Ing. Jaroslav Barták, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.

Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.

Kontakty

466 037 421, 466 037 043, 466 037 346
jaroslav.bartak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8675-1144

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra fyzikální chemie (30340)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KFCH/C014 (2019) - - - SE
KFCH/C015 (2019) - - CV -
KFCH/C858 (2019) - PR - SE
KFCH/C959 (2019) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - VALDÉS MITCHELL, D. - MÁLEK, J. - WIEDUWILT, T. - KOBELKE, J. - SCHMIDT, M. Analysis of viscosity data in As2Se3, Se and Se95Te5 chalcogenide melts using the pressure assisted melt filling technique Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, vol. 511, no. May, s. 100-108. ISSN: 0022-3093.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - MÁLEK, J. Analysis of crystal growth and viscosity in Ge-Sb-Se-Te undercooled melts Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, vol. 505, no. February, s. 1-8. ISSN: 0022-3093.
VALDÉS MITCHELL, D. - BARTÁK, J. KRYSTALIZACE VE SKELNÝCH MATERIÁLECH SYSTÉMU Se-Te. In Termoanalytický seminář TAS 2019 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2019. s. 68-73 s. ISBN 978-80-88307-03-7.
VALDÉS MITCHELL, D. - BARTÁK, J. Crystal growth in Se95Te5 bulk samples and thin films. In CEEC-TAC5 & Medicta 2019 : 5th central and eastern european conference on thermal analysis and calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th mediterranean conference on calorimetry and thermal analysis (Medicta2019). Craiova: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019. s. 219-219 s. ISBN 978-3-940237-59-0.
BARTÁK, J. - VALDÉS MITCHELL, D. - MÁLEK, J. - PODZEMNÁ, V. - ŠLANG, S. - PÁLKA, K. Comparison of Lateral Crystal Growth in Selenium Thin Films and Surface of Bulk Samples Crystal Growth & Design, 2018, vol. 18, no. 7, s. 4103-4110. ISSN: 1528-7483.
MARTINKOVÁ, S. - SHÁNĚLOVÁ, J. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Transient Nucleation in Ge-Sb-S Thin Films Crystal Growth & Design, 2018, vol. 18, no. 8, s. 4562-4570. ISSN: 1528-7483.
MARTINKOVÁ, S. - SHÁNĚLOVÁ, J. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Transient nucleation in Ge-Sb-S thin films. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 116-116 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
VALDÉS MITCHELL, D. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Surface and volume crystal growth in chosen Ge-Sb-S bulk glasses. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 166-166 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
BARTÁK, J. - VALDÉS MITCHELL, D. - MÁLEK, J. Comparison of crystal growth in chalcogenide bulk glasses and thin films. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 117-117 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
KRBAL, M. - BARTÁK, J. - KOLÁŘ, J. - PRYTULIAK, A. - KOLOBOV, A. - FONS, P. - BEZACIER, L. - HANFLAND, M. - TOMINAGA, J. Pressure-Induced Phase Transitions in GeTe-Rich Ge-Sb-Te Alloys across the Rhombohedral-to-Cubic Transitions Inorganic Chemistry, 2017, vol. 56, no. 14, s. 7687-7693. ISSN: 0020-1669.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. Extended Study on Crystal Growth and Viscosity in Ge-Sb-Se Bulk Glasses and Thin Films Journal of Physical Chemistry B, 2017, vol. 121, no. 33, s. 7978-7986. ISSN: 1520-6106.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - MÁLEK, J. Nucleation and crystal growth in (GeS2)0.1(Sb2S3)0.9 thin films. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 96-98 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - HONCOVÁ, P. Studium rychlosti růstu krystalů pomocí DSC a mikroskopie. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 18-20 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
HONCOVÁ, P. - SHÁNĚLOVÁ, J. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - KOŠŤÁL, P. - STEHLÍK, S. General Approach to the Nucleation and Crystal Growth in Sb0.5Se99.5 Glass Explaining the Shape of DSC Curves Crystal Growth & Design, 2016, vol. 16, no. 5, s. 2904-2911. ISSN: 1528-7483.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - PODZEMNÁ, V. - SHÁNĚLOVÁ, J. - MÁLEK, J. Crystal Growth Kinetics and Viscous Behavior in Ge2Sb2Se5 Undercooled Melt Journal of Physical Chemistry B, 2016, vol. 120, no. 32, s. 7998-8006. ISSN: 1520-6106.
HONCOVÁ, P. - SVOBODA, R. - PILNÝ, P. - SÁDOVSKÁ, G. - BARTÁK, J. - BENEŠ, L. - HONC, D. Kinetic study of dehydration of calcium oxalate trihydrate Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 124, no. 1, s. 151-158. ISSN: 1388-6150.
MÁLEK, J. - BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. Spherulitic Crystal Growth Velocity in Selenium Supercooled Liquid Crystal Growth & Design, 2016, vol. 16, no. 10, s. 5811-5821. ISSN: 1528-7483.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. Crystal growth in Se70Te30 thin films followed by SEM and in situ XRD Journal of Applied Physics, 2016, vol. 120, no. 14, s. "145301-1"-"145301-7". ISSN: 0021-8979.
BARTÁK, J. - MARTINKOVÁ, S. - MÁLEK, J. Crystal Growth Kinetics in Se-Te Bulk Glasses Crystal Growth & Design, 2015, vol. 15, no. 9, s. 4287-4295. ISSN: 1528-7483.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - MÁLEK, J. - EISING, G. - KOOI, B. Crystal growth in (GeS2)(x)(Sb2S3)(1-x) thin films Journal of Non-Crystalline Solids, 2015, vol. 410, no. February 2015, s. 7-13. ISSN: 0022-3093.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - PILNÝ, P. - MÁLEK, J. Studium kinetiky krystalizace ve vybraných chalkogenidových sklech kombinací technik termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 16-18 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
BARTÁK, J. - MARTINKOVÁ, S. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in Se-Te bulk glasses. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 76-76 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in GeS2 amorphous thin films Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 118, no. 2, s. 775-781. ISSN: 1388-6150.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - KOŠŤÁL, P. - SEGAWA, H. - YAMABE-MITARAI, Y. Crystallization behavior in Se90Te10 and Se80Te20 thin films Journal of Applied Physics, 2014, vol. 115, no. 12, s. "123506-1"-"123506-7". ISSN: 0021-8979.
HONCOVÁ, P. - PILNÝ, P. - SVOBODA, R. - SHÁNĚLOVÁ, J. - KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Analysis of Crystallization in Sb2Se98 Composition Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 613-618. ISSN: 1388-6150.
SVOBODA, R. - PŘIKRYL, J. - BARTÁK, J. - VLČEK, M. - MÁLEK, J. Crystallization behaviour of Ge17Sb23Se60 thin films Philosophical Magazine, 2014, vol. 94, no. 12, s. 1301-1310. ISSN: 1478-6435.
PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in chalcogenide Ge-S glasses. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 28-28 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - MÁLEK, J. - KOOI, B. Růst krystalů v tenkých vrstvách (GeS2)x(Sb2S3)1-x. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 744-744 s.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - MÁLEK, J. Kinetika růstu krystalů Sb2S3 v tenkých vrstvách systému (GeS2)x(Sb2S3)1-x. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 117-122 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. - YAMABE-MITARAI, Y. Crystallization kinetics in Se-Te thin films. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 80-80 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. - YAMABE-MITARAI, Y. Crystal growth in Se-Te thin films. In Book of abstracts: IDMS2014 – Winter Seminar ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 23-23 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - MÁLEK, J. Crystal growth in chalcogenide materials. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 25-25 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
PILLAI, S. - PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Nucleation and growth in amorphous (GeS2)(0.9)(Sb2S3)(0.1) thin films Journal of Crystal Growth, 2013, vol. 382, no. November, s. 87-93. ISSN: 0022-0248.
HONCOVÁ, P. - SVOBODA, R. - PILNÝ, P. - KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Krystalizace v systému Sb-Se. In 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 135-138 s. ISBN 978-80-7395-611-0.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - MÁLEK, J. Crystal Growth Kinetics in Se-Te Amorphous Materials. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 109-112 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
HONCOVÁ, P. - PILNÝ, P. - SVOBODA, R. - KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Analysis of Crystallization in Sb2Se98 Glass. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 136-139 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in chalcogenide glasses using optical microscopy and thermomechanical analysis. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 177-177 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics of Sb2S3 in Ge-Sb-S amorphous thin films Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 110, no. 1, s. 275-280. ISSN: 1388-6150.
BARTÁK, J. - SVOBODA, R. - MÁLEK, J. Electrical conductivity and crystallization kinetics in Te-Se glassy system Journal of Applied Physics, 2012, vol. 111, no. 9, s. "094908-1"-"094908-10". ISSN: 0021-8979.
MÁLEK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. - SVOBODA, R. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - PILNÝ, P. - PILAŘ, R. Crystallization and structural relaxation in chalcogenide glasses. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 85-85 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - MÁLEK, J. - ŠVADLÁK, D. - BARTÁK, J. The crystallization kinetics of Sb2S3 in (GeS2)0.4(Sb2S3)0.6 glass Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics, 2011, vol. 8, no. 11-12, s. 3127-3130. ISSN: 1610-1642.
OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. The study of crystallization in the GeSbS system using TMA. In IDMS 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 44-44 s. ISBN 978-80-7395-419-2.
MÁLEK, J. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - BARTÁK, J. - HONCOVÁ, P. A novel method to study crystallization kinetics in glassy materials Thermochimica Acta, 2010, vol. 511, no. 1-2, s. 67-73. ISSN: 0040-6031.
MÁLEK, J. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - BARTÁK, J. - HONCOVÁ, P. Nová metoda využitelná při studiu kinetiky krystalizace sklovitých materiálů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 603-604 s.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. Netradiční metody studia krystalizace skel. In Sborník příspěvků z 32. mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 157-160 s. ISBN 978-80-7395-259-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Kinetic processes in chalcogenide bulks and thin films - correlation between crystal growth, viscosity and self-diffusion Junior projects Grantová agentura ČR 2020-01-01 2022-12-31
Surface tension study in melts and undercooled melts of amorphous materials Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
Special materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Viscosity and kinetic phenomena in glass-forming systems Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2016 31.12.2018

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2014 Fyzikální chemie Univerzita Pardubice Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech
Ing. 2009 Fyzikální chemie Univerzita Pardubice Studium krystalizace skel systému Ge?Sb?S pomocí TMA
Bc. 2007 Chemie a technická chemie Univerzita Pardubice VISKOZITNÍ CHOVÁNÍ PODCHLAZENÉ TAVENINY Ge0,02Se0,98

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 Národní Institut pro Materiálovou Vědu (NIMS) Tsukuba Japonsko 5
2012 Fakulta matematiky a přírodních věd, Univerzita Groningen Groningen Nizozemsko 1
2018 Leibniz Institut pro fotoniku Jena Německo 3
2018 Fakulta Chemie, Univerzita Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin Spojené státy 6

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost chemická