Ing. Miroslav Večeřa, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Kontakty

466 037 202
miroslav.vecera@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1043-2184

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (30433)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C093 (2022) G - - -
UCHTML/C191 (2022) - PR - SE
UCHTML/C214 (2022) - - CV -
UCHTML/C218 (2022) G - - -
UCHTML/C387 (2022) G - - -
UCHTML/C396 (2022) G - - -
UCHTML/C397 (2022) G - - -
UCHTML/C398 (2022) - PR - -
UCHTML/C740 (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BERAN, R. - ZARYBNICKA, L. - MACHOVA, D. - VEČEŘA, M. - KALENDA, P. Wood adhesives from waste-free recycling depolymerisation of flexible polyurethane foams Journal of Cleaner Production, 2021, vol. 305, no. July, s. 127142. ISSN: 0959-6526.
SEDLÁČEK, D. - VEČEŘA, M. Kompotity využívané v leteckém modelářství. In Sborník příspěvků: Studentská vědecká odborná činnost 2019/2020. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 177-184 s. ISBN 978-80-7560-333-3.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. ONE-COMPONENT COATING BINDERS BASED ON SELF-CROSSLINKING LATEX: EFFECT OF COVALENTLY LINKED FLAME RETARDANTS AND ALTERNATIVE CROSSLINKING AGENTS ON COATING PROPERTIES Transfer, 2019, vol. 33, no. neuveden, s. 25-28. ISSN: 1801-9315.
MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. - RÜCKEROVÁ, A. - ŠPAČEK, V. - PAZDEROVÁ, M. - KUPSKÁ, I. Interiérové nátěry se sníženou hořlavostí. CZ: Univerzita Pardubice.
PUKOVÁ, K. - JANDA, T. - VEČEŘA, M. - RÜCKEROVÁ, A. Study of mechanical properties of commercial biopolymers concerning the effect of microbial decomposition in compost I Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 145-158. ISSN: 1211-5541.
RÜCKEROVÁ, A. - MEDUNOVÁ, M. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - BAČOVSKÁ, R. - VEČEŘA, M. Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 9, s. 450-453. ISSN: 0009-2770.
MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. Vodou ředitelné samosíťující pojivo na bázi strukturovaných mikrogelů. CZ: Univerzita Pardubice.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. Primer or primer-free gluing – problems of adhesives in automotive industry Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 169-178. ISSN: 1211-5541.
PROKŮPEK, L. - BRZOBOHATÝ, M. - VEČEŘA, M. Studium kompozitních materiálů používaných pro výrobu rybářských prutů. In Sborník přednášek z mezinárodní konference Polymerní kompozity 2017. Praha: Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů, 2017. s. 44-48 s. ISBN 978-80-906713-0-0.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. Acrylic coatings modification by reactive nanogels prepared by emulsion polymerisation: a study Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen, s. 105-115. ISSN: 1211-5541.
MACHOTOVÁ, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - RÜCKEROVÁ, A. - VEČEŘA, M. - PUKOVÁ, K. Self-Crosslinking Latexes with Improved Flame Stability. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 325-330 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
PUKOVÁ, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - LINHART, K. Biodegradable Polymers Based on Selected Polyolefins and Potato Starch. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 335-339 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
ŠPAČEK, V. - KAŠKA, M. - VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. Polymer pro vytváření inteligentních povrchů, zejména povrchů se sníženou povrchovou energií. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29360,
ŠPAČEK, V. - LINHART, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - ZÁRYBNICKÁ, L. - NÁDVORNÍKOVÁ, Z. Stabilizovaný polymer. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29537,
MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. - ŠPAČEK, V. - KAŠKA, M. Vodou ředitelný polymerní nátěrový systém na bázi akrylátových mikrogelů s fosfazeny. CZ: Univerzita Pardubice.
ZÁRYBNICKÁ, L. - STRÁNSKÁ, E. - VEČEŘA, M. - ČERNOŠKOVÁ, E. - MELÁNOVÁ, K. Sledování funkčnosti vybraných katexů při tepelném zatěžování Chemické listy, 2015, vol. 109, no. 11, s. 856-859. ISSN: 0009-2770.
MACHOTOVÁ, J. - SVOBODA, L. - ŠŇUPÁREK, J. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. FUNCTIONALISED ACRYLIC MICROGELS AS REACTIVE TOUGHNESS MODIFIERS OF EPOXY RESINS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 109-120. ISSN: 1211-5541.
PUKOVÁ, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - LINHART, K. BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ POLYMERY NA BÁZI VYBRANÝCH POLYOLEFINŮ. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 100-101 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. LATEXY NA BÁZI MIKROGELOVÝCH ČÁSTIC S KOVALENTNĚ VÁZANÝMI RETARDÉRY HOŘENÍ. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 38-39 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - VEČEŘA, M. UPLATNĚNÍ ANTIDEGRADANTŮ V POLYMERNÍCH POJIVECH. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 122-124 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
ZÁRYBNICKÁ, L. - MACHOTOVÁ, J. - VEČEŘA, M. Samosíť ující latexy s kovalentně navázaným retardérem hoření. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 118-121 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - HUSÁKOVÁ, L. - URBANOVÁ, I. - AKŠTEIN, Z. Epoxy-cyanate ester compositions as matrixes for tagging of explosives Advances in Polymer Technology, 2014, vol. 33, no. 2, s. 145-151. ISSN: 0730-6679.
PODZIMEK, Š. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Characterization of molecular structure of acrylic copolymers prepared via emulsion polymerization using A4F-MALS technique Journal of Applied Polymer Science, 2014, vol. 131, no. 21, s. 11178-11185. ISSN: 0021-8995.
VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. - VODOCHODSKÝ, O. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. - AKŠTEIN, Z. Rubber-modified epoxy-cyanate ester composites as matrixes for tagging of explosives Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2014, vol. 53, no. 12, s. 1205-1214. ISSN: 0360-2559.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ALMONASY, N. Fluorescenční značení polymeru. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 110-111 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - BAČOVSKÁ, R. - ALBERTI, Z. - KINCL, M. Studium epoxidové pryskyřice vytvrzené deriváty hexachloro-cyklo-trifosfazenu. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 107-109 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
ZÁRYBNICKÁ, L. - NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - VEČEŘA, M. - ŠPAČEK, V. Stabilization of High Impact Polystyrene against degradation by UV radiation. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 316-318 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ALMONASY, N. Stabilizace kovalentně vázanými stabilizátory. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 107-109 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ALMONASY, N. - MELÁNOVÁ, K. Potvrzení struktury polymeru pomocí fluorescenčního značení. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3554-3559 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - ŠPAČEK, V. Stabilizace polyethylenu. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 275-277 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. Some properties of composites based on vulcanized liquid polybutadiene matrix and inorganic particulate fillers Journal of Applied Polymer Science, 2013, vol. 128, no. 4, s. 2277-2282. ISSN: 0021-8995.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - VEČEŘA, M. - ZÁRYBNICKÁ, L. Použití polymerních stabilizátorů pro stabilizaci houževnatého polystyrenu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 58-59 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - VODOCHODSKÝ, O. - MACHOTOVÁ, J. Modifications of Epoxy-Cyanate Resins. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 145-150 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - VEČEŘA, M. - ZÁRYBNICKÁ, L. UV stabilizátory chemicky vázané na polymery. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 113-118 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - NÁDVORNÍKOVÁ, Z. - ŠPAČEK, V. Antidegradanty kovalentně vázané na houževnatý polystyren a polyethylen. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 87-88 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - VEČEŘA, M. Funkcionalizované core-shell mikrogely připravené emulzní polymerací. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 52-53 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
VODOCHODSKÝ, O. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Modifikované pryskyřice kyanitového typu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 81-82 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ADÁMKOVÁ, R. Epoxykyanátové pryskyřice jako nosiče pro identifikační tělíska. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 542-547 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - ŠTANCL, M. REAKTOPLASTY POUŽÍVANÉ PRO IDENTIFIKAČNÍ TĚLÍSKA VÝBUŠIN. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 557-562 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. Sulphur vulcanized Polybutadiene as a Matrix in Glass Fibre Reinforced Composite Materials Journal of Applied Polymer Science, 2011, vol. 119, no. 6, s. 3446-3452. ISSN: 0021-8995.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, L. - ŠTANCL, M. Epoxidové kompozice vhodné pro identifikační tělíska výbušnin. In POLYMERY 2010. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010. s. 60-62 s. ISBN 978-80-85009-64-4.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - SVOBODA, L. - CHUDOMSKÝ, R. Studium vlivu akrylátových disperzí na vlastnosti a strukturu epoxidových pryskyřic. In POLYMERY 2010. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010. s. 63-65 s. ISBN 978-80-85009-64-4.
LINHART, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Aditiva podporující popisování laserem. In POLYMERY 2010. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010. s. 75-77 s. ISBN 978-80-85009-64-4.
HUSÁKOVÁ, L. - ŠRÁMKOVÁ, J. - STAŇKOVÁ, J. - NĚMEC, P. - VEČEŘA, M. - KREJČOVÁ, A. - ŠTANCL, M. - AKŠTEIN, Z. Characterization of Industrial Explosives Based on the Determination of Metal Oxides in the Identification Particles by Microwave Digestion and Atomic Absorption Spectrometry Forensic Science International, 2008, vol. 178, no. 2-3, s. 146-152. ISSN: 0379-0738.
PROKEŠ, J. - VEČEŘA, M. Aplikace fluorescenční spektroskopie při studiu vytvrzování epoxidových pryskyřic Plasty a kaučuk, 2008, ISSN: 0322-7340.
PROKŮPEK, L. - UDATNÝ, J. - ŠPAČEK, V. - VEČEŘA, M. - PODEŠVA, J. - KOVÁŘOVÁ, J. Vlastnosti modelových polyurethanových systémů s polymerními stabilizátory. In Polyméry 2008. Ústav polymérov SAV v Bratislavě: 2008. s. L21/1-L21/2 s. ISBN 978-80-968433-5-0.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - BÁRTÍK, M. - ŠPAČEK, V. - PODEŠVA, J. - KOVÁŘOVÁ, J. Reakční kinetika polymerního fenolického antioxidantu s isokyanáty. In Polymery 2008. Ústav polymérov SAV Bratislava: 2008. s. l37/1-I37/2 s. ISBN 978-80-968433-5-0.
SVOBODA, L. - MACHOTOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Copolymer Particles of Methacrylic Acid Esters as Fillers for Epoxy Resins. In Proceedings CD ROM, D.L. C 957-2007. Universita Santiago de Compostela, Spain: 2007. s. 193-196 s.
MOŤKA, T. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Difúze organických kapalin do modelových zalévacích epoxidových pryskyřic Veropal 148, 149. In CD ROM. Ústí nad Labem: 2007. s. 1 s.
SVOBODA, L. - MACHOTOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Copolymer Particles of Methacrylic Acid Esters as Fillers for Epoxy Resins. In Conference Papers NANO 06. Brno: VUTIUM Brno, 2006. s. 73-73 s. ISBN 80-214-3308-6.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, L. - VEČEŘA, M. Functionalised Microgels as Nanofillers for Organic Coatings. In Conference Papers NANO 06. Brno: VUTIUM Brno, 2006. s. 72-72 s. ISBN 80-214-3308-6.
VRAŠTIL, J. - MATĚJKA, L. - ŠPAČEK, V. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Organization in sol?gel polymerization of methacrylate co-oligomers containing trimethoxysilylpropyl methacrylate Polymer, 2005, vol. 46, no. 25, s. 11232-11240. ISSN: 0032-3861.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, L. Polymery jako nosiče identifikačních tělísek. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 120 s.
MÍSAŘOVÁ, J. - SVOBODA, L. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Botnání funkcionalizovaných mikrogelů na bázi kopolymerů methylmethakrylátu a butylmethakrylátu v alifatických ketonech. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 224 s.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - RYBYŠAR, P. Vulkanizované polybutadienové pryskyřice. In Zborník. Bratislava: SAV Bratislava, 2004. s. 36-38 s. ISBN nemá.
RYBYŠAR, P. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. Transformace kapalných polybutadienů na poly/oligomerní fenolické antidegradanty. In Zborník. Bratislava: SAV Bratislava, 2004. s. 125 s. ISBN nemá.
VRAŠTIL, J. - RYBYŠAR, P. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Corrosion Resistance of Both Filled and Reinforced Vulcanizates Based on Krasol LBD. In Sborník příspěvků. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2003. s. P48 s. ISBN 80-85009-47-1.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - RYBYŠAR, P. - VRAŠTIL, J. Studium vlastností kompozitních materiálů s různými typy matrice a výztuže. In Vyztužené plasty 2003. Plzeň: Dům techniky Plzeň, 2003. s. 129-136 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Research center of surface treatment Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence Technologická agentura České republiky 01.01.14 31.12.19
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Stabilizátory chemicky vázané na polymery TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.10 31.12.13
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.07.09 31.12.12
Polymeric Antidegradants Based on Liquid Polybutadienes, Polysiloxanes and treir Block Copolymers Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.07 31.12.09
Transformace kapalných polybutadienů na polymerní antidegradanty a blokové kopolymery Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.03 31.12.05