Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.

Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.

Kontakty

466 037 708, 466 037 783
sarka.stepankova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1969-5258

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KBBV/C017A (2019) - PR - -
KBBV/C267 (2019) G - - -
KBBV/C268 (2019) G - - -
KBBV/C274 (2019) G - - -
KBBV/C275 (2019) G - - -
KBBV/C468 (2019) - PR - -
KBBV/C510 (2019) - PR - -
KBBV/C537 (2019) - - CV -
KBBV/C607 (2019) G PR - SE
KBBV/C627 (2019) - - - SE
KBBV/C628 (2019) G - CV -
KBBV/C638 (2019) G - CV -
KBBV/C672 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BAK, A. - KOZIK, V. - KOZAKIEWICZ, D. - GAJCY, K. - STRUB, D. - SWIETLICKA, A. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - IMRAMOVSKÝ, A. - POLANSKI, J. - SMOLINSKI, A. - JAMPILEK, J. Novel Benzene-Based Carbamates for AChE/BChE Inhibition: Synthesis and Ligand/Structure-Oriented SAR Study International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 7, s. 1524. ISSN: 1422-0067.
VORČÁKOVÁ, K. - MAJEKOVA, M. - HORÁKOVÁ, E. - DRABINA, P. - SEDLÁK, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. Synthesis and characterization of new inhibitors of cholinesterases based on N-phenylcarbamates: In vitro study of inhibitory effect, type of inhibition, lipophilicity and molecular docking Bioorganic Chemistry, 2018, vol. 78, no. August, s. 280-289. ISSN: 0045-2068.
KRATKY, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - VINSOVA, J. Investigation of salicylanilide and 4-chlorophenol-based N-monosubstituted carbamates as potential inhibitors of acetyl- and butyrylcholinesterase Bioorganic Chemistry, 2018, vol. 80, no. October, s. 668-673. ISSN: 0045-2068.
HORÁKOVÁ, E. - DRABINA, P. - BRŮČKOVÁ, L. - VORČÁKOVÁ, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - SEDLÁK, M. Synthesis and in vitro evaluation of novel N-cycloalkylcarbamates as potential cholinesterase inhibitors Monatshefte fur Chemie, 2017, vol. 148, no. 12, s. 2143–2153. ISSN: 0026-9247.
PIZOVÁ, H. - HAVELKOVÁ, M. - BOBAL, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KAUEROVÁ, T. - BAK, A. - KOLLAR, P. - KOZIK, V. - ORAVEC, M. - IMRAMOVSKÝ, A. - JAMPÍLEK, J. Proline-Based Carbamates as Cholinesterase Inhibitors Molecules, 2017, vol. 22, no. 11, s. "1969-1"-"1969-25". ISSN: 1420-3049.
KRATKY, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - NAVRATILOVA, L. - TREJTNAR, F. - STOLARIKOVA, J. - VINSOVA, J. Synthesis of Readily Available Fluorophenylalanine Derivatives and Investigation of Their Biological Activity Bioorganic Chemistry, 2017, vol. 71, no. April, s. 244-256. ISSN: 0045-2068.
KRÁTKÝ, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - VINŠOVÁ, J. Synthesis and in vitro evaluation of novel rhodanine derivatives as potential cholinesterase inhibitors Bioorganic Chemistry, 2016, vol. 68, no. October, s. 23-29. ISSN: 0045-2068.
VANĚČKOVÁ, N. - HOŠŤÁLKOVÁ, A. - ŠAFRATOVÁ, M. - KUNEŠ, J. - HULCOVÁ, D. - HRABINOVÁ, M. - DOSKOČIL, I. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - OPLETAL, L. - NOVÁKOVÁ, L. - JUN, D. - CHLEBEK, J. - CAHLÍKOVÁ, L. Isolation of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii W. Watson and their biological activities RSC Advances, 2016, vol. 6, no. 83, s. 80114–80120. ISSN: 2046-2069.
HORÁKOVÁ, E. - DRABINA, P. - BROŽ, B. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - KRÁLOVEC, K. - HAVELEK, R. - SEDLÁK, M. Synthesis, characterization and in vitro evaluation of substituted N-(2-phenylcyclopropyl)carbamates as acetyl- and butyrylcholinesterase inhibitors Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 2016, vol. 31, no. Supp. 3, s. 173-179. ISSN: 1475-6366.
KRÁTKÝ, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - ŠVARCOVÁ, M. - VINŠOVÁ, J. Novel Cholinesterases Inhibitors Based on O-Aromatic N,N-Disubstituted Carbamates and Thiocarbamates Molecules, 2016, vol. 21, no. 2, s. "191-1"-"191-10". ISSN: 1420-3049.
PEJCHAL, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PEJCHALOVÁ, M. - KRÁLOVEC, K. - HAVELEK, R. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - AJANI, H. - LO, R. - LEPSIK, M. Synthesis, structural characterization, docking, lipophilicity and cytotoxicity of 1-[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]-3-alkyl carbamates, novel acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase pseudo-irreversible inhibitors Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2016, vol. 24, no. 7, s. 1560-1572. ISSN: 0968-0896.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. Cholinesterase based biosensors Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 2016, vol. 31, no. Suppl. 3, s. 180-193. ISSN: 1475-6366.
VORČÁKOVÁ, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - IMRAMOVSKÝ, A. Benzothiazoles as effective inhibitors of cholinesterases: Kinetics and mechanism of inhibition Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 31-43. ISSN: 1211-5541.
CAHLIKOVA, L. - PEREZ, D. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - CHLEBEK, J. - SAFRATOVA, M. - HOST'ALKOVA, A. - OPLETAL, L. In Vitro Inhibitory Effects of 8-O-Demethylmaritidine and Undulatine on Acetylcholinesterase and Their Predicted Penetration across the Blood-Brain Barrier Journal of Natural Products, 2015, vol. 78, no. 6, s. 1189-1192. ISSN: 0163-3864.
VORČÁKOVÁ, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - SEDLÁK, M. - VYTŘAS, K. Electrochemical Sensors for the Estimation of the Inhibitory Effect of Phenylcarbamates to Cholinesterase Chemosensors, 2015, vol. 3, no. 4, s. 274-283. ISSN: 2227-9040.
KRATKÝ, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - VINŠOVÁ, J. Salicylanilide diethyl phosphates as cholinesterases inhibitors Bioorganic Chemistry, 2015, vol. 58, no. February, s. 48-52. ISSN: 0045-2068.
VORČÁKOVÁ, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KRÁTKY, M. - VINŠOVÁ, J. Application of Human Cholinesterase in Determination of Inhibitory Effect of Salicylanilide diethyl phosphates. In 4th International Miniconference of PhD Students: When Biochemistry Meets Pharmacology and Toxicology. Bratislava: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2015. s. 17-20 s. ISBN 978-80-971042-5-2.
VINSOVA, J. - KRATKY, M. - KOMLOOVA, M. - DADAPEER, E. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - STOLARIKOVA, J. Diethyl 2-(Phenylcarbamoyl)phenyl Phosphorothioates: Synthesis, Antimycobacterial Activity and Cholinesterase Inhibition Molecules, 2014, vol. 19, no. 6, s. 7152-7168. ISSN: 1420-3049.
HAVLASOVÁ, J. - SAFRATOVA, M. - SIATKA, T. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - NOVAK, Z. - LOCAREK, M. - OPLETAL, L. - HRABINOVA, M. - JUN, D. - BENESOVA, N. - KUNES, J. - CAHLIKOVA, L. Chemical Composition of Bioactive Alkaloid Extracts from Some Narcissus Species and Varieties and their Biological Activity Natural Product Communications, 2014, vol. 9, no. 8, s. 1151-1155. ISSN: 1934-578X.
KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PAŘÍK, P. - ČEGAN, A. New Method for the Determination of the Half Inhibition Concentration (IC50) of Cholinesterase Inhibitors Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2013, vol. 68, no. 3-4, s. 133-138. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. Inhibitory effect of carbamates in two types of cholinesterases Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 49-56. ISSN: 1211-5541.
IMRAMOVSKÝ, A. - PEJCHAL, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VORČÁKOVÁ, K. - JAMPÍLEK, J. - VANČO, J. - ŠIMŮNEK, P. - KRÁLOVEC, K. - BRŮČKOVÁ, L. - MANDÍKOVÁ, J. - TREJTNAR, F. Synthesis and in vitro evaluation of new derivatives of 2-substituted-6-fluorobenzo[d]thiazoles as cholinesterase inhibitors Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2013, vol. 21, no. 7, s. 1735-1748. ISSN: 0968-0896.
IMRAMOVSKÝ, A. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VANČO, J. - PAUK, K. - MONREAL-FERRIZ, J. - VINŠOVÁ, J. - JAMPILEK, J. Acetylcholinesterase-Inhibiting Activity of Salicylanilide N-Alkylcarbamates and Their Molecular Docking Molecules, 2012, vol. 17, no. 9, s. 10142-10158. ISSN: 1420-3049.
VORČÁKOVÁ, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - IMRAMOVSKÝ, A. Stanovenie anticholinesterasovej aktivity vybraných benzothiazolov. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 1063-1067 s. ISBN 978-80-223-3213-2.
VORČÁKOVÁ, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ZORIČ, P. - SEDLÁK, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Application of Electrochemical Sensors for Determination of Anticholinesterase Activity and Immobilization of Enzyme. In Sensing in Electroanalysis Vol. 7. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 409-422 s. ISBN 978-80-7395-563-2.
PEJCHAL, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PADĚLKOVÁ, Z. - IMRAMOVSKÝ, A. - JAMPÍLEK, J. Substituted Imidazolidine-2,4,5-triones: Synthesis and Inhibition of Cholinergic Enzymes. Molecules, 2011, vol. 16, no. 9, s. 7565-7582. ISSN: 1420-3049.
PEJCHAL, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - DRABINA, P. Synthesis of 1-[(1R)-1-(6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]-3-substituted Phenyl Ureas and Their Inhibition Activity to Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Journal of Heterocyclic Chemistry, 2011, vol. 48, no. 1, s. 57-62. ISSN: 0022-152X.
KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Inhibition of acetylcholinesterase by 14 achiral and five chiral imidazole derivates Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 15, s. 6281-6283. ISSN: 0960-8524.
SEDLÁK, M. - HANUSEK, J. - DRABINA, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Substituted benzyl N-phenylcarbamates - their solvolysis and inhibition activity to acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase ARKIVOC, 2009, vol. -, no. 7, s. 1-11. ISSN: 1424-6376.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - PAŘÍK, P. - KOVÁŘOVÁ, M. - KOMERS, K. Stanovení indexu pI50 nových inhibitorů cholinesteráz. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2009. s. 125-125 s.
SOUKUPOVÁ, L. - KOMERSOVÁ, A. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. Kinetic of the Total Hydrolysis of Acetyl-β-methylcholine by Acetylcholinesterase Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2008, vol. 95, no. 2, s. 205-211. ISSN: 0133-1736.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. Cholinesterases and Cholinesterase Inhibitors Current Enzyme Inhibition, 2008, vol. 4, no. 4, s. 160-171. ISSN: 1573-4080.
KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - ČEGAN, A. In vitro Inhibition of Cholinesterases by Carbamates ? A Kinetic Study Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 305-307. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - MASOPUSTOVÁ, M. - ČEGAN, A. Inhibition of Cholinesterases by Dialkylcarbamates Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2007, vol. 62c, no. N, s. 308-310. ISSN: 0939-5075.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Stanovení kinetických konstant neinhibovaných a inhibovaných hydrolýz acetylcholinu. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 79-80 s.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERSOVÁ, A. - VRÁNOVÁ, M. - KOMERS, K. - ČEGAN, A. Kinetics of 13 new cholinesterase inhibitors Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2006, vol. 61c, no. 7-8, s. 611-617. ISSN: 0939-5075.
ZDRAŽILOVÁ, P. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - VRÁNOVÁ, M. - KOMERS, K. - KOMERSOVÁ, A. - ČEGAN, A. Kinetics of total enzymatic hydrolysis of acetylcholine and acetylthiocholine Zeitschrift fuer Naturforschung C-A Journal of Biosciences, 2006, vol. 61c, no. 3-4, s. 289-294. ISSN: 0939-5075.
ZDRAŽILOVÁ, P. - KOMERS, K. - ŠTĚPÁNKOVÁ, Š. - KOMERSOVÁ, A. Kinetics of Hydrolysis of Acetylthiocholine by Cholinesterases.. In European Congress of Young Chemists, Youngchem 2004. Varšava: Warsaw University of Technology, 2004. s. 111 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Differentiation and determination of nucleic acids (introduction of new laboratory exercise of biochemistry) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Innovation of subject Laboratory of biochemistry - implementation of task Spectrophotometric determination of pancreatic lipase activity, determination of optimal pH HEDF - B a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2013-12-31
Study of property of biological and biochemical systems through "in vitro" methods with focus on medical, farmaceutical, veterinary and nutrient aplications. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Nové metodické postupy při analýze vysoce komplexního biologického materiálu se zaměřením na preanalytickou fázi přípravy vzorků Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2006 Analytická chemie Univerzita Pardubice
Mgr. 2002 Analýza biologických materiálů Univerzita Pardubice

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2006 - 2008 vědecký pracovník Univerzita Pardubice
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice
2005 - 2006 výzkumný pracovník Univerzita Pardubice