prof. Ing. Alexander Čegan, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.

prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Kontakty

466 037 710, 466 037 787
alexander.cegan@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9977-8223

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Pondělí: 
8,30- 17,00
,
Úterý: 
8,30- 17,00
,
Středa: 
8,00- 16,30
,
Čtvrtek: 
8,30- 17,00
,
Pátek: 
8,00- 16,30
Konzultace:
Pondělí: 
8,30- 17,00
,
Čtvrtek
8,30- 17,00 -
po dohodě na alexander.cegan@upce.cz
Předmět (Rok) Role
KBBV/C028 (2019) G - - -
KBBV/C262 (2019) G - - -
KBBV/C277 (2019) G - - -
KBBV/C376 (2019) G PR - -
KBBV/C434 (2019) - - CV -
KBBV/C441 (2019) - - CV -
KBBV/C482 (2019) - - CV -
KBBV/C536 (2019) G - - -
KBBV/C607 (2019) G - - -
KBBV/C627 (2019) G - - -
KBBV/C627 (2019) - PR - -
KBBV/C642 (2019) - - CV -
KBBV/C661 (2019) G PR - SE
KBBV/C672 (2019) G - - -
KBBV/C874 (2019) G PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOMERSOVÁ, A. - KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - LOCHAŘ, V. - ČEGAN, A. Why is the hydrolytic activity of acetylcholinesterase pH dependent? Kinetic study of acetylcholine and acetylthiocholine hydrolysis catalyzed by acetylcholinesterase from electric eel Zeitschrift für Naturforschung C = A Journal of Biosciences, 2018, vol. 73, no. 9-10, s. 345-351. ISSN: 0939-5075.
JANEČEK, R. - ŠPRYNCOVÁ, M. - ČEGAN, A. Odd-numbered fatty acids in type 2 diabetes mellitus Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 101-108. ISSN: 1211-5541.
JANEČEK, R. - RIOS CRUZ, M. - ČEGAN, A. - KANĎÁR, R. Analysis of fatty acids in dried spots. In 25th YISAC 2018 (Young Investigator´s Seminar on Analytical Chemistry) : book of abstracts. Štýrský Hradec: ÖH Uni Gratz, 2018. s. 31 s. ISBN 978-3-200-05620-6.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Boldin jako potenciální inhibitor cholinesteras. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 73-80 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
JANEČEK, R. - FIALOVÁ, P. - ČEGAN, A. Insulin resistance. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 51-60 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Acetylcholinesterase inhibitors assay using colorimetric pH sensitive strips and image analysis by a smartphone International Journal of Analytical Chemistry, 2017, vol. 2017, no. 2017, s. "3712384-1"-"3712384-8". ISSN: 1687-8760.
KOSTELNÍK, A. - KOPEL, P. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Construction of an acetylcholinesterase sensor based on synthesized paramagnetic nanoparticles, a simple tool for neurotoxic compounds assay Sensors, 2017, vol. 17, no. 4, s. 676-688. ISSN: 1424-8220.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Anti-Parkinson drug biperiden inhibits enzyme acetylcholinesterase Biomed Research International, 2017, vol. 2017, no. 2017, s. "2532764-1"-"2532764-5". ISSN: 2314-6133.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Fotografická detekce jako nástroj stanovení inhibitorů cholinesteras. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 85-92 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
JANEČEK, R. - ŠPRYNCOVÁ, M. - ČEGAN, A. Stanovení obsahu lichých mastných kyselin v EDTA plazmě. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 51-58 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
FIALOVÁ, P. - JANEČEK, R. - ČEGAN, A. Studium vlivu plazmatických mastných kyselin na progresi diabetu typu 2. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Color change of phenol red by integrated smart phone camera as a tool for the determination of neurotoxic compounds Sensors, 2016, vol. 16, no. 9, s. "1212-1"-"1212-10". ISSN: 1424-8220.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - TOIFLOVÁ, T. - ČEGAN, A. Determination of selected amino acids in serum of patients with liver disease Advances in Clinical and Experimental medicine, 2016, vol. 25, no. 6, s. 1227-1239. ISSN: 1899-5276.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - ANDRLOVÁ, L. - KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. Determination of selected fatty acids in dried sweat spot using gas chromatography with flame ionization detection Journal of Separation Science, 2016, vol. 39, no. 22, s. 4377-4383. ISSN: 1615-9306.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Electrochemical determination of activity of acetylcholinesterase immobilized on magnetic particles International Journal of Electrochemical Science, 2016, vol. 11, no. 6, s. 4840-4849. ISSN: 1452-3981.
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - LAŠTOVIČKA, P. - LÍBALOVÁ, M. - KANĎÁR, R. - NOVOTNÝ, V. - ČEGAN, A. Fatty acid profile in erythrocyte membranes and plasma phospholipids affects significantly the extent of inflammatory response to coronary stent implantation Physiological Research, 2016, vol. 65, no. 6, s. 941-951. ISSN: 0862-8408.
LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - HÁJEK, F. - LÍBALOVÁ, M. - NOVÁKOVÁ MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - ČEGAN, A. Determination of Branched Chain Fatty Acids in Plasma of Type 2 Diabetics Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen, s. 57-66. ISSN: 1211-5541.
KOPČIL, M. - LÍBALOVÁ, M. - ČEGAN, A. Význam a stanovení esenciálních mastných kyselin u diabetiků typu 2. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 89-94 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
KOSTELNÍK, A. - ČEGAN, A. - POHANKA, M. Elektrochemické stanovení aktivity acetylcholinesterasy imobilizované na povrchu magnetických částic. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 75-84 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
ŠTRAMOVÁ, X. - ČEGAN, A. - HAMPL, R. - KANĎÁR, R. Effects of smoking on fatty acid composition of phospholipid sperm membrane and the malondialdehyde levels in human seminal plasma Andrologia, 2015, vol. 47, no. 9, s. 967-973. ISSN: 0303-4569.
ČERMÁK, T. - LAŠTOVIČKA, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - LÍBALOVÁ, M. - KOUKALOVÁ, L. - KANĎÁR, R. - ČEGAN, A. Association of fatty acid profile in plasma lipid fractions with HbA1c in type 2 diabetic patients International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2015, vol. Neuveden, no. May 2015, s. 1-11. ISSN: 0973-3930.
KANĎÁR, R. - DRÁBKOVÁ, P. - RICHTER, M. - RUSNOKOVÁ, M. - ČEGAN, A. Simultaneous measurement of malondialdehyde, formaldehyde, acetaldehyde, and propionaldehyde to monitor the oxidative stress in humans Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 45-56. ISSN: 1211-5541.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - MASTÍKOVÁ, A. - ČEGAN, A. FUNKCE DESATURÁZ A ELONGÁZ V METABOLISMU LIPIDŮ U DIABETIKŮ TYPU 2. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 55-64 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. - MASTÍKOVÁ, A. Influence of enzymes desaturases and elongases on lipid metabolism by type 2 diabetes. In 4th International Miniconference of PhD Students: When Biochemistry Meets Pharmacology and Toxicology. Bratislava: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2015. s. 37-41 s. ISBN 978-80-971042-5-2.
LÍBALOVÁ, M. - ČEGAN, A. - LAŠTOVIČKA, P. Ultracentrifugace krevní plazmy. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. DETERMINATION OF THE CONTENT OF ESSENTIAL FATTY ACIDS IN EDTA PLASMA TYPE 2 DIABETICS. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 42-42 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF FATTY ACIDS IN HUMAN PLASMA. In List of Abstracts EIDS Summer Workshop 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 55-55 s. ISBN 978-80-7395-779-7.
KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PAŘÍK, P. - ČEGAN, A. New Method for the Determination of the Half Inhibition Concentration (IC50) of Cholinesterase Inhibitors Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2013, vol. 68, no. 3-4, s. 133-138. ISSN: 0939-5075.
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - ŠTRAMOVÁ, X. - LAŠTOVIČKA, P. - KOUKALOVÁ, L. - ČEGAN, A. Vliv profilu mastných kyselin na zánětlivou reakci po implantaci koronárního stentu u nemocných s akutním koronárním syndromem. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
SCHMID, S. - SCHLEICHER, E. - ČEGAN, A. - DEUTSCHLE, C. - BAUR, S. - HAUSER, A. - SYNOFZIK, M. - SRULIJES, K. - MAETZLER, W. Cerebrospinal fluid fatty acid in Glucocerebrosidase-Associated Parkinson's Disease Movement Disorders, 2012, vol. 27, no. 2, s. 288-292. ISSN: 0885-3185.
SILBERNAGEL, G. - KOVÁŘOVÁ, M. - ČEGAN, A. - MACHANN, J. - SCHICK, F. - LEHMANN, R. - HAERING, H. - STEFAN, N. - SCHLEICHER, E. - FRITSCHE, A. - PETER, A. High hepatic SCD1 activity is associated with low liver fat content in healthy subjects under a lipogenic diet Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2012, vol. 97, no. 12, s. E2288-E2292. ISSN: 0021-972X.
KOVÁŘOVÁ, M. - KHAN, M. - KOMERS, K. - PAŘÍK, P. - ČEGAN, A. - ZATLOUKALOVÁ, M. Kinetics of In Vitro Inhibition of Acetylcholinesterase by Nineteen New Carbamates Current Enzyme Inhibition, 2011, vol. 7, no. 4, s. 236-243. ISSN: 1573-4080.
PETER, A. - STEFAN, N. - ČEGAN, A. - WALENTA, M. - WAGNER, S. - KONIGSRAINER, A. - KONIGSRAINER, I. - MACHICAO, F. - SCHICK, F. - HARING, H. - SCHLEICHER, E. Hepatic glucokinase expression is associated with lipogenesis and fatty liver in humans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2011, vol. 96, no. 7, s. 1126-1130. ISSN: 0021-972X.
PETER, A. - ČEGAN, A. - WAGNER, S. - ELCNEROVÁ, M. - KONIGSRAINER, A. - KONIGSRAINER, I. - HARING, H. - SCHLEICHER, E. - STEFAN, N. Relationships between Hepatic Stearoyl-CoA Desaturase 1 activity and mRNA Expression with Liver Fat content in Humans American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 2011, vol. 300, no. 2, s. 321-326. ISSN: 0193-1849.
KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Inhibition of acetylcholinesterase by 14 achiral and five chiral imidazole derivates Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 15, s. 6281-6283. ISSN: 0960-8524.
STEFAN, N. - KANTARTZIS, K. - CELEBI, N. - STAIGER, H. - MACHAN, J. - SCHICK, F. - ČEGAN, A. - ELCNEROVA, M. Circulating Palmitoleate Strongly and Independently Predicts Insulin Sensitivity in Humans Diabetes Care, 2010, vol. 33, no. 2, s. 405-407. ISSN: 0149-5992.
KOMERS, K. - SKOPAL, F. - ČEGAN, A. Continuous biodiesel production in a cascade of flow ideally stirred reactors Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 10, s. 3772-3775. ISSN: 0960-8524.
ZELIK, P. - LUKEŠOVÁ, A. - ČEJKA, J. - BUDĚŠÍNSKÝ, M. - HAVLÍČEK, V. - ČEGAN, A. Nostotrebin 6, a bis(cyclopentenedione) with cholinesterase inhibitory activity isolated from Nostoc sp. str. Lukešová 27/97 Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 2010, vol. 25, no. 3, s. 414-420. ISSN: 1475-6366.
TSCHRITTER, O. - PREISSL, H. - HENNIGE, A. - SARTORIUS, T. - GRICHISCH, Y. - STEFAN, N. - GUTHOFF, M. - DÜSING, S. - MACHANN, J. - SCHLEICHER, E. - ČEGAN, A. The insulin effect on cerebrocortical theta activity is associated with serum concentrations of saturated nonesterified fatty acids Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2009, vol. 94, no. 11, s. 4600-4607. ISSN: 0021-972X.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - PELLANT, A. - ČEGAN, A. Množství ušního mazu v závislosti na hygieně zevního zvukovodu Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 2009, vol. 3, no. 2, s. 85-93. ISSN: 1337-2181.
PETER, A. - ČEGAN, A. Hepatic lipid composition and stearoyl-coenzyme A desaturase 1 mRNA expression can be estimated from plasma VLDL fatty acid ratios Clinical Chemistry, 2009, vol. 55, no. 12, s. 2113-2120. ISSN: 0009-9147.
SEDLÁK, M. - HANUSEK, J. - DRABINA, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Substituted benzyl N-phenylcarbamates - their solvolysis and inhibition activity to acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase ARKIVOC, 2009, vol. -, no. 7, s. 1-11. ISSN: 1424-6376.
PETER, A. - ČEGAN, A. Relationship between hepatic stearoyl-CoA desaturase 1 activity and mRNA expression with liver fat content in humans. In Diabetologia. Springer, 2009. s. S81 s.
SOUKUPOVÁ, L. - KOMERSOVÁ, A. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Kinetic of the Total Hydrolysis of Acetyl-β-methylcholine by Acetylcholinesterase Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2008, vol. 95, no. 2, s. 205-211. ISSN: 0133-1736.
PETER, A. - WEIGERT, C. - STAIGER, H. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Induction of stearoyl-CoA desaturase protects human arterial endothelial cells against lipotoxicity American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 2008, vol. 295, no. 2, s. E339-E349. ISSN: 0193-1849.
KANTARTZIS, K. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Fatty Liver is independently associated with alterations in circulating HDL2 and HDL3 Subfractions Diabetes Care, 2008, vol. 31, no. 2, s. 366-368. ISSN: 0149-5992.
STEFAN, N. - PETER, A. - ČEGAN, A. Low hepatic stearoyl-CoA desaturase 1 activity is associated with fatty liver and insulin resistance in obese humans Diabetologia, 2008, vol. 51, no. 4, s. 648-656. ISSN: 0012-186X.
PETER, . - WEIGERT, C. - STAIGER, H. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Induction of stearoyl-CoA desaturase protects human arterial endothelial cells against lipotoxicity. In Diabetologia. Springer, 2008. s. S518 s.
KOMERSOVÁ, A. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. New Findings about Ellman´s Method to Determine Cholinesterase Activity Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 150-154. ISSN: 0939-5075.
KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. In vitro Inhibition of Cholinesterases by Carbamates ? A Kinetic Study Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 305-307. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. - ČEGAN, A. Inhibition of Cholinesterases by Dialkylcarbamates Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 308-310. ISSN: 0939-5075.
POKORNÝ, K. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - MELOUN, M. LIPIDOVA SLOŽKA USNIHO MAZU. METODIKA KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZY Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 2007, vol. 1, no. 1, s. 37-42. ISSN: 1337-2181.
KANTARTZIS, K. - RITTIG, K. - ČEGAN, A. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) ist mit einer qualitativen Änderung der HDL-Lipoproteine und deren Fetsäurenmuster assoziiert. In Diabetologia. Springer, 2007. s. S47-S48 s.
ELCNEROVÁ, M. - ČEGAN, A. - KOMÁREK, K. Stanovení aktivity stearoyl-CoA-desaturasy-1 (SCD-1). In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 81,81 s.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - PEŘINOVÁ, H. - HEDELOVÁ, M. Correlation of Cerumen and Serum Lipids. In Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium. Wroclaw: ENT Department of Medical University of Wroclaw, 2007. s. 12,12 s. ISBN N.
STEFAN, N. - KANTARTZIS, K. - ČEGAN, A. Fatty liver is strongly associated with a qualitative change in the serum HDL cholesterol sub-fractions. In Diabetes. Alexandria: American Diabetes Association, 2007. s. A680-A680 s.
POKORNÝ, K. - MELOUN, M. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - PEŘINOVÁ, H. - HEDELOVÁ, M. Vztah lipidů ušního mazu a krevního séra. In Sborník přednášek 47. Otologický den. Brno, ČR: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, 2007. s. 12,12 s. ISBN N.
POKORNÝ, K. - ČEGAN, A. - SKALICKÝ, J. - MELOUN, M. 14. Lipids of the Earwax-Procedure of Qualitative and Quantitative Analysis. In Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 26-27 s. ISBN 978-80-86472-29-4.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Stanovení kinetických konstant neinhibovaných a inhibovaných hydrolýz acetylcholinu. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 79-80 s.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERSOVÁ, A. - VRÁNOVÁ, M. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. Kinetics of 13 new cholinesterase inhibitors Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2006, vol. 61c, no. 7-8, s. 611-617. ISSN: 0939-5075.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VRÁNOVÁ, M. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Kinetics of total enzymatic hydrolysis of acetylcholine and acetylthiocholine Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2006, vol. 61c, no. 3-4, s. 289-294. ISSN: 0939-5075.
POKORNÝ, K. - PELLANT, A. - ČEGAN, A. Poznámky k fyziologii ušního mazu Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, vol. 55, no. 1, s. . ISSN: 1210-7867.
STEFAN, N. - ČEGAN, A. - STAIGER, H. - MACHANN, J. - SCHICK, S. - FRITSCHE, A. - HARING, H. - SCHLEICHER, E. High Hepatic Stearoyl-CoA Desaturase-1 (SCD-1) Index is associated with low Liver Fat and high Insulin Sensitivity in obese Humans. In Diabetes. Alexandria: American Diabetes Association, 2006. s. A331 s.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. Kinetics of uninhibited and inhibited hydrolysis of acetylcholine and acetylthiocholine. In International Congress of Young Chemists "YoungChem 2006". Warsaw University of Technology: Chemical Scientific Society "Flogiston", 2006. s. 134 s. ISBN N.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VRÁNOVÁ, M. - ZDRAŽILOVÁ, P. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Two New Methods Monitoring Kinetics of Hydrolysis of Acetylcholine and Acetylthiocholine Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2005, vol. 60c, no. 11-12, s. 943-946. ISSN: 0939-5075.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - VENTURA, K. - ČEGAN, A. Half-inhibition concentrations of new cholinesterase inhibitors. Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2004, vol. 59, no. c, s. 293-296. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ZDRAŽILOVÁ, P. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. - VENTURA, K. Determination of inhibiting properties, hydrolytic stability and partition coefficients of dialkylcarbamates. In The 2004 Younger European Chemists´ Conference. Turín: Societa Chimica Italiana, 2004. s. 80 s. ISBN N.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - ZDRAŽILOVÁ, P. - ČEGAN, A. - VENTURA, K. Determination of Acetylcholine and Acetylthiocholine Using Hydroxylamine Method. In The European Congress of Young Chemists 2004. Waršava: Chemical Scientific Set "Flogiston", Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, 2004. s. 105 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Study of property of biological and biochemical systems through "in vitro" methods with focus on medical, farmaceutical, veterinary and nutrient aplications. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-01-01 2012-12-31
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Chromatografická analýza mastných kyselin v lidské plazmě" HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2011-01-01 2011-12-31
Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium HEDF - F1 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Nové metodické postupy při analýze vysoce komplexního biologického materiálu se zaměřením na preanalytickou fázi přípravy vzorků Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Separace a identifikace enzymů" HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-01-01 2009-12-31
Stanovení nenasycených mastných kyselin v plazmě diabetiků s neuropatií Priority No. 3 - Encouragement of Internal Mutual Cooperation between Faculties of the University of Pardubice Univerzita Pardubice 2008-01-01 2008-12-31
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Analýza sérových lipidů" HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
Biochemie pro bakalářské studium chemie a technické chemie HEDF - F1 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
Zahraniční odborná praxe studentů bakalářského oboru "Klinická biologie a chemie" na Univerzitě Tübingen, Německo Priority No. 2 Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Rozvoj spolupráce s Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Německo Support of Cooperation with Partner-regions Abroad Pardubický kraj 2006-06-01 2006-11-30
Správná laboratorní praxe pro magisterské studium HEDF - F3 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-01-01 2006-12-31
Stanovení mastných kyselin v plazmě u příbuzných diabetiků typu 2. Měsíční studijní pobyt doc. Ing. Alexandera Čegana, CSc. Priority No. 3 Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31
Stanovení mastných kyselin v plazmě u příbuzných diabetiků typu 2. 3-měs. stud. pobyt doc. Čegana v biochemické laboratoři Interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Tuebingen, Německo na základě pozvání německé strany v měsících červenec - září 2005 Priority No. 3 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31
Týdenní přednáškový pobyt zahraničního pracovníka prof. RNDr. Erwina Schleichera, Ph.D. na katedře biologických a biochemických věd v měsíci říjnu 2005 Priority No. 5 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31
Inovace laboratoře biochemie-zavedení elektroforézy HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
CSc. 1978 organická chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích Kinetika hydrolýzy a pesticidní vlastnosti karbamátů a formamidínů na bázi 3-aminofenolu
prof. 2012 Lékařská chemie a biochemie Univerzita Karlova v Praze
Ing. 1970 technická analytická a fyzikální chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích Bezproudové křivky potenciál-čas při metodě zastavení toku
doc. 2003 Lékařská chemie a biochemie Univerzita Karlova v Praze Inhibitory cholinesteráz a jejich význam pro farmakoterapii Alzheimerovy choroby

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní učitel Univerzita Pardubice, dříve Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2010 Eberhart-Karls Universität Tübingen Eberhart-Karls Universität Tübingen Německo 1
2011 Eberhart-Karls Universität Tübingen Eberhart-Karls Universität Tübingen Německo 1
2003 Eberhart-Karls Universität Tübingen Eberhart-Karls Universität Tübingen Německo 5
2002 Eberhart-Karls Universität Tübingen Eberhart-Karls Universität Tübingen Německo 2
2006 Eberhart-Karls Universität Tübingen Eberhart-Karls Universität Tübingen Německo 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká chemická společnost
Nyní Česká společnost klinické biochemie

Sport - lyžování, tenis.