Ing. Adéla Rückerová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Adéla Rückerová, Ph.D.

Kontakty

adela.ruckerova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5126-2842

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. ONE-COMPONENT COATING BINDERS BASED ON SELF-CROSSLINKING LATEX: EFFECT OF COVALENTLY LINKED FLAME RETARDANTS AND ALTERNATIVE CROSSLINKING AGENTS ON COATING PROPERTIES Transfer, 2019, vol. 33, no. neuveden, s. 25-28. ISSN: 1801-9315.
MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. - RÜCKEROVÁ, A. - ŠPAČEK, V. - PAZDEROVÁ, M. - KUPSKÁ, I. Interiérové nátěry se sníženou hořlavostí. CZ: Univerzita Pardubice.
PUKOVÁ, K. - JANDA, T. - VEČEŘA, M. - RÜCKEROVÁ, A. Study of mechanical properties of commercial biopolymers concerning the effect of microbial decomposition in compost I Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 145-158. ISSN: 1211-5541.
MACHOTOVÁ, J. - MEDUNOVÁ, M. - PUKOVÁ, K. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Fluorine containing latex coatings prepared using phosphazene-based flame retardant as an efficient crosslinking agent Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 159-165. ISSN: 1211-5541.
RÜCKEROVÁ, A. - MEDUNOVÁ, M. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - BAČOVSKÁ, R. - VEČEŘA, M. Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 9, s. 450-453. ISSN: 0009-2770.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - BOHÁČIK, P. - PUKOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - PALARČÍK, J. High-performance one-pack ambient cross-linking latex binders containing low-generation PAMAM dendrimers and ZnO nanoparticles Journal of Coatings Technology Research, 2018, vol. 15, no. 5, s. 1167-1179. ISSN: 1945-9645.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - SVOBODA, R. - PUKOVÁ, K. - BOHÁČIK, P. - VÁLKA, R. Ambient temperature self-crosslinking latices using low generation PAMAM dendrimers as inter-particle crosslinking agents Progress in Organic Coatings, 2018, vol. 119, no. June, s. 91-98. ISSN: 0300-9440.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. Vodou ředitelné nátěry s novými kovalentně vázanými retardéry hoření Chemické listy, 2017, vol. 111, no. 8, s. 541-544. ISSN: 0009-2770.
MACHOTOVÁ, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - RÜCKEROVÁ, A. - BAČOVSKÁ, R. - RYCHLÝ, J. - IMRAMOVSKÝ, A. Synthesis and application of hexaallylamino-cyclo-triphosphazene as flame retardant in latex coatings Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2017, vol. 56, no. 5, s. 563-571. ISSN: 0360-2559.
MACHOTOVÁ, J. - STRÁNSKA, E. - ŠKORŇOK, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - MELÁNOVÁ, K. - RYCHLÝ, J. - RÜCKEROVÁ, A. Fluorine containing self-crosslinking acrylic latexes with reduced flammability and their application as polymer binders for heterogeneous cation-exchange membranes Journal of Applied Polymer Science, 2017, vol. 134, no. 43, s. "45467-1"-"45467-13". ISSN: 0021-8995.
PUKOVÁ, K. - MACHOTOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. - RÜCKEROVÁ, A. Eco-friendly sucrose and polyvinyl acetate – based polymeric systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 245-253. ISSN: 1211-5541.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. Ekologické inhibitory bleskové koroze pro nátěrové hmoty na bázi vodouřiditelných disperzních pojiv. In 14. mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2017. s. 22-24 s. ISBN 978-80-87583-23-4.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. - PEJCHALOVÁ, M. Vodou ředitelné samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 89-95 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
PUKOVÁ, K. - MACHOTOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. - RÜCKEROVÁ, A. Biodegradabilní polymerní systémy na bázi D-glukózy. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 139-143 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
PUKOVÁ, K. - MACHOTOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. - RÜCKEROVÁ, A. Eco Friendly Polymer Systems Based on Polyvinyl Acetate and Saccharides. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 482-487 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Vodou ředitelné samosíťující pojivo s antibakteriálním účinkem. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30998,
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, R. - RÜCKEROVÁ, A. Investigation of the effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes based on acrylic microgels Journal of Adhesion Science and Technology, 2016, vol. 30, no. 10, s. 1095-1108. ISSN: 0169-4243.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. - ŠŇUPÁREK, J. - RÜCKEROVÁ, A. Determination of molar mass of structured acrylic microgels: Effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes Journal of Polymer Research, 2016, vol. 23, no. 2, s. "26-1"-"26-10". ISSN: 1022-9760.
PUKOVÁ, K. - MACHOTOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. - RÜCKEROVÁ, A. - BAYEROVÁ, P. Synthesis of biodegradable polymer systém based on polyvinyl acetate and simple saccharides. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 100-103 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - PUKOVÁ, K. PROPERTIES OF COATINGS BASED ON SELF-CROSSLINKING LATEXES CONTAINING NANOPARTICLES OF ZINC OXIDE. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 104-107 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - PUKOVÁ, K. Coating binders based on structured self-crosslinking latexes. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 349-353 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
MACHOTOVÁ, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - RÜCKEROVÁ, A. - VEČEŘA, M. - PUKOVÁ, K. Self-Crosslinking Latexes with Improved Flame Stability. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 325-330 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. LATEXY NA BÁZI MIKROGELOVÝCH ČÁSTIC S KOVALENTNĚ VÁZANÝMI RETARDÉRY HOŘENÍ. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 38-39 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC