Ing. Miroslav Novák, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Kontakty

466 037 250
miroslav.novak@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0749-204X

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, M. - TUREK, J. - MILASHEUSKAYA, Y. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - PODZIMEK, Š. - JAMBOR, R. N-Donor stabilized tin(II) cations as efficient ROP catalysts for the synthesis of linear and star-shaped PLAs via the activated monomer mechanism Dalton Transactions, 2021, vol. 50, no. 44, s. 16039-16052. ISSN: 1477-9226.
SÝS, M. - MUKHERJEE, A. - JASHARI, G. - ADAM, V. - ASHRAFI, A. - NOVÁK, M. - RICHTERA, L. Bis(2,2′-bipyridil)copper(II) chloride complex: Tyrosinase biomimetic catalyst or redox mediator? Materials, 2021, vol. 14, no. 1, s. 113. ISSN: 1996-1944.
NOVÁK, M. - JAMBOR, R. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - PODZIMEK, Š. Unique reactivity of an alpha-ketiminopyridine ligand with metal-alkyls: Synthesis and ROP of epsilon-caprolactone New Journal of Chemistry, 2021, vol. 45, no. 8, s. 3800-3808. ISSN: 1144-0546.
SÝS, M. - MIKYSEK, T. - NOVÁK, M. Catalytic oxidation of dopamine: mushroom tyrosinase vs. dinuclear copper(II) complex. In XL. Moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2021. s. 221-224 s. ISBN 978-80-905221-8-3.
AMAN, M. - VESELÝ, D. - NOVÁK, M. - JAMBOR, R. - POUZAR, M. Pebox. CZ: Univerzita Pardubice.
SÝS, M. - NOVÁK, M. - MIKYSEK, T. Comparison of two different approaches for determination of biomimetic activity of selected copper complexes Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2020, vol. 26, no. nemá, s. 79-86. ISSN: 1211-5541.
RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. - NOVÁK, M. Spontaneous Hydrosilylation of Substituted C=N Imines European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, vol. Neuveden, no. 28, s. 3335-3342. ISSN: 1434-1948.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - MEBS, S. - BECKMANN, J. - JAMBOR, R. From Monomeric Tin(II) Hydride to Nonsymmetric Distannyne Organometallics, 2019, vol. 38, no. 12, s. 2403-2407. ISSN: 0276-7333.
VESELÝ, D. - NOVÁK, M. - JAMBOR, R. GBOX – systém na zvýšení kluznosti skelných a polyethylenových (PE) povrchů. CZ: Univerzita Pardubice.
MOŽDIAK, O. - NOVÁK, M. N,N- a N,N,O-chelatované komplexy zinku jako iniciátory ring-opening polymerací L-laktidu. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 156-162 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
NOVÁK, M. - MIKYSEK, T. - RŮŽIČKA, A. - DOSTÁL, L. - JAMBOR, R. Electrochemical and Reactivity Studies of N→Sn Coordinated Distannynes Chemistry - A European Journal, 2018, vol. 24, no. 5, s. 1104-1111. ISSN: 0947-6539.
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - LUTTER, M. - JURKSCHAT, K. - TUREK, J. - DE PROFT, F. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. Role of the Trichlorostannyl Ligand in Tin-Ruthenium Arene Complexes: Experimental and Computational Studies European Journal of Inorganic Chemistry, 2017, vol. 6, no. 9, s. 1292-1300. ISSN: 1434-1948.
NOVÁK, M. - HOŠNOVÁ, H. - DOSTÁL, L. - GLOWACKI, B. - JURKSCHAT, K. - LYČKA, A. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. Hydrosilylation of RN=CH Imino-Substituted Pyridines without a Catalyst Chemistry - A European Journal, 2017, vol. 23, no. 13, s. 3074-3083. ISSN: 0947-6539.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - TUREK, J. - ALONSO, M. - DE PROFT, F. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Spontaneous Double Hydrometallation Induced by NM Coordination in Organometallic Hydrides of Group 14 Elements Chemistry - A European Journal, 2016, vol. 22, no. 16, s. 5620-5628. ISSN: 0947-6539.
HOŠNOVÁ, H. - NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JAMBOR, R. Hydrosilylation in imino-substituded N- or C-monoanionic ligands Inorganica Chimica Acta, 2016, vol. 453, no. November, s. 457-462. ISSN: 0020-1693.
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - HOFFMANN, A. - HERRES-PAWLIS, S. - JAMBOR, R. Less Is More: Three-Coordinate C,N-Chelated Distannynes and Digermynes Chemistry - A European Journal, 2015, vol. 21, no. 21, s. 7820-7829. ISSN: 0947-6539.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - ALONSO, M. - DE PROFT, F. - RŮŽIČKA, A. - LYČKA, A. - JAMBOR, R. Hydrosilylation Induced by N! Si Intramolecular Coordination: Spontaneous Transformation of Organosilanes into 1-Aza- SiloleType Molecules in the Absence of a Catalyst Chemistry - A European Journal, 2014, vol. 20, no. 9, s. 2542-2550. ISSN: 0947-6539.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Organotin(IV) compounds containing N,C,O-chelating ligand Inorganica Chimica Acta, 2014, vol. 410, no. January, s. 20-28. ISSN: 0020-1693.
NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - JURKSCHAT, K. - DIETZ, C. - RŮŽIČKA, K. - FULÉM, M. - LYČKA, A. - JAMBOR, R. Organohydridosilanes containing Y,C,Y-chelating ligands: Reactivity and vapour pressure studies Journal of Organometallic Chemistry, 2014, vol. 772-773, no. December, s. 1-6. ISSN: 0022-328X.
NOVÁK, M. - BOUŠKA, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - JAMBOR, R. Intramolecularly C,N-Coordinated Homo- and Heteroleptic Organostannylenes Organometallics, 2014, vol. 33, no. 23, s. 6778–6784. ISSN: 0276-7333.
BOUŠKA, M. - NOVÁK, M. - DOSTÁL, L. - RŮŽIČKA, A. - MIKYSEK, T. - METELKA, R. - JAMBOR, R. Oxidative Addition of Diorgano Disulfides to Distannyne [{2,6-(Me2NCH2)(2)C6H3}Sn](2) European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 310-318. ISSN: 1434-1948.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Auto-ionizované kationty nepřechodných prvků jako katalyzátory ROP reakcí Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.20 31.12.22
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.19 31.12.21
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17