doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Kontakty

466 037 042, 466 037 055
martin.hajek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5971-1769

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra fyzikální chemie (30340)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny: -
jakýkoliv den po předchozí domluvě
Konzultace: -
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KFCH/C014 (2019) - - - SE
KFCH/C015 (2019) - - CV -
KFCH/C066 (2019) - - CV -
KFCH/C077A (2019) G PR - -
KFCH/C122 (2019) - - CV -
KFCH/C123 (2019) - - CV -
KFCH/C124 (2019) - - - SE
KFCH/C833 (2019) G PR - SE
KFCH/C914 (2019) G PR - SE
KFCH/C959 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MUSIL, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. Improved method of water removal from vegetable oil Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 3, s. 767-769. ISSN: 2585-7290.
FROLICH, K. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - JÍLKOVÁ, A. The long-term catalytic performance of mixed oxides in fixed-bed reactors in transesterification Renewable Energy, 2019, vol. 143, no. December, s. 1259-1267. ISSN: 0960-1481.
HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - MĚKOTOVÁ, M. - MUSIL, M. Biodiesel: The study of methyl esters loss in the glycerol phase at various conditions Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 197, no. October, s. 1573-1578. ISSN: 0959-6526.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Acceleration and simplification of separation by addition of inorganic acid in biodiesel production Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 192, no. August, s. 390-395. ISSN: 0959-6526.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Butanolysis: Comparison of potassium hydroxide and potassium tert-butoxide as catalyst for biodiesel preparing from rapeseed oil Journal of Environmental Management, 2018, vol. 218, no. July, s. 555-561. ISSN: 0301-4797.
HÁJEK, M. - TOMÁŠOVÁ, A. - KOCÍK, J. - PODZEMNÁ, V. Statistical evaluation of the mutual relations of properties of Mg/Fe hydrotalcites and mixed oxides as transesterification catalysts Applied Clay Science, 2018, vol. 154, no. March, s. 28-35. ISSN: 0169-1317.
HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - JÍLKOVÁ, A. - FROLICH, K. - KOCÍK, J. The influence of various precursors on properties of Mg-Fe hydrotalcites and mixed oxides. In 50. Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2018. s. Po11 s. ISBN 978-80-87351-53-6.
MACH, P. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Příprava směsi (ethyl a butyl) esterů řepkového oleje. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2018. s. 206-207 s. ISBN 978-80-89597-99-4.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - FROLICH, K. - KOCÍK, J. - JÍLKOVÁ, A. The cataytic performance of Mg/Al and Mg/Fe mixed oxides in transesterification in flow reactor. In 13th conference on sustainable development of energy, water and environment systems : book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 286-286 s.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Kinetics and mechanism of the butanolysis of rapeseed oil. In 13th conference on sustainable development of energy, water and environment systems : book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 331-331 s.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - JÍLKOVÁ, A. - FROLICH, K. - KOCÍK, J. Using of Mg-Al and Mg-Fe mixed oxides in transesterification in fixed-bed reactor. In 50. Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2018. s. Po49 s. ISBN 978-80-87351-53-6.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - FROLICH, K. - VÁVRA, A. Mg-Fe mixed oxides and their rehydrated mixed oxides as catalysts for transesterification Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 161, no. September, s. 1423-1431. ISSN: 0959-6526.
KOCÍK, J. - SAMIKANNU, A. - BOURAJOINI, H. - PHAM, T. - MIKKOLA, J. - HÁJEK, M. - ČAPEK, L. Screening of active solid catalysts for esterification of tall oil fatty acids with methanol Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 155, no. July, s. 34-38. ISSN: 0959-6526.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. Transesterification of rapeseed oil by butanol and separation of butyl ester Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 155, no. July, s. 28-33. ISSN: 0959-6526.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The removal of free fatty acids from methyl ester Renewable Energy, 2017, vol. 103, no. April, s. 695-700. ISSN: 0960-1481.
HÁJEK, M. - MÜCK, J. - KOZÁČEK, P. - KOCÍK, J. - LEDERER, J. - VÁVRA, A. The synthesis of Zn-Al hydrotalcites under different conditions and testing in aldol condensation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 129-144. ISSN: 1211-5541.
MĚKOTOVÁ, M. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Vliv alkoholu na ztráty esterů při transesterifikaci. In Chémia a technologie pre život : 19. celoslovenská studentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2017. s. 244-245 s. ISBN 978-80-89597-77-2.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - FROLICH, K. - VÁVRA, A. Mg-Fe mixed oxides and their rehydrated mixed oxides as catalysts for transesterification. In 49th Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. PO09 s. ISBN 978-80-87351-47-5.
JÍLKOVÁ, A. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Směsné oxidy jako katalyzátory pro transesterifikaci. In Chémia a technologie pre život : 19. celoslovenská studentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2017. s. 234-235 s. ISBN 978-80-89597-77-2.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. - HÁJEK, M. Butanolysis: Comparison of potassium hydroxide and potassium butoxide as catalyst for biodiesel preparing. In 12th SDEWES Conference 2017 : book of abstracts. Záhřeb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2017. s. 298 s.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - VÁVRA, A. - JÍLKOVÁ, A. Potential of Mixed Oxides as Catalyst for Methylester Production. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. PO84 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
FROLICH, K. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Hydrotalcite based Mg/Fe oxides with varying acido-basic properties. In 7th Czech-Italian-Spanish Symposium on Catalysis : program and abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. PO13 s. ISBN 978-80-87351-42-0.
VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Výroba bionafty: zrychlení a zjednodušení separace přídavkem anorganické kyseliny. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. RP02 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - MUSIL, M. - PETRŽÍLKOVÁ, M. Biodiesel: The influence of various conditions on the solubility of esters in glycerol phase. In 12th SDEWES Conference 2017 : book of abstracts. Záhřeb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2017. s. 507 s.
PERKOVÁ, I. - FROLICH, K. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. Mixed Mg/Fe oxides from hydrotalcites as catalysts for aldol condensation: Effect of Mg/Fe ratio. In 49th Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. PO27 s. ISBN 978-80-87351-47-5.
KNETTIGOVÁ, E. - HÁJEK, M. - MUSIL, M. Možnosti snižování obsahu vody v oleji a její vliv na ztráty esterů. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 81-87 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
KOCÍK, J. - KIKHTYANIN, O. - TOMÁŠOVÁ, A. - SMOLÁKOVÁ, L. - HÁJEK, M. - ČAPEK, L. Activity and selectivity of Mg-Fe mixed oxides in the aldol condensation of furfural Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen 2016, s. 81-90. ISSN: 1211-5541.
KOCÍK, J. - SMOLÁKOVÁ, L. - KIKHTYANIN, O. - HÁJEK, M. - ČAPEK, L. Activity and stability of Mg-Al and Zn-Al mixed oxides in biofuels preparation. In 17th Nordic Symposium on Catalysis. Lund: Media-Tryck, Lund University, 2016. s. 172-172 s. ISBN nemá.
NEČASOVÁ, K. - KOTALA, T. - HÁJEK, M. - KOCÍK, J. Čištění glycerolu získaného transesterifikací rostlinných olejů. In 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia : Chémia a technológia pre život. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2016. s. 484-484 s. ISBN 978-80-227-4628-1.
HÁJEK, M. - TOMÁŠOVÁ, A. - KOCÍK, J. Potential of Mixed Oxides as Catalyst for Methyl Ester (Biodiesel) Production. In Book of Abstracts: 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 276 s.
NEČASOVÁ, K. - KOTALA, T. - HÁJEK, M. - KOCÍK, J. Crude glycerin purification by sulfuric acid and electrodialysis. In Membránové procesy v potravinářství 2016. Česká Lípa: Česká membránová platforma (CZEMP), 2016. s. 22-23 s. ISBN 978-80-904517-7-3.
KOCÍK, J. - TOMÁŠKOVÁ, A. - HÁJEK, M. - SMOLÁKOVÁ, L. - ČAPEK, L. COMPARISON OF Mg-Al AND Mg-Fe MIXED OXIDES IN TRANSESTERIFICATION OF RAPEDSEED WITH METHANOL. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. P50-P50 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
HÁJEK, M. - KUTÁLEK, P. - SMOLÁKOVÁ, L. - TROPPOVÁ, I. - ČAPEK, L. - KUBICKA, D. - KOCÍK, J. - THANH, D. Transesterification of rapeseed oil by Mg-Al mixed oxides with various Mg/Al molar ratio Chemical Engineering Journal, 2015, vol. 263, no. March, s. 160-167. ISSN: 1385-8947.
KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - TROPPOVÁ, I. The factors influencing stability of Ca-Al mixed oxides as a possible catalyst for biodiesel production Fuel Processing Technology, 2015, vol. 134, no. June, s. 297-302. ISSN: 0378-3820.
KOCÍK, J. - SAMIKANNU, A. - HÁJEK, M. - MIKKOLA, J. - ČAPEK, L. Biodiesel: Esterification of Tofa with Methanol by Heterogeneous Catalysis. In 10th SDEWES Conference: Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 511-511 s.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KOCÍK, J. - VÁVRA, A. Transeterification of Rapeseed Oil with Buthanol. In 10th SDEWES Conference: Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 509-509 s.
KUTÁLEK, P. - ČAPEK, L. - SMOLÁKOVÁ, L. - KUBIČKA, D. - HÁJEK, M. Aspects of stability of K/Al2O3 catalysts for the transesterification of rapeseed oil in batch and fixed-bed reactors Chinese Journal of Catalysis, 2014, vol. 35, no. 7, s. 1084-1090. ISSN: 0253-9837.
ČAPEK, L. - HÁJEK, M. - KUTÁLEK, P. - SMOLÁKOVÁ, L. Aspects of potassium leaching in the heterogeneously catalyzed transesterification of rapeseed oil Fuel, 2014, vol. 115, no. January, s. 443-451. ISSN: 0016-2361.
HÁJEK, M. - KOCÍK, J. - SMOLÁKOVÁ, L. - KUTÁLEK, P. - ČAPEK, L. Preparation of Methyl Ester by Heterogeneous Catalysed Esterification and Transesterification. In SDEWES: THE 8TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS. MILANO: AIDIC SERVIZI SRL, 2014. s. 79-84 s. ISBN 978-88-95608-33-4.
JÍLKOVÁ, A. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. Využití směsných oxidů jako heterogenních katalyzátorů pro transesterifikaci olejů a jejich srovnávání s homogenní katalýzou. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-64 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
HÁJEK, M. - MACURA, R. - SKOPAL, F. - KOCÍK, J. Transesterification of rapseed oil by Butanol and Separation of Butyl Ester. In Oils, Fats and lipids: From Lipidomics to Industrial Innovation. Frankfurt am Main: European Federation for the Science and Technology of Lipids (EuroFedLipid), 2014. s. LAMI-121 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Butanolýza řepkového oleje. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 221-222 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - ČAPEK, L. - TROPPOVÁ, I. - SMOLÁKOVÁ, L. - KUTÁLEK, P. Preparations, properties and using of layered double hydroxides. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 53-53 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Odstraňovaní volných mastných kyselin z bionafty. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 223-224 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
ČAPEK, L. - KUTÁLEK, P. - SMOLÁKOVÁ, L. - HÁJEK, M. - TROPPOVÁ, I. - KUBIČKA, D. The Effect of Thermal Pre-Treatment on Structure, Composition, Basicity and Catalytic Activity of Mg/Al Mixed Oxides Topics in Catalysis, 2013, vol. 56, no. 9-10, s. 586-593. ISSN: 1022-5528.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - ČERNOCH, M. Effect of phase separation temperature on ester yields from ethanolysis of rapeseed oil in the presence of NaOH and KOH as catalysts Bioresource Technology, 2012, vol. 110, no. April, s. 288-291. ISSN: 0960-8524.
KUTÁLEK, P. - KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - SMOLÁKOVÁ, L. - ČAPEK, L. Mg/Al MIXED OXIDES: PREPARATION, PROPERTIES AND CATALYTIC ACTIVITY IN TRANSESTERIFICATION OF RAPESEED OIL Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 91-104. ISSN: 1211-5541.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - ČAPEK, L. - ČERNOCH, M. - KUTÁLEK, P. Ethanolysis of rapeseed oil by KOH as homogeneous and as heterogeneous catalyst supported on alumina and CaO Energy, 2012, vol. 48, no. 1, s. 392-397. ISSN: 0360-5442.
HÁJEK, M. - KWIECIEN, J. - SKOPAL, F. Biodiesel: the influence of dealcoholization on reaction mixture composition after neutralization of catalyst by carbon dioxide Fuel, 2012, vol. 96, no. 1, s. 85-89. ISSN: 0016-2361.
ČAPEK, L. - BOTKOVÁ, Š. - SMOLÁKOVÁ, L. - PRIECEL, P. - BULÁNEK, R. - ČIČMANEC, P. - KUTÁLEK, P. - HÁJEK, M. Využití zeolitů a mesoporézních materiálů v heterogenních katalytických reakcích CHEMagazín, 2011, vol. XXI, no. 4, s. 8-11. ISSN: 1210-7409.
SMOLÁKOVÁ, L. - ČAPEK, L. - BOTKOVÁ, Š. - KOVANDA, F. - HÁJEK, M. - KUBIČKA, D. - KUBIČKOVÁ, I. - PRIECEL, P. Hydrotalcites as precursors of catalytic materials in comparison with the metal-supported catalysts. In Advanced micro- and mesoporous materials: Topics in Chemistry and Material Science. Sofia: Heron Press, 2011. s. 119-128 s. ISBN 978-954-580-239-3.
KOCÍK, J. - HÁJEK, M. - ČAPEK, L. - SMOLÁKOVÁ, L. - KUTÁLEK, P. - PRIECEL, P. Potenciál hydrotalcitů jako katalyzátoru pro přípravu bionafty. In 13. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 46-47 s. ISBN 978-80-227-3604-6.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. - ČERNOCH, M. Determination of esters in glycerol phase after transesterification of vegetable oil Talanta, 2010, vol. 82, no. 1, s. 283-285. ISSN: 0039-9140.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 9, s. 3242-3245. ISSN: 0960-8524.
KWIECIEN, J. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Combined effect of water and KOH on rapeseed oil methanolysis Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 9, s. 3121-3125. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Ethanolysis of rapeseed oil - Distribution of ethyl esters, glycerides and glycerol between ester and glycerol phases Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 7, s. 2071-2075. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Study of effects of some reaction conditions on ethanolysis of rapeseed oil with dispergation Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 4, s. 1213-1219. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Relationships among flash point, carbon residue, viscosity and some impurities in biodiesel after ethanolysis of rapeseed oil Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 19, s. 7397-7401. ISSN: 0960-8524.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Relationship of variables affecting separation following transesterification of vegetable oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2009, vol. 111, no. 5, s. 499-504. ISSN: 1438-7697.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. Biodiesel preparation in a batch emulsification reactor European Journal of Lipid Science and Technology, 2009, vol. 111, no. 10, s. 979-984. ISSN: 1438-7697.
KWIECIEN, J. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The effect of the acidity of rapeseed oil on its transesterification Bioresource Technology, 2009, vol. 100, no. 23, s. 5555-5559. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Separation of reaction mixture after ethanolysis of rapeseed oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2009, vol. 111, no. 7, s. 663-668. ISSN: 1438-7697.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. Distribution of Ethyl Esters and Glycerides between ester and glycerol phases after ethanolysis of rapeseed oil. In 44th IPC 2009: Seminár Biopalivá v doprave. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a. s., 2009. s. N s. ISBN 978-80-969792-1-9.
KWIECIEN, J. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - ČERNOCH, M. Sedimentation Models for Phases Separation in biodiesel production. In 44th IPC 2009: Seminár Biopalivá v doprave. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a. s., 2009. s. 1-9 s. ISBN 978-80-969792-1-9.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Purification of Glycerol Phase after Transesterification of Vegetable Oils. In 44th IPC 2009: Seminár Biopalivá v doprave. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a. s., 2009. s. N s. ISBN 978-80-969792-1-9.
ČERNOCH, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Příprava bionafty ethanolýzou řepkového oleje. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. P184 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - MACHEK, J. Simplification of Separation of Reaction Mixture after Transesterification of Vegetable Oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2008, vol. 110, no. 4, s. 347-350. ISSN: 1438-7697.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The Factors Affecting the Separation of the Reaction Mixture after Transesterification of Rapeseed Oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2008, vol. 110, no. 10, s. 920-925. ISSN: 1438-7697.
KWIECIEN, J. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Mathematical Model of Biodiesel Separation after Transesterification of Vegetable Oil. In 6th International Conference of PhD Students - Natural Science. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 205-209 s. ISBN 978-963-661-781-3.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. New Type of Dispersive Reactor for Preparation of Biodiesel. In 6th International Conference of PhD Students - Natural Science. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 33-36 s. ISBN 978-963-661-781-3.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. Separace po transesterifikaci rostlinných olejů. In Aprochem 2007, 1. díl. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1430-1432 s. ISBN 978-80-02-01891-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Research of prospective materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
The relations between activity and structure of Mg-Al/Fe mixed oxides including post-treatment for transesterification and Guerbet reaction Standard projects Grantová agentura ČR 2019-01-01 2021-12-31
Special materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Innovation of laboratories in the master's degree program Technical physical chemistry Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
The innovation and modernization of educational practices in physical chemistry at the University of Pardubice Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-03-01 2015-02-28
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Analysis of the structure/activity relationship of acid-base heterogeneous catalysts in esterification and transesterification reactions Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2011 31.12.2013
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2006 - 2006 technolog Synthesia
2006 - 2014 odborný asistent Univerzita Pardubice
2014 - dosud docent Univerzita Pardubice