doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.

doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.

Kontakty

466 037 182
zaneta.dohnalova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7987-3063

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie (30410)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KANT/C070 (2019) - - CV -
KANT/C073 (2019) - - CV -
KANT/C150 (2019) - PR - -
KANT/C152 (2019) G - - -
KANT/C152 (2019) - - CV -
KANT/C229 (2019) G - - -
KANT/C818 (2019) G PR - -
KANT/C884 (2019) G PR - -
KANT/C884 (2019) - - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BĚLINA, P. - SÁDOVSKÁ, G. - KREJČÍKOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation of LaNiO3 Perovskite by Oxalate and Carbonate Precursor Method for Utilization as Catalyst for High-temperature Decomposition of N2O Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4197-4202. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Pink NIR Pigment Based on Cr-doped SrSnO3: Preparation and Characterization Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4475-4484. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠNAJDAROVÁ, M. Preparation of Transition Metals Doped SrSnO3. In XIIIth International Conference Preparation of Ceramic Materials : proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 94-98 s. ISBN 978-80-553-3314-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - MOŤKOVÁ, P. Perovskitové pigmenty typu SrTiO3-SrTbO3. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 63-67 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
FELKELOVÁ, I. - DOHNALOVÁ, Ž. - HROCH, J. Příprava červeně hnědých pigmentů typu BiFeO3. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 33-38 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Využití termické analýzy pro studium perovskitů SrSn0,9Mn0,1O3. In Termoanalytický seminář TAS 2019 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2019. s. 85-88 s. ISBN 978-80-88307-03-7.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. Syntéza pigmentu SrSn0,8Mn0,2O3 s využitím mineralizátorů. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 12-16 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
PRNOVÁ, A. - VALUCHOVÁ, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - HANZEL, O. - KLEMENT, R. - BRUNEEL, E. - GALUSEK, D. Preparation of Al2O3-Y2O3 Glass Microspheres; Influence of Particle Size Distribution on Thermal Behavior of Prepared Systems. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 44-47 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. Colour Properties of Perovskite SrSn1-xMnxO3 Prepared by Ceramic Method. In XIIIth International Conference Preparation of Ceramic Materials : proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 182-183 s. ISBN 978-80-553-3314-4.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Thermal Study of Perovskite Based on SrSnO3 Doped by Mn-cations. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conferece JTACC 2019 : book of abstracts. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019. s. 541-541 s. ISBN 978-963-454-416-6.
HROCH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. Structural and Morphological Properties of SrSn1-xMnxO3 Perovskite Prepared by Solid State Reaction. In 7th International Conference on Chemical Technology : book of abstracts. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. "P19-1"-"P19-1" s. ISBN 978-80-88307-01-3.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, J. Synthesis and Colour Properties of Blue-Violet Cassiterite Pigments Doped by Terbium Ions Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 131, no. 2, s. 907-916. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. - GORODYLOVA, N. Brown Pigments Based on Perovskite Structure of BiFeO3-delta Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, s. 421-428. ISSN: 1388-6150.
ŠIMKOVÁ, L. - GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Precipitation Conditions on the Synthesis of Hydroxyapatite Ceramics-Silikaty, 2018, vol. 62, no. 3, s. 253-260. ISSN: 0862-5468.
SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntézní postupy perovskitu SrCeO3. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 89-91 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
BĚLINA, P. - KREJČÍKOVÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové sloučeniny pro vysokoteplotní rozklad N2O. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-65 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty odrazivé v blízké infračervené oblasti. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 10-14 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. Metody přípravy a hodnocení pigmentově-aplikačních vlastností kasiteritových pigmentů. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 15-19 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. Příprava kasiteritových pigmentů dopovaných ionty kobaltu. In Zborník príspevkov : 5. ročník konferencie Moderné trendy v anorganických technológiách 2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. s. 30-31 s. ISBN 978-80-7592-016-4.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Evaluation of the Color Properties of YFeO3 Pigments Doped by In3+ and Ga3+ Ceramics-Silikaty, 2017, vol. 61, no. 1, s. 34-39. ISSN: 0862-5468.
KAROLOVÁ, L. - TĚŠITELOVÁ, K. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a studium perovskitových pigmentů dopovaných příměsemi. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 60-65 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. Vliv mineralizátorů na barevné vlastnosti kasiteritových pigmentů dopovaných ionty manganu. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 56-59 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava a hodnocení keramických pigmentů SrCrxSn1-xO3-δ. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 8-13 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. The Effect of Mineralizers on Pigmentary Properties of Cassiterite Pigments Doped by Manganese Ions. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 215-219 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. New Perspective Pigments Based on Structure of Perovskite and Pseudobrookite. In Preparation of Ceramic Materials : proceedings of edited contributions. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 75-79 s. ISBN 978-80-553-3160-7.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a barevné vlastnosti Bi2-xErxWO6. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 42-45 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
TĚŠITELOVÁ, K. - BURKOVIČOVÁ, A. - HABLOVIČOVÁ, B. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. The Various Methods of Preparation of the Perovskite Compound SrCeO3 by Liquid Methods. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 250-254 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv obsahu Sn4+ na barevné vlastnosti pigmentů typu YFeO3. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 46-49 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Využití metod termické analýzy při syntéze pigmentu SrCr0.025Sn0.975O3. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 80-85 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. The Preparation of Blue – Violet Ceramic Pigments Using Mineralizers. In Preparation of Ceramic Materials : proceedings of edited contributions. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 172-173 s. ISBN 978-80-553-3160-7.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. High Temperature Formation and Thermal Resistance of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Solid Solutions. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 203-204 s. ISBN 978-963-454-098-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Brown Pigments Based on Perovskite Structure of BiFeO3. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 172-173 s. ISBN 978-963-454-098-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Thermal Decomposition of Carbonate and Oxalate Intermediates in Perovskites Preparation. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 197-198 s. ISBN 978-963-454-098-4.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. Influence of Synthesis Conditions on Physicochemical Parameters and Corrosion Inhibiting Activity of Strontium Pyrophosphates (SrMP2O7)-P-II (M-II = Mg and Zn) Progress in Organic Coatings, 2016, vol. 93, no. duben, s. 77-86. ISSN: 0300-9440.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Thermal Stability and Colour Properties of CuZr4(PO4)6 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 126, no. 1, s. 121-128. ISSN: 1388-6150.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. The Effect of Preparation Method on Pigmentary Properties of Managanese Doped Cassiterite Pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 199-203. ISSN: 1505-1269.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. - TROJAN, J. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti modrofialových kasiteritových pigmentů Sklář a keramik, 2016, vol. 7-8, no. srpen, s. 147-152. ISSN: 0037-637X.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Green-Coloured Pigments with Perovskite Structure: Thermal, Structural and Optical Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 125, no. 3, s. 1233-1240. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Study of Ceramic Pigments with Perovskite Structure Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2016, vol. 68, no. 3, s. 188-192. ISSN: 1505-1269.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. Syntéza kasiteritových pigmentů s využitím mineralizátorů. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 79-83 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KAROLOVÁ, L. - LUXOVÁ, J. - DOHNALOVÁ, Ž. The Effect of Preparation Method on Colour Properties of Terbium Doped Cassiterite Pigments. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 242-247 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Anorganické pigmenty typu YFeO3±δ dopované Sn4+. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 51-54 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Studium perovskitových pigmentů pro aplikace do glazury. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 13-17 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Preparation Conditions on the Properties of YFeO3 Pigments. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 218-223 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a hodnocení pigmentů typu YFeO3 dopovaných In3+ a Ga3+. In Sborník abstraktů ANM 2016. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. s. 46-47 s.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti modrofialových kasiteritových pigmentů. In Sborník abstraktů ANM 2016. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. s. 51-52 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Study of Ceramic Pigments with Perovskite Structure. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 45-45 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - BRANSKÝ, A. Thermal Behaviour of System SrO(1-x)CeO2-xTb4O7. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 137-137 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. Vliv mineralizátorů na pigmentově-aplikační vlastnosti kasiteritových pigmentů. In Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 204-204 s.
KAROLOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - LUXOVÁ, J. The Effect of Preparation Method on Pigmentary Properties of Managanese doped Cassiterite Pigments. In ABSTRACTS POLSKA CERAMICA 2016. Krakov: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016. s. 47-47 s.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Colour Properties of Pigments Based on YMnO3 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2015, vol. 67, no. 1, s. 9-14. ISSN: 1505-1269.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Termická analýza perovskitových pigmentů. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 81-84 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - PLUHAŘOVÁ, L. - STROUHAL, J. MMO pigmenty – netradiční metody za nízkých teplot. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a barevné vlastnosti anorganických pigmentů typu YMnO3 a YFeO3. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 48-51 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Color Properties of Pigments Based on YMnO3±δ. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 162-165 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - BOSACKA, M. - FILIPEK, E. Application of DTA/TG Method for Investigation of Solid State Reaction Mechanisms. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 90-94 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv iontů Al3+ a Ga3+ na barevné vlastnosti a termickou stabilitu pigmentů typu pseudobrookitu. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 85-89 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Vliv iontů Tb (IV) na vlastnosti systému SrSn1-xTbxO3. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 52-56 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Impact of Way of Preparation on the Quality of Ceramic Pigments. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 73-76 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Thermoanalytical Investigation of the Formation of CuZr4(PO4)6 and its Thermal Stability. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 204-205 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv obsahu dopujících prvků na vlastnosti pigmentů YMnO3. In Sborník abstraktů ANM 2015. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. s. 23-24 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Mo and Tb Doping on Synthesis and Optical Properties of Transition-Metal Oxides with Perovskite Structure. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 178-179 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of Crystal Field Parameters of Cr3+ on Colour Hue of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Solid Solutions. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 103-103 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
VEČEŘA, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. The Influence of Concentration of Doping Elements on Anatase-Rutile Transformation at the Synthesis of Rutile Pigments (Ti,Cr,Nb)O2 and their Pigmentary Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 547-555. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - KOŠŤÁL, P. - ŠULCOVÁ, P. - VLČEK, M. Impact of Particle Size Reduction on Glaze-Melting Behaviour- Description by Heating Microscopy and Vogel–Fulcher–Tamman Equation Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 605-612. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. High Energy Milling of Zirconia: a Systematic Critical Review on the Phase Transformation Advances in Science and Technology, 2014, vol. 87, no. October, s. 6-11. ISSN: 1662-0356.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - GORODYLOVA, N. Study of Ceramic Pigments Based on Cobalt Doped Y2O3-Al2O3 System Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 647-654. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - VLČEK, M. Synthesis and Characterization of Terbium-Doped SrSnO3 Pigments Ceramics International, 2014, vol. 40, no. 8, s. 12637-12645. ISSN: 0272-8842.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Ceramic Pigments Based on Doped Strontium stannates Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 709-714. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Formation and Properties of Strontium Zinc Pyrophosphate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 327-341. ISSN: 1211-5541.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. A Comparative Study of the Influence of Mineralisers on the Properties of CoZr4(PO4)(6)-based Pigments Dyes and Pigments, 2014, vol. 111, no. December, s. 156-161. ISSN: 0143-7208.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové pigmenty YMnO3 dopované vanadem. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 44-47 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Černé pigmenty na bázi YMnO3. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 102-105 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BURKOVIČOVÁ, A. Nové trendy ve výzkumu žlutých anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 128-131 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové pigmenty typu SrCeO3. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 54-58 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Inorganic Pigments Based on YMnO3 Doped by Nb and Cu. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 45-45 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. The Role of Yttrium in Stress-Induced Stabilization of t-ZrO2 and its Influence on the Reactivity of the Obtained Product in Interaction with Phosphates. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 170-170 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Příprava a hodnocení barevných vlastností perovskitových pigmentů. In Sborník příspěvků Anorganické nekovové materály. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 10-10 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation, Characterization and Testing of Strontium Cerium Oxide Doped by Terbium as a Potential Ceramic pigment. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 135-135 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. High Energy Milling of ZrO2 - Reactivity Improvement and Application for the Synthesis of Ceramic Phosphate Pigments. In Sessions by day, Book of Abstracts 13th International Ceramics Congress. Faenza: Techna Group, 2014. s. 27-27 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Colour Properties of Pigments Based on YMnO3. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 84-84 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis, Characterization and Testing of SrCeO3- Doped by Prazeodym as a Potential Ceramic Pigment. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 83-83 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Terbium Doped Strontium Stannate- a Potential Yellow Shade Inorganic Pigment. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 66-66 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti perovskitových sloučenin. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "087-1-"087-1" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. New Inorganic Pigments Based on SrSnO3 Doped by V2O5 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 161-167. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of the Synthesis Conditions on the Formation of MgSrP2O7 and its Characterisation for Pigmentary Application Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 147-155. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - VONTORČÍKOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Characterization of Metal Oxide-Doped Lutetium Orthoferrite Powders from the Pigmentary Point of View Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 3, s. 1223-1229. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. New Purple-Blue Ceramic Pigments Based on CoZr4(PO4)6 Dyes and Pigments, 2013, vol. 98, no. 3, s. 393-404. ISSN: 0143-7208.
VEČEŘA, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. Anatase-Rutile Transformation at the Synthesis of Rutile Pigments (Ti,Cr,Nb)O2 and Their Color Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 61-67. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - BOSACKA, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a charakterizace homologických sloučenin ZnkIn2Ok+3. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 16-20 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Preparation and Colour Properties of Pigments Based on Doped SrSnO3. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0027-1"-"0027-6" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Ceramic Pigments Based on Doped Stroncium Stannates. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 105-108 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - KOŠŤÁL, P. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Behaviour of Ceramic Glazes: Effect of Particle Size Distribution. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 36-39 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - MATUŠKOVÁ, M. Vliv teploty výpalu na barevné vlastnosti pigmentu typu SrCr0.1Tb0.1Sn0.8O3. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskite-type Orthoferrite Pigments with General Formula Lu0.98Ca0.02Fe1-xMxO3. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. "0137-1"-"0137-4" s. ISBN 978-80-86238-55-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Study of Ceramic Pigments Based on Cobalt Doped Y2O3-Al2O3 System. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 124-127 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv substitučních iontů na vlastnosti perovskitových pigmentů typu feritů. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 120-123 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Influence of LiF on the Color Properties of the Perovskite Pigments with General Formula Lu0.98Ca0.02Fe0.9M0.1O3. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 63-63 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. The Inhibitive Performance of Pyrophosphate-Based Anticorrosion Pigments. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 30-30 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Evaluation of Colour Properties of Pigment SrVxTbySn1-(x+ y)O3 Prepared by Different Methods. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 43-43 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - MATUŠKOVÁ, M. Influence of Calcination Temperature on Colour Properties of Pigments Based on Doped SrSnO3. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 39-39 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Vliv způsobu přípravy na barevnost perovskitových pigmentů na bázi dopovaného SrSnO3. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 167-167 s.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Mixed Strontium Pyrophosphates: Synthesis, Characterisation and Performance as Corrosion Inhibitors. In Book of Abstracts - EUROCORR 2013. Rua Saramago: Sociedade Portuguesa de Materiais, 2013. s. 14-14 s. ISBN 978-989-6901-31-5.
BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - PACZESNA, A. Phase Equilibria in the Solid State and Colour Properties of the CuO-In2O3 System Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 109, no. 2, s. 605-610. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - VONTORČÍKOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Colour Possibilities of Rare Earth Orthoferrite Pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 105-115. ISSN: 1211-5541.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a charakterizace perovskitových pigmentů typu feritů. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 75-78 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of the Synthesis Conditions on the Formation of MgSrP2O7 and its Characterisation for Pigmentary Application. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 86-91 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv různých způsobů přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu SrVxTbySn1-(x+y)O3. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 80-85 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - VONTORČÍKOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. Study of Modified LnFeO3 pigments. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 134-134 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Selected Properties of Pigments Based on Doped SrSnO3. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 121-121 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Study of Compounds of SrVxSn1-xO3 Type Using the Method of Thermal Analysis. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 55-55 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Studium sloučenin typu SrVxSn1-xO3 s využitím metod termické analýzy. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 589-589 s.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Termická analýza sloučenin typu Ti1-3xCrxNb2xO2. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 592-592 s.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Synthesis and Properties of Pigments of the SrVxSn1-xO3 Type. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 39-39 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - BURKOVIČOVÁ, A. Evaluation of Colour Properties of the SrVxTbySn1-(x+y)O3 Pigments Prepared by Ceramic Method. In Book of abstracts of the 14th JCF-Frühjahrssymposium. Rostock: Universität Rostock, 2012. s. 53-53 s.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. The Utilization of Heat Microscopy for Thermal Behavior Study of Rare-Earth Metal Orthophoshate LnPO4 (Ln = La, Nd, Pr). In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 34-34 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Synthesis and Characterization of MgSr Pyrophosphate. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 76-76 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Properties of Pigments Type of Ferrite. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 57-57 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Study of Compounds Based on SrMxSn1-xO3±x/2 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2011, vol. 63, no. 2, s. 248-250. ISSN: 1505-1269.
ADOLFOVÁ, L. - KRMELÍNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Syntéza perovskitových pigmentů typu SrVxSn1-xO3. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 513-518 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
BOSACKA, M. - FILIPEK, E. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. The DTA and XRD Methods in the Studies of the CuO-In2O3 Systém. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 196-197 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - VAVERKOVÁ, L. Synthesis and Description of SrCrxSn1-xO3 Perovskite Pigments. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 156-158 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
VONTORČÍKOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevnost pigmentů typu Lu0,98Ca0,02Fe1-xXxO3. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 116-118 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
ADOLFOVÁ, L. - VAVERKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Příprava a hodnocení barevných vlastností sloučenin typu SrCrxSn1-xO3. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 57-60 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
ADOLFOVÁ, L. - BURKOVIČOVÁ, A. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Barevné vlastnosti sloučenin typu SrVxTbySn1-(x+y)O3 připravených klasickou keramickou metodou. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 53-56 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
ADOLFOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - VAVERKOVÁ, L. Vliv způsobu syntézy na barevnost perovskitových sloučenin. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 179-180 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Coulour Properties of Pigments Based on Terbium-Dopped Mg2SnO4 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 101, no. 3, s. 973-978. ISSN: 1388-6150.
ADOLFOVÁ, L. - KRMELÍNOVÁ, M. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Vliv způsobu syntézy na barevné vlastnosti sloučenin typu SrVxSn1-xO3+x/2. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 40-44 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ADOLFOVÁ, L. - VAVERKOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Příprava a vlastnosti pigmentů typu SrCrxSn1-xO3-x/2. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 36-39 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ZIKMUNDOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv příměsí na barevnost perovskitů typu feritů. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 102-104 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
ČECH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium sloučenin typu LnxFe2-xO3 pro pigmentové využití. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2193-2198 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
ČECH, J. - KOSINOVÁ, V. - SIXTOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Příprava a hodnocení rutilových pigmentů s obsahem Ni a Cr, Sb. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 68-72 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Effect of Er3+ substitution on the quality Mg-Fe spinel pigments. Dyes and Pigments, 2009, vol. 80, no. 1, s. 22-25. ISSN: 0143-7208.
DOHNALOVÁ, Ž. Cíničitany-netradiční keramické pigmenty. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 18-22 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
DOHNALOVÁ, Ž. - BOSACKA, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a charakterizace pigmentů typu ZnO-In2O3. In Sborník příspěvků Ostravský seminář termické analýzy - OSTA 2009. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. L51-L56 s. ISBN 978-80-86238-63-0.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Charakterizace cíničitanů z hlediska jejich využití jako anorganické pigmenty.. In Zborník zo VI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostedí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 52-59 s. ISBN 978-80-553-0270-6.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Netradiční anorganické pigmenty žlutého odstínu.. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2191-2196 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
ADOLFOVÁ, L. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Cíničitany-netradiční anorganické pigmenty.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 53-55 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ČECH, J. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti pigmentů typu LnxFe2-xO3.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 74-76 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
ZIKMUNDOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Vliv mineralizátorů na barevné vlastnosti perovskitových pigmentů typu feritů.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 107-110 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and characterization of pigments based on terbium dopped Mg2SnO4.. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
ZIKMUNDOVÁ, M. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové pigmenty typu orthoferritů.. Bratislava: Česká společnost chemická, 2009.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. Characterization of kaolin dispersion using acoustic and electroacoustic spectroscopy Journal of Mining and Metalurgy, 2008, vol. 44B, no. neuvedeno, s. 63-72. ISSN: 1450-5339.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of LnFeO3 Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 91, no. 2, s. 559-563. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Colour possibilities of pigments CuAl2-xLnxO4 Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2008, vol. 60, no. 4, s. 139-142. ISSN: 1505-1269.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation and selected properties of pigments on base of Ln - doped CaSnO3 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 93, no. 3, s. 857-861. ISSN: 1388-6150.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Description of SrSn0,6Ln0,4O3 Perovskite Pigments Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, vol. 91, no. 1, s. 163-166. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Syntéza nových anorganických pigmentů na bázi cíničitanů. In Sborník přednášek APROCHEM 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008. s. 2182-2186 s. ISBN 978-80-02-02009-7.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Characterization of kaolin dispersion using acoustic and electroacoustic spectroscopy. In Proceedings of 18th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2008. s. 988-989 s. ISBN 978-80-02-02047-9.
DOHNALOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Široké možnosti v oblasti syntézy žlutých anorganických pigmentů. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 48-50 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. - DOHNALOVÁ, Ž. Směsné organicko-anorganické pigmenty. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 38-40 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Variabilita v oblasti syntézy žlutých a oranžových anorganických pigmentů. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 15-16 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of Newberyite Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, vol. 88, no. 1, s. 103-106. ISSN: 1388-6150.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium vlivu způsobu syntézy na kvalitu pigmentů. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 12-16 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
PALARČÍK, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření distribuce velikosti částic a Zeta potenciálu vodné suspense montmorillonitu sodného. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 48-49 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
MESÍKOVÁ, Ž. - HÁJKOVÁ, D. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Metody syntézy a charakterizace pigmentu MgFe2-xErxO4. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2207-2212 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Synthesis and Characterisation of LnFeO3 Pigments. In Proceedings of the 1st Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Budapest, Hungary: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 84-88 s. ISBN N.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation of Ln3+ - Doped CaSnO3 Pigments. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 438-442 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření velikosti částic a ζ-potenciálu v koncentrovaných systémech. In Sborník 54. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2007. Praha, ČR: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. V043/1-V043/5 s. ISBN 80-86059-47-2.
MESÍKOVÁ, Ž. - HÁJKOVÁ, D. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza netradičních spinelových pigmentů typu Mg-Fe-Er. In Zborník VII. medzinárodnej konferencie Príprava keramických materiálov. Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 48-49 s. ISBN 978-80-8073-806-8.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation and Practical Application of Spinel Pigment Co0,46Zn0,55(Ti0,064Cr0,91)2O4 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, vol. 84, no. 3, s. 733-736. ISSN: 1388-6150.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Yellow Pigments Based on Fe2TiO5 and TiO2 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, vol. 83, no. 3, s. 561-563. ISSN: 1388-6150.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - VÁLEK, L. Ceramic Pigments Based on ZrO2 Ceramika/Ceramics, 2006, vol. 96, no. neuveden, s. 357-362. ISSN: 0860-3340.
LUXOVÁ, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava zeleného pigmentu Co0,46Zn0,55(Ti0,064Cr0,91)Ox. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 2233-2238 s. ISBN 80-02-01812-5.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Optické vlastnosti sloučenin Ln2Cu2O5. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 48-49 s. ISBN 80-7194-877-2.
PALARČÍK, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření elektrokinetických vlastností koncentrovaných disperzí. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 50-52 s. ISBN 80-7194-877-2.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Practical application of Fe6Cr2O12 pigment in glaze Keramika/Ceramics, 2005, vol. 91, no. 2, s. 853-858. ISSN: 0860-3340.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Conditions of Synthesis of Co-Zn-Ti-Cr Spinel Pigment Ceramics-Silikaty, 2005, vol. 49, no. 1, s. 28-32. ISSN: 0862-5468.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Hodnocení barevnosti spinelových pigmentů o složení Fe-Mn-Cr. In Zborník VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 46-47 s. ISBN 80-8073-293-0.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Practical Application of Fe6Cr2O12 Pigment in Glaze. In Sborník příspěvků V. Konferecja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Kraków: Akapit, 2005. s. 68 s. ISBN 83-89541-47-5.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Aplikační vlastnosti pigmentu TiFe0,2Al1,8-xYxO5. In Sborník příspěvků VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 52-53 s. ISBN 80-8073-293-0.
BĚLINA, P. - MESÍKOVÁ, Ž. - VLČEK, M. Možnosti laserově-difrakčních metod při měření velikosti částic anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 8-12 s. ISBN 80-7194-775-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Yellow Pigments Based on Fe2TiO5 and TiO2. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 119-123 s. ISBN 83-920719-3-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Utilization of Thermal Analysis for Preparation of Spinel CuCr2O4. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 113-118 s. ISBN 83-920719-3-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Utilization of Thermal Analysis in Preparation of New Inorganic Pigments. In Sborník příspěvků XVII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry "Termanal 2005". Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2005. s. 92-93 s. ISBN 80-227-2285-5.
VÁLEK, L. - ŠULCOVÁ, P. - MESÍKOVÁ, Ž. Pigmenty na bázi ZrO2. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 56-57 s. ISBN 80-7194-775-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TŮMA, M. - HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Modifikované pseudobrookitové pigmenty. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 116-123 s. ISBN 80-7080-565-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Co-Zn-Al-Ti-Cr Spinel Pigment Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2004, vol. 10, no. neuveden, s. 285-292. ISSN: 1211-5541.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MESÍKOVÁ, Ž. Vliv příměsí na barevné vlastnosti pigmentu Fe2SnO5. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 64-65 s. ISBN 80-7194-689-3.
MESÍKOVÁ, Ž. - TŮMA, M. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty typu Fe0,15TiAl1,7Y0,15O5. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 78-79 s. ISBN 80-7194-689-3.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Pseudobrookite pigments. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 73 s. ISBN 80-239-2480-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a pigmentově-aplikační vlastnosti Co-Zn-Ti-Cr pigmentu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 581 s.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Aplikační vlastnosti pigmentu Fe6Cr2O12. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 765-766 s.
HRABICA, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MESÍKOVÁ, Ž. Syntéza pseudobrookitových pigmentů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 761 s.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Conditions of Synthesis of Co-Zn-Ti-Cr Spinel Pigment. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 108 s. ISBN 80-239-2480-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - TROJAN, M. Syntéza pigmentu typu pseudobrookitu. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 54-55 s. ISBN 80-7194-569-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - MESÍKOVÁ, Ž. Syntéza a některé vybrané vlastnosti pigmentů spinelového typu. In Sb. IV. Konferencie "Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostredí". Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 21-24 s. ISBN 80-8073-058-X.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Aplikační vlastnosti spinelu Co3,7Zn4,3Al2,7TiCr11,7Ox. In Sb. 5. konference ?Príprava keramických materiálov?. Košice, Slovenská republika: Katedra chémie, Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2003. s. 6-7 s. ISBN 80-7099-643-9.
MESÍKOVÁ, Ž. - VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Aplikační vlastnosti pigmentu Fe2TiO5. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 886 s.
MESÍKOVÁ, Ž. - VOŽENÍLKOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Syntéza pigmentu typu Fe2-xAlxTiO5. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 886 s.
MESÍKOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Thermal Analysis of the CoZnTiCr Spinel Pigment. In Sb. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Warszawa, Polsko: BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2003. s. 112 s. ISBN 83-88442-53-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Special materials for chemical and pharmaceutical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterization of new coloured mixed metal oxides Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2016 31.12.2018
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Nové oxidické materiály s lanthanoidy Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Výzkum a vývoj nových high performance barevných pigmentů pro nátěrové hmoty, plasty a stavební hmoty TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 11.01.2006 31.12.2008