doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Kontakty

466 037 007
ladislav.burgert@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9552-4864

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (30433)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/CA190 (2022) G - - -
UCHTML/CA212 (2022) G - - -
UCHTML/CD190 (2022) G - - -
UCHTML/CD212 (2022) G - - -
UCHTML/C099 (2022) G - - -
UCHTML/C100 (2022) G - - -
UCHTML/C195 (2022) G PR - SE
UCHTML/C196 (2022) G PR - SE
UCHTML/C197 (2022) G - CV -
UCHTML/C215 (2022) G - - -
UCHTML/C216 (2022) G - - -
UCHTML/C328 (2022) G PR - -
UCHTML/C388 (2022) G - - -
UCHTML/C402 (2022) G - - -
UCHTML/C890 (2022) G - - -
UCHTML/C916 (2022) - PR - -
UCHTML/C961 (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - ALAFID, F. Antimikrobiální vybarvení textilního materiálu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. Bavlněný textilní materiál vybarvený reaktivním barvivem C.I. Reactive Red 198 se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. Bavlněný textilní materiál vybarvený reaktivním barvivem C.I. Reactive Blue 19 se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. Bavlněný textilní materiál vybarvený reaktivním barvivem C.I. Reactive Yellow 15 se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie výroby stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie přípravy stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu a neionogenního tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Yellow 28) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Red 80) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Blue 71) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - ŠIMKOVÁ, I. Kryt rány s okyselujícími vlastnostmi na bázi HA a OS. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. SEKVESTRAČNÍ PROSTŘEDKY: OD FOSFÁTŮ K BIODEGRADABILITĚ. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 7-13 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HRUBEŠOVÁ, V. Evaluation of selected developmental samples of chelating agents on model washing Vlákna a textil, 2018, vol. 25, no. 2, s. 8-13. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. BIODEGRADABILNÍ CHELATAČNÍ PROSTŘEDKY A JEJICH VLIV PŘI BARVENÍ PŘÍMÝMI BARVIVY V TVRDÉ VODĚ. In LI. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 27-39 s. ISBN 978-80-7560-173-5.
ČERNÝ, M. - VOJTOVÁ, I. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Optimization of millinery ribbon dyeing conditions. Vlákna a textil, 2017, vol. 24, no. 3, s. 15-23. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV MODIFIKACÍ V MOLEKULE VÝVOJOVÝCH VZORKŮ CHELATAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. In Jubilejní 50. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 11-19 s. ISBN 978-80-7560-098-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Surfaktant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sekvestrant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARGUES DINIS PINTO, T. Technologie výroby tenzidu s antikorozními účinky. CZ: Univerzita Pardubice, CHEMOTEX Děčín a.s..
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. NEW TYPES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 36-40. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - HAJDOVÁ, Z. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. APPLICATION OF NEW TYPES OF THE SEQUESTERING AGENTS TO COLOURISE COTTON WITH THE REACTIVE DYES IN HARD WATER Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen 2016, s. 91-103. ISSN: 1211-5541.
ABDEL-RAHMAN, R. - LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - FOHLEROVA, Z. - PAVLINAK, D. - SAYED, O. - JANCAR, J. Wound dressing based on chitosan/hyaluronan/nonwoven fabrics: Preparation, characterization and medical applications International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 89, no. August, s. 725-736. ISSN: 0141-8130.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. THE EFFECT OF PREPARED SAMPLES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS ON THE MODEL WASHING Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 30-35. ISSN: 1335-0617.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. New surfactants and sequesterants based on aspartic acid showing anticorrosive properties. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 26-26 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
ČERNÝ, M. - BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Influence of different conditions to reduction of Vat dyes. In 8th International Textile, clothing & Design Conference - Magic World of Textiles : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 147-152 s.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - VELEBNÝ, V. - ZÁPOTOCKÝ, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, V. New Medical Staple Micro-fibres. In XXIV International Congress IFATTC 2016 : book of abstracts. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2016. s. 58-62 s. ISBN 978-80-906086-8-9.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - PALARČÍK, J. Preparing microencpasulated textile dyestuff for better levelness of dyeing polyamide. In 8th International Textile, clothing & Design Conference - Magic World of Textiles : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 224-227 s.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HORÁČKOVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV VÝVOJOVÝCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY. In 49. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 5-16 s. ISBN 978-80-7560-012-7.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako povrchově aktivní látky. Praha. Český patentový úřad 30117,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako detergenty, aditiva do kapalin pro obrábění kovů a aditiva do kapalných chladicích směsí. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30180,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Antikorozní sekvestrant a přípravek pro kapaliny do potrubních systémů. Praha. Český patentový úřad 30116,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - NOVÁK, L. Liposome of a mixture of sodium chloride and ascorbic acid and/or salt thereof. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29814,
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Agent for cleaning/washing metal surfaces with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Washing agent with antimicrobial and anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sequestering agent with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. Průběžná výzkumná zpráva ke Smlouvě 0787/16. 1. 50 s.
HORÁČKOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. VLIV TVRDÉ VODY A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 15-20. ISSN: 1214-8091.
KOPŘIVOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. HODNOCENÍ MODIFIKOVANÝCH VÝVOJOVÝCH TYPŮ BIODEGRADABILNÍCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 34-38. ISSN: 1214-8091.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MACHÁČEK, V. THE EVALUATION OF NEW TYPES SEQUESTERING AGENTS AND THEIR INFLUENCE ON THE MODEL WASHING Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 121-128. ISSN: 1211-5541.
VOJTOVÁ, I. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. TECHNOLOGIE BARVENÍ KLOBOUČNICKÝCH STUH Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 25-27. ISSN: 1214-8091.
KORBELOVÁ, M. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Barvení plsti vhodnými třídami barviv Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 28-32. ISSN: 1214-8091.
MACHALICKÝ, O. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Desinfekce vláken. 1. 14 s.
HAJDOVÁ, Z. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. STUDIUM VLIVU SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2014, vol. 4, no. 88, s. 13-17. ISSN: 1214-8091.
POPOVOVÁ, E. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. HODNOCENÍ VÝVOJOVÝCH TYPŮ SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2014, vol. 4, no. 88, s. 17-22. ISSN: 1214-8091.
PŘICHYSTALOVÁ, H. - ALMONASY, N. - LATTIF, A. - ABDEL-RAHMAN, R. - FOUDA, M. - VOJTOVA, L. - KOBERA, L. - SPOTZ, Z. - BURGERT, L. - JANCAR, J. Synthesis, characterization and antibacterial activity of new fluorescent chitosan derivatives International Journal of Biological Macromolecules, 2014, vol. 65, no. april, s. 234-240. ISSN: 0141-8130.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Study of the encapsulation in soya lecithin in dyeing of Textile materials. In Osiągnięcia wykończalnictwa i jego przyszłość. Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2014. s. 19-22 s. ISBN 978-83-927176-6-9.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HAJDOVÁ, Z. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV SAMOSEKVESTRUJÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY. In XLVII. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-71 s. ISBN 978-80-7395-836-7.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Využití sójového lecitinu v barvení polyamidových textilií.. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 381-382 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
HRDINA, R. - STEINFELD, J. - BURGERT, L. - GOTZMAN, R. - CHALOUPKA, J. - FLORIÁN, Č. - BENEŠ, L. - ALAFID, F. - VYŇUCHAL, J. - VLK, M. Technologie výroby žlutého pigmentu na bázi komplexu nikelnatého kationu, melaminu a azobarbiturové kyseliny. CZ: Univerzita Pardubice, Synthesia a.s..
PŘICHYSTALOVÁ, H. - ALMONASY, N. - NEPRAS, M. - BUREŠ, F. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - ČERMÁK, J. - BURGERT, L. N-Triazinyl Derivatives of 1-and 9-aminoanthracene: Synthesis and Photo-Physical Properties Journal of Fluorescence, 2013, vol. 23, no. 3, s. 425-437. ISSN: 1053-0509.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - VELEBNÝ, V. - SOBOTKA, L. Nová vlákna pro medicinu Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 19-20. ISSN: 1214-8091.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - PUREV, N. - ČERNÝ, M. Encapsulation of textile dyes and textile auxiliary agents into liposome systems and their use for polyamide dyeing Coloration Technology, 2013, vol. 129, no. 1, s. 64-68. ISSN: 1472-3581.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Barvení Polyamidu pomocí mikroenkapsulovaných kyselých barviv Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 24-25. ISSN: 1214-8091.
PUREV, N. - BURGERT, L. - PŘICHYSTAL, P. - HRDINA, R. - KUEHN, J. - ČERNÝ, M. - OYUNTUKHUUR, J. Dyeing of leather with microencapsulated acid dye Coloration Technology, 2013, vol. 129, no. 6, s. 412-417. ISSN: 1472-3581.
LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ABDEL-RAHMAN, R. - HAŠOVÁ, M. - ŠMEJKALOVÁ, D. - KOLÁŘ, M. - PEKAR, M. - ALY, A. Antibacterial activity and cell viability of hyaluronan fiber with silver Carbohydrate Polymers, 2013, vol. 92, no. 2, s. 1177-1187. ISSN: 0144-8617.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Studium vlivu mikroenkapsulace textilních kyselých barviv na vybarvení polyamidu.. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 83-84 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Problematika biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 45-46 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
PUREV, N. - BURGERT, L. - PŘICHYSTAL, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - KÜHN, J. Mikroenkapslovaná barviva a jejich vliv na barvicí proces při barvení usní. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 66-67 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Biodegradabilní samosekvestrující tenzidy a hodnocení jejich vlastností. In XLVI. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 71-74 s. ISBN 978-80-7395-698-1.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Study of the influence microencapsulation of the textile´s acid dyes for dyeing Polyamide. In Nowatorskie technologie wykonczalnicze w nowych realiach. Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2013. s. 57-61 s. ISBN 978-83-927176-5-2.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. The evaluation of new types of biodegradable sequestering agents and self-sequestering surfactants. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 376-381 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
BURGERT, L. - HRDINA, R. Staplová mikrovlákna, kryty ran a bandáže. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 25712,
LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - KRYLOVÁ, G. - ABDEL-RAHMAN, R. - KREJČOVÁ, A. - STEINHART, M. - BENEŠ, L. Green synthesis of hyaluronan fibers with silver nanoparticles Carbohydrate Polymers, 2012, vol. 89, no. 2, s. 411-422. ISSN: 0144-8617.
ABDEL-LATTIF, A. - ABDEL-RAHMAN, R. - HRDINA, R. - IMRAMOVSKÝ, A. - BURGERT, L. - ALY, A. Antibacterial cotton fabrics treated with core-shell nanoparticles International Journal of Biological Macromolecules, 2012, vol. 50, no. 5, s. 1245-1253. ISSN: 0141-8130.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. The evaluation of the surface aktivity and sequestration capacity of prepared samples of biodegradable self-sequestering surfactants Vlákna a textil, 2012, vol. 19, no. 2, s. 8-12. ISSN: 1335-0617.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Hodnocení vzorků samosekvestrujících biodegradabilních tenzidů při modelovém praní. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 261-267 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
ČERNÝ, M. - BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. Kinetika redukce kypových barviv antrachinonového typu. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 268-272 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - NOVÁK, J. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Problematika přípravy biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 226-232 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - MACHALICKÝ, O. Desinfekce vláken. 1. 10 s.
ČERNÝ, M. - BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. Vliv pH, teploty a tenzidů na redukci kypového barviva při barvení celulózového materiálu Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 45-47. ISSN: 1214-8091.
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 42-43. ISSN: 1214-8091.
FREBORT, Š. - ELIÁŠ, Z. - LYČKA, A. - LUŇÁK, S. - VYŇUCHAL, J. - KUBÁČ, L. - HRDINA, R. - BURGERT, L. O- and N-alkylated diketopyrrolopyrrole derivatives Tetrahedron Letters, 2011, vol. 52, no. 44, s. 5769-5773. ISSN: 0040-4039.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. The evaluation of the sequestration capacity of agents based on copolymers of acrylic acid with mono- to oligosaccharides in washing process Vlákna a textil, 2011, vol. 18, no. 2, s. 10-17. ISSN: 1335-0617.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Hodnocení sekvestrační kapacity a povrchového napětí u připravených vzorků samosekvestrujících tenzidů Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 50-52. ISSN: 1214-8091.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. Mikroenkapsulace vodorozpustných barviv a jejich aplikace v textilním a kožedělném průmyslu. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 213-219 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - KÜHN, J. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků do liposomních systémů Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 20-21. ISSN: 1214-8091.
ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Vývoj a hodnocení vlastností samosekvestrujících tenzidů Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 38-39. ISSN: 1214-8091.
BLECHOVÁ, Z. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. Studium závislosti prostředí na kinetice barvení celulózových materiálů kypovými barvivy Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 34-36. ISSN: 1214-8091.
KUNSTOVÁ, J. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - NOVÁK, J. K problematice biologické odbouratelnosti samosekvestrujících tenzidů.. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 1. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 1242-1245 s. ISBN 978-80-02-02212-1.
KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. - BURGERT, L. - DVORSKÝ, D. - GRÜNER, P. Reactive phenylbenzimidazole UV absorbers and their application to cellulose textiles Journal of Applied Polymer Science, 2009, vol. 112, no. 6, s. 3605-3612. ISSN: 0021-8995.
BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - ČERNÝ, M. Modifikace textilních barviv pro barvení celulosových vláken.. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2172-2176 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - HORÁKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRYLOVÁ, G. - ČERNÝ, M. Vývoj biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů na polymerní bázi. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 1189-1192 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - HRDINOVÁ, M. - PŘICHYSTAL, P. New Dyes and Application Technologies Developed at University of Pardubice. In 6th International Conference of Textile Research Division NRC. Cairo: National Research Centre, 2009. s. 315-321 s.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - PŘICHYSTAL, P. - ČERNÝ, M. - DUŠEK, L. - PUREV, N. - KUNSTOVÁ, J. Liposomy textilních barviv a textilních pomocných prostředků, způsoby jejich přípravy a příklady použití. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2008. s. 6-21 s.
BURGERT, L. Zu dem zweihundertsten Jahrestag des Textilchemieunterrichtes auf den tschechischen Hochschulen. In Festschrift herausgegeben anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Gründung des ersten Vereins der Chemikem-Coloristen. Pardubice: Herausgegeben vom Verein der Textilchemiker und Koloristen, Universität Pardubice, Chemisch-technologische Fakultät. Pardubice, 2008. s. 83-104 s. ISBN není.
EDRAH, S. - ALMONASY, N. - HRDINA, R. - BURGERT, L. New complex dyes for wool.. In Colours 2008, July 2008, Évora, Portugal.. Évora, Portugal: 2008.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - DUŠEK, L. - PUREV, N. - KUNSTOVÁ, J. Microencapsulation of textile dyes into liposomic systems Mongolian University of Science and Technology, Scientific Transactions, 2007, vol. 4, no. 94, s. 61-67. ISSN: 1560-8794.
BURGERT, L. - BAJEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky TAGA Journal, 2007, no. 3A, s. 15-22. ISSN: 1748-0345.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - DUŠEK, L. Enkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků. In Book of Abstracts. Technická univerzita Liberec: 2007. s. 287-288 s.
DUŠEK, L. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. Produkty sulfonace dianhydridu 3,4,9,10-perylentetrakarboxylové kyseliny oleem a možnosti jejich průmyslového využití.. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 248-248 s.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikroiálních úprav textilních materiálů.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
BURGERT, L. - HÝBNEROVÁ, A. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky s vlastnostmi tenzidů na polymerní bázi. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2176-2181 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
JANČAŘÍKOVÁ, A. - HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky s povrchově aktivními vlastnostmi. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2007. s. 20-21 s.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikrobiálních úprav textilních materiálů. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 80-7194-903-5.
PŘICHYSTAL, P. - DUŠEK, L. - HRDINA, R. - BURGERT, L. Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků.. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2006. s. 57-58 s.
HÝBNEROVÁ, A. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Biodegradable tenzide with sequestrate effect. In Book of Proceedings. University of Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2006. s. 281-285 s. ISBN 953-7105-12-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - DUŠEK, L. - PŘICHYSTAL, P. Technologie liposomů a jejich použití v průmyslu textilních barviv. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 1287-1296 s. ISBN 80-02-01812-5.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - DUŠEK, L. Encapsulation of textile dyes, especially reactive and metal-komplex dyes. In Book of Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2006. s. 332-335 s. ISBN 953-7105-12-1.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - LIŠKOVÁ, V. - ŠEBEK, P. New Mono and Bifunctional Reactive Dyes for Polyamide Dyeing. In Book of Papers. Universidade do Minho, Braga, Portugal: Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2005. s. 17 s. ISBN nemá.
LIŠKOVÁ, V. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Barvení polyamidu reaktivními barvivy. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2005. s. 46-48 s.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - LIŠKOVÁ, V. - ROCHA GOMES, J. Možnosti dodatečné modifikace reaktivních barviv pro textilní průmysl.. In APROCHEM 2005. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2005. s. 187-191 s. ISBN 80-02-01755-2.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - LIŠKOVÁ, V. - ŠEBEK, P. - ROCHA GOMES, J. Modifikace reaktivních barviva jejich aplikace na polyamid 6. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2005. s. 89-90 s.
LIŠKOVÁ, V. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Nová reaktivní barviva pro polyamid. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 220 s.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - ANDROVÁ, J. - LUŇÁK, S. - HRDINOVÁ, M. - STOLÍN, P. - WANDROL, P. - CHALOUPKA, J. - NOVÝ, J. Provozně ověřená technolohie výroby barviva Ryvalonová čerň PVN. ALIACHEM a.s..
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - HRDINA, R. Možnosti přípravy biodegradabilních sekvestračních prostředků na polymerní bázi CHEMagazín, 2004, vol. 14, no. 2, s. 8-11. ISSN: 1210-7409.
HRDINA, R. - STOLÍN, P. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - WANDROL, P. Novel reactive dyes for wool Advances in Colour Science and Technology, 2004, vol. 7, no. 4, s. 84-94. ISSN: 1462-4761.
HRDINA, R. - LUŠTINEC, P. - STOLÍN, P. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - HOLČAPEK, M. Iron Complexes of Reactive Azo Dyes Advances in Colour Science and Technology, 2004, vol. 7, no. 1, s. 6-17. ISSN: 1462-4761.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Některé ekologické aspekty výroby a použití detergentů.. In Sborník přednášek. Praha: Aprochem 2003, 2003. s. 135-137 s. ISBN 80-02-01575-4.
LUŠTINEC, D. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ANDROVÁ, J. Iron Complexes of Reactive Azo Dyes for Dyeing of wool.. In Colorchem ´02, 9th International Conference On Dyes And Pigments. Špindlerův Mlýn: VÚOS Pardubice, 2002. s. P11 s. ISBN 80-85119-00-5.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - KUTHAN, P. - LUŠTINEC, D. Novel Cromation Procedure for Mordant Dyes.. In Colorchem ´02, 9th International Conference On Dyes And Pigments. Špindlerův Mlýn: VÚOS Pardubice, 2002. s. P26 s. ISBN 80-85119-00-5.
HRDINA, R. - LUŇÁK, S. - BURGERT, L. - YALAWARTHI, S. - LYČKA, A. Disazo Dyes Based on 1,4-Diamino-2,5-disulfobenzene Advances in Colour Science and Technology, 2001, vol. 4, no. 4, s. 121-126. ISSN: 1462-4761.
HRDINA, R. - BURGERT, L. Nová organická barviva. In Aprochem 2001, 10. konference chemické technologie. Praha: neuveden, 2001. s. 166-170 s. ISBN 80-02-01446-4.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - NEPRAŠ, M. - WANDROL, P. - GOMES, R. Relationship between Structure and Lightfastness of Reactive Dyes for Wool and Nylon. In Colorchem 2000, 8th International Conference on Dyes and Pigments. Pardubice: VÚOS a.s., Pardubice, 2000. s. L14 s. ISBN neuveden.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - PETEROVÁ, B. - NETUŠIL, Z. - NETUŠILOVÁ, Z. Provozně ověřená technologie barvení vlny/PA vyvinutými reaktivními barvivy. Lonka a.s. Příbor.
HRDINA, R. - WANDROL, P. - BURGERT, L. - MACHAČ, R. Reactive multi-functional dyes for wool. In 51. Zjazd Chemických společností, Nitra. Nitra, Slovensko: Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity, 1999. s. H-P06 s. ISBN 80-227-1250-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Smlouva o spolupráci (antimikrobiální koloranty) Smluvní výzkum Smluvní výzkum 01.01.21 31.12.22
Antimikrobiální a antivirové úpravy textilií Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.01.21 30.06.21
Nové kryty ran pro chronické rány Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.02.20 31.12.21
Nové stabilizátory peroxidu vodíku Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.02.20 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.18 31.12.21
Laboratorní výzkum vysoce jakostních pigmentů Smluvní výzkum Smluvní výzkum 01.05.17 30.11.17
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.16 31.12.17
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Nové kryty ran založené na nanovláknech a staplových mikrovláknech hyaluronanu a chitin/chitosan-glukanovém komplexu Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2012) Technologická agentura České republiky 01.01.12 31.12.15
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Nové kryty ran na bázi nano- a mikro- nosičů TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.03.09 31.12.12
Inovace výrob bezazbestovýcch desek pojených hydrosilikátovou matricí a vyztužených organickými vlákny IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.06 31.12.09