doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.

Kontakty

466 037 707, 466 037 717, 466 037 757, 466 037 771, 466 037 777
tomas.rousar@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6893-821X

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny: -
Vždy - po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.
Konzultace:
Pátek: 
10:00 - 12:00
-
Vždy - po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.
Předmět (Rok) Role
FCH/SB018 (2019) G - - -
FCH/SB046 (2019) G - - -
KBBV/C350 (2019) - PR - -
KBBV/C368 (2019) G - - -
KBBV/C368 (2019) - - CV -
KBBV/C380 (2019) G PR - -
KBBV/C383 (2019) G - - -
KBBV/C426 (2019) - PR - -
KBBV/C426 (2019) G - - -
KBBV/C428 (2019) G - - -
KBBV/C429 (2019) G - - -
KBBV/C466 (2019) G - - -
KBBV/C473 (2019) G - - -
KBBV/C478 (2019) G PR - SE
KBBV/C479 (2019) G PR - -
KBBV/C486 (2019) G - - -
KBBV/C493 (2019) G - - -
KBBV/C616 (2019) G - - -
KBBV/C617 (2019) G - - -
KBBV/C622 (2019) G PR - -
KBBV/C623 (2019) - - CV -
KBBV/C633 (2019) G PR - -
KBBV/C634 (2019) - - CV -
KBBV/C634 (2019) G - - -
KBBV/C656 (2019) G - - -
KBBV/C670 (2019) G - - -
KBBV/C674 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HANDL, J. - ČAPEK, J. - MAJTNEROVÁ, P. - PETIRA, F. - HAUSCHKE, M. - ROUŠAROVÁ, E. - ROUŠAR, T. Transient Increase in Cellular Dehydrogenase Activity After Cadmium Treatment Precedes Enhanced Production of Reactive Oxygen Species in Human Proximal Tubular Kidney Cells Physiological Research, 2019, vol. 68, no. 3, s. 481-490. ISSN: 0862-8408.
HANDL, J. - ČAPEK, J. - BÁČOVÁ, J. - HROMÁDKO, L. - MACÁK, J. - ROUŠAR, T. Evaluation of the impact of TiO2 and SiO2 nanofibers on the neuronal cells.. In Toxicology Letters. vol. 314(S1) : abstracts of the 55th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2019). Kidlington: Elsevier, 2019.
HANDL, J. - ČAPEK, J. - MAJTNEROVÁ, P. - BRŮČKOVÁ, L. - ROUŠAR, T. Hodnocení změn funkčního stavu lidských proximálních tubulárních buněk. In Bioimplantologie 2019. Brno: MSD, spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
MAJTNEROVÁ, P. - ROUŠAR, T. An overview of apoptosis assays detecting DNA fragmentation Molecular Biology Reports, 2018, vol. 45, no. 5, s. 1469-1478. ISSN: 0301-4851.
SPEJCHLÍKOVÁ, L. - ROUŠAR, T. - ČESLA, P. STANOVENÍ PARACETAMOLU A JEHO METABOLITŮ POMOCÍ HPLC/UV A LC-MS/MS. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 157-162 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
HANDL, J. - ČAPEK, J. - MAJTNEROVÁ, P. - ROUŠAR, T. Nefrotoxické působení kadmia u lidských proximálních tubulárních buněk. In Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2018.
HAUSCHKE, M. - ROUŠAROVÁ, E. - FLIDR, P. - ČAPEK, J. - LIBRA, A. - ROUŠAR, T. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin production negatively correlates with HK-2 cell impairment: Evaluation of NGAL as a marker of toxicity in HK-2 cells Toxicology in Vitro, 2017, vol. 39, no. March, s. 52-57. ISSN: 0887-2333.
ČAPEK, J. - HAUSCHKE, M. - BRŮČKOVÁ, L. - ROUŠAR, T. Comparison of glutathione levels measured using optimized monochlorobimane assay with those from ortho-phthalaldehyde assay in intact cells Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 2017, vol. 88, no. November, s. 40-45. ISSN: 1056-8719.
ROUŠAR, T. - BRŮČKOVÁ, L. - HAUSCHKE, M. Kombinace paracetamolu a sulfasalazinu pro použití jako léčivo s nižší toxicitou I.. CZ: Univerzita Pardubice.
ROUŠAR, T. - BRŮČKOVÁ, L. - HAUSCHKE, M. Kombinace paracetamolu a sulfasalazinu pro použití jako léčivo s nižší toxicitou II.. CZ: Univerzita Pardubice.
HROMÁDKOVÁ, L. - KUPČÍK, R. - JANKOVIČOVÁ, B. - ROUŠAR, T. - ŘÍPOVÁ, D. - BÍLKOVÁ, Z. Difficulties associated with the structural analysis of proteins susceptible to form aggregates: The case of Tau protein as a biomarker of Alzheimer’s disease Journal of Separation Science, 2016, vol. 39, no. 4, s. 799-807. ISSN: 1615-9306.
HAUSCHKE, M. - ROUŠAROVÁ, E. - ČESLA, P. - BRŮČKOVÁ, L. - ROUŠAR, T. Characterization of Acetaminophen Toxicity in Human Kidney HK-2 Cells Physiological Research, 2016, vol. 65, no. 1, s. 627-635. ISSN: 0862-8408.
DASTYCHOVÁ, E. - HAUSCHKE, M. - ROUŠAR, T. RENAL CELL LINES FOR STUDY OF NEPHROTOXICITY IN VITRO Vojenské zdravotnické listy, 2016, vol. 85, no. 2, s. 69-74. ISSN: 0372-7025.
DOSEDĚLOVÁ, L. - ČESLA, P. - VAŇKOVÁ, N. - HAUSCHKE, M. - ROUŠAR, T. Stanovení proteinových aduktů 4-hydroxyacetanilidu. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 15-20 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
ČAPEK, J. - VRBOVÁ, M. - ROUŠAROVÁ, E. - ROUŠAR, T. Využití fluorescenčních sond při hodnocení poškození buněk.. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 39-44 s. ISBN 978-80-7395-922-7.
ROUŠAR, T. - VRBOVÁ, M. - ROUŠAROVÁ, E. - ČAPEK, J. - ČESLA, P. Evaluation of use of HK-2 cells for nephrotoxicity testing in vitro.. In Applied Natural Sciences 2015: conference proceedings. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. s. 137 s. ISBN 978-80-8105-723-6.
ROUŠAROVÁ, E. - VRBOVÁ, M. - ČESLA, P. - JANKOVIČOVÁ, B. - VENTURA, K. - ROUŠAR, T. Comparison of inhibitory effects between acetaminophen-glutathione conjugate and reduced glutathione in human glutathione reductase Journal of Applied Toxicology, 2014, vol. 34, no. 9, s. 968-973. ISSN: 0260-437X.
ROUŠAROVÁ, E. - VRBOVÁ, M. - ROUŠAR, T. Glutathion a jeho enzymový systém Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2014, vol. 17, no. 4, s. 202-208. ISSN: 1211-9326.
ROUŠAROVÁ, E. - VRBOVÁ, M. - KUČERA, O. - ČESLA, P. - ČERVINKOVÁ, Z. - ROUŠAR, T. Estimation of toxic effect of acetaminophen metabolite in isolated mitochondria. In Toxicology Letters. Shannon: Elsevier Ireland Ltd, 2014. s. s76 s.
ROUŠAROVÁ, E. - ROUŠAR, T. - ČESLA, P. - KUČERA, O. - VRBOVÁ, M. - ENDLICHER, R. - ČERVINKOVÁ, Z. Toxické působení glutathionového konjugátu acetaminofenu in vitro. In Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014. s. 1s34-1s35 s.
ROUŠAR, T. - VRBOVÁ, M. - KUČERA, O. - ROUŠAROVÁ, E. - ČERVINKOVÁ, Z. Comparison of acetaminophen hepatotoxicity and nephrotoxicity in vitro. In Toxicology Letters. Shannon: Elsevier Ireland Ltd, 2014. s. S81 s.
VRBOVÁ, M. - NÝDLOVÁ, E. - ROUŠAR, T. Možnosti testování nefrotoxicity in vitro Aktuality v nefrologii, 2013, vol. 3, no. 3, s. 90-95. ISSN: 1210-955X.
ČESLA, P. - ROUŠAR, T. - NÝDLOVÁ, E. - VRBOVÁ, M. - ČESLOVÁ, L. - FISCHER, J. Development of LC/MS/MS Method for Determination of Acetaminophen Metabolites Chemické listy, 2013, vol. 107, no. s3, s. s348-s350. ISSN: 0009-2770.
DVOŘÁKOVÁ, V. - JANKOVIČOVÁ, B. - ROUŠAR, T. - LAKOTA, J. - BÍLKOVÁ, Z. STANOVENÍ AKTIVITY KARBONICKÉ ANHYDRÁZY A JEJÍ NÁSLEDNÁ INHIBICE. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 47 - 55 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Assessment of reduced glutathione: Comparison of an optimized fluorometric assay with enzymatic recycling method Analytical Biochemistry, 2012, vol. 423, no. 2, s. 236-240. ISSN: 0003-2697.
NÝDLOVÁ, E. - ROUŠAR, T. Inhibitory effect of N-ethylmaleimide in two types of glutathione reductases Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 29-35. ISSN: 1211-5541.
ROUŠAR, T. - NÝDLOVÁ, E. - ČESLA, P. - STAŇKOVÁ, P. - KUČERA, O. - PAŘÍK, P. - ČERVINKOVÁ, Z. Purified Acetaminophen-Glutathione Conjugate Is Able To Induce Oxidative Stress in Rat Liver Mitochondria Physiological Research, 2012, vol. 61, no. Suppl. 2, s. S103-S109. ISSN: 0862-8408.
KUČERA, O. - AL-DURY, S. - LOTKOVÁ, H. - ROUŠAR, T. - RYCHTRMOC, D. - ČERVINKOVÁ, Z. Steatotic rat hepatocytes in primary culture are more susceptible to the acute toxic effect of acetaminophen Physiological Research, 2012, vol. 61, no. Supplement 2, s. S93-S101. ISSN: 0862-8408.
NÝDLOVÁ, E. - ROUŠAR, T. Příprava metabolitů acetaminofenu a testování jejich vlivu na aktivitu glutathionreduktasy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 948-952 s. ISBN 978-80-223-3213-2.
ROUŠAR, T. - NÝDLOVÁ, E. - KUČERA, O. - STAŇKOVÁ, P. - DRAHOTA, Z. - ČESLA, P. - ČERVINKOVÁ, Z. Hepatotoxické působení „netoxických“ metabolitů acetaminofenu in vitro. In Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012. s. S27-S28 s.
NÝDLOVÁ, E. - ROUŠAR, T. Assessment of glutathione reductase inhibition Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 77-83. ISSN: 1211-5541.
KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - STAŇKOVÁ, P. - PODHOLA, M. - ROUŠAR, T. - MEZERA, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Is rat liver affected by non-alcoholic steatosis more susceptible to the acute toxic effect of thioacetamide? International Journal of Experimental Pathology, 2011, vol. 92, no. 4, s. 281-289. ISSN: 0959-9673.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - STAŇKOVÁ, P. - NÝDLOVÁ, E. - ČESLA, P. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Testování toxického působení acetaminofenu u myší in vivo. In Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011. s. "S27"-"S28" s. ISBN 0-000-00000-0.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - ROUŠAR, T. - HUBÁLEK, M. - BÍLKOVÁ, Z. VYUŽITÍ IMOBILIZOVANÉHO LYSOZYMU PRO IDENTIFIKACI BAKTERIÁLNÍCH PROTEINŮ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 51-62 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - ROUŠAR, T. - HUBÁLEK, M. - BÍLKOVÁ, Z. VYUŽITÍ IMOBILIZOVANÉHO LYSOZYMU PRO IDENTIFIKACI BAKTERIÁLNÍCH PROTEINÚ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 396-396 s.
ROUŠAR, T. - STAŇKOVÁ, P. - ČESLA, P. - KUČERA, O. - NÝDLOVÁ, E. - ČERVINKOVÁ, Z. Assessment of acetaminophen-glutathione conjugate toxicity in isolated mitochondria.. In Twenty years of in Vitro Toxicology: Achievements and Future Challenges. Rome: ISTISAN Congressi, 2011. s. 90 s.
ROUŠAR, T. - PAŘÍK, P. - KUČERA, O. - BARTOŠ, M. - ČERVINKOVÁ, Z. Glutathione Reductase Is Inhibited by Acetaminophen-glutathione Conjugate in vitro Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 2, s. 1-6. ISSN: 0862-8408.
KUČERA, O. - STAŇKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ROUŠAR, T. - GARNOL, T. - ČERVINKOVÁ, Z. Citlivost jater potkana postižených nealkoholovým ztukovatěním k akutnímu toxickému účinku D-galaktosaminu. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010. s. S23-S24 s.
STAŇKOVÁ, P. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - ENDLICHER, R. - ČERVINKOVÁ, Z. Toxický účinek D-galaktosaminu na potkaní hepatocyty v podmínkách in vitro. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010. s. S29-S30 s.
ROUŠAR, T. - STAŇKOVÁ, P. - KUČERA, O. - PAŘÍK, P. - ŽÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. INHIBICE GLUTATHIONREDUKTASY JAKO DŮLEŽITÝ MECHANISMUS TOXICKÉHO POŠKOZENÍ HEPATOCYTŮ – MOŽNOST TERAPEUTICKÉHO VYUŽITÍ. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010. s. S23 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Evaluation of Oxidative Status in Acetaminophen Treated Rat Hepatocytes Cultured in vitro Physiological Research, 2009, vol. 58, no. 2, s. 239-246. ISSN: 0862-8408.
SKALICKÝ, J. - MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - ROUŠAR, T. Oxidative stress and metabolic syndrome in obese adults with and without controlled diet restriction Bratislava Medical Journal - Bratislavske Lekarske Listy, 2009, vol. 110, no. 3, s. 152-157. ISSN: 0006-9248.
ČERVINKOVÁ, Z. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LÁBAJOVÁ, A. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - KUČERA, O. - ENDLICHER, R. - ČERVINKA, M. - DRAHOTA, Z. Mechanisms participating in oxidative damage of isolated rat hepatocytes Archives of Toxicology, 2009, vol. 83, no. 4, s. 363-372. ISSN: 0340-5761.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - PAŘÍK, P. - STAŇKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Study of acetaminophen hepatotoxicity in vitro - role of glutathione reductase inhibition.. In Proceedings of the 27th annual Workshop of the Scandinavian Society for cell toxicology. Brno: Tribun EU, 2009. s. 46-46 s. ISBN 978-80-7399-818-9.
KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ROUŠAR, T. - GARNOL, T. - BOLEHOVSKÁ, R. - HROCH, M. - MAZUROVÁ, Y. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Model of non-alcoholic fatty liver disease in rats for toxicological studies.. In Acta Medica (Hradec Králové). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 42-42 s.
GARNOL, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. Regenerace jater po parciální hepatektomii v játrech postižených nealkoholovým ztukovatěním u potkana.. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009. s. 146-146 s.
KŘIVÁKOVÁ, P. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - GUNČOVÁ, I. - ENDLICHER, R. - ČERVINKOVÁ, Z. Účinek thioacetamidu na potkaní játra v podmínkách in vitro a in vivo. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009. s. 154-154 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Estimation of oxidative stress in acetaminophen treated rat hepatocytes in culture.. In Acta Medica (Hradec Králové). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 48-49 s.
LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - KOHOUTEK, T. - TYČOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Vliv fluvastatinu na omezení rozvoje cholestatického poškození jater v závislosti na použité dávce.. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009. s. 147-147 s.
STAŇKOVÁ, P. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - GUNČOVÁ, I. - ENDLICHER, R. - ČERVINKOVÁ, Z. The effect of thioacetamide on rat liver in vitro and in vivo.. In Proceedings of the 27th annual Workshop of the Scandinavian Society for cell toxicology. Brno: Tribun EU, 2009. s. 34-34 s. ISBN 978-80-7399-818-9.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - ROUŠAR, T. - KOVAŘÍK, J. The effect of restricted energy intake on the oxidative stress level and metabolic syndrome occurrence in obese adults.. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2009. s. s91-s91 s.
KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ROUŠAR, T. - GARNOL, T. - TYČOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Jsou játra postižená steatózou citlivější k akutnímu toxickému poškození thioacetamidem?. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009. s. 146-146 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - PAŘÍK, P. - ŽÁKOVÁ, P. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ČERVINKOVÁ, Z. Inhibice glutathionreduktasy - důležitý mechanismus acetaminofenové toxicity.. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009. s. 155-155 s.
KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - STAŇKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Model of acetaminophen-induced injury of rat hepatocytes in primary culture.. In Proceedings of the 27th annual Workshop of the Scandinavian Society for cell toxicology. Brno: Tribun EU, 2009. s. 29-29 s. ISBN 978-80-7399-818-9.
SKALICKÝ, J. - MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - ROUŠAR, T. - PALIČKA, V. Evaluation of oxidative stress and inflammation in obese adults with metabolic syndrome. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2008, vol. 46, no. 4, s. 499-505. ISSN: 1434-6621.
KŘIVÁKOVÁ, P. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - ROUŠAR, T. - ENDLICHER, R. - ČERVINKOVÁ, Z. VLIV ACETAMINOFENU NA RESPIRACI POTKANÍCH HEPATOCYTŮ. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. s. 124 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Studium změn redox rovnováhy v kultivovaných hepatocytech během toxického působení acetaminofenu. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. s. 126-127 s.
KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - GARNOL, T. - GUNČOVÁ, I. - ČERVINKOVÁ, Z. Comparison of High-fat Nutritional Models of Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Rats.. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. s. 101-102 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Optimization of spectrofluorimetric assay of glutathione in hepatocyte cultures. In Acta Medica (Hradec Králové). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 85 s.
KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Model of non-alcoholic fatty liver disease in rats for toxicological studies.. In Toxicology Letters. Shannon: Elsevier Ireland Ltd, 2008. s. 51 s.
LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. Protective effect of S-adenosylmethionine on mitochondrial membrane injury induced by hepatotoxic substances in hepatocyte primary culture.. In Progress in Biochemistry and Biophysics (Shengwu Huaxue yu Shengwu Wuli Jinzhan). Beijing: Science Press, 2008. s. 289 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Evaluation of Oxidative Stress in Acetaminophen Treated Hepatocytes In Vitro. In Toxicology Letters. Shannon: Elsevier Ireland Ltd, 2008. s. 114 s.
KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - KOTRAŠ, T. - GARNOL, T. - ENDLICHER, R. - MAZUROVÁ, Y. - ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. ZAVEDENÍ MODELU NEALKOHOLICKÉHO ZTUKOVATĚNÍ JATER NA POTKANECH. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. s. 123 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - ROUŠAR, T. - KOVAŘÍK, J. Inverse correlation between b-carotene plasma levels and markers of inflammation in patients with advanced coronary artery disease. In Progress in Biochemistry and Biophysics (Shengwu Huaxue yu Shengwu Wuli Jinzhan). Beijing: Science Press, 2008. s. 289 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - ROUŠAR, T. - KOVAŘÍK, J. Low plasma levels of beta-carotene in obese men with advanced coronary artery disease. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2008. s. S110 s.
LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - KŘIVÁKOVÁ, P. S-adenosylmethionine exerts a protective effect against thioacetamide-induced injury in primary cultures of rat hepatocytes. Alternatives to laboratory animals, 2007, vol. 25, no. 3, s. 363-371. ISSN: 0261-1929.
ČERVINKOVÁ, Z. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - TICHÝ, L. - ČERVINKA, M. - DRAHOTA, Z. Evaluation of mitochondrial function in isolated rat hepatocytes and mitochondria during oxidative stress Alternatives to laboratory animals, 2007, vol. 25, no. 3, s. 353-361. ISSN: 0261-1929.
SKALICKÝ, J. - MUŽÁKOVÁ, V. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - KOVAŘÍK, J. - ROUŠAR, T. Oxidative stress and its impact on development of advanced coronary artery disease. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S241 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - ŽÁKOVÁ, P. - KOVAŘÍK, J. - MELOUN, M. - VOJTÍŠEK, P. - ROUŠAR, T. Oxidative stress and inflammatory markers in advanced coronary artery disease. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2007. s. S43-S44 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - KANĎÁR, R. - MELOUN, M. - KOVAŘÍK, J. - ROUŠAR, T. The diminishing of oxidative stress by diet optimization may reduce the occurrence of metabolic syndrome in obese persons.. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S152 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - LOTKOVÁ, H. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Evaluation of glutathione metabolism in cultured rat hepatocytes during acetaminophen injury.. In Free Radical Research. London: Informa Healthcare UK, 2007. s. 51-52 s.
ROUŠAR, T. - KUČERA, O. - KŘIVÁKOVÁ, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - ČERVINKOVÁ, Z. Optimized fluorimetric assay of glutathione in hepatocyte tissue cultures.. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Special Supplement. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. S206 s.
KUČERA, O. - ČERVINKOVÁ, Z. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ROUŠAR, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - HÉŽOVÁ, R. - KANĎÁR, R. - RUDOLF, E. Protective effect of S-adenosylmethionine against D-galactosamine-induced injury of rat hepatocytes in primary culture Physiological Research, 2006, vol. 55, no. 5, s. 551-560. ISSN: 0862-8408.
KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. - ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. Modelové systémy pro studium toxického poškození hepatocytů in vitro Československá fyziologie, 2006, vol. 55, no. 3, s. 52-59. ISSN: 1210-6313.
ROUŠAR, T. - KŘIVÁKOVÁ, P. - KUČERA, O. - MUŽÁKOVÁ, V. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. Glutathion a možnosti jeho stanovení. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 209-216 s. ISBN 80-7194-903-5.
KŘIVÁKOVÁ, P. - ČERVINKOVÁ, Z. - LOTKOVÁ, H. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. Mitochondrie a jejich úloha v buněčném metabolismu Acta Medica Supplementum, 2005, no. 2, s. 57-67. ISSN: 1211-247X.
ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. - MUŽÁKOVÁ, V. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KŘIVÁKOVÁ, P. Glutathion a metody stanovení Acta Medica Supplementum, 2005, vol. 48, no. 1, s. 15-20. ISSN: 1211-247X.
MUŽÁKOVÁ, V. - VOJTÍŠEK, P. - MELOUN, M. - VAŇKOVÁ, R. - ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. Antioxidant Vitamin Levels Do Not Exhibit Negative Correlation with the Extent of Acute Myocardial Infarction Physiological Research, 2005, vol. 54, no. neuveden, s. 623-629. ISSN: 0862-8408.
MUŽÁKOVÁ, V. - ROUŠAR, T. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. - ČERVINKOVÁ, Z. Suboptimal levels of antioxidant vitamins increase the risk of myocardial infarction in Czech population. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 179 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - HÉŽOVÁ, R. - KUČERA, O. - ROUŠAR, T. - LOTKOVÁ, H. - ČERVINKOVÁ, Z. The in vitro effect of S-adenosyl-L-methionine on the function of rat hepatocytes damaged by D-galactosamine.. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 152 s.
ROUŠAR, T. - ČERVINKOVÁ, Z. - MUŽÁKOVÁ, V. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - KŘIVÁKOVÁ, P. Stanovení glutathionu v primární kultuře hepatocytů.. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005. s. 272 s.
ROUŠAR, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - KUČERA, O. - LOTKOVÁ, H. - KANĎÁR, R. - ČERVINKOVÁ, Z. Is it correct to leave out the fluorimetric methods for glutathione assay?. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2005. s. 207-208 s.
MUŽÁKOVÁ, V. - ROUŠAR, T. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. Antioxidant vitamin pool in senior population Central European Journal of Public Health, 2004, vol. 12, no. suppl, s. S64-S66. ISSN: 1210-7778.
MUŽÁKOVÁ, V. - ROUŠAR, T. - VOJTÍŠEK, P. - SKALICKÝ, J. Vliv stravovacích zvyklostí na výskyt infarktu myokardu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 161-170 s. ISBN 80-7194-722-9.
ROUŠAR, T. - ŽÁKOVÁ, P. - KANĎÁR, R. - MUŽÁKOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, J. Studie Vitamíny. In Sborník prací 6. ročníku soutěže o cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 60-65 s. ISBN 80-86238-27-X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
IT4Neurodegeneration Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-03-01 2022-12-31
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
NANOBIO- Strenghtening of interdisciplinary cooperation in the research of nanomaterials and their effects on living organisms Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.2018 28.02.2022
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Proof of Concept of the Technology for Acetaminophen Toxicity Moderation Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2016-01-01 2017-12-31
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Study of a new mechanism of acetaminophen toxicity in liver and possibilities of therapy Branch programme of research of the Ministry of Health (2010-2015) Ministerstvo zdravotnictví 2013-05-01 2015-12-31
Study of property of biological and biochemical systems through "in vitro" methods with focus on medical, farmaceutical, veterinary and nutrient aplications. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Microfluidic Total Analysis System for the Early Diagnostic of Neurodegenerative Disorders-NeuroTAS 7th Framework Programme Evropská unie 01.01.2007 30.06.2010
Vyhledávání fytochemických látek účinných v ochraně proti kardiovaskulárnímu onemocnění COST CZ (2011-2017) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.2006 05.02.2008
Inovace laboratoří pro praktickou výuku fyziologie a biologie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2005

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
RNDr. 2010 Fyziologie živočichů Univerzita Karlova v Praze

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní docent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká hepatologická společnost ČLS JEP
Nyní Česká fyziologická společnost ČLS JEP
Nyní Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii