doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.

Kontakty

466 036 776, 466 037 078
petra.bajerova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6227-642X

Pracoviště

Rektorát a celouniverzitní útvary
Prorektor pro vnější vztahy (94000)

Prorektor
vice-rector

Fakulta chemicko-technologická
Katedra analytické chemie (30330)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KALCH/CA102 (2022) G - - -
KALCH/CD102 (2022) G - - -
KALCH/C016A (2022) - PR - -
KALCH/C372 (2022) G - - -
KALCH/C655 (2022) - PR - SE
KALCH/C719 (2022) G - - -
KALCH/C719E (2022) G - - -
KALCH/C719P (2022) G - - -
KALCH/C947 (2022) G PR - -
KBBV/SM077 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KAŠPAR, M. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - ČESLA, P. Comparison of Phenolic Profile of Balsamic Vinegars Determined Using Liquid and Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry Molecules, 2022, vol. 27, no. 4, s. nestránkováno. ISSN: 1420-3049.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Volatiles Composition and Antimicrobial Activities of Areca Nut Extracts Obtained by Simultaneous Distillation–Extraction and Headspace Solid-Phase Microextraction Molecules, 2021, vol. 26, no. 24, s. 7422. ISSN: 1420-3049.
ŠULC, J. - PACHECO-FERNANDEZ, I. - AYALA, J. - BAJEROVÁ, P. - PINO, V. A green miniaturized aqueous biphasic system prepared with cholinium chloride and a phosphate salt to extract and preconcentrate personal care products in wastewater samples Journal of Chromatography A, 2021, vol. 1648, no. July, s. 462219. ISSN: 0021-9673.
SVACHOUŠEK, V. - VENTURA, K. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - BEROUN, I. - TURKOVÁ, I. - KOTRLÝ, M. Způsoby odběru a manipulace se vzorky odebranými v místě výbuchu.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - HOUDKOVA, M. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Chemical Composition and Determination of the Antibacterial Activity of Essential Oils in Liquid and Vapor Phases Extracted from Two Different Southeast Asian Herbs-Houttuynia cordata (Saururaceae) and Persicaria odorata (Polygonaceae) Molecules, 2020, vol. 25, no. 10, s. "2432-1"-"2432-11". ISSN: 1420-3049.
MOUČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Comparison of Chemical Composition and Biological Properties of Essential Oils Obtained by Hydrodistillation and Steam Distillation of Laurus nobilis L. Plant Foods for Human Nutrition, 2020, vol. 75, no. 4, s. 495-504. ISSN: 0921-9668.
BAJER, T. - ŠULC, J. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Volatile compounds fingerprinting of larch tree samples for Siberian and European larch distinction European journal of wood and wood products, 2020, vol. 78, no. 2, s. 393-404. ISSN: 0018-3768.
BAJER, T. - HILL, M. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Authentification of fruit spirits using HS‑SPME/GC‑FID and OPLS methods Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, s. "18965-1"-"18965-8". ISSN: 2045-2322.
ŠILHA, D. - ŠVARCOVÁ, K. - BAJER, T. - KRÁLOVEC, K. - TESAŘOVÁ, E. - MOUČKOVÁ, K. - PEJCHALOVÁ, M. - BAJEROVÁ, P. Chemical Composition of Natural Hydrolates and Their Antimicrobial Activity on Arcobacter-Like Cells in Comparison with Other Microorganisms Molecules, 2020, vol. 25, no. 23, s. 5654. ISSN: 1420-3049.
MOUČKOVÁ, K. - PACHECO-FERNÁNDEZ, I. - AYALA, J. - BAJEROVÁ, P. - PINO, V. Evaluation of Structurally Different Ionic Liquid-Based Surfactants in a Green Microwave-Assisted Extraction for the Flavonoids Profile Determination of Mangifera sp. and Passiflora sp. Leaves from Canary Islands Molecules, 2020, vol. 25, no. 20, s. 4734. ISSN: 1420-3049.
ŠVARCOVÁ, K. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. - MOUČKOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. Biologická aktivita hydrolátů získaných z rostlinných matric. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2020. s. 27 s. ISBN 978-80-973411-1-4.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Release of volatile compounds from sliced onion analysed by gas chromatography coupled to mass spectrometry and its antimicrobial activity Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol. 58, no. 4, s. 393-400. ISSN: 1336-8672.
KOTRLÝ, M. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. - TURKOVÁ, I. Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 9, s. 563-570. ISSN: 0009-2770.
BAJER, T. - ŠULC, J. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Design of the Extraction Process for Characterization of Volatile Profile of Stem Wood by Solid-Phase Microextraction Natural Product Communications, 2019, vol. 14, no. 5, s. nestránkováno. ISSN: 1934-578X.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Porovnání chemického složení a biologických vlastností esenciálních olejů získaných hydrodestilací a parní destilací vavřínu ušlechtilého (Laurus nobilis L.). In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 139-154 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
ŠMEJDA, P. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. Stanovení aroma profilu bílých vín původem z České republiky. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 223-228 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - BAJEROVÁ, P. Těkavé látky uvolňované z cibule. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 97-111 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
ŠULC, J. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. Rozlišení sibiřského a evropského modřínu s využitím aromaprofilu jako otisku prstu. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 155-169 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - ŠILHA, D. Volatile Substances Released from Onion. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 28 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
ŠULC, J. - BAJER, T. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Spatial Distinguishing of Larch Wood Samples Using Volatile Compounds Fingerprinting. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 26 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Comparison of Chemical Composition and Biological Properties of Essential Oils Obtained by Hydrodistillation and Steam Distillation of Laurus nobilis L.. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 27 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
MACHOVÁ, M. - BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Kvalitativní analýza těkavých látek uvolňujících se z arekového ořechu a testování antimikrobiálních vlastností extraktu získaného SDE. In 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 29-30 s. ISBN 978-80-8208-015-8.
ADAM, M. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Modified QuEChERS Approach for Analysis of Synthetic Food Dyes in Jellies and Smarties Food analytical methods, 2018, vol. 11, no. 6, s. 1619-1626. ISSN: 1936-9751.
BAJER, T. - SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Use of simultaneous distillation-extraction, supercritical fluid extraction and solid-phase microextraction for characterisation of the volatile profile of Dipteryx odorata (Aubl.) Willd Industrial Crops and Products, 2018, vol. 119, no. neuveden, s. 313-321. ISSN: 0926-6690.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - PETERKA, O. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. - ADAM, M. Determination of amines using HPLC with fluorescence detection. In Proceedings of the 21st Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 533-537 s. ISBN 978-80-7560-136-0.
ŠULC, J. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. Testování desorpčních parametrů při použití HS-SPME k rozlišení evropského a sibiřského modřínu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 109-118 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
KREJČÍKOVÁ, K. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - HILL, M. - VENTURA, K. Rozlišení druhu ovocných destilátů na základě statistické analýzy profilu těkavých látek. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 97-104 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - BAJEROVÁ, P. Characterization of Narcotics Using Differential Mobility Spektrometry Monatshefte fur Chemie, 2017, vol. 148, no. 9, s. 1599-1604. ISSN: 0026-9247.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - SURMOVÁ, S. - KREMR, D. - VENTURA, K. - EISNER, A. Chemical Profiling of Volatile Compounds of Various Home-Made Fruit Spirits Using Headspace Solid-Phase Microextraction Journal of the Institute of Brewing, 2017, vol. 123, no. 1, s. 105-112. ISSN: 0046-9750.
BAJER, T. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. - BAJEROVÁ, P. Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil, Distilled Aromatic Water and Herbal Infusion from Epilobium parviflorum Schreb. Industrial Crops and Products, 2017, vol. 100, no. June, s. 95-105. ISSN: 0926-6690.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Effect of Harvest and Drying on Composition of Volatile Profile of Elderflowers (Sambucus nigra) from Wild Natural Product Communications, 2017, vol. 12, no. 12, s. 1937-1942. ISSN: 1934-578X.
KREMR, D. - COCOVI-SOLBERG, D. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. - MIRÓ, M. On-line Monitoring of In-Vitro Oral Bioaccessibility Tests as Front-End to Liquid Chromatography for Determination of Chlorogenic Acid Isomers in Dietary Supplements Talanta, 2017, vol. 106, no. May, s. 391-398. ISSN: 0039-9140.
MACHOVÁ, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. Změny v profilu těkavých látek uvolňovaných z krájené cibule (Allium Ceppa L.). In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 107-114 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
DORŇÁKOVÁ, D. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení karbonylových sloučenin pomocí HPLC/UV. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 15-20 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - KUČEROVÁ, R. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. - ADAM, M. Optimization of SPME for determination of nitro compounds using GC-MS. In Proceedings of the 20th Seminar on new Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 569-573 s. ISBN 978-80-7560-056-1.
ŘEBÍČKOVÁ, K. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - ŠILHA, D. - VENTURA, K. Porovnání chemického složení a antibakteriálních vlastností esenciálních olejů získaných hydrodestilací a parní destilací Levandule lékařské. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 165-172 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
BAJER, T. - ŠILHA, D. - PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Evaluation of the chemical composition and antibacterial activities of the essential oils of Lavandula angustifolia Mill. obtained by hydrodistillation and steam distillation. 2017.
KREMR, D. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - SURMOVÁ, S. - VENTURA, K. Unremitting Problems with Chlorogenic Acid Nomenclature: A Review Química Nova, 2016, vol. 39, no. 4, s. 530-533. ISSN: 0100-4042.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - KORTANKOVA, K. - BLAHA, J. - ZASTERA, M. - MAZL, R. - VENTURA, K. Analysis of Explosives Using Differential Mobility Spectrometry International Journal for Ion Mobility Spectrometry, 2016, vol. 19, no. 1, s. 31-39. ISSN: 1435-6163.
BAJER, T. - JANDA, V. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - VENTURA, K. Chemical Composition of Essential Oils from Plantago Lanceolata L. Leaves Extracted by Hydrodistillation Journal of Food Science and Technology - Mysore, 2016, vol. 53, no. 3, s. 1576-1584. ISSN: 0022-1155.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Comparison of Two Ultrasonic Systems with Different Settings for Extraction of Capsaicinoids from Chili Peppers International Journal of Food Engineering, 2016, vol. 12, no. 6, s. 567-576. ISSN: 2194-5764.
KAŠPAROVÁ, P. - SURMOVÁ, S. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. Využití SFE pro izolaci silice z okvětních lístků růží. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 83-88 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - BLÁHA, J. - KORTÁNKOVÁ, K. - MÁZL, R. - ZÁSTĚRA, M. - BAJEROVÁ, P. Characterization of JWH-250 by Differential Mobility Spectrometry. In 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry : book of proceedings. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016. s. 41-44 s. ISBN 978-86-7031-415-3.
PETERKA, O. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. Stanovení aminů pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. In Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 139-144 s. ISBN 978-80-7560-004-2.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - BLÁHA, J. - KORTÁNKOVÁ, K. - MÁZL, R. - ZÁSTĚRA, M. - BAJEROVÁ, P. A Rapid Differentiation of Ephedrine and Pseudoephedrine by Differential Mobility Spectrometry. In Proceedings of the 12th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2016. s. 12-16 s. ISBN 978-80-7444-044-1.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - VENTURA, K. Effect of Ultrasonic Pre-Treatment on Aroma-Profile of Apple Spirits. In 40th International Symposium on Capillary Chromatography and 13th GC×GC Symposium : book of abstracts. Messina: Chromaleont, 2016. s. 463 s. ISBN 978-88-941816-0-9.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - VENTURA, K. What Can We Smell From Wood?. In 40th International Symposium on Capillary Chromatography and 13th GC×GC Symposium : book of abstracts. Messina: Chromaleont, 2016. s. 467 s. ISBN 978-88-941816-0-9.
PAVLAČKA, M. - VENTURA, K. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - BAJEROVÁ, P. Analysis of Stimulants Using Differential Mobility Spectrometry. In XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference : book of abstracts. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 61 s. ISBN 978-80-553-2636-8.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - KREMR, D. - EISNER, A. - VENTURA, K. Central Composite Design of Pressurised Hot Water Extraction Process for Extracting Capsaicinoids from Chili Peppers Journal of Food Composition and Analysis, 2015, vol. 40, no. June, s. 32-38. ISSN: 0889-1575.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Using Headspace Solid-Phase Microextraction for Comparison of Volatile Sulphur Compounds of Fresh Plants Belonging to Families Alliaceae and Brassicaceae Journal of Food Science and Technology - Mysore, 2015, vol. 52, no. 9, s. 5727-5735. ISSN: 0022-1155.
KAŠPAROVÁ, M. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ADAM, M. - VENTURA, K. Ultrazvuková extrakce kyseliny chlorogenové a neochlorogenové ze vzorků kávy pražené do 120 °c. In Studentská vědecká odborná činnost 2014/2015: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7395-922-7.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - KORTÁNKOVÁ, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - VENTURA, K. Differential mobility spectrometryr as a Tool for Analysis of Narcotics and Explosives. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 283-288 s. ISBN 978-80-214-5290-6.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. - BLÁHA, J. - ZÁSTĚRA, M. - MÁZL, R. - RUSOVÁ, K. Analýza látek v plynném stavu pomocí vysokonapěťové iontové mobilitní spektrometrie. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 65-70 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
ADAM, M. - EISNER, A. - ADÁMKOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Two Temperature Sorption Strategy for Screening of Volatile Compounds in Barley and Wheat Malts by Method Based on Solid Phase Microextraction. In 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications: Book of Abstracts. Kalamata: Technological Educational Institute of Peloponnese, 2015. s. 193 s. ISBN nemá.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Aroma Profiles of Fruit Spirits from Moravia, Czech Republic. In 16th Austrian Chemistry Days: Book of Abstracts. Gumpoldskirchen: Dipl.-Ing. Heinz A. Krebs, 2015. s. PO-1 s. ISBN nemá.
BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Volatile Compounds Forming the Moravian Fruit Spirits Aroma. In 7th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS: Book of Abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 239 s. ISBN 978-80-7080-934-1.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - COCOVI-SOLBERG, D. - VENTURA, K. - MIRÓ, M. In Vitro Dissolution Testing of Chlorogenic Acid in Food Supplement. In 16th Austrian Chemistry Days: Book of Abstracts. Gumpoldskirchen: Dipl.-Ing. Heinz A. Krebs, 2015. s. PO-10 s. ISBN nemá.
SURMOVÁ, S. - EISNER, A. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Qualitative Analysis of Compounds in Commercial Fragrance Mixture of Essential Oils (Rose Josephine) for Preparation of the Perfume Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry. In 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications: Book of Abstracts. Kalamata: Technological Educational Institute of Peloponnese, 2015. s. 202 s. ISBN nemá.
PAVLAČKA, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Analysis of Gaseous Compounds Using Differential Mobility Spectrometry and Field Asymetric Waveform Ion Mobility Spectrometry. In YISAC 2015: 22nd Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Łódź: University of Łódź, 2015. s. 46 s. ISBN 978-83-6125-44-8.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - COCOVI-SOLBERG, D. - VENTURA, K. - MIRÓ, M. In Vitro Digestion Assay for Assessing the Bioaccessibility of Chlorogenic Acid in Food Supplements. In YISAC 2015: 22nd Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Łódź: University of Łódź, 2015. s. 58 s. ISBN 978-83-6125-44-8.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ČÍŽKOVÁ, A. - KREMR, D. - VENTURA, K. Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii s hmotnostní detekcí CHEMagazín, 2014, vol. 24, no. 3, s. 24-25. ISSN: 1210-7409.
BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of various techniques for the extraction and determination of antioxidants in plants Journal of Separation Science, 2014, vol. 37, no. 7, s. 835-844. ISSN: 1615-9306.
BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Fast Determination of 2-Ethylhexyl Nitrate in Diesel Oils by Infrared Spectrometry Fuel, 2014, vol. 117, no. January, s. 911-916. ISSN: 0016-2361.
ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ K ANALÝZE - EXTRAKČNÍ TECHNIKY, PASIVNÍ VZORKOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ. In Analýza organických látek. 1. vyd. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2014. 27 s. ISBN: 978-80-260-7085-6.
KREMR, D. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Extrakce kapsaicinoidů z chilli papriček podkritickou vodou. In Studentská vědecká konference 2014: sborník příspěvků na CD. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7464-359-0.
BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - EISNER, A. - KREMR, D. - ADAM, M. - VENTURA, K. Pressurized Hot Water Extraction of Alkaloids from Tobacco. In ABSTRACT BOOK - 38th ISCC and 11th GC×GC Symposium. Messina: University of Messina, 2014. s. 207 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Comparison of Various Methods for Extraction of Capsaicinoids. In Proceedings of the 10th International Students Conference Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 86 s. ISBN 978-80-7444-030-4.
EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - BAJER, T. - VENTURA, K. The First Experience with Analysis of Perfume. In ABSTRACT BOOK - 38th ISCC and 11th GC×GC Symposium. Messina: University of Messina, 2014. s. 312 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BAJER, T. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - SURMOVÁ, S. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimisation of Headspace Solid-Phase Microextraction Method for Identification of Volatile Compounds in Sulphur-Containing Vegetables. In ExTech 2014 - Book of Abstracts. Chania: Technical University of Crete, 2014. s. 180 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
ADAM, M. - BAJER, T. - ČÍŽKOVÁ, A. - KREMR, D. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Screening of Volatile Compounds in Herbal Teas by HS-SPME/GC-MS Using Two Temperatures in the Same Extraction Procedure. In ExTech 2014 - Book of Abstracts. Chania: Technical University of Crete, 2014. s. 128 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
KREMR, D. - BAJER, T. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. A Green Method for the Determination of Capsaicinoids from Chilli Peppers. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 35 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
BAJER, T. - KREMR, D. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Srovnání klasických a moderních extrakčních technik pro stanovení kapsaicinoidů v paprikách. In ACP 2014: Zborník abstraktov z XIII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 92 s. ISBN 978-80-227-4169-9.
ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - ČÍŽKOVÁ, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Microextraction by Packed Sorbent (MEPS) as a Suitable Selective Method for L-Ascorbic Acid Determination in Beverages Food Chemistry, 2012, vol. 135, no. 3, s. 1613–1618. ISSN: 0308-8146.
FRYŠ, O. - ČESLA, P. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Optimization of Focused Ultrasonic Extraction of Propellant Components Determined by Gas Chromatography/Mass Spectrometry Talanta, 2012, vol. 99, no. September, s. 316–322. ISSN: 0039-9140.
BAJEROVÁ, P. - TÝČOVÁ, K. - EISNER, A. - ADAM, M. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Determination of Amphotericin B in Rat Blood Plasma. Comparison of Antifungal Activity and Pharmacokinetics Profile of Conventional Amphotericin B and its Conjugate with Poly(Ethylene Glycol) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 5-16. ISSN: 1211-5541.
FRYŠ, O. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Application of Pressurized Fluid Extraction for Quantification of Propellant Components. In Proceedings of the 15th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 570-577 s. ISBN 978-80-7395-480-2.
DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - NYKODÝMOVÁ, O. - VENTURA, K. Determination of 2-Ethylhexyl Nitrate in Diesel Fuel Journal of Separation Science, 2011, vol. 34, no. 14, s. 1664-1668. ISSN: 1615-9306.
NYKODÝMOVÁ, O. - DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. Možnosti stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 13, s. 46-50. ISSN: 0009-2770.
FRYŠ, O. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - MUDRUŇKOVÁ, M. - VENTURA, K. Method Validation for the Determination of Propellant Components by Soxhlet Extraction and Gas Chromatography/Mass Spectrometry Journal of Separation Science, 2011, vol. 34, no. 18, s. 2405-2410. ISSN: 1615-9306.
FRYŠ, O. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - SKLÁDAL, J. - VENTURA, K. Utilization of New Non-toxic Substances as Stabilizers for Nitrocellulose- Based Propellants Propellants Explosives Pyrotechnics, 2011, vol. 36, no. 4, s. 347-355. ISSN: 0721-3115.
FRYŠ, O. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Propellants Components by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. In Proceedings of the 14th Seminar New Trends of Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 646-653 s. ISBN 978-80-7395-390-4.
CHÁROVÁ, P. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení deoxynivalenolu. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 63-70 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
FRYŠ, O. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - PETEROVÁ, J. - VENTURA, K. Využití tlakové extrakce rozpouštědlem při analýze bezdýmných prachů. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 45-54 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
FRYŠ, O. - BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - VENTURA, K. - SKLÁDAL, J. Analyses of New Nontoxic Stabilizers and Other Components in Smokeless Powders Central European Journal of Energetic Materials, 2010, vol. 7, no. 3, s. 115-129. ISSN: 1733-7178.
VENTURA, K. - ADAM, M. - PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. Analysis of Essential Oils in Herbal Infusions by Means of Single-Drop Microextraction Technique. In 10th International Nutrition & Diagnostics Conference : abstract book and final programme. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 118-118 s. ISBN 978-80-7395-257-0.
PAVLÍKOVÁ, P. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - VENTURA, K. Analýza vitaminu C v nealkoholických nápojích a jejich antioxidační kapacita. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2010. s. 251-254 s.
ADAM, M. - DOBIÁŠ, P. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Comparison of Various Methods for Determination of Water in White Yoghurts Food Chemistry, 2009, vol. 115, no. 3, s. 1069-1073. ISSN: 0308-8146.
EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - ADAM, M. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Combustible Products from Propellants Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 15, no. 12, s. 57-61. ISSN: 1211-5541.
TÝČOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Porovnání koncentračního profilu Fungizonu a pegylované formy Amfotericinu B v potkanech. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 125-131 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
DVOŘÁK, B. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Methylprednisolone in Blood Plasma. In YISAC 2009 - Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry. Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2009. s. 57-59 s. ISBN N.
BAJEROVÁ, P. - EISNER, A. - JEŽOVÁ, V. - ADAM, M. - VENTURA, K. Comparison of Supercritical Fluid and Soxhlet Extractions for the Isolation of Nitrocompounds from Soils Journal of Separation Science, 2008, vol. 31, no. 8, s. 1408-1414. ISSN: 1615-9306.
MIKULČÍKOVÁ, P. - TICHÁ, S. - EISNER, A. - ADAM, M. - VENTURA, K. Determination of Anabolic Steroids in Creatine Nutritional Supplements after Supercritical Fluid Extraction Microchimica Acta, 2008, vol. 160, no. 1-2, s. 113-118. ISSN: 0026-3672.
DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Stanovení obsahu methylesteru řepkového oleje (MEŘO) v naftě. In Analytická chemie - MERCK 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 10-13 s. ISBN 978-80-86238-53-1.
DVOŘÁK, B. - BAJEROVÁ, P. - BAJER, T. - VENTURA, K. Stanovení obsahu methylesteru řepkového oleje (MEŘO) v naftě. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 219-222 s. ISBN 978-80-86380-45-2.
EISNER, A. - ADAM, M. - BAJEROVÁ, P. - SKLÁDAL, J. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Additives Explosive Materials from Various Matrices. In Proceedings of the 11th conference New Trends in Research of Energetic Materials. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 500-507 s. ISBN 978-80-7395-066-8.
DVOŘÁK, B. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení methylprednisolonu v krevní plazmě. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 112-117 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
TÝČOVÁ, K. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Stanovení amphotericinu B v krevní plazmě pomocí HPLC. In Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 118-124 s. ISBN 978-80-86380-45-2.
JEŽOVÁ, V. - SKLÁDAL, J. - EISNER, A. - BAJEROVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Nitrate Esters in Water Samples - Comparison of Efficiency of Solid-phase Extraction and Solid-phase Microextraction Journal of Chromatography A, 2007, vol. 1174, no. 1-2, s. 13-19. ISSN: 0021-9673.
BURGERT, L. - BAJEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky TAGA Journal, 2007, no. 3A, s. 15-22. ISSN: 1748-0345.
DEVENTER, K. - VAN THUYNE, W. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VAN EENOO, P. - DELBEKE, F. Detection of Selected Stimulants as Contaminants in Solid Nutritional Supplements by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Food Chemistry, 2007, no. 103, s. 1508-1513. ISSN: 0308-8146.
SKLÁDAL, J. - JEŽOVÁ, V. - EISNER, A. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Determination of Nitrate Esters in Water Samples - Comparison of Efficiency of Solid Phase Extraction (SPE) and Solid Phase Microextraction (SPME). In ExTech 2007 - 9th International Symposium on Advances in Extraction Technologies. Aalesund: Norwegian Chemical Society, 2007. s. 193-195 s. ISBN N.
VAN EENOO, P. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VAN THUYNE, W. - DEVENTER, K. - DELBEKE, F. Detection of 19-norandrosterone after Ingestion of the Oral Contraceptives Norethisterone Acetate and Lynestrenol and Ethylestrenol. In Recent Advances in Doping Analysis. Köln: Sport und Buch Strauß GmbH, 2007. s. 189-197 s. ISBN 978-3-939390-14-5.
TÝČOVÁ, K. - PILÁTOVÁ, M. - MIKULČÍKOVÁ, P. - SEDLÁK, M. - VENTURA, K. Analýza konjugátů antimykotik s poly(ethylenglykoly). In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 311-322 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - EISNER, A. - VENTURA, K. Využití extrakce nadkritickou tekutinou pro stanovení anabolických steroidů v potravinových doplňcích. In Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2007. s. 103-106 s.
EISNER, A. - MIKULČÍKOVÁ, P. - ADAM, M. - JEŽOVÁ, V. - VENTURA, K. Determination of Compounds after Combustion of Propellants. In 13th International Symposium on Separation Sciences. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. G03: 1-4 s. ISBN 978-80-227-2698-6.
MIKULČÍKOVÁ, P. - VAN EENOO, P. - VAN THUYNE, W. - DEVENTER, K. - DELBEKE, F. Excretion study after administration of three different progestins. In 24th Informal Meeting On Mass Spectrometry. Poland, Warszawa: Polish Society for Mass Spectrometry, 2006. s. 26 s.
VENTURA, K. - MIKULČÍKOVÁ, P. - PRAVDA, M. - KUBICOVÁ, L. - SEDLÁK, M. Synthesis and characterisation of the conjugates of the poly(ethylene glycol)s with macrocyclic antimycotics. In International Conference on Organic Chemistry ?Organic Chemistry Since Butlerov and Beilstein until Present?. Sankt Peterburg: Gos, 2006. s. 417-418 s. ISBN nemá.
TICHÁ, S. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Kontrola čistoty potravinových doplňků. In Sborník prací 9. ročníku soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu firmy Merck. Praha: Česká společnost chemická, 2006. s. 97-104 s. ISBN 80-86238-50-4.
VENTURA, K. - MIKULČÍKOVÁ, P. - PRAVDA, M. - KUBICOVÁ, L. - SEDLÁK, M. Synthesis and characterization of the conjugates of the poly(ethylene glycol)sm with macrocyclic antimycotics. In International Conference on Organic Chemistry ?ORGANIC CHEMISTRY SINCE BUTLEROV AND BEILSTEIN UNTIL PRESENT? - Abstracts. Saint-Petersburg, RUSSIA: D.I. Mendeleev Chemical Society of Russia, 2006. s. 417-418 s. ISBN neuveden.
DEVENTER, K. - VAN EENOO, P. - MIKULČÍKOVÁ, P. - VAN THUYNE, W. - DELBEKE, F. Quantitative analysis of androst-4-ene-3,6,17-trione and metabolites in human urine after the dministration of a food supplement by liquid chromatography/ion trap-mass spektrometry Journal of Chromatography B, 2005, vol. N, no. 828, s. 21-26. ISSN: 1570-0232.
VAN THUYNE, W. - VAN EENOO, P. - MIKULČÍKOVÁ, P. - DEVENTER, K. - DELBEKE, F. Detection of androst-4-ene-3,6,17-trione (6-OXO?) and its metabolites in urine by gas chromatography?mass spectrometry in relation to doping analysis Biomedical Chromatography, 2005, vol. 19, no. 9, s. 689-695. ISSN: 1099-0801.
MIKULČÍKOVÁ, P. - VENTURA, K. Analytical and pre-separation techniques for the identification and quantitation of physiologically important steroids. In 11th International Symphosium on Separation Sciences 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 315;315 s. ISBN 80-7194-771-7.
MIKULČÍKOVÁ, P. Kvantitativní analýza 4-androsten-3,6,17-trionu a jeho metabolitů v moči. In Imunoanalýza 2005. Ĺubochňa: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, 2005. s. 19-19 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Instrumentální analytické metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
O7D. Digitalizace a systemizace nástrojů internacionalizace UPCE Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O7C. Podpora provozu a rozvoj služeb International Office Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O4A Internacionalizace - rozvoj analýz a zlepšování koncepce celouniverzitní kvality Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
CEEPUS - jízdné MS Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
SMS - studijní pobyty Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
SMP - pracovní stáže Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
STA - výukové pobyty Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
STT - školení Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O8A. Udržitelný rozvoj strategického řízení internacionalizace směrem ven Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O7B. Rozvoj dvojjazyčného prostředí v rámci vnitřních a vnějších prostor univerzitního kampusu Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O7A. Zlepšení dvojjazyčného prostředí UPCE - AJ weby Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O7A - OPVV - Zlepšení dvojjazyčného prostředí UPCE Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
O8A. -OPVV udržitelný rozvoj strategického řízení internacionalizace směrem ven Institucionální plán 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 31.12.22
Využití instrumentálních metod pro analýzu různých typů matric včetně potravin a vzorků biologického původu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Konzervační prostředky pro psací tekutiny TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.08.16 31.12.19
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS) Ministerstvo vnitra 01.09.15 31.10.21
Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2007 Analytická chemie Univerzita Pardubice