doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Kontakty

466 037 507, 466 037 127
ladislav.svoboda@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0330-9922

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie (30410)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny: -
Po předchozí domluvě
Konzultace: -
Po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KANT/C070 (2019) - - CV -
KANT/C150 (2019) - PR - -
KANT/C152 (2019) - - CV -
KANT/C156 (2019) G PR - -
KANT/C158 (2019) G PR - -
KANT/C561 (2019) G - - -
KANT/C561 (2019) - PR - SE
KANT/C831 (2019) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HROCH, J. - SVOBODA, L. Hydrogels Prepared from Corn Starch, Acrylic Acid and Acrylamide. In 7th International Conference on Chemical Technology : book of abstracts. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. "P20-1"-"P20-1" s. ISBN 978-80-88307-01-3.
GORODYLOVA, N. - COUSY, S. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. Thermal Transformation of Layered Zinc Hydroxide Chloride: a Review Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 127, no. 1, s. 675-683. ISSN: 1388-6150.
COUSY, S. - GORODYLOVA, N. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Influence of Synthesis Conditions over Simonkolleite/ZnO Precipitation Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 12, s. 2325-2334. ISSN: 2585-7290.
MATYSOVÁ, E. - COUSY, S. - ZELENKA, J. - SVOBODA, L. Preparation of Zinc Oxide Nanoparticles for Polymeric Systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 157-168. ISSN: 1211-5541.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SUPERABSORBENT COPOLYMER OF ACRYLIC ACID, ACRYLAMIDE AND KONJAC GLUCOMANNAN POLYSACCHARIDE. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 210-214 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
KAMAN, O. - DĚDOURKOVÁ, T. - KOKTAN, J. - KULIČKOVÁ, J. - MARYŠKO, M. - VEVERKA, P. - HAVELEK, R. - KRÁLOVEC, K. - TURNOVCOVÁ, K. - JENDELOVÁ, P. - SCHROEFEL, A. - SVOBODA, L. Silica-coated manganite and Mn-based ferrite nanoparticles: a comparative study focused on cytotoxicity Journal of Nanoparticle Research, 2016, vol. 18, no. 4, s. "100-1"-"100-18". ISSN: 1388-0764.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. Study of Properties of Modified Commercial Hydrogel. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 206-209 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
BĚLINA, P. - STROUHAL, J. - PLUHAŘOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. Synthesis of Mn/Mg Ferrites Using Unusual Preparation Methods – Comparative Study. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 201-205 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Hydrogels Based on Glucomannan and their Utilization in Agriculture. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 166-171 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
PLUHAŘOVÁ, L. - BĚLINA, P. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. Studium průběhu syntézy spinelových sloučenin metodami termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 129-133 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
GORODYLOVA, N. - COUSY, S. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Correlations between Experimental Conditions and Thermal Behaviour of Layered Zinc Hydroxide Chloride. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 57-62 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
PLUHAŘOVÁ, L. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Nontraditional Methods of Synthesis of Spinel Compounds. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 122-124 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
GORODYLOVA, N. - COUSY, S. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Peculiarities of Thermal Decomposition of Synthetic Simonkolleite. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 284-284 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
MATYSOVÁ, E. - COUSY, S. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - VLČEK, T. - SVOBODA, L. Preparation of Zno Nanoparticles for Different Polymeric Systems. In CHISA 2015: sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015. s. "V310052-1"-"V310052-20" s. ISBN neuvedeno.
PILAŘ, R. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. - SÁDOVSKÁ, G. - SVOBODA, L. Modified Stepwise Method for Determining Heat Capacity by DSC Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 118, no. 1, s. 485-491. ISSN: 1388-6150.
COUSY, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Effect of Layered Zinc Hydroxide Chloride Nanoparticle Insertion in an Epoxy Matrix. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 132-135 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
BĚLINA, P. - HORÁKOVÁ, M. - PLUHAŘOVÁ, L. - SVOBODA, L. - HERMANN, P. Hydrogely na bázi škrobů pro agrochemické využití.. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 54-55 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. - VINKLÁREK, J. Charakterizace glukomannanových hydrogelů pro agrochemické využití. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 56-59 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Glucomannan Hydrogels for Agrochemical Utilization. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P003-1"-"P003-5" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Charakterizace bentonitů vhodných pro modifikaci hydrogelů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 50-53 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. Utilization of Bentonite and Collagen in Agriculture Applications. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P011-1"-"P011-5" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - KOŠŤÁL, P. - HONCOVÁ, P. Optimalizace měření tepelné kapacity pomocí diferenciálního skenovacího kalorimetru DSC. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 144-147 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
SVOBODA, L. 55 let Katedry anorganické technologie na Univerzitě Pardubice. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 22-25 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
COUSY, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Synthesis and Modification of Zinc Hydroxide Chloride for Nano-composite Preparation. In List of Abstracts EIDS Summer Workshop 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 50-50 s. ISBN 978-80-7395-779-7.
DĚDOURKOVÁ, T. - VEVERKA, M. - VEVERKA, P. - ZELENKA, J. - SVOBODA, L. Preparation of Manganese Perovskite Magnetic Nanoparticles and Their Mechanical Treatment. In 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers: Book of Abstracts. Dresden: Technische Universität Dresden, 2014. s. 69-69 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Comparison of Amorphous and Crystalline As2Se3. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 181-181 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Antimony Trisulphide. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 56-56 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
COUSY, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. - GORODYLOVA, N. Influence of Synthesis Conditions on ZnO/Zn5(OH)8Cl2.H2O Formation. In Nanocon 2014: Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2014. s. 98-98 s. ISBN 978-80-87294-55-0.
DĚDOURKOVÁ, T. - VEVERKA, M. - VEVERKA, P. - ZELENKA, J. - SVOBODA, L. Influence of Silica Shell on Toxicity of Manganese Perovskite Magnetic Nanoparticles. In ICNFA'14 Proceedings. Ottawa: International Academy of Science, Engineering, and Technology (International ASET), 2014. s. "129-1"-"129-2" s. ISBN 978-1-927877-10-4.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - POUZAR, M. Vliv kolagenového obalu na bobtnavost syntetického hydrogelu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 814-814 s.
PILAŘ, R. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. - SVOBODA, L. Optimization of Heat Capacity Measurement Using DSC Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 87-98. ISSN: 1211-5541.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Glucomannan Hydrogels for Agrochemical Utilization. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 280-285 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Stanovení tepelné kapacity vybraných chalkogenidových material pomocí DSC. In 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 115-118 s. ISBN 978-80-7395-611-0.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Antimony Tritelluride. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 169-172 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - POLLERT, E. - VEVERKA, P. - VEVERKA, M. - SVOBODA, L. Syntéza nových magnetických nanočástic a jejich využití. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 61-65 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - ZETKOVÁ, K. - ZELENKA, J. - KÁRA, J. Hydrogels and Their Utilization in Agricultural Applications. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 348-352 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Amorphous Arsenic Triselenide. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 54-54 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - KOŠŤÁL, P. - HONCOVÁ, P. Thermal Properties of Arsenic Triselenide. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 280-280 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
COUSY, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Preparation of Two-Dimensional Nano-Particles of Zinc Hydroxide Chloride. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 31-31 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - POLLERT, E. - VEVERKA, M. - VEVERKA, P. - HERYNEK, V. - JENDELOVÁ, P. - SVOBODA, L. Adjustment of Synthesis of Manganese Perovskite Magnetic Nanoparticles for Industrial Production. In Nanocon 2013 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 110-110 s. ISBN 978-80-87294-44-4.
COUSY, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Basic Precipitation of Simonkolleite Nanoplatelets. In Nanocon 2013 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 90-90 s. ISBN 978-80-87294-44-4.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - ORAVOVÁ, L. Study of Magnesium Chloride Hexahydrate as Heat Storage Material Thermochimica Acta, 2012, vol. 546, no. srpen, s. 81-86. ISSN: 0040-6031.
KOHUTOVÁ, A. - HONCOVÁ, P. - SVOBODA, L. - BEZDIČKA, P. - MAŘÍKOVÁ, M. Structural Characterization and Thermal Behaviour of Biological Hydroxyapatite Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 108, no. 1, s. 163-170. ISSN: 1388-6150.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BENEŠ, L. - SVOBODA, L. Synthesis of Sphere-like nanoparticles of Hydroxyapatite Procedia Engineering, 2012, vol. 42, no. october, s. 1816-1821. ISSN: 1877-7058.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BENEŠ, L. - SVOBODA, L. Synthesis of Sphere-Like Nanoparticles of Hydroxyapatite. In CHISA 2012: CD-ROM of Full Texts. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. s. "V-1"-"V-4" s. ISBN 978-80-905035-1-9.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BENEŠ, L. - SVOBODA, L. Effect of Starting Reaction Compounds on Size and Shape of Nano-Sized Hydroxyapatite Particles. In Nanocon 2012 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2012. s. 95-95 s. ISBN 978-80-87294-32-1.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BENEŠ, L. - SVOBODA, L. Influence of Reaction Conditions on Size and Morphology of Nano-Hydroxyapatite. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 131-131 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BENEŠ, L. - SVOBODA, L. Influence of Reaction Temperature on Morphology and Size of Hydroxyapatite Nanoparticles. In 7th International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites: book of abstracts. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2012. s. 297-298 s. ISBN 978-80-85009-71-2.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - SVOBODA, L. Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles for Aqueous and Nonaqueous Systems. In Nanocon 2012 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2012. s. 138-138 s. ISBN 978-80-87294-32-1.
KOHUTOVÁ, A. - PILNÝ, P. - HONCOVÁ, P. - SVOBODA, L. Synthesis and Thermodynamic Properties of Amorphous Calcium Phosphate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 155-165. ISSN: 1211-5541.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Syntéza nanočástic ZnO pro vodné a nevodné systémy. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 69-71 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. Syntéza a hodnocení nano-hydroxyapatitu. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 80-82 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
SVOBODA, L. Současnost a budoucnost oboru anorganická technologie na Univerzitě Pardubice. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 41-45 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. - ZETKOVÁ, K. Properties of Hydrogel Encapsulated in a Mixture of Collagen and Nanostructured Clay. In Nanocon 2011, 3rd International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2011. s. "P54-1"-"P54-3" s. ISBN 978-80-87294-27-7.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - KÁRA, J. - ZELENKA, J. - ZETKOVÁ, K. Modifikovaný hydrogel pro agrochemické aplikace. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 140-142 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
PODZEMNÁ, V. - SVOBODA, L. - PILAŘ, R. Studium enzymatických reakcí pomocí IC-kalorimetru. In 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 151-154 s. ISBN 978-80-7395-398-0.
PODZEMNÁ, V. - SVOBODA, L. - PILAŘ, R. Sledování průběhu enzymatických reakcí pomocí IC-kalorimetru. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 136-139 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - ORAVOVÁ, L. Využití hydrátové soli k akumulaci tepelné energie. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 132-135 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
BĚLINA, P. - SVOBODA, L. Skupina agrochemie a anorganické analýzy KAnT. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 13-16 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Comparison of Different Methods for Evaluation of Shape, Size and Particle Size Distribution of Selected Nanomaterials. In Nano Ostrava 2011 - 2nd Nanomaterials and Nanotechnology Meeting. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 49-49 s. ISBN 978-80-7329-264-5.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Methods Used for Measuring Size and Shape of Nanoparticles. In Abstracts Book, 16th International Symposium on Intercalation Compounds. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2011. s. 128-128 s. ISBN 978-80-85009-66-8.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. - ZETKOVÁ, K. - KÁRA, J. Modification of Hydrogel Using Collagen and Nanostructured Clay. In Nano Ostrava 2011 - 2nd Nanomaterials and Nanotechnology Meeting. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 98-98 s. ISBN 978-80-7329-264-5.
DĚDOURKOVÁ, T. - ZELENKA, J. - ZELENKOVÁ, M. - BRETŠNAJDROVÁ, E. - BENEŠ, L. - SVOBODA, L. Preparation and Characterization of Nano-Sized Hydroxyapatite Particles for Use in Biomedical Materials. In Nanocon 2011. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2011. s. 99-99 s. ISBN 978-80-87294-23-9.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - KÁRA, J. - ZELENKA, J. - ZETKOVÁ, K. Modifikace hydrogelu pomocí kolagenu a nanostrukturovaného jíl. In Informátor. Praha: Česká společnost pro výzkum a využití jílů, 2011. s. 25-25 s.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - LUŇÁKOVÁ, P. - ORAVOVÁ, L. The Thermal Stability of Magnesium Chloride Hexahydrate. In IDMS 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 58-58 s. ISBN 978-80-7395-419-2.
PODZEMNÁ, V. - SVOBODA, L. - PILAŘ, R. Study of Enzymatic Reaction Using IC-Calorimeter. In 1st Central and Eastern European Conference on thermal analysis and calorimetry. Craiova: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2011. s. 359-359 s. ISBN 978-606-11-1893-9.
PILAŘ, R. - SVOBODA, L. - HONCOVÁ, P. - ORAVOVÁ, L. Thermodynamic Study of Magnesium Chloride Hexahydrate. In 1st Central and Eastern European Conference on thermal analysis and calorimetry. Craiova: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2011. s. 356-356 s. ISBN 978-606-11-1893-9.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Determination of Particle Shape and Size Distribution of Model Types of Nanomaterials Journal of Electrical Engineering, 2010, vol. 61, no. 5, s. 302-304. ISSN: 1335-3632.
PODZEMNÁ, V. - SLOVÁKOVÁ, M. - ORAVOVÁ, L. - SVOBODA, L. Utilization of the IC-calorimeter for Study of Enzymatic Reaction Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 101, no. 2, s. 715-719. ISSN: 1388-6150.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Stanovení tvaru a distribuce velikosti částic modelových typů nanomateriálů. In Mladí vedci 2010. Zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 601-607 s. ISBN 978-80-8094-742-2.
BĚLINA, P. - SVOBODA, L. - BABICA, D. Studium sorpce Cu2+ a Ni2+ na chelatačním ionexu Arzenazo. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2188-2192 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Metody stanovení tvaru a distribuce velikosti částic vzorků siliky. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 52-54 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Preparation and Properties Evaluation of ZnO Nanoparticles. In Nanocon 2010, 2nd International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2010. s. 95-97 s. ISBN 978-80-87294-19-2.
PODZEMNÁ, V. - KOURKOVÁ, L. - SVOBODA, L. Microcalorimeter-essential aspects of the measurement. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. 1, s. 137-149. ISSN: 1211-5541.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Příprava a hodnocení vlastností nanočástic ZnO. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 63-65 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Stanovení tvaru a distribuce velikosti částic modelových typů nanomateriálů.. In Nanocon 2009 Sborník/Proceedings CD-ROM. Ostrava: 2009. s. 1-5 s. ISBN 978-80-87294-12-3.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Měření zeta potenciálu na přístrojích ZetaPALS a ZetaPLUS. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 82-84 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Preparation and properties evaluation of nanoparticle ZnO.. Lucembursko: European Communities, 2009. ISBN 978-92-79-11109-9.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. Characterization of kaolin dispersion using acoustic and electroacoustic spectroscopy Journal of Mining and Metalurgy, 2008, vol. 44B, no. neuvedeno, s. 63-72. ISSN: 1450-5339.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Determination of particle shape and size distribution Chemické listy, 2008, vol. 102, no. neuveden, s. 1132-1134. ISSN: 0009-2770.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Characterization of kaolin dispersion using acoustic and electroacoustic spectroscopy. In Proceedings of 18th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2008. s. 988-989 s. ISBN 978-80-02-02047-9.
SVOBODA, L. Výuka a výzkum na Katedře anorganické technologie Univerzity Pardubice. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 7-8 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Stanovení distribuce velikosti a tvaru modelových nanočástic. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 42-44 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Vliv povrchové úpravy na isoelektrický bod TiO2. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 67-69 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Příprava a hodnocení vlastností nanočástic ZnO. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 85-86 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Výzkum průmyslových hnojiv na Univerzitě Pardubice. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 29-30 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
SVOBODA, L. Hnojiva s dlouhodobým účinkem obsahující síru. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2187-2193 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - BĚLINA, P. - SVOBODA, L. Stanovení délky řetězce kondenzovaných fosforečnanů. In Sborník přednášek ze semináře Anorganická analýza v životním prostředí. Český Těšín, ČR: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 134-142 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření velikosti částic a ζ-potenciálu v koncentrovaných systémech. In Sborník 54. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007. Praha, ČR: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. V043/1-V043/5 s. ISBN 80-86059-47-2.
PALARČÍK, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření distribuce velikosti částic a Zeta potenciálu vodné suspense montmorillonitu sodného. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 48-49 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
TLUSTOŠ, P. - PAVLÍKOVÁ, D. - ČÁBELKOVÁ, L. - SVOBODA, L. - NAJMANOVÁ, J. Vývoj nových dusíkatých hnojiv a jejich uplatnění. In Sborník z 13. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv. Praha, ČR: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. s. 46-55 s. ISBN 978-80-213-1707-9.
PALARČÍK, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření elektrokinetických vlastností koncentrovaných disperzí. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 50-52 s. ISBN 80-7194-877-2.
SVOBODA, L. - ZAVADIL, P. - PALARČÍK, J. Využití zeta-potenciálu k hodnocení povrchových vlastností oxidů titaničitého. In Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference o nátěrových hmotách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 191-202 s. ISBN 80-7194-856-X.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - SVOBODA, L. - ZELENKA, J. Determination of particle shape and size distribution. In 4th Meeting on Chemistry and Life (Book of Abstracts). Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. s. 6.26 s. ISBN 978-80-214-3715-9.
SVOBODA, L. Vzdělávací a vědecko-výzkumná činnost na Katedře anorganické technologie Univerzity Pardubice. In Sborník příspěvků sympozia "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 11-22 s. ISBN 80-7080-565-X.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Elektrokinetický potenciál titanové běloby. In Sborník příspěvků "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 124-133 s. ISBN 80-7080-565-X.
SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Výzkum průmyslových hnojiv na Univerzitě Pardubice. In Sborník příspěvků sympozia "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 47-56 s. ISBN 80-7080-565-X.
ROBEŠOVÁ, L. - SVOBODA, L. - KŰHN, J. Příprava a hodnocení vlastností hnojiv s pozvolnou účinností. In Sborník příspěvků sympozia "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 88-96 s. ISBN 80-7080-565-X.
KŰHN, J. - ROBEŠOVÁ, L. - SVOBODA, L. Coated Fertilizers With Fradual Effect. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005. s. 149-151 s.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. - JANDERA, J. Vliv disperzních prostředí na zeta potenciál oxidu titaničitého. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 80-81 s. ISBN 80-7194-689-3.
SVOBODA, L. - BÍNOVÁ, J. On-line Sample Treatment and Ion Chromatographic Analysis of Concentrated Hydroxides. In Sb. 12th Int. Symp. Advances and Applications of Chromatography in Industry. Bratislava, SR: Slovak University of Technology, Bratislava, SR, 2004. s. E07 s.
SVOBODA, L. - BAŽATOVÁ, H. HPLC kyseliny močové. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 606 s.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. - JANDERA, J. Zeta potenciál titanové běloby. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 759 s.
SVOBODA, L. Hnojiva s dlouhodobým účinkem. In Sb. 13. konference s mezinárodní účastí Aprochem 2004. Praha, Česká republika: PetroChemProgress Ing. Jaromír Škarka, CSc., 2004. s. 405-413 s. ISBN 80-02-01576-2.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. - JANDERA, J. A Study of an Influence of pH on Zeta Potential of Titanium Dioxide Particles in Different Dispersion Environments. In Sb. 16th Int. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha, Česká republika: Ing. Jan Novosad, Process Engineering Publisher, 2004. s. 1195 s. ISBN 80-86059-40-5.
SVOBODA, L. - ROBEŠOVÁ, L. - PALARČÍK, J. Coated Fertilizers. In Sb. 16th Int. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha, Česká republika: Ing. Jan Novosad, Process Engineering Publisher, 2004. s. 2019 s. ISBN 80-86059-40-5.
SAZAMA, P. - BAITALOW, F. - SVOBODA, L. DSC a TG studie adsorpce vody na H-MFI zeolitech. In Kalorimetrický seminář 2003.. Ostrava, Česká republika: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 189-192 s. ISBN 80-7042-836-8.
SVOBODA, L. - SOVA, M. - DITTRICH, F. Analýza rizik a havárií v chemickém průmyslu. In Sb. 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Praha, Česká republika: Nakladatelstvi Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003. s. CD 090 s. ISBN 80-86059-36-7.
BERNAUER, B. - BOUZEK, K. - MRÁZ, R. - SVOBODA, L. - ŠOLC, Z. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - VÍDEŇSKÝ, J. Vývoj oboru anorganická technologie v ČR v posledních 30 letech a jeho perspektiva ve sjednocené Evropě. In Sb. 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Praha, česká republika: Nakladatelstvi Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003. s. CD009 s. ISBN 80-86059-36-7.
SVOBODA, L. - MOJŽÍŠOVÁ, M. - DITTRICH, F. Programová podpora modelování následků průmyslových havárií. In Aprochem 2003. Praha, Česká republika: neuveden, 2003. s. 471-478 s. ISBN 80-02-01575-4.
SVOBODA, L. - GAJDOŠ, J. - KOLÁŘ, R. HPLC močoviny a jejich derivátů s formaldehydem. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 621 s.
JANDERA, J. - PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Studium vlivu pH na zeta potenciál oxidu titaničitého. In Sb. 50. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003. Praha, Česká republika: Nakladatelstvi Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003. s. CD 030 s. ISBN 80-86059-36-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Special materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Progressive technologies of propellants Progressive technology, materials and systems (starting in 2013) Technologická agentura České republiky 2013-01-01 2015-12-31
Prospective materials and technologies for chemical industry and agriculture Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-01 2013-12-31
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Laboratoře syntézy, charakterizace a aplikace materiálů pro anorganické technologie 1. Programme to promote mutual cooperation between universities in their areas of activity that can not be supported from operational programmes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace počítačových učeben na FChT Univerzity Pardubice HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
Přednášky odborníků z německé Technické Univerzity - Bergakademie Freiberg zaměřené na kalorimetrii a termickou analýzu. Priority No. 5 Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007-01-01 2010-12-31
Bariérové nátěrové hmoty na beton s využitím nanokompozitních materiálů. TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 2004-08-01 2007-12-31
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření. TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 2004-07-01 2008-05-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
CSc. 1982 Analytická chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích Stanovení pesticidních látek ve vodách kapalinovou chromatografií
Ing. 1978 Technická analytická a fyzikální chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích Gradientová eluce v kapalinové chromatografie
doc. 1996 Technologie anorganických látek Univerzita Pardubice Příspěvek k agrochemické analýze a hodnocení průmyslových hnojiv

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1982 - 1996 odborný asistent Univerzita Pardubice
Nyní docent Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1989 Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků Pardubice Česká republika 6
1991 Synthesia, a.s. Pardubice Česká republika 6

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Soudní znalec v oboru chemie
Nyní Česká společnost chemická