prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Kontakty

466 037 277, 466 037 518
petr.kalenda@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5688-8684

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Fakulta chemicko-technologická (30)

Děkan
dean

Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Profesor
professor
Vědecký pracovník
researcher

Studia

Název programu: Hosté
Název oboru: -
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia: Prezenční
Typ studia: Bakalářský
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C087 (2021) - - CV -
UCHTML/C089 (2021) G - - -
UCHTML/C191 (2021) G - - -
UCHTML/C217 (2021) - PR - -
UCHTML/C315 (2021) G PR - -
UCHTML/C353 (2021) G PR - -
UCHTML/C386 (2021) G - - -
UCHTML/C456 (2021) G PR - -
UCHTML/C825 (2021) G PR - -
UCHTML/C883 (2021) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BERAN, R. - ZARYBNICKA, L. - MACHOVA, D. - VEČEŘA, M. - KALENDA, P. Wood adhesives from waste-free recycling depolymerisation of flexible polyurethane foams Journal of Cleaner Production, 2021, vol. 305, no. July, s. 127142. ISSN: 0959-6526.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VINKLÁREK, J. - MATUŠKOVÁ, E. SIKATIVAČNÍ SYSTÉM - FV4. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. SIKATIVAČNÍ SYSTÉM - FV3. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. SIKATIVAČNÍ SYSTÉM - FV2. CZ: Univerzita Pardubice.
CHARAMZOVÁ, I. - VINKLÁREK, J. - KALENDA, P. - CÍSAŘOVA, I. - HONZÍČEK, J. Oxidovanadium(V) dithiocarbamates as driers for alkyd binders Journal of Coatings Technology and research, 2020, vol. 17, no. 5, s. 1113-1122. ISSN: 1547-0091.
CHARAMZOVÁ, I. - HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VINKLÁREK, J. - CÍSAŘOVÁ, I. Dimeric Oxidovanadium(IV) Complex Bearing 1,10-Phenanthroline Crystallography Reports, 2020, vol. 65, no. 7, s. 1129-1132. ISSN: 1063-7745.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi acetylacetonátového komplexu vanadu-FV1. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-4. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-5. CZ: Univerzita Pardubice.
CHARAMZOVÁ, I. - VINKLÁREK, J. - KALENDA, P. - HONZÍČEK, J. Application of Oxovanadium Complex Stabilized by N,N,N,N-Chelating Ligand in Air-Drying Paints Coatings, 2018, vol. 8, no. 6, s. "204-1"-"204-9". ISSN: 2079-6412.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-3. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-2. CZ: Univerzita Pardubice.
HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. - VINKLÁREK, J. - CHARAMZOVÁ, I. Sikativační systém na bázi dithiokarbamátového komplexu vanadu-1. CZ: Univerzita Pardubice.
PREININGER, O. - HONZÍČEK, J. - KALENDA, P. - VINKLÁREK, J. Drying activity of oxovanadium(IV) 2-ethylhexanoate in solvent-borne alkyd paints Journal of Coatings Technology Research, 2016, vol. 13, no. 3, s. 479-487. ISSN: 1945-9645.
ŠIMEK, M. - MIKULÁŠEK, P. - KALENDA, P. - WEIDLICH, T. Possibilities for removal of chlorinated dye Mordant Blue 9 from model waste water Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 4, s. 470-476. ISSN: 0366-6352.
KŘIŽAN, M. - ERBEN, M. - KALENDA, P. - HONZÍČEK, J. - VINKLÁREK, J. The study of catalyc activity of iron bispidon complex in air drying alkyd. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 360-363 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
PREININGER, O. - HONZÍČEK, J. - VINKLÁREK, J. - KALENDA, P. Oxovanadium(IV) 2-ethylhexanoateas a drying agent for solvent-borne alkyd paints. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 331-334 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
ANTOŠ, P. - KOUTNÍK, P. - ANTOŠOVÁ, B. - KALENDA, P. Geopolymerní povlaky na kovových podkladech. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 91-102 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Preparation of redox low dimensional titanium oxide. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-51 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Preparation of reduced titanate nanotubes. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 163-168 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
MAUER, M. - KALENDA, P. - HONNER, M. - VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, vol. 73, no. 12, s. 1550-1555. ISSN: 0022-3697.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - KLEMENTOVÁ, M. Preparation of monomeric nanocomposites titanate nanotubes. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 165-174 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - BREZINOVÁ, J. - MENC, P. The influence of zinc powder on resistance of organic coatings towards atmospheric filiform corrosion. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 289-296 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
MAUER, M. - KALENDA, P. - ČECH, B. Emitující povlaky a jejich použití v energetice. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 37-50 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
OTÁHAL, R. - VESELÝ, D. - NÁSADOVÁ, J. - ZIMA, V. - NĚMEC, P. - KALENDA, P. Intumescent coatings based on an organic-inorganic hybrid resin and the effect of mineral fibres on fire-resistant properties of intumescent coatings Pigment & Resin Technology, 2011, vol. 40, no. 4, s. 247-253. ISSN: 0369-9420.
KALENDA, P. - MENC, P. - STREJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of epoxy-resin based coatings depending on PVC of conducting polymer Transfer inovácií, 2011, vol. neuveden, no. 20, s. 52-55. ISSN: 1337-7094.
KALENDOVÁ, A. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDA, P. Protective coatings with content of diatomite and mullite. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KUKAČKOVÁ, H. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Ways of the affecting of electrochemical anticorrosion efficiency of zinc-pigmented organic coatings by means of nonisometric pigments. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 151-156 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Výzkum, vývoj a zavedení do výroby nátěrové hmoty Bisteril. CZ: BIOPOL PAINTS s.r.o..
KALENDOVÁ, A. - ULBRICH, M. - KALENDA, P. The study of properties of ZnFe2O4 in organic coatings depending on the structure and morphology of primary particles of Fe2O3 Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 68-73. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. A study of diatomite and calcined kaoline properties in anticorrosion protective coatings Progress in Organic Coatings, 2010, vol. 68, no. 3, s. 173-179. ISSN: 0300-9440.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - ŠŤÁVA, V. Ferrocene-based catalyst systems for alkyd paint drying Pigment & Resin Technology, 2010, vol. 39, no. 6, s. 342-347. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Contribution of Inorganic Pigments to the Formation of Paint Films from Oxypolymerising Drying Paints Pigment & Resin Technology, 2010, vol. 39, no. 5, s. 255-261. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Properties of paints with hematite coated muscovite and talc particles Applied Clay Science, 2010, vol. 48, no. 4, s. 581-588. ISSN: 0169-1317.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. A study of anticorrosive protective coatings with mineral fillers based on diatomite an calcined kaoline. In 52. Medzinárodná galvanická konferencia : zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2010. s. 11-16 s. ISBN 978-80-227-3315-1.
MENC, P. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Effect of inorganic pigments and ferrocene derivates on film forming properties of Air-drying paints. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 77-84 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - KÁCOVSKÝ, L. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. The relationships of glass transition temperatures and diffusion coefficient with respect to corrosive -inhibition properties of binders. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 9-12 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
OTÁHAL, R. - ZIMA, V. - KALENDA, P. Effect of fillers on fire-resistant properties of intumescent coatings. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 19-26 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Výzkum, vývoj a zavedení do výroby pigmentové disperze VERSANYL červený S-DP3G. CZ: Synthesia, a.s..
KALENDOVÁ, A. - ČÁP, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Jednosložková nátěrová hmota. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 21553,
KALENDA, P. - MENC, P. Contribution of Inorganic Pigments to the Formation of Paint Films Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 6-12. ISSN: 1337-7094.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. - NĚMEC, P. Nanoparticles of soluble alkaline silicates as corrosion inhibitors in water based polymer dispersions Materials Research Innovations, 2009, vol. 13, no. 3, s. 302-304. ISSN: 1432-8917.
NEŠETŘILOVÁ, M. - KALENDA, P. The hardening velocity of unsaturated polyester. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 317-324 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
KALENDA, P. - NEŠETŘILOVÁ, M. - VESELÝ, D. DETERMINATION OF THE HARDENING VELOCITY IN UNSATURATED POLYESTERS BY MEASURING THE ELECTRIC RESISTANCE Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 151-156. ISSN: 1335-2393.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Catalytic effects of transition metals in the form of the salts of organic acids in the cross linking of alkyds Pigment & Resin Technology, 2008, vol. 37, no. 2, s. 67-72. ISSN: 0369-9420.
SLIVKOVÁ, P. - OTÁHAL, R. - HYRŠL, J. - KÁCOVSKÝ, L. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. The Effect of Tg on the diffusion behaviour of water through alkyd resins and anticorrosion protection. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 91-94 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
OTÁHAL, R. - SLIVKOVÁ, P. - HOCHMANOVÁ, L. - ZIMA, V. - KALENDA, P. Influence of nano-particles on fire-resistant properties and char formation of intumescent coatings. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 303-311 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
KALENDA, P. Použití vodou ředitelných pojiv pro antikorozní nátěrové hmoty. In 34. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2008. s. 43-48 s. ISBN 978-80-254-0754-7.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - ŠPAČEK, V. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. The Comparing of The Effect of Glass Transition Temperature and Pigment Volume Concentration on the Total Anticorrosive Efficiency of Binders, Paints and Anticorrosive Paints Based on Alkyd and Epoxy Resins. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 35-44 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Corrosion-inhibition properties of organic coatings with a polyaniline phosphate. In Conference Papers of 8th International Conference Advance in Coatings Technology ACT 08. Glywice: Institute for engineering of polymer materials and dyes, 2008. s. nečíslováno s. ISBN 978-83-917693-8-6.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Anticorrosive pigments with the structure of zincite and periclase in organic coatings. In Conference Papers of 8th International Conference Advance in Coatings Technology ACT 08. Glywice: Institute for engineering of polymer materials and dyes, 2008. s. nečíslováno s. ISBN 978-83-917693-8-6.
OTÁHAL, R. - HOCHMANOVÁ, L. - KALENDA, P. Zpěňovatelnénátěrové hmoty - nátěrové hmoty omezující šíření plamene. In 34. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2008. s. 100-101 s. ISBN 978-80-254-0754-7.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - KALENDA, P. - ŠPAČEK, V. The effects of Tg a PVC on the properties of anticorrosion coatings based on epoxy resins Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 242-249. ISSN: 1335-2393.
ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Properties of Metallocene Complexes during the Oxidative Crosslinking of Air Drying Coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 799-802. ISSN: 0022-3697.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJKAL, J. Corrosion ?inhibition properties of organic coatings containing polyanilin phosphate and inorganic pigments Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 112-119. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Pigments with the content of Ti 4+ - Zn2+, Ca2+, Sr2+, Mg 2+ - based on mixed metal oxides with the structure of spinel and perovskite for organic coatings Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 36, no. 1, s. 3-17. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Anticorrosion Pigment Based on Calcium Titanate with a Perovskite Structure Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 36, no. 3, s. 122-133. ISSN: 0369-9420.
BAKARDJIEVA, S. - ŠTENGL, V. - ŠUBRT, J. - HOUŠKOVÁ, V. - KALENDA, P. Photocatalytics efficiency of iron oxides : Degradation of 4 chlorphenol Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 721-724. ISSN: 0022-3697.
KALENDOVÁ, A. - POHL, D. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Wie anorganische Pigmente und Fullstoffe den Korrosionschultz von Beschitungen beeiflussen Farbe und Lack, 2007, vol. 113, no. 3, s. 41-47. ISSN: 0014-7699.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic alkalických křemičitanů. In Povrchové úpravy materiálov ? Legislatíva a prax. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. 6 s. ISBN: 978-80-227-2692-2.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - ŠPAČEK, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. STUDY OF THE EFFECTs OF Tg AND PVC ON THE PROPERTIES OF COATINGS based ON SOLVENT AND HIGH SOLID ALKYD RESINS. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 64-78 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. Použití organokovových sloučenin v pojivových systémech z obnovitelných zdrojů. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1214-1219 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
HLAVÁČEK, B. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. SPECIFICKÉ TEPLO FÁZOVÉHO POSUNU TUHÁ- KAPALNÁ LÁTKA. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7194-957-2.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic alkalických křemičitanů. In Sborník příspěvků z 33. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2007. s. 92-100 s. ISBN 978-80-239-8226-8.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - ŠPAČEK, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. STUDY OF THE EFFECTs OF Tg AND PVC ON THE PROPERTIES OF COATINGS based ON SOLVENT AND HIGH SOLID EPOXY RESINS. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 85-97 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
ONDRUŠ, Z. - VOGEL, T. - KALENDA, P. VYTVRZOVÁNÍ EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC V PŘÍTOMNOSTI TERCIÁLNÍCH AMiNŮ. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 199-210 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
OTÁHAL, R. - KALENDA, P. - SLIVKOVÁ, P. - ČERNOŠKOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. STUDY OF THE PROPERTIES OF PMMA COATINGS DEPENDING ON PVC AND PARTICLE SHAPE. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 268-276 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - ERBEN, M. - KALENDA, P. Deriváty ferrocenu pro oxypolymerační vytvrzované organické povlaky. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1290-1293 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - ERBEN, M. - KALENDA, P. FERROCEN A JEHO DERIVÁTY JAKO KATALYZÁTORY PRO SIKATIVACI ALKYDOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 193-198 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
STEJSKAL, J. - TRCHOVÁ, M. - BRODINOVÁ, J. - KALENDA, P. - FEDOROVA, S. - PROKEŠ, J. - ZEMEK, J. Coatings of Zinc Ferrite Particles with Conducting Polymer, Polyaniline Journal of Colloid and Interface Science, 2006, vol. 298, no. 1, s. 87-93. ISSN: 0021-9797.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. Metallocene complexes for air drying organic coatings Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 113-118. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Comparison of the Efficiency of Inorganic Nonmetal Pigments with Zinc Powder in Anticorrosion Paints Progress in Organic Coatings, 2006, vol. 57, no. 1, s. 1-10. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Properties of Anticorrosion Pigments Depending on Their Chemical Composition and PVC Value Pigment & Resin Technology, 2006, vol. 35, no. 2, s. 188-199. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. A Study of the Effects of Pigments and Fillers on the Properties of Anticorrosive Paints Pigment & Resin Technology, 2006, vol. 35, no. 2, s. 83-94. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Nanoparticles of Soluble Alkaline Silicates as Flash Rusting Inhibitors in Water-Borne Paints Anti-Corrosion Methods and Materials, 2006, vol. 53, no. 2, s. 79-87. ISSN: 0003-5599.
KALENDA, P. - HOLEČEK, J. - VESELÝ, D. - ERBEN, M. Influence of Methyl Groups on Ferrocene on Rate of Drying of Oxidizable Paints by Using Model Compounds. Progress in Organic Coatings, 2006, vol. 56, no. 2-3, s. 111-113. ISSN: 0300-9440.
SKOUPIL, P. - CAMERON, D. - KALENDA, P. Preparation of Nb2O5 thin Films by d.c. Reactive Magnetron Sputtering. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 500-507 s. ISBN 80-7194-856-X.
ŠŤÁVA, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. - ERBEN, M. Studium vlastností metallocenových komplexů jako sikativ pro oxidačně zasychající nátěrové hmoty. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 265-273 s. ISBN 80-7194-856-X.
ONDRUŠ, Z. - VOGEL, T. - KALENDA, P. Urychlovače pro epoxidové pryskyřice. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 203-212 s. ISBN 80-7194-856-X.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. The Surface Treatment Ferrites by Polyaniline in Anticorrosive Coatings. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 181-184 s. ISBN 80-7194-856-X.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Ekologické katalyzátory pro vytvrzování nátěrových hmot. In Zborník prednášok. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2006. s. 58-63 s. ISBN 80-227-2435-1.
KALENDA, P. - ERBEN, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠEK, Z. - VESELÝ, D. Aplikace specialit jako aditiv do nátěrových hm. In Sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 1264-1267 s. ISBN 80-02-01791-9.
ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. - ADAM, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Metallocene Complexes as Driers for Air Drying Coatings. In Conference Papers. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 64-65 s. ISBN nemá.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Possibilities of the Development of New Chemically Active Pigments for Anticorrosive Coatings. In Conference papers ACT 06. Gliwice, Polsko: Institute for Plastics Processing Metalchem, 2006. s. 66-71 s. ISBN 83-917693-5-6.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. Study of the efficiency of anticorrosive pigments based on the spinel oxides compared to polyphosphates in aqueous based coatings Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 187-192. ISSN: 1335-2393.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - HOLEČEK, J. - ŠŤÁVA, V. - ERBEN, M. Influencing of drying rate of oxidizable dryingcoatings by using ferrocene derivates Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 93-98. ISSN: 1335-2393.
JEDELSKÝ, J. - NĚMEC, P. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Povrchová úprava materiálů pomocí laseru MM Průmyslové spektrum, 2005, vol. 9, no. 4, s. 22-23. ISSN: 1212-2572.
KALENDA, P. Properties of the maleinized liquid polybutadiene as a binders for the anticorrosive coatings Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 87-92. ISSN: 1335-2393.
MOHYLA, M. - KVÁČA, Z. - ŠUBRT, J. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Nanotubes of polytitanates as electron and ion exchanger. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 374 s. ISBN 80-214-3085-0.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Hodnocení antikorozních termicky stabilních pigmentovaných filmů. In Sborník příspěvků 27. Mezinárodního česko slovenského kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 181-184 s. ISBN 80-7194-764-4.
ONDRUŠ, Z. - VOGEL, T. - KALENDA, P. - HYRŠL, J. Vliv pomocných látek na chemické odolnosti epoxidových kompozic. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 24-31 s. ISBN 80-7194-762-8.
SKOUPIL, P. - KALENDA, P. - KIIL, S. - WEINELL, C. Podkorodování a puchýřkovatění epoxidových nátěrových hmot určených pro nejtěžší korozní podmínky. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 60-70 s. ISBN 80-7194-762-8.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Inhibice koroze polyanilinem ve vodouředitelných epoxidových a alkydových nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 105-108 s. ISBN 80-7194-762-8.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Postupy zkoušení antikorozivních nátěrových hmot. In Sborník příspěvků Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: Repro-servis, 2005. s. 69-75 s. ISBN nemá.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Antikorozní vrstva částic feritů syntetizovaná na povrchu neizometrického CaSiO3. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 218-223 s. ISBN 80-7194-762-8.
HOLEČEK, J. - ERBEN, M. - KALENDA, P. - NĚMEC, P. - ŠŤÁVA, V. Influence of Methyl Groups on Ferrocene on Rate of Drying of oxidizable Paints by using Model Compounds. In Conference Papers 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 230-236 s. ISBN 80-7194-762-8.
KVÁČA, Z. - ŠUBRT, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - VESELÝ, D. Nanosheets of catex on the basis of calcium polytitanate as anti-corrosion pigment. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 145-150 s. ISBN 80-214-3085-0.
KALENDA, P. - HOLEČEK, J. - VESELÝ, D. - ŠŤÁVA, V. Studium vlivu nových sikativů na protvrdání alkydových pryskyřic. In CD Sborník Pryskyřice 2005. Ústí nad Labem: Spolchemie a.s., 2005. s. 1-5 s. ISBN nemá.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - ŠUBRT, J. - VESELÝ, D. Exfoliáty směsných solí titanu a kovů pro antikorozní ionexový pigmenty. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 156-161 s. ISBN 80-7194-762-8.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - ANTOŠ, P. - VESELÝ, D. Možnost kombinace zinkového prachu s nekovovými antikorozními typy pigmentů v nátěrových hmotách CHEMagazín, 2004, vol. 14, no. 1, s. 27-31. ISSN: 1210-7409.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - RAŠKOVÁ, K. New Surface - Treated Pigments and Fillers with Lamellar Particles in Coatings Piture e Vernici, 2004, vol. 80, no. 9, s. 43-46. ISSN: 0048-4245.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - ŠTENGL, V. - ANTOŠ, P. - ŠUBRT, J. - KVÁČA, Z. - BAKARDIEVA, S. Properties of Surface - Treated Mica in Anticorrosive Coatings Progress in Organic Coatings, 2004, vol. 49, no. 2, s. 137-145. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Wirkungsvoll verwalden. Untersuchung antikorrosiver Pigmente auf Basis modifiziert Phosphate Farbe und Lack, 2004, vol. 110, no. 3, s. 22-28. ISSN: 0014-7699.
KALENDA, P. Determination of the Rate of Hardening of Unsaturated Polyesters by the Measurment of the Eletric Resistance Pigment & Resin Technology, 2004, vol. 33, no. 1, s. 9-14. ISSN: 0369-9420.
KALENDA, P. - POHL, D. - VESELÝ, D. Chemical Resistances of the Coatings Formed by Reaction of Amino Resins with Alkyd Resins Acta Mechanica Slovaca, 2004, vol. 8, no. 3, s. 87-92. ISSN: 1335-2393.
HOLEČEK, J. - PAVLIŠTA, M. - ERBEN, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Trendy rozvoje v oblasti nátěrových hmot s využitím metallocenových komplexů. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 346-353 s. ISBN 80-7194-660-5.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Využití SEM při studiu vlastností organických povlaků. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 580 s.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Vlastnosti antikorozních pigmentů v závislosti na objemové koncentraci v organických povlacích. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 764 s.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Metody hodnocení bleskové koroze pro vodouředitelné nátěrové hmoty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 768 s.
KALENDA, P. - POHL, D. - VESELÝ, D. - VANNARA, B. - KVÁČA, Z. Vergleich der Wirksamkeit von Antikorrosionspigmenten auf der Grundlage Kondensierter Phosphate und Polyphosphosilikate. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 152-163 s. ISBN 80-7194-660-5.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Křemičitany alkalických kovů jako inhibitory pro vodouředitelné nátěrové hmoty. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 261-264 s. ISBN 80-7194-660-5.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. - VESELÝ, D. Přípravy a charakterizace antikorozních titaničitých nanopigmentů. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 244-252 s. ISBN 80-7194-660-5.
KALENDA, P. Application of Water-Borne Binders to Anticorrosive Coatings. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 53-68 s. ISBN 80-7194-660-5.
HOLEČEK, J. - ERBEN, M. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Katalyzátory oxidačně zasychajících nátěrových hmot. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 763 s.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Využití křemičitanů alkalických kovů jako inhibitorů bleskové koroze pro vodouředitelné nátěrové hmoty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 767 s.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Využití elektricky vodivého polymeru v nátěrových hmotách. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 763 s.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Zkoušení odolnosti nátěrů v přírodních podmínkách Autoexpert, 2003, vol. 8, no. 4, s. 34-37. ISSN: 1211-2380.
ŠTENGL, V. - ŠUBRT, J. - BAKARDJIEVA, S. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. The Preparation and Characteristics of Pigments Based on Mica Coated with Metal Oxides Dyes and Pigments, 2003, vol. N, no. 58, s. 239-244. ISSN: 0143-7208.
ŠTENGL, V. - ŠUBRT, J. - BAKARDJIEVA, S. - BEZDIČKA, P. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Pigments Based on Mica Coated with Oxide of Metals Solid State Phenomena, 2003, vol. N, no. 90-91, s. 115-120. ISSN: 1012-0394.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Ortophosphat-Pigmente im Visier. Antikorrosive Wirkung in organischen Anstrichttoffen Farbe und Lack, 2003, vol. 109, no. 11, s. 62-67. ISSN: 0014-7699.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Nátěrové systémy pro antikorozní ochranu ocelových konstrukcí Era, 2003, vol. 21, no. 5, s. 62-63. ISSN: 1213-6212.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Influencing the Anticorrosion Efficiency of Zinc-Pigmented Coatings by Means of Lamellar Pigments Pitture e Vernici European Coatings, 2003, vol. 79, no. 8, s. 51-53. ISSN: 1711-1990.
KALENDA, P. - PETRÁŠEK, M. Durability of Organic Coatings to the to Filiform Corosion.. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 302-312 s. ISBN 80-7194-548-X.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. Soubor reakčních schémat pro preparaci nanodestiček vrstevnatých titaničitanů. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 218-228 s. ISBN 80-7194-548-X.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. Podstata použití nanodestiček titaničitého ionexu pro antikorozní pigmenty. In Sborník Příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 170-178 s. ISBN 80-7194-548-X.
PETRÁŠEK, M. - KALENDA, P. - HOLEČEK, J. Vlastnosti organických inhibitorů koroze na bázi citronanů.. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 76-85 s. ISBN 80-7194-548-X.
VANNARA, B. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. - POLEDNO, M. Studium antikorrosiver Pigmente auf der Basis von modifizierten Phosphaten. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 206-221 s. ISBN 80-7194-548-X.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - HOLEČEK, J. Prospects of Organic Pigments as Corrosion Inhibitors in Coatings. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 81-84 s.
KALENDA, P. Trendy ve vývoji povrchových úprav a nátěrových hmot ve vztahu k životnímu prostředí.. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 397-408 s. ISBN 80-7194-548-X.
HOLEČEK, J. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Možnosti aplikace citronanu zinečnatého a vápenatého v antikorozních nátěrových hmotách. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 878 s.
HOLEČEK, J. - PAVLIŠTA, M. - KALENDA, P. Vlastnosti metalocenů jako sikativ při tvorbě organických povlaků. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 878 s.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. - HOLEČEK, J. Speciální druh korozního napadení ? nitkové napadení. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 877-878 s.
KALENDOVÁ, A. - ČECHALOVÁ, V. - KALENDA, P. Testování a vyhodnocení bleskové koroze vodouředitelných nátěrových hmot. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 91-96 s.
KALENDA, P. Nátěrové hmoty na bázi voudouředitelných pojiv ? meze účinnosti. In Zborník prednášok. Bratislava: FCHPT STU Bratislava, 2003. s. 63-69 s. ISBN 80-227-1916-1.
KALENDA, P. Použití vodouředitelných pojiv pro antikorozní nátěrové hmoty. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 85-90 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Sikativy vhodné pro formulace ekologických oxopolymeračně zasychajících pojiv Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.02.20 31.12.21
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Nové ekologické sikativační systémy na bázi komplexních sloučenin vanadu Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.07.17 31.12.19
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Partnerství pro chemii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.12 31.01.14
Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.11 31.12.14
Moderní pigmentové mikrodisperze pro ekologické programy barvení TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.11 31.12.14
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.06.09 31.05.12
Nová metallocenová sikativa pro oxidačně zasychající nátěrové hmoty Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.09 31.12.11
Podpora a individuální rozvoj studentů chemie a propagace chemie. 2b) Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů a podpora mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08
Tenké vrstvy deponované pulzními lasery standardní grantové projekty (řešení od 1.1.08) Grantová agentura ČR 01.01.08 31.12.10
Nátěrové hmoty splňující nové enviromentální požadavky EU TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.07 31.12.10
Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.06.06 31.12.09
Realizace multifunkčních nanostruktur z nanodestiček titaničitého ionexu s polymerní nanovrstvou jako fotostabilizovaných elektroaktivních antikorozních pigmentů pro ekologické nátěrové systémy. Projektová konsorcia Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.05.03 31.12.05