prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

Kontakty

stepan.podzimek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4741-3908

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (30433)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C183 (2022) G PR - SE
UCHTML/C352 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, M. - JAMBOR, R. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - PODZIMEK, Š. Unique reactivity of an alpha-ketiminopyridine ligand with metal-alkyls: Synthesis and ROP of epsilon-caprolactone New Journal of Chemistry, 2021, vol. 45, no. 8, s. 3800-3808. ISSN: 1144-0546.
GZYRA-JAGIELA, K. - SULAK, K. - DRACZYNSKI, Z. - PODZIMEK, Š. - GALECKI, S. - JAGODZINSKA, S. - BORKOWSKI, D. Modification of Poly(lactic acid) by the Plasticization for Application in the Packaging Industry Polymers, 2021, vol. 13, no. 21, s. 3651. ISSN: 2073-4360.
PODZIMEK, Š. - JOHANN, C. Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation: Current Status, Possibilities, Analytical Limitations and Future Trends Chromatographia, 2021, vol. 84, no. 6, s. 531-534. ISSN: 0009-5893.
NOVÁK, M. - TUREK, J. - MILASHEUSKAYA, Y. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - PODZIMEK, Š. - JAMBOR, R. N-Donor stabilized tin(II) cations as efficient ROP catalysts for the synthesis of linear and star-shaped PLAs via the activated monomer mechanism Dalton Transactions, 2021, vol. 50, no. 44, s. 16039-16052. ISSN: 1477-9226.
NETOPILÍK, M. - PODZIMEK, Š. Retention Mechanism of Branched Macromolecules in Size Exclusion Chromatography ACS Omega, 2020, vol. 5, no. 24, s. 14254-14260. ISSN: 2470-1343.
SNEJDROVA, E. - PODZIMEK, Š. - MARTISKA, J. - HOLAS, O. - DITTRICH, M. Branched PLGA derivatives with tailored drug delivery properties Acta Pharmaceutica, 2020, vol. 70, no. 1, s. 63-75. ISSN: 1330-0075.
PODZIMEK, Š. Molar mass distribution by size exclusion chromatography: Comparison of multi-angle light scattering and universal calibration Journal of Applied Polymer Science, 2019, vol. 136, no. 21, s. "47561-1"-"47561-10". ISSN: 0021-8995.
PODZIMEK, Š. Multi-Angle Light Scattering: An Efficient Tool Revealing Molecular Structure of Synthetic Polymers. In Macromolecular Symposia. Weinheim: Wiley-VCH, 2019. s. "1800174-1"-"1800174-6" s.
ZINOVYEV, G. - SULAEVA, I. - PODZIMEK, Š. - ROESSNER, D. - KILPELAINEN, I. - SUMERSKII, I. - ROSENAU, T. - POTTHAST, A. Getting Closer to Absolute Molar Masses of Technical Lignins ChemSusChem, 2018, vol. 11, no. 18, s. 3259-3268. ISSN: 1864-5631.
MACHOTOVÁ, J. - ZGONI, H. - PODZIMEK, Š. - SVOBODA, R. - PALARČÍK, J. - ŠŇUPÁREK, J. Property study of structured self-crosslinking acrylic latex binder: Effect of molar mass and particle design Progress in Organic Coatings, 2017, vol. 111, no. October, s. 258-266. ISSN: 0300-9440.
BOHÁČIK, P. - PODZIMEK, Š. - ŠPAČEK, V. - BANDZUCH, J. - MACHOTOVÁ, J. - KADLECOVÁ, M. Synthesis of star polymers applicable as filler for polyurethane coatings by ionic polymerization. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 112-115 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. - ŠŇUPÁREK, J. - RÜCKEROVÁ, A. Determination of molar mass of structured acrylic microgels: Effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes Journal of Polymer Research, 2016, vol. 23, no. 2, s. "26-1"-"26-10". ISSN: 1022-9760.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - KVASNICKA, P. - ZGONI, H. - ŠŇUPÁREK, J. - ČERNÝ, M. Effect of molar mass on film-forming properties of self-crosslinking latexes based on structured acrylic microgels Progress in Organic Coatings, 2016, vol. 92, no. 2016, s. 23-28. ISSN: 0300-9440.
MACHOTOVÁ, J. - ZGONI, H. - PODZIMEK, Š. - STRÁNSKÁ, E. - PUKOVÁ, K. Characterization of molecular structure of emulsion acrylic microgels: Exploring the Impact of molar mass on coating properties of self-crosslinkable latexes Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2016, vol. 55, no. 17, s. 1807-1818. ISSN: 0360-2559.
KAČÍK, F. - PODZIMEK, Š. - VIZÁROVÁ, K. - KAČÍKOVÁ, D. - ČABALOVÁ, I. Characterization of cellulose degradation during accelerated ageing by SEC-MALS, SEC-DAD, and A4F-MALS methods Cellulose, 2016, vol. 23, no. 1, s. 357-366. ISSN: 0969-0239.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, R. - RÜCKEROVÁ, A. Investigation of the effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes based on acrylic microgels Journal of Adhesion Science and Technology, 2016, vol. 30, no. 10, s. 1095-1108. ISSN: 0169-4243.
PODZIMEK, Š. - MACHOTOVÁ, J. - ZGONI, H. - BOHÁČIK, P. - ŠŇUPÁREK, J. Application of A4F-MALS for the Characterization of Polymers Prepared by Emulsion Polymerization: Comparison of the Molecular Structure of Styrene-Acrylate and Methyl Methacrylate-Acrylate Copolymers Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2016, vol. 55, no. 13, s. 1365-1372. ISSN: 0360-2559.
KADLECOVÁ, M. - PODZIMEK, Š. VYUŽITÍ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE PRO STUDIUM CHEMICKÉ A MOLEKULÁRNÍ STRUKTURY VYBRANÝCH LAKAŘSKÝCH PRYSKYŘIC. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 112-117 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
KADLECOVÁ, M. - PODZIMEK, Š. UTILIZATION OF HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY FOR STUDY OF CHEMICAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF SELECTED PAINT MATERIALS. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 279-282 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. GPC-MALS vs. A4F-MALS: stanovení molekulové hmotnosti samosíťujících akrylátových pojiv na bázi emulzních kopolymerů. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 73-78 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
BOHÁČIK, P. - PODZIMEK, Š. - ŠPAČEK, V. Synthesis of Styrene-Acrylate Copolymers by RAFT, Useable like Modifications of Coatings. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 85-87 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. STUDIUM VLIVU MOLEKULOVÉ HMOTNOSTI NA FILMOTVORNÉ VLASTNOSTI SAMOSÍŤUJÍCÍCH LATEXŮ. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 40-44 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
BENDÁKOVÁ, N. - MILIČ, R. - PODZIMEK, Š. SAMOČISTÍCÍ NÁTĚR NA DŘEVO S FOTOKATALYTICKÝMI ČÁSTICEMI. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 33-36 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
BOHÁČIK, P. - PODZIMEK, Š. - ŠPAČEK, V. Syntéza akrylátových hviezdicovitých polymérov ako modifikátori vlastností roztokových náterových hmôt.. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 132-134 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
ZGONI, H. - PODZIMEK, Š. - MACHOTOVÁ, J. Frakcionace tokem v tokovém poli: účinný nástroj pro detailní studium molekulární struktury lakařských emulzních kopolymerů. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 29-32 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
PODZIMEK, Š. Principles of Detection and Characterization of Branching in Synthetic and Natural Polymers by MALS The Column, 2014, vol. 10, no. 10, s. 16-19. ISSN: 2050-280X.
PODZIMEK, Š. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Characterization of molecular structure of acrylic copolymers prepared via emulsion polymerization using A4F-MALS technique Journal of Applied Polymer Science, 2014, vol. 131, no. 21, s. 11178-11185. ISSN: 0021-8995.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - PODZIMEK, Š. - MORAVCOVÁ, V. - ROTKOVÁ, J. - EHLOVÁ, T. - VELEBNÝ, V. - BÍLKOVÁ, Z. Enhanced multiparametric hyaluronan degradation for production of molar-mass-defined fragments Carbohydrate Polymers, 2014, vol. 112, no. November, s. 271-276. ISSN: 0144-8617.
PODZIMEK, Š. Truths and Myths about the Determination of molar Mass Distribution of Synthetic and Natural Polymers by Size Exclusion Chromatography Journal of Applied Polymer Science, 2014, vol. 131, no. 7, s. "40111-1"-"40111-9". ISSN: 0021-8995.
BOHÁČIK, P. - MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ČERNOŠKOVÁ, E. Studium molekulové hmotnosti emulzně připravených kopolymerů styrenu v závislosti na obsahu akrylátového komonomeru. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3544-3553 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
ZGONI, H. - PODZIMEK, Š. - MACHOTOVÁ, J. Charakterizace akrylátových kopolymerů metodou A4F-MALS. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 113-117 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
PODZIMEK, Š. Characterization of Styrene-Butadiene Rubbers by SEC-MALS and A4F-MALS The Column, 2013, vol. 9, no. 31.10.2013, s. 9-14. ISSN: 2050-280X.
PODZIMEK, Š. Importance of multi-angle light scattering in polyolefin characterization Macromolecular Symposia, 2013, vol. 330, no. 1, s. 81-91. ISSN: 1022-1360.
PODZIMEK, Š. Asymmetric Flow Field Flow Fractionation. In Encyclopedia of Analytical Chemistry. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2012. 18 s. ISBN: 978-0-470-02731-8.
PODZIMEK, Š. Light Scattering, Size Exlusion Chromatography and Asymmetric Flow Field Flow Fractionation. Hoboken: Jonh Wiley & Sons, Inc., 2011. 359 s. ISBN: 978-0-470-38617-0.
ANGOY, M. - BARTOLOME, M. - VISPE, E. - LEBEDA, P. - JIMENEZ, M. - PODZIMEK, Š. Branched Poly(phenylacetylene) Macromolecules, 2010, vol. 43, no. 15, s. 6278-6283. ISSN: 0024-9297.
PODZIMEK, Š. - LEBEDA, P. - JOHANN, C. Asymmetric Flow Field Flow Fractionation: A Powerful Method for Polymer Characterization LC/GC North America, 2009, vol. 27, no. 62, s. 64-69. ISSN: 1527-5949.
NEŠETŘILOVÁ, M. - ČERNOŠEK, Z. - PODZIMEK, Š. - LEBEDA, P. Synthesis and Properties of unsaturated polyester resin. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 95-98 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
SCHOVANEC, M. - HORÁLEK, J. - PODZIMEK, Š. - ŠŇUPÁREK, J. Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)4-Hydroxyphenyl]Ethyl Methacrylate with Styrene Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, vol. 72, no. 9, s. 1244-1254. ISSN: 0010-0765.
PODZIMEK, Š. - VAREČKOVÁ, D. Application of SEC-MALS in Paint Manufacturing LC/GC North America, 2007, vol. 25, no. 2, s. 192-200. ISSN: 1527-5949.
PODZIMEK, Š. Current Possibilities and Limitations of the Characterization of Branched Polymers. In Book of Abstract. Amsterdam, Niederland: 2007. s. 63-63 s.
SCHOVANEC, M. - HORÁLEK, J. - PODZIMEK, Š. - ŠŇUPÁREK, J. Copolymer Microspheres with Incorporated UV Stabilizer - 1 Determination of Reactivity Ratios for copolymerization of 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate with styrene. In Proceedings of 1st Young Polymer Scientists Conference. Universita Santiago de Compostela, Spain: 2007. s. 178-182 s.
ŽAGAR, E. - ŽIGON, M. - PODZIMEK, Š. Characterization of Commercial Aliphatic Hyperbranched Polyesters Polymer, 2006, vol. 47, no. 1, s. 166-175. ISSN: 0032-3861.
VAREČKOVÁ, D. - PODZIMEK, Š. - LEBDUŠKA, J. Characterization of Alkyd Resins by Size Exclusion Chromatography Coupled with a Multi-Angle Light Scattering Photometer Analytica Chimica Acta, 2006, vol. N, no. 557, s. 31-36. ISSN: 0003-2670.
PODZIMEK, Š. Fast Determination of Molar Mass of Polymers by Combination of Size Exclusion Chromatography and a Multi-Angle Light Scattering Detector. In Pittcon 2006 Proceedings CD. Orlando, Florida: Pittcon, 2006. s. 840-845 s. ISBN nemá.
KAŠTÁNEK, A. - BOHDANECKÝ, M. - PODZIMEK, Š. Dilute solution properties of epoxy resins European Polymer Journal, 2005, vol. 41, no. 2, s. 319-328. ISSN: 0014-3057.
MEDOVÁ, M. - VELEBNÝ, V. - PODZIMEK, Š. SEC-MALS Analysis of Hyaluronan with Different Molecular Weight (poster), Second International Symposium on the Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules. In Book of Abstracts. Amsterdam: Royal Dutch Chemical Society, 2005. s. 181 s. ISBN 90-809424-1-3.
PODZIMEK, Š. Fast Methods for Molar Mass Determination. In Book of Abstracts. Amsterdam: Royl Dutch Chemical Society (KNCV), 2005. s. 87-88 s. ISBN nemá.
NETOPILÍK, M. - PODZIMEK, Š. - KRATOCHVÍL, P. Determination of the Interdetector Volume by s-detection in Size-Exclusion Chromatography of Polymers with on-line Multiangle Light-Scattering Detection Journal of Chromatography A, 2004, vol. 1045, no. 1-2, s. 37-41. ISSN: 0021-9673.
PODZIMEK, Š. A Review of the Applications of Size-Exclusion Chromatography - Multiangle Light Scattering to the Characterization of Synthetic and Natural Polymers: On Experimental and Processing Parameters, in Multiple Detection in Size-Exclusion Chromatography. In ACS Symposium Series 893. -. vyd. Washington: American Chemical Society, 2004. 9 s. ISBN: 0-8412-3878-2.
PODZIMEK, Š. Polymers: Synthetic. In Encyclopedia of Analytical Science. 2.. vyd. New York: Elsevier Science BV, 2004. 19 s. ISBN: 0-8412-3878-2.
PODZIMEK, Š. Results of IUPAC Project No. 1999-021-1-400 Round Robin Test on the Molecular Characterization of Epoxy Resins by Liquid Chromatography. In Book of Abstracts of the International Symposium on Polymer Analysis and Characterization. Heidelberg: IUPAC, 2004. s. P19 s. ISBN N.
PODZIMEK, Š. Characterization of Polymer Branching by SEC and FFF. In Proceedings CD, lecture PO 04. SAV Bratislava: SAV Bratislava, 2004. s. PO04/1-PO04/2 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Auto-ionizované kationty nepřechodných prvků jako katalyzátory ROP reakcí Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.20 31.12.22
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10