Ing. Hana Holická, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Hana Holická, Ph.D.

Ing. Hana Holická, Ph.D.

Kontakty

466 038 067
hana.holicka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0653-3409

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra polygrafie a fotofyziky (30470)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
dle předchozí domluvy
Předmět (Rok) Role
KCHTFR/TBP1 (2019) G - - -
KPF/C287 (2019) G - - -
KPF/C289 (2019) G - - -
KPF/C298 (2019) G - - -
KPF/C544 (2019) G - - -
KPF/C717 (2019) G PR - -
KPF/C722 (2019) G - CV -
KPF/C722A (2019) G - - -
KPF/C725 (2019) G - CV -
KPF/C741 (2019) G - - -
KPF/C741A (2019) G - - -
KPF/C744 (2019) - - CV -
KPF/C744A (2019) G - - -
KPF/C757 (2019) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KRČMÁŘOVÁ, Ž. - HOLICKÁ, H. Vliv vlastností tenkých tiskových papírů na prorážení tiskové barvy. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
HOLICKÁ, H. - DURČÍK, D. - ŽLEBKOVÁ, I. - PAULUSOVÁ, H. Vliv vybraných metod neutralizace papíru na mechanickou stabilitu tiskařské černě Fórum pro konzervátoty - restaurátory 2017, 2017, vol. 1, no. 1, s. 135-136. ISSN: 1805-0050.
ŽLEBKOVÁ, I. - HOLICKÁ, H. - DURČÍK, D. Vliv koncentrace MMMK v metanolu při odkyselení papíru na degradaci tiskařské černě. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 229–233 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SLEZÁKOVÁ, B. - PANÁK, O. Vliv vybraných metod konzervování papíru na stabilitu tiskařské černě Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 114–117. ISSN: 1805-0050.
HOLICKÁ, H. - BULVOVÁ, T. Tiskařská čerň pro účely restaurování. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 13–14 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
HALENKOVIČ, T. - HOLICKÁ, H. Vliv dezinfekce a neutralizace na stabilitu barevné vrstvy tiskařské černě. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 41–43 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. Studium vlivu vybraných metod konzervace papírových artefaktů na stabilitu tiskařské černě. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 95–109 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
PANÁK, O. - HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SOCHOVÁ, A. - PÁCALTOVÁ, A. Urychlené stárnutí vzorků imitujících historick tisky. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 85-9 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - PANÁK, O. Studium příčin a mechanismů degradace tiskařské černě na papírové podložce Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 118-123. ISSN: 1805-0050.
PANÁK, O. - HOLICKÁ, H. - HALENKOVIČ, T. - SOCHOVÁ, A. - PÁCALTOVÁ, A. Accelerated Ageing of Samples Imitating Historical Prints. In Proceedings – The Seventh International Symposium GRID 2014. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2014. s. 133-138 s. ISBN 978-86-7892-645-7.
HALENKOVIČ, T. - HOLICKÁ, H. - PANÁK, O. Vliv odkyselování papíru na vrstvu tiskařské černě. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 37-43 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
HOLICKÁ, H. - DRŽKOVÁ, M. Characterization of printed offset ink layers on printing papers using fractal analysis TAPPI Journal, 2012, vol. 11, no. 5, s. 21-28. ISSN: 0734-1415.
KAPLANOVÁ, M. - DOHNAL, M. - DRŽKOVÁ, M. - HEJDUK, J. - HOLICKÁ, H. - OTÁHALOVÁ, L. - PANÁK, O. - SVOBODA, J. - SYROVÝ, T. - VALIŠ, J. - VESELÝ, M. Moderní polygrafie. 3. vyd. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2012. 391 s. ISBN: 978-80-254-4230-2.
KAPLANOVÁ, M. - DOHNAL, M. - DRŽKOVÁ, M. - HEJDUK, J. - HOLICKÁ, H. - OTÁHALOVÁ, L. - PANÁK, O. - SVOBODA, J. - SYROVÝ, T. - VALIŠ, J. - VESELÝ, M. Moderní polygrafie. 2. vyd. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010. 391 s. ISBN: 978-80-254-4230-2.
KAPLANOVÁ, M. - DOHNAL, M. - DRŽKOVÁ, M. - HEJDUK, J. - HOLICKÁ, H. - OTÁHALOVÁ, L. - PANÁK, O. - SVOBODA, J. - SYROVÝ, T. - VALIŠ, J. - VESELÝ, M. Moderní polygrafie. první. vyd. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. 391 s. ISBN: 978-80-254-4230-2.
KAPLANOVÁ, M. - VALIŠ, J. - HOLICKÁ, H. Surface Tension Measurement and Ink/Paper Interaction. In Book of Abstracts (+ Conference Proceedings CD). Ljubljana, Slovenia: Univerza v Ljubljani, 2006. s. 146 s. ISBN 961-6045-35-0.
HOLICKÁ, H. Problémy s natíranými papíry při drážkování a skládání Informační servis pro polygrafii, 2003, vol. 12, no. 1, s. 15-16. ISSN: 0862-8920.
HOLICKÁ, H. Vliv struktury nátěru na kvalitu tisku Informační servis pro polygrafii, 2003, vol. 12, no. 2, s. 15-18. ISSN: 0862-8920.
HOLICKÁ, H. Study of the Printing Properties of Matt Coated Papers, Chem Technology of Wood, Pulp and Paper. In Proceedings of the International Conference Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2003. s. 473-476 s. ISBN 80-227-1942-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study and preparation of macromolecular and supramolecular structures of materials for smart and high tech technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials for high tech applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Study of macromolecular and supermolecular structures of solid-state materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Study of macromolecular and supermolecular structures of solid-state materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
VIII. Polygrafický seminář ? VIIIth Seminar in Graphic Arts Priority No. 3 Univerzita Pardubice 2007-01-01 2007-12-31

Výzkumné zaměření