RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D.

Kontakty

466 037 411
marketa.vydrzalova@upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9 - 14 hod ,
Středa: 
9 - 14 hod
Předmět (Rok) Role
KBBV/C272 (2019) G - - -
KBBV/C273 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MALÝ, O. - ŠIROKÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYDRŽALOVÁ, M. Mikrobiální profil chronických ran – výsledky vlastního výzkumu. In Kazuistiky v angiologii. Suplementum 1 Rány a defekty 2017. Semily: Nakladatelství Geum, 2017. s. 31-32 s. ISBN 978-80-87969-29-8.
FRYDRYCHOVÁ, S. - LUSTYKOVÁ, A. - LIPENSKÝ, J. - KUCHAŘOVÁ, S. - ROZKOT, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - MOSIO, P. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. The use of different substances in boar semen extender as a substitute for antibiotics and their effect on inhibition of microorganisms and sperm survival. In Research in pig breeding : workshop proceedings of abstracts. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2017. s. 10-11 s. ISBN 978-80-7403-174-8.
SLEHA, R. - MOSIO, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - JANTOVSKÁ, A. - BOŠTÍKOVÁ, V. - MAZUROVÁ, J. In vitro antimicrobial activities of cinnamon bark oil, anethole, carvacrol, eugenol and guaiazulene against Mycoplasma hominis clinical isolates Biomedical Papers, 2014, vol. 158, no. 2, s. 208-2011. ISSN: 1213-8118.
SLEHA, R. - BOŠTÍKOVÁ, V. - JANOVSKÁ, S. - HOBZOVÁ, L. - SLEHOVÁ, E. - KUKLA, R. - SALAVEC, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - BOŠTÍK, P. Očkování hexavakcínou Vakcinologie, 2014, vol. Neuveden, no. 4, s. 160-164. ISSN: 1802-3150.
SLEHA, R. - BOŠTÍKOVÁ, V. - SALAVEC, M. - BOŠTÍK, P. - SLEHOVÁ, E. - KUKLA, R. - MOSIO, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - MAZUROVÁ, J. Mycoplasma infections in humans Vojenské zdravotnické listy, 2013, vol. 82, no. 4, s. 142-148. ISSN: 0372-7025.
MOSIO, P. - SLEHA, R. - HAMPL, R. - BARTOŠ, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - KUSÁKOVÁ, E. - ŠTĚPÁN, J. - MAZUROVÁ, J. Výskyt Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum u mužů z Centra asistované reprodukce Pardubice. In Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí: sborník abstraktů přednášek. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2011. s. 90-90 s. ISBN 978-80-7177-997-1.
SLEHA, R. - MOSIO, P. - HAMPL, R. - BARTOŠ, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - KUSÁKOVÁ, E. - MAZUROVÁ, J. - ŠTĚPÁN, J. Výskyt mikroorganismů v ejakulátech mužů z Centra asistované reprodukce Pardubice. In 10. Česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 21. sympozium Asistované reprodukce 2011: sborník abstrakt. Brno: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, 2011. s. 34-34 s.
LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - KROUPA, T. - MAZUROVÁ, J. Characterisation of group G streptococcal strains recovered from humans. In Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2009. s. S535-S535 s.
MAZUROVÁ, J. - LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - KROUPA, T. Effect of natural substance combinations on Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus feacalis contaminating boar semen. In Reproduction in Domestic Animals. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2008. s. 66 s.
LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - KROUPA, T. - MAZUROVÁ, J. PCR assay for detection of Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis. In Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2008. s. S397 s.
VYDRŽALOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. - KROUPA, T. - MAZUROVÁ, J. Detection of Mycoplasma hominis in amniotic fluid of pregnant women by real-time PCR. In Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2008. s. S581-S582 s.
LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - KRÁLOVCOVÁ, D. - MAZUROVÁ, J. Prevalence and characteristics of Streptococcus canis strains isolated from dogs and cats Acta Veterinaria Brno, 2007, vol. 76, no. 4, s. 619-625. ISSN: 0001-7213.
MAZUROVÁ, J. - LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - ČAPKOVÁ, M. - KROUPA, T. Bactericidal activity of natural substances on microorganisms contaminating boar semen Research in pig breeding, 2007, vol. 1, no. 1, s. 51-53. ISSN: 1802-7547.
LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - MAZUROVÁ, J. Identification and Antimicrobial Susceptibility of Bacteria and Yeasts Isolated from Healthy Dogs and Dogs with Otitis Externa Journal of Veterinary Medicine Series A, 2007, vol. 10, no. 54, s. 559-563. ISSN: 0931-184X.
LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. - VYDRŽALOVÁ, M. - VANČATOVÁ, I. Bacteria and fungi in dogs with otitis externa. In 24. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 243 s.
VYDRŽALOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. Gardnerella vaginalis in female genital tract. In 24. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 128 s.
MAZUROVÁ, J. - LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - ČAPKOVÁ, M. - KROUPA, T. Bactericidal activity of natural substances on microorganisms contaminating boar semen. In Reproduction in Domestic Animals. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007. s. 87 s.
LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. - VYDRŽALOVÁ, M. - VANČATOVÁ, I. Malassezia pachydermatis a otitidy u psů. In 4. Česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie. Pardubice: Krajská nemocnice Pardubice, 2007. s. 76 s. ISBN 978-80-239-9306-6.
VYDRŽALOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. Occurrence of Mycoplasma hominis in amniotic fluid of pregnant women. In Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007. s. S649 s.
LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - KROUPA, T. - MAZUROVÁ, J. Group G beta-haemolytic streptococci of human and animal origin. In Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007. s. S649-S650 s.
VYDRŽALOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. Mycoplasma hominis in female genitals tract and its susceptibility to antibiotics. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, no. 12, s. 21-28. ISSN: 1211-5541.
MAZUROVÁ, J. - LYSKOVÁ, P. - ŠOŠOVIČKOVÁ, P. - HRDINOVÁ, M. Effect of Natural Substances on Microorganisms. In Reproduction in Domestic Animals. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. s. 321 s.
HRDINOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in female genital tract.. In FEMS Congress of European Microbiologists. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. s. 140 s.
HRDINOVÁ, M. Mycoplasma hominis v genitálním ústrojí žen. Acta Medica Supplementum, 2005, no. 2, s. 73-76. ISSN: 1211-247X.
MAZUROVÁ, J. - HRDINOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. Enterococci of Canine Origin and Their Characteristics Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2005, no. 11, s. 33-44. ISSN: 1211-5541.
MAZUROVÁ, J. - LYSKOVÁ, P. - VYDRŽALOVÁ, M. - ŠOŠOVIČKOVÁ, P. Effects of natural substances on microorganisms isolated from raw boar ejaculates. In Production of piglets. Praha - Uhříněves: Research Institute of Animal Production, 2005. s. 10-14 s. ISBN 80-86454-66-5.
HRDINOVÁ, M. - LYSKOVÁ, P. - MAZUROVÁ, J. Mycoplasma hominis in female genital tract. In Medical Science. Miskolc: University of Miskolc, 2005. s. 173-176 s. ISBN 963-661-6809.
HRDINOVÁ, M. - MAZUROVÁ, J. Occurrence of Enterococcus species at dogs and their susceptibility to antibiotics Scripta Medica, 2004, vol. 77, no. 2, s. 122. ISSN: 1211-3395.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Inovace výuky laboratorních cvičení z mikrobiologie HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Inovace výuky laboratorních cvičení z obecné, speciální a klinické mikrobiologie HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31