doc. Ing. David Veselý, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. David Veselý, Ph.D.

Kontakty

466 037 205
david.vesely@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9635-9787

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (30432)

Vedoucí
head

Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
SLCHPL/C465 (2021) - PR - -
SLCHPL/C743 (2021) - - CV -
UCHTML/C069 (2021) G - - -
UCHTML/C069 (2021) - PR - -
UCHTML/C087 (2021) G - - -
UCHTML/C087 (2021) - - CV -
UCHTML/C089 (2021) G - - -
UCHTML/C184 (2021) G PR - -
UCHTML/C399 (2021) G - - SE
UCHTML/C400 (2021) G - CV -
UCHTML/C514 (2021) G PR - -
UCHTML/C821 (2021) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
AMAN, M. - VESELÝ, D. - NOVÁK, M. - JAMBOR, R. - POUZAR, M. Pebox. CZ: Univerzita Pardubice.
VESELÝ, D. - NOVÁK, M. - JAMBOR, R. GBOX – systém na zvýšení kluznosti skelných a polyethylenových (PE) povrchů. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-5. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-4. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-1. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-2. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-3. CZ: Univerzita Pardubice.
ŠKOLA, O. - JAŠÚREK, B. - VESELÝ, D. - NĚMEC, P. Mechanical properties of polymer layers fabricated via hybrid free radical-cationic polymerization of acrylate, epoxide, and oxetane binders Progress in Organic Coatings, 2016, vol. 101, no. December, s. 279–287. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. Formulace nátěrových hmot na bázi silikonových pryskyřic. Neuveden. 37 s.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of zinc-filled epoxy coatings containing conducting polymers and pigments Progress in Organic Coatings, 2015, vol. 78, no. January, s. 1-20. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - HEJDOVÁ, M. - VESELÝ, D. Investigation of the anticorossion properties of perovskites in epoxy-ester resin based organic coating materials Anti-Corrosion Methods and Materials, 2015, vol. 62, no. 4, s. 197-211. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Effect of surface treatment of pigment particles with polypyrrole and polyaniline phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1465-1483. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. Synthesis of Me2TiO4 a MeFe2O4 spinels and their use in organic alkyd resin based anticorrosion coatings Corrosion Reviews, 2014, vol. 32, no. 1-2, s. 51-72. ISSN: 0334-6005.
HLAVÁČEK, B. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - MENC, P. - ŠESTÁK, J. - VESELÝ, D. Arrhenian and non-Arrhenian temperature dependent relaxation time development in the solid-liquid transition area of amourphous bodies Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 60-66. ISSN: 1875-3892.
HLAVÁČEK, B. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - MENC, P. - ŠESTÁK, J. - VESELÝ, D. Glassy state, as the lawfully disarranged state. Vibration uncertainty and chaos like movements Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 52-59. ISSN: 1875-3892.
KANTOROVÁ, M. - VESELÝ, D. Mixed metal oxides with the structure of perovskite for anticorrosion organic coatings Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 213-223. ISSN: 1875-3892.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Testing of pigmented coatings on thermal sensitised stainless steel Anti-Corrosion Methods and Materials, 2013, vol. 60, no. 2, s. 84-94. ISSN: 0003-5599.
KANTOROVÁ, M. - VESELÝ, D. Mixed metal oxides with the structure of perovskite for anticorrosion organic coatings. In Physics Procedia. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 213-223 s.
PREININGER, O. - VINKLÁREK, J. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Vliv propolisu na tvorbu filmu oxopolymeračně zasychajícího pojiva nátěrové hmoty. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 103-112 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Study of physical-mechanical and anticorrosion properties of polymer coatings based on epoxy resin containing nonisometric zincferrite particles. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 155-162 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
ERBEN, M. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - HONZÍČEK, J. Acyl-substituted ferrocenes as driers for solvent-borne alkyd paints Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2012, vol. 353-354, no. February, s. 13-21. ISSN: 1381-1169.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - MANSO, M. Properties of calcined kaolins in anticorrosion paints depending on PVC, chemical composition and shape of particles Progress in Organic Coatings, 2012, vol. 74, no. 1, s. 82-91. ISSN: 0300-9440.
HLAVÁČEK, B. - MENC, P. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Primární a sekundární relaxační děje, pod a v těsné blízkosti Tg. Alfa, beta a gama relaxační maxima a jejichvýznam a fyzikální původ. In Sborník příspěvků: 34. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 47-52 s. ISBN 978-80-7395-491-8.
OBRDLÍK, Š. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of epoxide coatings based on ion exhange pigments. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 223-228 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
MENC, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Možnosti stanovení vlastností povrchu nátěrového filmu pomocí AFM. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 321-328 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
MATĚJKOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Vliv mullitu na povrchovou tvrdost nátěrových filmů na bázi alkydové pryskyřice. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 207-212 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. Change of Strength of Epoxy Glue Joints After Corrosion Test Perner´s Contacts, 2011, vol. VI, no. May 2011, s. 177-180. ISSN: 1801-674X.
VESELÝ, D. - ULBRICH, M. Corrosion-inhibitive effects of spinel type pigments in paints Transfer inovácií, 2011, vol. neuveden, no. 20, s. 60-65. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A. Properties of ferrites with nonisometric shape particles in organic coatings Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics, 2011, vol. 8, no. 9, s. 2665-2668. ISSN: 1610-1642.
OTÁHAL, R. - VESELÝ, D. - NÁSADOVÁ, J. - ZIMA, V. - NĚMEC, P. - KALENDA, P. Intumescent coatings based on an organic-inorganic hybrid resin and the effect of mineral fibres on fire-resistant properties of intumescent coatings Pigment & Resin Technology, 2011, vol. 40, no. 4, s. 247-253. ISSN: 0369-9420.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. METODIKA MĚŘENÍ VLIVU PROSTOROVÉ DEFORMACE NA ADHEZI PIGMENTOVANÝCH NÁTĚRŮ. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Anticorrosive efficiency of organic coatings with content of mullite. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 135-141 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Výzkum, vývoj a zavedení do výroby nátěrové hmoty Bisteril. CZ: BIOPOL PAINTS s.r.o..
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - NĚMEC, P. Properties of organic coatings depending on chemical composition and structure of pigment particles Surface and Coatings Technology, 2010, vol. 204, no. 12-13, s. 2032-2037. ISSN: 0257-8972.
NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - VÁVRA, J. - GUIN, J. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - ALLIX, M. - ZHANG, S. - DRAŠAR, Č. Pulsed laser deposited alumino-silicate thin films and amorphous chalcogenide/alumino-silicate structures Thin Solid Films, 2010, vol. 519, no. 4, s. 1341-1345. ISSN: 0040-6090.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KANTOROVÁ, M. The properties of the zincite/periclase -based core-shell pigments in epoxyester resin based protective coatings Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 74-77. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. A study of diatomite and calcined kaoline properties in anticorrosion protective coatings Progress in Organic Coatings, 2010, vol. 68, no. 3, s. 173-179. ISSN: 0300-9440.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KABRHEL, J. Optimalisation of the corrosion-inhibition efficiency of zinc-pigmented paint films by means of non-isom etric silicates Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 124-126. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A. Study of catalytic properties of amorphous chalcogenides during the formation of thinorganic films Journal of Non-Crystalline Solids, 2010, vol. 356, no. 44-49, s. 2618-2621. ISSN: 0022-3093.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - ŠŤÁVA, V. Ferrocene-based catalyst systems for alkyd paint drying Pigment & Resin Technology, 2010, vol. 39, no. 6, s. 342-347. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Contribution of Inorganic Pigments to the Formation of Paint Films from Oxypolymerising Drying Paints Pigment & Resin Technology, 2010, vol. 39, no. 5, s. 255-261. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Properties of paints with hematite coated muscovite and talc particles Applied Clay Science, 2010, vol. 48, no. 4, s. 581-588. ISSN: 0169-1317.
ERBEN, M. - PADĚLKOVÁ, Z. - ŠTĚPNIČKA, P. - VESELÝ, D. - DUŠEK, M. Synthesis and characterization of transition metal complexes bearing tetrafluoro-4-pyridyl substituent on the cyclopentadienyl ring Inorganica Chimica Acta, 2010, vol. 363, no. 13, s. 3365-3375. ISSN: 0020-1693.
MATĚJKOVÁ, E. - OBRDLÍK, Š. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Surface hardness of epoxy ester coatings in dependence on a chemical composition and a particle on a chemical composition and a particle shape of the filler. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 129-134 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
OBRDLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. The anticorrosion properties if ionexchangeable pigments in water-based coatings. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 123-128 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. A study of anticorrosive protective coatings with mineral fillers based on diatomite an calcined kaoline. In 52. Medzinárodná galvanická konferencia : zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2010. s. 11-16 s. ISBN 978-80-227-3315-1.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Optimalizace antikorozní účinnosti zinkem plněných organických povlaků pomocí lamelárních plniv. In 52. Medzinárodná galvanická konferencia : zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2010. s. 5-8 s. ISBN 978-80-227-3315-1.
VESELÝ, D. - HLAVÁČEK, B. - KALENDOVÁ, A. Studium vlastností diatomitu a kalcinovaného kaolínu v antikorozních ochranných povlacích. In Sborník příspěvků z 32. mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 201-204 s. ISBN 978-80-7395-259-4.
MENC, P. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Effect of inorganic pigments and ferrocene derivates on film forming properties of Air-drying paints. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 77-84 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
JAŠKOVÁ, V. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Study of the properties of anticorrosive cotings contain modiofied polyphosphates. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 117-122 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Výzkum, vývoj a zavedení do výroby pigmentové disperze VERSANYL červený S-DP3G. CZ: Synthesia, a.s..
KALENDOVÁ, A. - ČÁP, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Jednosložková nátěrová hmota. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 21553,
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - STEJSKAL, J. Corrosion inhibition efficiency of organic coatings with the content of polyaniline phosphate Materials Research Innovations, 2009, vol. 13, no. 3, s. 295-297. ISSN: 1432-8917.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - NĚMEC, P. Study of the corrosion -Inhibition properties of the metal oxide -based core-shell pigments in organic coatings Materials Research Innovations, 2009, vol. 13, no. 3, s. 288-290. ISSN: 1432-8917.
VESELÝ, D. - VESELÝ, P. Anticorrosive coatings with content of Non toxic Ca-titanate pigment Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 99-106. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - JAŠKOVÁ, V. Efficienciy of Anticorrosive Pigments Based on metal Phosphates Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 151-158. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. - NĚMEC, P. Nanoparticles of soluble alkaline silicates as corrosion inhibitors in water based polymer dispersions Materials Research Innovations, 2009, vol. 13, no. 3, s. 302-304. ISSN: 1432-8917.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Study of the anticorrosive efficiency of zincite and periclase-based core-shell pigments in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2009, vol. 64, no. 1, s. 5-19. ISSN: 0300-9440.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Mechanism of degradation of stabilized corrosion resistant steel during the welding cycle Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 4, s. 206-217. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Synthesis and properties of morphologically different particles with the structure of zincite and periclase in organic coatings Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 2, s. 79-87. ISSN: 0003-5599.
VESELÝ, D. - HLAVÁČEK, B. - KALENDOVÁ, A. Vlastnosti kalcinovaných kaolínů v organických povlacích v závislosti na OKP, chemickém složení a tvaru částic. In Sborník příspěvků z 31. Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 143-146 s. ISBN 978-80-7395-178-8.
MATĚJKOVÁ, E. - OBRLÍK, Š. - VESELÝ, D. Anticorrosion Properties of Ferrites with Nonisometric Particle. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 137-144 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
HLAVÁČEK, B. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Ztráta střižného modulu a nástup tekutosti kapaliny v oblasti bodu zeskelnění. In Sborník příspěvků z 31. Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 147-150 s. ISBN 978-80-7395-178-8.
OBRLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. The study of anticorrosion properties of mixed oxide pigments in epoxyester coatings. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 113-120 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - OTÁHAL, R. - SLIVKOVÁ, P. Utilization of ZnxMgyAl2O4 core-shell spinels in organic coatings. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 131-136 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, P. ANTICORROSION PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS CONTAINING FERRITES WITH NONISOMETRIC PARTICLES Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 297-302. ISSN: 1335-2393.
KALENDA, P. - NEŠETŘILOVÁ, M. - VESELÝ, D. DETERMINATION OF THE HARDENING VELOCITY IN UNSATURATED POLYESTERS BY MEASURING THE ELECTRIC RESISTANCE Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 151-156. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Synthesis of ZnxMgyAl2O4 spinels for use protective coatings Pigment & Resin Technology, 2008, vol. 37, no. 3, s. 151-160. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - SAPURNINA, I. - STEJSKAL, J. - VESELÝ, D. Anticorrosion properties of polyaniline-coated pigments in organic coatings Corrosion Science, 2008, vol. 50, no. -, s. 3549-3560. ISSN: 0010-938X.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJSKAL, J. Organic coatings containing polyaniline and inorganic pigments as corrosion inhibitors Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 62, no. 1, s. 105-116. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - SAPURNINA, I. - STEJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of organic coatings depending on the pigment volume concentration of polyaniline phosphate Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 63, no. 2, s. 228-237. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - OBRLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. The properties of non-isometric surface treated pigment particles in organic coatings Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 163-168. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJSKAL, J. - TRCHOVÁ, M. Anticorrosion properties of inorganic pigments surface-modified with a polyaniline phosphate layer Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 63, no. 2, s. 209-221. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. The properties of ZnFe2O4 as an anticorrosion pigment depending on the structure of initial Fe2O3 Anti-Corrosion Methods and Materials, 2008, vol. 55, no. 4, s. 175-190. ISSN: 0003-5599.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Catalytic effects of transition metals in the form of the salts of organic acids in the cross linking of alkyds Pigment & Resin Technology, 2008, vol. 37, no. 2, s. 67-72. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Anticorrosion efficiency of ZnxMgyAl2O4 core-shell spinels in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 62, no. 1, s. 5-20. ISSN: 0300-9440.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - OTÁHAL, R. ANTICORROSION EFFICIENCY OF ZnXMgYAl2O4 CORE-SHELL SPINELS IN ORGANIC COATINGS Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 285-291. ISSN: 1335-2393.
OBRLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. THE INFLUENCE OF TAUSONITE ON THE ANTICORROSION PROPERTIES OF ORGANICS COATINGS ON THE EPOXIDE RESIN BASE. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 164-170 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Anticorrosive pigments with the structure of zincite and periclase in organic coatings. In Conference Papers of 8th International Conference Advance in Coatings Technology ACT 08. Glywice: Institute for engineering of polymer materials and dyes, 2008. s. nečíslováno s. ISBN 978-83-917693-8-6.
MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - OBRLÍK, Š. - VESELÝ, D. ANTICORROSIVE PROPERTIES OF CALCINATED KAOLINES IN ORGANIC COATINGS. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 158-163 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
ANTOŠ, P. - KOUTNÍK, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. CHARACTERIZATION AND TESTING OF INORGANIC FILLERS IN WATER-BORNE COATINGS. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 143-152 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Corrosion-inhibition properties of organic coatings with a polyaniline phosphate. In Conference Papers of 8th International Conference Advance in Coatings Technology ACT 08. Glywice: Institute for engineering of polymer materials and dyes, 2008. s. nečíslováno s. ISBN 978-83-917693-8-6.
KALENDOVÁ, A. - POHL, D. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Wie anorganische Pigmente und Fullstoffe den Korrosionschultz von Beschitungen beeiflussen Farbe und Lack, 2007, vol. 113, no. 3, s. 41-47. ISSN: 0014-7699.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Efficiency of anticorrosion pigments depending on PVC and chemical structure Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 263-270. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Anticorrosion properties of pigment particles with the structure of zincite and periclas in organic coatings Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 120-125. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Synthesis and Properties of Pigments Based on XxZnyFe2O4 Ferrites with Nonisometric Particles Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 195-215. ISSN: 0369-9420.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - NEŠETŘILOVÁ, M. Anticorrosion efficiency of epoxyestercCoatings with metal zinc and ferrites Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 271-276. ISSN: 1335-2393.
ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Properties of Metallocene Complexes during the Oxidative Crosslinking of Air Drying Coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 799-802. ISSN: 0022-3697.
KOHOUTEK, T. - WÁGNER, T. - ORAVA, . - KRBAL, . - ILAVSKY, . - VESELÝ, D. - FRUMAR, M. Multilayer Planar Structures Prepared from As-Se Chalcogenide and Polymer Thin Films using Vacuum Evaporation and Spin-coating Techniques. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. -, s. 1268-1271. ISSN: 0022-3697.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Pigments with the content of Ti 4+ - Zn2+, Ca2+, Sr2+, Mg 2+ - based on mixed metal oxides with the structure of spinel and perovskite for organic coatings Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 36, no. 1, s. 3-17. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Needle-shaped Anticorrosion Pigments Based on the Ferrites of Zinc, Calcium and Magnesium Anti-Corrosion Methods and Materials, 2007, vol. 54, no. 1, s. 3-15. ISSN: 0003-5599.
ERBEN, M. - RŮŽIČKA, A. - VINKLÁREK, J. - ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. 1-(3,4-Dichlorobenzoyl)ferrocene Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online, 2007, no. 63, s. m3067-m3067. ISSN: 1600-5368.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJKAL, J. Corrosion ?inhibition properties of organic coatings containing polyanilin phosphate and inorganic pigments Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 112-119. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Anticorrosion Pigment Based on Calcium Titanate with a Perovskite Structure Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 36, no. 3, s. 122-133. ISSN: 0369-9420.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Electrochemical, Chemical and Barrier Action of Zinc Dust/Anticorrosive Pigments Containing Coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 1101-1105. ISSN: 0022-3697.
OTÁHAL, R. - SLIVKOVÁ, P. - VESELÝ, D. - ČERNOŠKOVÁ, E. The properties of PMMA coatings depending on PVC and pigment particle shape Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 201-206. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic alkalických křemičitanů. In Povrchové úpravy materiálov ? Legislatíva a prax. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. 6 s. ISBN: 978-80-227-2692-2.
NEŠETŘILOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. ANTIKOROZNÍ ÚČINNOST NÁTĚROVÝCH HMOT OBSAHUJÍCÍCH KOMBINACI ZINKOVÉHO PRACHU A NEKOVOVÝCH ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 118-126 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
HLAVÁČEK, B. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. SPECIFICKÉ TEPLO FÁZOVÉHO POSUNU TUHÁ- KAPALNÁ LÁTKA. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7194-957-2.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Nanoparticles of alkaline silicates as corrosion inhibitors in water-based coatings. In Conference Proceedings of 1st International Conference Corrosion and Material Protection. Praha: SVÚOM Praha, 2007. s. 105 s. ISBN 978-80-903933-0-1.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Efficiency of Epoxyester Coatings Containing Zinc Dust and ferrites. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 167-174 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. Použití organokovových sloučenin v pojivových systémech z obnovitelných zdrojů. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1214-1219 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - ERBEN, M. - KALENDA, P. Deriváty ferrocenu pro oxypolymerační vytvrzované organické povlaky. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1290-1293 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
OTÁHAL, R. - KALENDA, P. - SLIVKOVÁ, P. - ČERNOŠKOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. STUDY OF THE PROPERTIES OF PMMA COATINGS DEPENDING ON PVC AND PARTICLE SHAPE. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 268-276 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - ERBEN, M. - KALENDA, P. FERROCEN A JEHO DERIVÁTY JAKO KATALYZÁTORY PRO SIKATIVACI ALKYDOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 193-198 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic alkalických křemičitanů. In Sborník příspěvků z 33. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2007. s. 92-100 s. ISBN 978-80-239-8226-8.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Řešení inhibice bleskové koroze ve vodouředitelných nátěrových hmotách. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1284-1289 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
KALENDA, P. - HOLEČEK, J. - VESELÝ, D. - ERBEN, M. Influence of Methyl Groups on Ferrocene on Rate of Drying of Oxidizable Paints by Using Model Compounds. Progress in Organic Coatings, 2006, vol. 56, no. 2-3, s. 111-113. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Nanoparticles of Soluble Alkaline Silicates as Flash Rusting Inhibitors in Water-Borne Paints Anti-Corrosion Methods and Materials, 2006, vol. 53, no. 2, s. 79-87. ISSN: 0003-5599.
VESELÝ, D. - NEŠETŘILOVÁ, M. Application of nanoparticles of alkaline silicates as flash rusting inhibitors Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 226-231. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Calcium titanate with a perowskite structure as anticorrosive pigment Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 125-130. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Efficiency of nonmetal pigments and zinc powder in anticorrosion coatings Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 119-124. ISSN: 1335-2393.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. Metallocene complexes for air drying organic coatings Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 113-118. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Comparison of the Efficiency of Inorganic Nonmetal Pigments with Zinc Powder in Anticorrosion Paints Progress in Organic Coatings, 2006, vol. 57, no. 1, s. 1-10. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. A Study of the Effects of Pigments and Fillers on the Properties of Anticorrosive Paints Pigment & Resin Technology, 2006, vol. 35, no. 2, s. 83-94. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Properties of Anticorrosion Pigments Depending on Their Chemical Composition and PVC Value Pigment & Resin Technology, 2006, vol. 35, no. 2, s. 188-199. ISSN: 0369-9420.
KALENDA, P. - ERBEN, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠEK, Z. - VESELÝ, D. Aplikace specialit jako aditiv do nátěrových hm. In Sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 1264-1267 s. ISBN 80-02-01791-9.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Possibilities of the Development of New Chemically Active Pigments for Anticorrosive Coatings. In Conference papers ACT 06. Gliwice, Polsko: Institute for Plastics Processing Metalchem, 2006. s. 66-71 s. ISBN 83-917693-5-6.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Electrochemical, Chemical and Barrier Action of Zinc Dust/Anticorrosive Pigments Containing Coatings. In Sborník příspěvků Solid State Chemistry 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 196-197 s. ISBN N.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. - ERBEN, M. Studium vlastností metallocenových komplexů jako sikativ pro oxidačně zasychající nátěrové hmoty. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 265-273 s. ISBN 80-7194-856-X.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Vlastnosti nátěrových hmot obsahujících kombinaci práškového zinku a antikorozních pigmentů. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 169-174 s. ISBN 80-7194-856-X.
ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. - ADAM, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Metallocene Complexes as Driers for Air Drying Coatings. In Conference Papers. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 64-65 s. ISBN nemá.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Improving of the corrosion-inhibition protection activity of organic coatings by application of functional pigments Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 117-122. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. Study of the efficiency of anticorrosive pigments based on the spinel oxides compared to polyphosphates in aqueous based coatings Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 187-192. ISSN: 1335-2393.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - HOLEČEK, J. - ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. Influencing of drying rate of oxidizable dryingcoatings by using ferrocene derivates Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 93-98. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - RAŠKOVÁ, K. - ANTOŠ, P. - VESELÝ, D. - POHL, D. Pigmenty a plniva pro úpravu antikorozních vlastností nátěrových hmot CHEMagazín, 2005, vol. 15, no. 1, s. 24-27. ISSN: 1210-7409.
JEDELSKÝ, J. - NĚMEC, P. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Povrchová úprava materiálů pomocí laseru MM Průmyslové spektrum, 2005, vol. 9, no. 4, s. 22-23. ISSN: 1212-2572.
VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - JEDELSKÝ, J. New procedure for surface material cleaning by means of laser ablation Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 183-186. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Postupy zkoušení antikorozivních nátěrových hmot. In Sborník příspěvků Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: Repro-servis, 2005. s. 69-75 s. ISBN nemá.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Hodnocení antikorozních termicky stabilních pigmentovaných filmů. In Sborník příspěvků 27. Mezinárodního česko slovenského kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 181-184 s. ISBN 80-7194-764-4.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - ŠUBRT, J. - VESELÝ, D. Exfoliáty směsných solí titanu a kovů pro antikorozní ionexový pigmenty. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 156-161 s. ISBN 80-7194-762-8.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Antikorozní účinnost nátěrových hmot obsahujících kombinaci práškového zinku a antikorozních pigmentů. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 178-183 s. ISBN 80-7194-762-8.
MOHYLA, M. - KVÁČA, Z. - ŠUBRT, J. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Nanotubes of polytitanates as electron and ion exchanger. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 374 s. ISBN 80-214-3085-0.
KVÁČA, Z. - ŠUBRT, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - VESELÝ, D. Nanosheets of catex on the basis of calcium polytitanate as anti-corrosion pigment. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 145-150 s. ISBN 80-214-3085-0.
KALENDA, P. - HOLEČEK, J. - VESELÝ, D. - ŠŤÁVA, V. Studium vlivu nových sikativů na protvrdání alkydových pryskyřic. In CD Sborník Pryskyřice 2005. Ústí nad Labem: Spolchemie a.s., 2005. s. 1-5 s. ISBN nemá.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - ANTOŠ, P. - VESELÝ, D. Možnost kombinace zinkového prachu s nekovovými antikorozními typy pigmentů v nátěrových hmotách CHEMagazín, 2004, vol. 14, no. 1, s. 27-31. ISSN: 1210-7409.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - BRODINOVÁ, J. Anticorrosive Spinel - Type Pigments of the Mixed Metal Oxide Compared to Metal Polyphosphates Anti-Corrosion Methods and Materials, 2004, vol. 51, no. 1, s. 6-17. ISSN: 0003-5599.
KALENDA, P. - POHL, D. - VESELÝ, D. Chemical Resistances of the Coatings Formed by Reaction of Amino Resins with Alkyd Resins Acta Mechanica Slovaca, 2004, vol. 8, no. 3, s. 87-92. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - PROKEŠ, P. Anticorrosive thermal resistant coatings Acta Mechanica Slovaca, 2004, vol. 8, no. 3, s. 203-208. ISSN: 1335-2393.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. - VESELÝ, D. Přípravy a charakterizace antikorozních titaničitých nanopigmentů. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 244-252 s. ISBN 80-7194-660-5.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - GOJNÝ, J. - RAŠKOVÁ, K. Development in the Efficiency of Anticorrosive Pigments. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 141-151 s. ISBN 80-7194-660-5.
KALENDA, P. - POHL, D. - VESELÝ, D. - VANNARA, B. - KVÁČA, Z. Vergleich der Wirksamkeit von Antikorrosionspigmenten auf der Grundlage Kondensierter Phosphate und Polyphosphosilikate. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 152-163 s. ISBN 80-7194-660-5.
HOLEČEK, J. - PAVLIŠTA, M. - ERBEN, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Trendy rozvoje v oblasti nátěrových hmot s využitím metallocenových komplexů. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 346-353 s. ISBN 80-7194-660-5.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Využití SEM při studiu vlastností organických povlaků. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 580 s.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - BRODINOVÁ, J. Pigments Containing Metal Cations for Anticorrosive Coatings. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 232-243 s. ISBN 80-7194-660-5.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Influencing of Anticorrosive Efficiencies of Spinel type Pigments by Means of Alkalizing Effects. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 219-231 s. ISBN 80-7194-660-5.
HOLEČEK, J. - ERBEN, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Katalyzátory oxidačně zasychajících nátěrových hmot. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 763 s.
MOŠNER, P. - KOUDELKA, L. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Borofosforečnany jako antikorozní pigmenty. In Konference o speciálních anorganických pigmentech-sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 32-37 s. ISBN 80-7194-689-3.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosive Pigments in Thermal Resistant Coatings. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 253-260 s. ISBN 80-7194-660-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Nové ekologické sikativační systémy na bázi komplexních sloučenin vanadu Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.07.17 31.12.19
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Členství v European Synchrotron Radiation Facility INGO II (2011-2017) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.15
Pulzní laserová depozice amorfních tenkých vrstev Standardní projekty (řešení od 1.1.2011) Grantová agentura ČR 01.01.11 31.12.13
Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.11 31.12.14
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Nová metallocenová sikativa pro oxidačně zasychající nátěrové hmoty Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.09 31.12.11
Nátěrové hmoty splňující nové enviromentální požadavky EU TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.07 31.12.10
Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.06.06 31.12.09
Zevšeobecněný popis transformačních procesů v pevných látkách s ohledem na specifikum skelného stavu Podpora projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu - PP2-DP3) Akademie věd ČR 01.01.06 31.12.08