Ing. Michaela Filipi, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Michaela Filipi, Ph.D.

Kontakty

466 038 015
michaela.filipi@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1030-1707

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení dřeva, celulózy a papíru (30434)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C075 (2021) - - CV -
UCHTML/C163 (2021) - - CV -
UCHTML/C163 (2021) G - - -
UCHTML/C167 (2021) G PR - -
UCHTML/C168 (2021) G PR - -
UCHTML/C866 (2021) G PR - -
UCHTML/C885 (2021) - PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
FILIPI, M. - WEIDLICH, T. Utilization of activated carbon in combination with ionic liquids for removal of halogenated dyes growing parameter AOX from model waste water. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. 351-355 s. ISBN 978-80-88307-00-6.
FILIPI, M. - DUŠEK, L. Využití smrku ztepilého, břízy bělokoré, lnu setého a řepky olejky pro odstraňování vinylsulfonových barviv z odpadních vod Rostlinolékař, 2018, vol. 2018, no. 3, s. 26-29. ISSN: 1211-3565.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. The mechanism of separation of heavy metals from waters by means of cellulose carboxyl derivatives Waste Forum, 2018, vol. 2018, no. 3, s. 283-290. ISSN: 1804-0195.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separation of Cd2+ From Water by Use Of Oxycelluloses And Active Pulp Vlákna a textil, 2017, vol. 24, no. 3, s. 24-29. ISSN: 1335-0617.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. Effect of nitrogen oxides on aging processes of cellulosic materials. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2017. 80 s. ISBN: 978-3-330-32693-4.
FILIPI, M. Utilization sorbent on lignocellulose materials base for removes halogenated dyes increasing parameter AOX from model effluent water. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 517-520 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Impact of some deacidification means on the changes of selected properties of pulp. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 96-103 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Impact of nitrogen oxides on the changes of selected properties of pulp. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 340-344 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Vliv vybraných dezinfekčních a odkyselujících prostředků na hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materiálů. In Zborník príspevkov z konferencie Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2016. s. 509-518 s. ISBN 978-80-8060-377-9.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - WEIDLICH, T. Separation Cd2+ by Oxycelluloses and Active Pulp. In 43rd International Conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2016. s. 441-448 s. ISBN 978-80-89597-35-2.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separation of Fe(II) by the DEMI and TEMPO oxidised cellulose Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, 2015, vol. 5, no. 3, s. 105-110. ISSN: 2161-4865.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. Effect of nitrogen oxides on aging processes of porous lignocellulosic materials Wulfenia Journal, 2015, vol. 22, no. 7, s. 424-434.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Mechanism of separation of heavy metals from water by means of active filter plate International Journal of Engineering Innovations and Research, 2015, vol. 4, no. 1, s. 147-150. ISSN: 2277-5668.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Structure and properties of oxycelluloses before and after beating using X-ray diffraction International Journal of Recent Scientific, 2015, vol. 6, no. 8, s. 5917-5921. ISSN: 0976-3031.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Vliv vybraných dezinfekčních prostředků na hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materiálů. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. - s. ISBN 978-80-7464-741-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - HÁJEK, M. Hodnocení hypermolekulárních struktur a jejich vlastností u pórovitých lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Vliv vlhkosti ovzduší na pH vodných extraktů lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 27-29 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. Influence of nitrogen oxide atmosphere especially N2O4 on aging processes of porous lignocellulose materials. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 269-273 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Influence of selected disinfectants and deacidification means on lignocellulosic materials. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 314–318 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Properties of Lignocellulose Materials - Influence of Selected Deacidification Means. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 139-149 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
FILIPI, M. - MALÍNSKÁ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N2O4 na hypermolekulární vlastnosti pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 51-52 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 15-16 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - HOSKOVCOVÁ, V. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené vybranými látkami na hypermolekulární vlastnosti vybraných lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. Hodnocení papírenských, chemických a hypermolekulárních vlastností vybraných papírů a lepenek. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 40-64 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - MIKALA, O. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N2O4 na vlastnosti pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 25–39 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv atmosféry používané při restaurování papírových artefaktů na hypermolekulární vlastnosti vybraných papírů. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 65-84 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Chemical and Mechanical Influence on Super molecular Structure of Cellulose International Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, 2014, vol. 2, no. 8, s. 878-885. ISSN: 2321-3132.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Adsorption Organic Cationic Dyes of Oxycelluloses and Linters Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 1-7. ISSN: 2161-4865.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Cellulosic Sorption Filter Materials with Surface Flocculation Activity—A Hopeful Anticipation of Water Purification Journal of Water Resource and Protection, 2014, vol. 6, no. 3, s. 165-176. ISSN: 1945-3094.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. Hypermolecular structure of lignocellulosic materials and their properties. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 224-231 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. The structural and surface properties of cellulosic materials. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 290-293 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 322-327 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - FILIPI, M. Vliv oxidů dusíku na proces stárnutí pórovitých lignocelulózových materiálů. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - FILIPI, M. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 334-337 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Microstructural analysis of oxycellulose using synchrotron X-ray microtomography. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 288-291 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Influence of Chemical Modification on Characteristic of Oxycellulose. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 453-458 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Star zenie celulozy jako kluczowy proces w degradacji papieru Przeglad Papierniczy, 2013, vol. 69, no. 5, s. 291-298. ISSN: 0033-2291.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 56-57 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separative power of celluloses materials. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 345-350 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Study of nitrogen oxide atmosphere especially N2O4 on aging process of porous materials on cellulose and lignocellulose base. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 312-316 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
HÁJEK, M. - FILIPI, M. - KALENDOVÁ, A. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 26-27 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Oxycellulose - Ideal sorption material. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 20-21 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
HÁJEK, M. - FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 262-266 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separative power of celluloses materials. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 345-350 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
FILIPI, M. - HEJLOVÁ, V. Influence Of Beating And Chemical Modification On The Structural Characteristic Of Cellulose. In Progress in Paper Physics Seminar 2011 Conference Proceedings. Graz: University of Technology Graz, 2011. s. 255-261 s. ISBN 978-3-85125-164-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.08.19 31.12.22
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Technologická agentura České republiky 01.11.16 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Členství v European Synchrotron Radiation Facility INGO II (2011-2017) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.13 31.12.15
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Člentství v European Synchrotron Radiation Facillity INGO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.12