Ing. Jana Luxová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jana Luxová, Ph.D.

Kontakty

466 037 199, 466 037 170
jana.luxova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7608-2829

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie (30410)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KANT/C070 (2019) G - CV -
KANT/C073 (2019) G - - -
KANT/C151 (2019) G - - SE
KANT/C151 (2019) - PR - -
KANT/SM127 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Partial Substitution of Bi on Colour Properties and Thermal Stability of BixPr1-xFeO3 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4303-4312. ISSN: 1388-6150.
LUXOVÁ, J. - TĚŠITELOVÁ, K. - PODZEMNÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BOSACKA, M. - BLONSKA-TABERO, A. - FILIPEK, E. Components of the Co3Cr4(PO4)6-Cr(PO3)3 System and the Compound CoCr2(P2O7)2 as New Ceramic Pigments Materials Chemistry and Physics, 2019, vol. 235, no. September, s. "121763-1"-"121763-10". ISSN: 0254-0584.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - PODZEMNÁ, V. Vliv tryskového a odstředivého mletí na pigmentové vlastnosti ZnFe2O4. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 86-91 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
LUXOVÁ, J. - ŠIMKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Raw Materials on Optical Properties of Bi-doped PrFeO3. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. 108-113 s. ISBN 978-80-88307-00-6.
TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Transition Metals and Rare-Earth Metals Admixtures on the Pigmentary Properties of the Cassiterite Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 119-132. ISSN: 1211-5541.
LUXOVÁ, J. - BARANOVÁ, B. - ŠULCOVÁ, P. Aplikační možnosti orthoferritových pigmentů typu CaxPr1-xFeO3-δ. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 83-88 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
BOSACKA, M. - BLONSKA-TABERO, A. - FILIPEK, E. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. High-temperature Reactions in the Co3Cr4(PO4)6-Cr(PO3)3 System: New Compound CoCr2(P2O7)2 and its Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 130, no. 1, s. 95-101. ISSN: 1388-6150.
LUXOVÁ, J. - PODZEMNÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Jet Mill Versus Planetary Mill – Comparison of Properties of Milled ZnFe2O4 Pigment. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 230-235 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Vliv výchozích surovin na barevné vlastnosti pigmentu Bi0,1Pr0,9FeO3. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 74-79 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Possibilities of Utilization of Orthoferrites With Praseodymium. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 236-240 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Termická analýza sloučenin typu BixPr1-xFeO3. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 89-95 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Iron Raw Materials on Colour and Application Properties of BixPr1-xFeO3 Pigments. In Preparation of Ceramic Materials : proceedings of edited contributions. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 174-175 s. ISBN 978-80-553-3160-7.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Synthesis of SnO2/Cr Pigments Doped by Praseodymium Prepared by Different Methods and their Pigmentary Properties Ceramics-Silikaty, 2016, vol. 60, no. 3, s. 234-242. ISSN: 0862-5468.
LUXOVÁ, J. - HAVLÍK, M. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Firing Temperature on Colour and Structural Properties of Malayaites With Cr Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 193-198. ISSN: 1505-1269.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. The Effect of Preparation Method on Pigmentary Properties of Managanese Doped Cassiterite Pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 199-203. ISSN: 1505-1269.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti modrofialových kasiteritových pigmentů Sklář a keramik, 2016, vol. 7-8, no. srpen, s. 147-152. ISSN: 0037-637X.
LUXOVÁ, J. - GRULICHOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Cr malayaity dopované dalšími přechodnými kovy. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - DOHNALOVÁ, Ž. The Effect of Preparation Method on Colour Properties of Terbium Doped Cassiterite Pigments. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 242-247 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
LUXOVÁ, J. - ŠINKOVSKÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Malayaite With Cobalt Prepared Using Mechanical Activation. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 235-241 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. Syntéza kasiteritových pigmentů s využitím mineralizátorů. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 79-83 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti modrofialových kasiteritových pigmentů. In Sborník abstraktů ANM 2016. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. s. 51-52 s.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. The Effect of Preparation Method on Pigmentary Properties of Managanese doped Cassiterite Pigments. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 47-47 s.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. Vliv mineralizátorů na pigmentově-aplikační vlastnosti kasiteritových pigmentů. In Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 204-204 s.
BOSACKA, M. - BŁOŃSKA-TABERO, A. - FILIPEK, E. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. High Temperature Reactions in the CrP3O9-Co3Cr4P6O24 system. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 115-115 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
LUXOVÁ, J. - HAVLÍK, M. - ŠULCOVÁ, P. The Effect of Firing Temperature on Colour and Structural Properties of Malayaites With Cr. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 46-46 s.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Mechanoactivation and Colour Properties of Malayaites Doped with Lanthanoid Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 97-105. ISSN: 1211-5541.
LUXOVÁ, J. - ŠINKOVSKÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Amount of Chromophore on the Color Properties of Malayaitte Pigment. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 193-200 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Termická analýza malayaitového pigmentu dopovaného železem. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 109-114 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
KAROLOVÁ, L. - TROJAN, J. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. The Effect of Admixtures Ti and Zr on the Colour Properties of Cassiterite Pigments Doped by Cr. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 214-217 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
KAROLOVÁ, L. - TROJAN, J. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. Synthesis and Colour Properties of The Blue-Violet Cassiterite Pigments. In Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2015. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 175-178 s. ISBN 978-80-554-1090-6.
LUXOVÁ, J. - ŠINKOVSKÁ, M. - TROJAN, M. Využití mechanoaktivace při přípravě malayaitů s kobaltem. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 93-98 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Syntéza a studium fialových kasiteritových pigmentů dopovaných příměsemi. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 122-125 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Synthesis of Sn-Cr Pigments Doped by Praseodymium and their Pigmentary Properties. In Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2015. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 179-182 s. ISBN 978-80-554-1090-6.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Malayaite Pigments Doped by Fe. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 118-119 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - LUXOVÁ, J. - BLOŇSKA-TABERO, A. - TĚŠITELOVÁ, K. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Thermal Stability of the Chromium (III) and Cobalt (II) Phosphates (V) as Potential Anticorrosive Pigments. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 187-188 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
KAROLOVÁ, L. - TROJAN, M. - TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. Studium barevných vlastností modrofialových kasiteritových pigmentů. In CHISA 2015: sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015. s. "PE030037-1"-"PE030037-6" s. ISBN neuvedeno.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - TROJAN, J. Study of Thermal Behaviour and Stability of Co-doped Malayaite Ceramic Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 571-580. ISSN: 1388-6150.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Influence of Firing Temperature on the Color Properties of Orthoferrite PrFeO3 Thermochimica Acta, 2014, vol. 579, no. March, s. 80-85. ISSN: 0040-6031.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Vliv způsobu přípravy na pigmentově aplikační vlastnosti Sn-Cr pigmentů. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 102-106 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Vliv mletí na barevné vlastnosti pigmentů typu CaSnSiO5. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 124-127 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
LUXOVÁ, J. - HAVLÍK, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, M. Vliv dvojmocných kationtů na barevné a strukturní vlastnosti malayaitové sloučeniny dopované Cr. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 116-120 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Vliv mechanoaktivace na pigmenty typu malayaitu. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 111-115 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Pigmenty typu kasiteritové violeti s příměsemi. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P012-1"-"P012-5" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - LUŇÁKOVÁ, P. - ZVONKOVÁ, M. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti kasiteritových pigmentů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 120-123 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. Modré pigmenty založené na malayaitové struktuře. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "0088-1"-"0088-6" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
LUXOVÁ, J. - ŠINKOVSKÁ, M. - TROJAN, M. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, J. Vliv mletí na pigmentově-aplikační vlastnosti pigmentu typu CaSn1-xCoxSiO5-δ. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 77-82 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Mechanoaktivace CaSnSiO5. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 754-754 s.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Colour Properties of Sn-Cr Doped Pigments Prepared by Different Methods. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 62-62 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Cassiterite Pigments with Chromium and Rare Earth Metals. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 145-145 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
LUXOVÁ, J. - HAVLÍK, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, M. Impact of Bivalent Cation on the Color and Structural Properties on Malayaite Compounds Doped by Cr. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 54-54 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, J. Termická analýza malayaitového pigmentu dopovaného kobaltem. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 810-811 s.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. BaSn1-xTbxO3: a New Yellow Pigment Based on a Perovskite Structure Dyes and Pigments, 2013, vol. 96, no. 1, s. 264-268. ISSN: 0143-7208.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. Malayaitové sloučeniny dopované přechodnými kovy. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Thermal Stability of CaSnSiO5. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 209-212 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
TROJAN, M. - TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. - ZVONKOVÁ, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Cíničité pigmenty typu kasiteritu. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 116-119 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. Pigmenty s malayaitovou strukturou dopované prvky přechodných kovů. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0033-1"-"0033-6" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. Study of Thermal Behaviour and Stability of Co-doped Malayaite Pigments. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 155-158 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ZVONKOVÁ, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Kasiteritové pigmenty s příměsí chromu. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 112-115 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Cr - Doped Malayaites with the Lanthanides. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0075-1"-"0075-6" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Vliv ceru na barevné vlastnosti malayaitů. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 127-131 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. - ZVONKOVÁ, M. Kasiteritová šeď s příměsemi lanthanoidů. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0041-1"-"0041-6" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
TROJAN, J. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - LUŇÁKOVÁ, P. - ZVONKOVÁ, M. Kasiteritová violeť. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 185-185 s.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. CaSnSiO5 s přídavkem chromu. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 98-98 s.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. Malayaite Compounds with Co. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 52-52 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ZVONKOVÁ, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Cassiterite Pigments with Cr. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 60-60 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Influence of Ce on the Colour Properties of Cr Doped Malayaite Pigments. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 33-33 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
TROJAN, M. - TROJAN, J. - MOŠNER, P. - LUXOVÁ, J. - ZVONKOVÁ, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Synthesis of Binary AlIII-FeIII Metaphosphates by Thermal Decomposition of Polyphosphate Glasses. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 191-192 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
LUXOVÁ, J. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Keramické malayaity typu MIISn1-xCrxSiO5. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 110-115 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Vliv Si na barevné vlastnosti pigmentů typu BaSnTbO3. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 106-109 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Kasiteritové pigmenty s příměsí zinku. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 140-143 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Vliv příměsí na barevné vlastnosti pigmentů typu Ba0,5M0,5Sn0,5Tb0,5O3. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 655-657 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
TROJAN, J. - LUŇÁKOVÁ, P. - KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Kasiteritové pigmenty s příměsemi. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 650-654 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Vliv surovin na vlastnosti pigmentů Ba(Sn0,8Tb0,1M0,1)O3. In Studentská vědecká konference 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. "P-1"-"P-4" s. ISBN 978-80-7368-966-7.
TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Cíničité pigmenty s lanthanoidy. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 144-146 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Kasiteritové pigmenty s příměsemi kovů vzácných zemin. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3598-3603 s. ISBN 978-80-905243-3-0.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, J. Malayaitové pigmenty s příměsemi přechodných kovů. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3604-3613 s. ISBN 978-80-905243-3-0.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. Sloučeniny na bázi orthoferitu PrFeO3. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 658-663 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - TROJAN, M. Oxidické sloučeniny s terbiem. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 116-121 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - TROJAN, J. CaSnSiO5 s lanthanoidy. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 147-150 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. Colour Properties of Cr- Doped Malayaite Pigments. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 3583-3591 s. ISBN 978-80-905243-3-0.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Syntéza pigmentů typu Ba0,5Sn0,5Ln0,5O3. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 571-574 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Effect of Ca, Mg and Sr on Colour Properties of Ba0.5M0.5Sn0.5Tb0.5O3 Type Based Pigments.. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 172-172 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
TROJAN, J. - LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. Yellow Cassiterite Pigments. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 199-199 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Syntéza pigmentů typu Ba0,5M0,5(Sn0,5Tb0,5)O3. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 541-541 s.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Effect of Mn on Colour Properties of BaSnTbO3 Type Based Pigments. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 42-42 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
TROJAN, J. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Cíničité kasiteritové pigmenty s příměsemi Cu a Co. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 541-541 s.
ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. - TROJAN, M. CaSnSiO5 with LANTHANOIDS. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 32-32 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
TROJAN, J. - ZVONKOVÁ, M. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - LUŇÁKOVÁ, P. Cassiterite Pigments. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 53-53 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
TROJAN, J. - LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. Kasiteritová žluť s příměsemi lanthanoidů. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 103-105 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
LUXOVÁ, J. - ADÁMEK, M. - LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv mletí na aplikačně-pigmentové vlastnosti pigmentů. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 90-95 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium pigmentů perovskitového typu. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 112-115 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - LUXOVÁ, J. Synthesis of PrFeO3 with Utilization of Thermal Analysis. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 150-152 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
LUŇÁKOVÁ, P. - TROJAN, J. - TROJAN, M. - LUXOVÁ, J. Cíničité pigmenty s lanthanoidy. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 190-190 s.
LUŇÁKOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Suspenzí příprava pigmentu typu BaSn1-xTbxO3. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 190-190 s.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Testování antikorozní účinnosti anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 9-14 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. Vliv výchozích surovin na vlastnosti sloučenin na bázi orthoferitu Pr1-xYxFeO3. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 45-51 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. Syntéza pigmentů na bázi othoferitu Pr1-xYxFeO3.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 59-62 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Perovskite Compounds Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 93, no. 3, s. 823-827. ISSN: 1388-6150.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Korozně-inhibiční vlastnosti perovskitových sloučenin. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2242-2247 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
LUXOVÁ, J. - KALOUSEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti Cr2-xFexO3. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 57-63 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti PrFeO3. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 33-34 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a hodnocení perovskitových sloučenin. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2195-2201 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
LUXOVÁ, J. - KALOUSEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Barevné a strukturní vlastnosti ortoferitu PrFeO3. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 44-45 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti perovskitových sloučenin. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 46-47 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of Perovskite Compounds. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 448-453 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
LUXOVÁ, J. - KALOUSEK, M. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv surovin na barevné vlastnosti sloučeniny NiTiO3. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 46-47 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Využití mechanické aktivace při přípravě pigmentu ZnFe2O4 se spinelovou strukturou Acta Metallurgica Slovaca, 2006, vol. 11, no. 4, s. 437-449. ISSN: 1335-1532.
LUXOVÁ, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava zeleného pigmentu Co0,46Zn0,55(Ti0,064Cr0,91)Ox. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2233-2238 s. ISBN 80-02-01812-5.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv použitých surovin na přípravu sloučenin typu MTiO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 44-45 s. ISBN 80-7194-877-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium přípravy perovskitu CaTiO3. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 46-47 s. ISBN 80-7194-877-2.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Fyzikálně-chemické vlastnosti sloučenin typu Sr2CeO4. In Zborník príspevkov 57. ZCHS ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 180 s.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Metody používané k syntézám anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 14. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2005. s. 428-435 s. ISBN 80-02-01755-2.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Využití mechanické aktivace při přípravě anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 52. konf. chem. a proces. inženýrství, CHISA 2005. Praha: Nakladatelstrví Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2005. s. CDV3.38 s. ISBN 80-86059-42-1.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Nové antikorozní pigmenty na bázi prvků vzácných zemin. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 106-115 s. ISBN 80-7080-565-X.
LUXOVÁ, J. - KOVANDOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Příprava sloučenin typu Sr2CeO4. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 44-45 s. ISBN 80-7194-775-X.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - TRPČEVSKÁ, J. Aplikační vlastnosti směsných oxidů připravených novou metodou. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 582 s.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Oxidy vzácných zemin ? možnost jejich využití při přípravě anorganických pigmentů. In Sb. 13. konference s mezinárodní účastí Aprochem 2004. Praha, Česká republika: PetroChemProgress Ing. Jaromír Škarka, CSc., 2004. s. 421-426 s. ISBN 80-02-01576-2.
LUXOVÁ, J. - KOROUS, R. - TROJAN, M. - KALOUSEK, M. Vliv dopovaných kationtů na antikorozní účinnost testovaných pigmentů. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 72-73 s. ISBN 80-7194-689-3.
KOROUS, R. - LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Vliv teploty výpalu a způsob přípravy na některé vlastnosti pigmentů typu M2+LaXOY. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 70-71 s. ISBN 80-7194-689-3.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. - KOROUS, R. Fyzikálně-chemické vlastnosti některých oxidů vzácných zemin. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 757-758 s.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. - SUCHÝ, F. Antikorozní vlastnosti Ce1-xSr2xP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 765 s.
ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - KOROUS, R. Physical-Application Properties of Rare-earth Element Oxides. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 136 s. ISBN 80-239-2480-X.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - JURČÍKOVÁ, D. Mechanoaktivace používaná k přípravě směsných oxidů. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 16-19 s. ISBN 80-7194-569-2.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. - NOŽIČKA, P. Směsné oxidy a možnost jejich využití k ochraně proti korozi. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 46-47 s. ISBN 80-7194-569-2.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Směsné oxidy jako antikorozní pigmenty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 868-869 s.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Příprava směsných oxidů mechanickou aktivací. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 880 s.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Směsné oxidy používané k ochraně před korozí. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 880-881 s.
LUXOVÁ, J. - TROJAN, M. Korozní metody a způsoby hodnocení antikorozní účinnosti anorganických pigmentů. In Aprochem 2003. Praha, Česká republika: neuveden, 2003. s. 411-414 s. ISBN 80-02-01575-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterization of new coloured mixed metal oxides Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2016 31.12.2018
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010