doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Kontakty

466 037 798, 466 037 772, 466 037 773
marcela.pejchalova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4361-1915

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
9:00 - 11:00
-
konzultační hodiny kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem
Předmět (Rok) Role
FCH/SB017 (2019) G - - -
KBBV/C348 (2019) - - CV -
KBBV/C371 (2019) - - CV -
KBBV/C384 (2019) G PR - -
KBBV/C509 (2019) G - - -
KBBV/C516 (2019) G - CV -
KBBV/C538 (2019) G PR - -
KBBV/C635 (2019) G - - -
KBBV/C644 (2019) - PR - -
KBBV/C664 (2019) G - - -
KBBV/SM163 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. MOŽNOSTI IZOLACE VYBRANÝCH PATOGENNÍCH BAKTERIÍ Z ODPADNÍCH VOD. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. s. 188-181 s. ISBN 978-80-89738-19-9.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. - BAJER, T. - PEJCHALOVÁ, M. Antimikrobiální účinnost extraktů získaných z olejů a jejich vliv na biofilmovou aktivitu. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 113-126 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
MORÁVKOVÁ, K. - SIROTKOVÁ, S. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. Tvorba biofilmů u bakterií rodu Arcobacter za různých kultivačních podmínek. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. s. 151-155 s. ISBN 978-80-89738-19-9.
MORÁVKOVÁ, K. - VACKOVÁ, B. - SIROTKOVÁ, S. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. Tvorba biofilmů a další potenciální faktory virulence u Arcobacter spp.. In RANK - rutinní analýza nukleových kyselin. Pardubice: Stapro s.r.o., 2019. s. 49 s. ISBN 978-80-87436-15-8.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. Antimikrobiální účinky olejových extraktů a jejich vliv na biofilmovou aktivitu. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2019. s. 35 s. ISBN 978-80-971422-9-2.
BRZEZINSKA, M. - WALCZAK, M. - JANKIEWICZ, U. - PEJCHALOVÁ, M. Antimicrobial Activity of Polyhexamethylene Guanidine Derivatives Introduced into Polycaprolactone Journal of Polymers and the Environment, 2018, vol. 26, no. 2, s. 589-595. ISSN: 1566-2543.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Úskalí izolace a identifikace vybraných mikroorganismů v odpadních vodách pomocí klasických kultivačních technik. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 : zborník prednášok a posterov. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. s. 96-103 s. ISBN 978-80-971422-8-5.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Stanovení vybraných mikroorganismů v odpadních vodách a metody jejich detekce. In "Mladí vedci-bezpečnosť potravinového reťazca" : zborník príspevkou s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 179-183 s. ISBN 978-80-89738-18-2.
BEKEROVÁ, T. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - ROULOVÁ, N. - PEJCHALOVÁ, M. Citlivost na antibiotika u vybraných mikroorganismů izolovaných z čistíren odpadních vod. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 : zborník prednášok a posterov. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. s. 70-76 s. ISBN 978-80-971422-8-5.
ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHOVÁ, L. Susceptibility to 18 drugs and multidrug resistance of Arcobacter isolates from different sources within the Czech Republic Journal of Global Antimicrobial Resistance, 2017, vol. 9, no. June, s. 74-77. ISSN: 2213-7165.
PEJCHALOVÁ, M. - HAVELEK, R. - KRÁLOVEC, K. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - PEJCHAL, V. Novel derivatives of substituted 6-fluorobenzothiazole diamides: synthesis, antifungal activity and cytotoxicity Medicinal Chemistry Research, 2017, vol. 26, no. 9, s. 1847-1862. ISSN: 1054-2523.
MALÝ, O. - ŠIROKÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYDRŽALOVÁ, M. Mikrobiální profil chronických ran – výsledky vlastního výzkumu. In Kazuistiky v angiologii. Suplementum 1 Rány a defekty 2017. Semily: Nakladatelství Geum, 2017. s. 31-32 s. ISBN 978-80-87969-29-8.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. - PEJCHALOVÁ, M. Vodou ředitelné samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 89-95 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
ZLÁMANÁ, B. - PEJCHALOVÁ, M. - MACHOTOVÁ, J. Vodou ředitelné samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 221-228 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
BRZEZINSKA, M. - WALCZAK, M. - RICHERT, A. - KALWASINSKA, A. - PEJCHALOVÁ, M. The Influence of Polyhexamethylene Guanidine Derivatives Introduced into Polyhydroxybutyrate on Biofilm Formation and the Activity of Bacterial Enzymes Applied Biochemistry and Microbiology, 2016, vol. 52, no. 3, s. 298-303. ISSN: 0003-6838.
PEJCHAL, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PEJCHALOVÁ, M. - KRÁLOVEC, K. - HAVELEK, R. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - AJANI, H. - LO, R. - LEPSIK, M. Synthesis, structural characterization, docking, lipophilicity and cytotoxicity of 1-[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]-3-alkyl carbamates, novel acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase pseudo-irreversible inhibitors Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2016, vol. 24, no. 7, s. 1560-1572. ISSN: 0968-0896.
PEJCHALOVÁ, M. - ŽABČÍKOVÁ, S. - ŠILHOVÁ, L. - ŠILHA, D. - BROŽKOVÁ, I. - HASLOVA, M. Presence of Arcobacter species in pet cats and dogs in the Czech Republic Veterinární medicína, 2016, vol. 61, no. 8, s. 449-455. ISSN: 0375-8427.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Survival of selected bacteria of Arcobacter genus in disinfectants and possibility of acquired secondary resistance to disinfectants Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2016, vol. 5, no. 4, s. 326-329. ISSN: 1338-5178.
PEJCHAL, V. - PEJCHALOVÁ, M. - RŮŽIČKOVÁ, Z. Synthesis, structural characterization, antimicrobial and antifungal activity of substituted 6-fluorobenzo[d]thiazole amides Medicinal Chemistry Research, 2015, vol. 24, no. 2015, s. 3660-3670. ISSN: 1054-2523.
BROŽKOVÁ, I. - ŠMAHOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. INFLUENCE OF CHOSEN MICROBES AND SOME CHEMICAL SUBSTANCES ON THE PRODUCTION OF AFLATOXINS Potravinarstvo, 2015, vol. 9, no. 1, s. 9-17. ISSN: 1338-0230.
PEJCHAL, V. - PADĚLKOVÁ, Z. - RŮŽIČKA, A. - PEJCHALOVÁ, M. - JANOTOVÁ, M. Metal Complexes Containing Various Chiral Aminobenzothiazole Ligands. In Acta of the International Symposia on Metal Complexes. Tezze sul Brenta: ISMEC Group, 2014. s. 110-111 s. ISBN 000-0-000-00000-0.
ŽABČÍKOVÁ, S. - ŠILHOVÁ, L. - PEJCHALOVÁ, M. VÝSKYT BAKTERIÍ RODU Arcobacter U DOMÁCÍCH mazlíčků koček a psů. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 145-152 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
PEJCHALOVÁ, M. - BĚLOHLÁVKOVÁ, L. - MARTINKOVÁ, Š. Záchyt bakterií rodu aeromonas v altrnativních zdrojích pitných vod. In XI. Medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnost a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2014. s. 78-81 s. ISBN 978-80-552-1162-6.
MARTINKOVÁ, Š. - PEJCHALOVÁ, M. Monitoring bakterií rodu aeromonas ve vybraných studnách a studánkách na uzemí České republiky. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 69 – 78 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
PEJCHALOVÁ, M. OCCURENCE OF PATHOGENIC MICROORGANISMS IN POTABLE WATER, AND METHODS OF THEIR DETECTION. In Modern diagnostic methods for human diseases. Brasov: Transilvania University Press, 2013. s. 109-118 s. ISBN 978-606-19-0213-2.
PEJCHALOVÁ, M. - SUCHOMELOVÁ, S. - HANZALOVÁ, P. - METELKA, R. Kvalita alternativních zdrojů pitných vod v Pardubickém kraji, ČR. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012. s. 44-52 s. ISBN 978-80-971197-2-0.
PEJCHALOVÁ, M. - SUCHOMELOVÁ, S. - METELKA, R. KVALITA PITNÉ VODY ZE STUDNÍ INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 97-106 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
PEJCHALOVÁ, M. - HANZALOVÁ, P. - METELKA, R. - VYTŘASOVÁ, J. Could the miraculous springs in the pardubice region be used as drinking water sourses? Czech journal of food sciences, 2011, vol. 29, no. SI, s. 109-114. ISSN: 1212-1800.
PEJCHALOVÁ, M. - HANZALOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - METELKA, R. Kvalita pramenů a studánek v Pardubickém kraji. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 18-23 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
VYTŘASOVÁ, J. - NESNÍDALOVÁ, H. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Tvorba biofilmu u bakterií rodu Arcobacter. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 201-203 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
BROŽKOVÁ, I. - VÁNSKÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. Výskyt a přežívání arkobakterů ve vodách. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 204-207 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
VYTŘASOVÁ, J. - FOUSOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. Influence of the Preservative Material Holdbac tm on the Growth and Proliferation of Listeria on the Surfaces of CHeeses Czech journal of food sciences, 2010, vol. 28, no. 3, s. 242-248. ISSN: 1212-1800.
ČERVENKA, L. - KRISTLOVÁ, J. - PEŠKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. Persistence of Arcobacter butzleri CCUG 30484 on plastic, stainless steel and glass surfaces Brazilian Journal of Microbiology, 2008, vol. 39, no. -, s. 517-520. ISSN: 1517-8382.
VYTŘASOVÁ, J. - TYLŠOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. - HAVELKA, P. Antimicrobial effect of oxidized cellulose salts Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2008, vol. 35, no. 11, s. 1247-1252. ISSN: 1367-5435.
PEJCHALOVÁ, M. - DOSTALÍKOVÁ, E. - SLÁMOVÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Prevalence and diversity of Arcobacter spp. in the Czech Republic Journal of Food Protection, 2008, vol. 71, no. 4, s. 719-727. ISSN: 0362-028X.
KRÁLOVCOVÁ, D. - PEJCHALOVÁ, M. - RUDOLF, E. - ČERVINKA, M. Quantitative analysis of expression level of BCL2 and BAX genes in Hep-2 and HL-60 cells after treatment with Etoposide. Acta Medica (Hradec Králové), 2008, vol. 51, no. 3, s. 191-195. ISSN: 1211-4286.
ČERVENKA, L. - PEŠKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Inhibition of Arcobacter butzleri, Arcobacter cryaerophilus, and Arcobacter skirrowii by Plant Oil Aromatics Journal of Food Protection, 2008, vol. 71, no. 1, s. 165-169. ISSN: 0362-028X.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘAS, K. DNA Hybridization of Aflatoxinogenic Fungi - The Electrochemical Detection Using Carbon Paste Electrode. In YISAC 2008: 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2008. s. 26-28 s. ISBN 978-961-6286-96-1.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Detection of aflatoxinogenic fungi in plants. In Biotechnologie 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 261-264 s. ISBN 80-85645-58-0.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Elektrochemické biosensory pro detekci hybridizace DNA pomocí uhlíkových elektrod. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 219-229 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
VYTŘASOVÁ, J. - HOCHMANNOVÁ, L. - ČUDOVÁ, K. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Antimicrobial and fotocatalytic effects of hygienic coating. In Biotechnologie 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 213-217 s. ISBN 80-85645-58-0.
BROŽKOVÁ, I. - SVOBODOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Detection of toxigenic fusarium from foods by PCR Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 73-85. ISSN: 1211-5541.
ČERVENKA, L. - PEŠKOVÁ, I. - FOLTÝNOVÁ, E. - PEJCHALOVÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Inhibitory Effects of Some Spice and Herb Extracts Against Arcobacter butzleri, A. cryaerophilus, and A. skirrowii Current Microbiology, 2007, vol. 53, no. neuvedeno, s. 435-439. ISSN: 0343-8651.
ČERVENKA, L. - TÁBORSKÁ, S. - HEJDRYCHOVÁ, J. - KRÁLOVSKÝ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Study of Moisture Adsorption Characteristic of Gingerbreads and Biscuits Using a Hydrometric Method Acta Alimentaria, 2007, vol. 36, no. 3, s. 311-320. ISSN: 0139-3006.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Monitoring výskytu toxinogenních plísní v potravinách a v životním prostředí. In Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. s. 96-98 s. ISBN N.
ČERVENKA, L. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Stanovení adsorpčních izoterem perníku hygroskopickou metodou. In Sborník XVI. medzinárodnej konferencie Laboralim 2007 o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislativy EU. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 196-198 s. ISBN 978-80-227-2628-3.
ČERVENKA, L. - PEŠKOVÁ, I. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - ŘEZKOVÁ, S. Modelling of growht of bacteria in sausages in relation to NaCl and phosphate content.. In Proceedings of 5th International Conference Predictive Modelling in Foods. Athens: Agricultural University of Athens, 2007. s. 509-512 s. ISBN 978-960-89313-7-4.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Problematika geneticky modifikovaných potravin a krmiv v ČR. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 236-269 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. Analýza masných produktů z hlediska výskytu bakterí rodu Arcobacter. In Sborník XVI. medzinárodnej konferencie Laboralim 2007 o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislativy EU. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 442-445 s. ISBN 978-80-227-2628-3.
BROŽKOVÁ, I. - TOMKOVÁ, K. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - ČERVENKA, L. Zjišťování přítomnosti regulačního genu pro tvorbu aflatoxinu B1 v závislosti na produkci aflatoxinu B1.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 45-53 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - MACHOVÁ, I. - POSADOVSKÁ, K. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. Staphylococcus and Enterococcus strains of water and food origin Journal of Food and Nutrition Research, 2006, vol. 45, no. 4, s. 120-126. ISSN: 1336-8672.
PEŠKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Antagonistic effects of Pseudomonas spp. on Arcobacter butzleri Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. 12, no. N, s. 29-36. ISSN: 1211-5541.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - HUSKOVÁ, Z. Occurrence of Arcobacters in Czech Republic and the influence of sample matrix on their detection using PCR. Journal of Food and Nutrition Research, 2006, vol. 45, no. 4, s. 152-158. ISSN: 1336-8672.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - SVOBODOVÁ, L. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. Toxigenic Fusarium in Food and Feed. In 20th International ICFMH Symposium Food Micro 2006. Bologna, Itálie: International Committee on Food Microbiology and Hygiene, 2006. s. 412 s. ISBN 961-90346-3-5.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - SOCHA, J. Hodnocení antimikrobiálních účinků nového desinfekčního prostředku LISTEA. In Mikrobiologie potravin. Praha: Českoslovenká společnost mikrobiologická, 2006. s. 74-79 s. ISBN 80-7080-625-7.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - SVOBODOVÁ, L. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Výskyt toxinogenních plísní rodu Fusarium v potravinách. In Sborník Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006. s. 93-98 s. ISBN 80-7080-625-7.
PEJCHALOVÁ, M. - SLAMOVA, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Identification of Czech Arcobacter isolates using multiplex PCR, 16S rDNA and 16S/23S rDNA intergenic spacer sequence analysis.. In Food Micro 2006, Food safety and food biotechnology:diversity and global impact. Bologna, Itálie: Alma Mater Studiorum, University of Bologna, 2006. s. 448 s. ISBN 961-90346-3-5.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. Detekce mikroorganismů vyskytujícím se v životním prostředí pomocí molekulárně biologických metod. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 169-174 s. ISBN 80-7194-903-5.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Comparison of aflatoxinogenic fungal DNA isolation for PCR.. In The Proceedings: FoodMicro 2006, Food safety and food biotechnology: diversity and global impact. Bologna: Alma Mater Studiorum, University of Bologna, 2006. s. 453 s. ISBN 961-90346-3-5.
VYTŘASOVÁ, J. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - ŠTĚPÁNKOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. Non-specific Reactions during Immunomagnetic Separation of Listeria Food Technology and Biotechnology, 2005, vol. 43, no. 4, s. 397-401. ISSN: 1330-9862.
VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Výskyt arkobakterů ve vodách. In Sborník Referátů Mikrobiologie vody a prostředí 2005. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2005. s. 63-67 s. ISBN 80-239-5896-8.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - HUSKOVÁ, Z. - ČERVENKA, L. Problematika detekce rodu Arcobacter metodou PCR. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 295-306 s. ISBN 80-7194-722-9.
ČERVENKA, L. - HARSOVÁ, K. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ZACHOVÁ, I. - BÍNOVÁ, Š. Výskyt Arcobacter spp. v mase a v prostředí pro zpracování masa. In XXXI. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: MZLU, 2004. s. 29 s. ISBN 80-7157-753-7.
ČERVENKA, L. - VYTŘASOVÁ, J. - ZACHOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - KRÁTKÁ, L. Mléčné bakterie v jogurtových výrobcích na trhu v ČR. In 23. kongres Čs. společnosti mikrobiologické. Praha: Českoslovenká společnost mikrobiologická, 2004. s. 144 s.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - HARSOVÁ, K. - BÍNOVÁ, Š. Isolation of Arcobacter butzleri and A. cryaerophilus in Samples of Meats and from meat-Processing Plants by a Culture Technique and Detection by PCR Folia Microbiologica, 2003, vol. 48, no. 2, s. 227-232. ISSN: 0015-5632.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. - TAVČAR-KALCHER, G. Detection of Aflatoxinogenic Fungi in Feeds Using the PCR Method Folia Microbiologica, 2003, vol. 48, no. 6, s. 817-821. ISSN: 0015-5632.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - HARSOVÁ, K. - BÍNOVÁ, Š. Isolation of Arcobacter butzleri and A. cryaerophilus in Samples of Meats and from Meat-Processing Plants by a Culture Technique and Detection by PCR Folia Microbiologica, 2003, vol. 48, no. 2, s. 227-232. ISSN: 0015-5632.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Detection of Aflatoxinogenic Fungi in Feeds Using the PCR Method Czech Mycology, 2003, vol. 55, no. 149, s. 1-2. ISSN: 1211-0981.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Detection of aflatoxigenic fungi in feed using the PCR method Czech Mycology, 2003, no. 55, s. 1-2. ISSN: 1211-0981.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - SKŘÍČKOVÁ, M. Problematika detekce aflatoxinogenních plísní metodou PCR. In Současná problematika mikrobiologie potravin. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2003. s. 1-7 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
New biocide water-based binders and coatings for exterior and interior hygienic applications EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2017 31.12.2019
Supplements for the pozitive effect on the human microbiome EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2017 31.12.2019
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
The cellulose matrix systems for healing of skin defects for human and veterinary use Programme of applied research and experimental development ALFA - 4th call Technologická agentura České republiky 01.07.2014 31.12.2017
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
The introduction of new laboratory exercises "TA cloning and transformation of bacteria" in the teaching laboratories C653 Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-01-01 2014-12-31
Study of property of biological and biochemical systems through "in vitro" methods with focus on medical, farmaceutical, veterinary and nutrient aplications. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Nové metodické postupy při analýze vysoce komplexního biologického materiálu se zaměřením na preanalytickou fázi přípravy vzorků Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Ekologické disperzní polymerní systémy s dlouhodobým synergickým ochranným účinkem TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2007 31.12.2010
Zahraniční odborná praxe studentů bakalářského oboru "Klinická biologie a chemie" na Univerzitě Tübingen, Německo Priority No. 2 Univerzita Pardubice 2007-01-01 2007-12-31
Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů Sustainable welfare Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.2006 31.12.2011
Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2006 31.12.2008

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 1998 Mikrobiologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Studie vybraných patogenů v potravinách, vodě a prostředí

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1997 - 2002 asistent Univerzita Pardubice
2002 - 2018 odborný asistent Univerzita Pardubice
2018 - nyní docent Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1997 University of Graz University of Graz Rakousko 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Čs. společnost mikrobiologická