejich využití pro konstrukci biosenzorů. In Moderní elektrochemické metody XXIV. Česká republika, Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 28-31 s. ISBN 80-86238-40-7.
KOTZIAN, P. - BRÁZDILOVÁ, P. - BARTOŠ, M. - BEYENE, N. - ŠVANCARA, I. - VLČEK, M. - KALCHER, K. - VYTŘAS, K. Possible mediators for modification of carbon substrate-based electrodes for construction of biosensors. In 10th International Conference on Electroanalysis. Galway: National University of Ireland, 2004. s. 149 s. ISBN N.
SKALICKÁ, I. - BARTOŠ, M. - VYTŘAS, K. Izotachoforetické stanovení draselných a amonných iontů. In Moderní elektrochemické metody XXIV. Česká republika, Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 51-53 s. ISBN 80-86238-40-7.
KOTZIAN, P. - BRÁZDILOVÁ, P. - BARTOŠ, M. - ŠVANCARA, I. - VLČEK, M. - KALCHER, K. - VYTŘAS, K. Tištěné elektrody modifikované oxidem rutheničitým a glukóza oxidázou ke stanovení peroxidu vodíku a glukózy s využitím průtokové analýzy. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 91-100 s. ISBN 80-7194-617-6.
SCHACHL, K. - TURKUSIC, E. - KOMERSOVÁ, A. - BARTOŠ, M. - MODEREGGER, H. - ŠVANCARA, I. - ALEMU, H. - VYTŘAS, K. - JIMENEZ-CASTRO, M. - KALCHER, K. Amperometric Determination of Glucose with a Carbon Paste Biosensor Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2002, vol. 67, no. 2002, s. 302 - 313. ISSN: 0010-0765.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modern instrumental methods in analysis of materials, food and biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
New wound dressings with programmed release of active substances for biofilm inhibition. Progressive technology, materials and systems (starting in 2013) Technologická agentura České republiky 01.01.2013 31.12.2015
Progresívní metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Porézní elektrody pro (bio)analytické a environmentální aplikace Francie - Barrande Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2010