Ing. Galina Sádovská, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Galina Sádovská, Ph.D.

Kontakty

466 037 179
galina.sadovska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4685-2463

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie (30410)

Vědecký pracovník
researcher
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
TABOR, E. - MLEKODAJ, K. - SÁDOVSKÁ, G. - BERNAUER, M. - KLEIN, P. - SAZAMA, P. - DĚDEČEK, J. - SOBALÍK, Z. Structural Stability of Metal Containing Ferrierite under the Conditions of HT-N2O Decomposition Microporous and Mesoporous Materials, 2019, vol. 281, no. June 2019, s. 15-22. ISSN: 1387-1811.
SÁDOVSKÁ, G. - TABOR, E. - BERNAUER, M. - SAZAMA, P. - FILA, V. - KMJEC, T. - KOHOUT, J. - ZAVETA, K. - TOKAROVA, V. - SOBALIK, Z. FeOx/Al2O3 Catalysts for High-temperature Decomposition of N2O Under Conditions of NH3 Oxidation in Nitric Acid Production Catalysis Science and Technology, 2018, vol. 8, no. 11, s. 2841-2852. ISSN: 2044-4753.
SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntézní postupy perovskitu SrCeO3. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 89-91 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. - VELICH, V. - KROUPA, M. - KOHUTOVÁ, A. - SÁDOVSKÝ, Z. - KOŠŤÁL, P. Může kalorimetrie pomoci při studiu tvorby močových kamenů?. In Sborník příspěvků : 40. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 139-142 s. ISBN 978-80-7560-142-1.
BĚLINA, P. - KREJČÍKOVÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové sloučeniny pro vysokoteplotní rozklad N2O. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-65 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
HONCOVÁ, P. - SÁDOVSKÁ, G. - PASTVOVÁ, J. - KOŠŤÁL, P. Selected Magnesium Salt Hydrates Doped by Carbon Nanomaterial for Thermal Energy Storage. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 194-194 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
HONCOVÁ, P. - PILAŘ, R. - DANIELIK, V. - SOSKA, P. - SÁDOVSKÁ, G. - HONC, D. Suppressing supercooling in magnesium nitrate hexahydrate and evaluating corrosion of aluminium alloy container for latent heat storage application Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 129, no. 3, s. 1573-1581. ISSN: 1388-6150.
SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. Krystalizace šťavelanu barnatého z vodného roztoku. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 104-109 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
JALOVÝ, Z. - RŮŽIČKA, A. - MATYÁŠ, R. - SÁDOVSKÁ, G. - RYŠAVÝ, J. - JAROSLAV, M. Structure of tetrazene. 7. 15 s.
HONCOVÁ, P. - SVOBODA, R. - PILNÝ, P. - SÁDOVSKÁ, G. - BARTÁK, J. - BENEŠ, L. - HONC, D. Kinetic study of dehydration of calcium oxalate trihydrate Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 124, no. 1, s. 151-158. ISSN: 1388-6150.
SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. - PILAŘ, R. - ORAVOVA, L. - HONC, D. Calorimetric study of calcium nitrate tetrahydrate and magnesium nitrate hexahydrate Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 124, no. 1, s. 539-546. ISSN: 1388-6150.
HONCOVÁ, P. - SÁDOVSKÁ, G. - PILAŘ, R. Využití hexahydrátu dusičnanu hořečnatého pro akumulaci tepelné energie. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 41-44 s. ISBN 978-80-7395-986-9.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - SÁDOVSKÁ, G. Vlastnosti vybraných spinelových a perovskitových sloučenin připravených dvoustupňovým středněteplotním způsobem. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 9-12 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
SÁDOVSKÁ, G. - WOLF, G. Enthalpy of dissolution and thermal dehydration of calcium oxalate hydrates Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, vol. 119, no. 3, s. 2063-2068. ISSN: 1388-6150.
PILAŘ, R. - SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. Tepelná kapacita a akumulační schopnosti Ca(NO3)2.4H2O a Mg(NO3)2.6H2O. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
PILAŘ, R. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. - SÁDOVSKÁ, G. - SVOBODA, L. Modified Stepwise Method for Determining Heat Capacity by DSC Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 118, no. 1, s. 485-491. ISSN: 1388-6150.
SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. - SÁDOVSKÝ, Z. Vliv příměsí na rozpustnost močových kamenů. In 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 161-164 s. ISBN 978-80-7395-784-1.
SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. - SÁDOVSKÝ, Z. Využití kalorimetrie pro odhad rozpustnosti málo rozpustných látek v přítomnosti příměsí. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 140-143 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
SÁDOVSKÁ, G. - HONCOVÁ, P. - SÁDOVSKY, Z. Kinetics and Enthalpy of Crystallization of Uric Acid Dihydrate Thermochimica Acta, 2013, vol. 566, no. 1, s. 211-213. ISSN: 0040-6031.
HONCOVÁ, P. - MÁLEK, J. - VAŘEČKA, J. - SÁDOVSKÁ, G. The Kinetic Study of Dehydration of Calcium Oxalate Trihydrate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 129-142. ISSN: 1211-5541.
KOURKOVÁ, L. - SVOBODA, R. - SÁDOVSKÁ, G. - PODZEMNÁ, V. - KOHUTOVÁ, A. Heat capacity of NaNO2. Thermochimica Acta, 2009, vol. 491, no. 1, s. 80-83. ISSN: 0040-6031.
KOHUTOVÁ, A. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. - PODZEMNÁ, V. Biologické fosforečnany a získání jejich krystalizačních tepel.. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2232-2234 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. - PODZEMNÁ, V. - KOHUTOVÁ, A. Využití hydrátů anorganických solí pro akumulaci tepelné energie.. In Aprochem 2009 - Sborník přednášek 2.díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2237-2240 s. ISBN 978-80-02-02106-3.
PODZEMNÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. - KOHUTOVÁ, A. Utilization of the chip microcalorimeter for study of enzymatic reaction.. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83-751818-3-8.
KOHUTOVÁ, A. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. - PODZEMNÁ, V. Rozpustnost a entalpie srážení amorfního fosforečnanu vápenatého. In 30. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 119-122 s. ISBN 978-80-7395-079-8.
KOHUTOVÁ, A. - KOURKOVÁ, L. - PODZEMNÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. Stanovení rozpustnosti amorfního fosforečnanu vápenatého. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 21-22 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
PODZEMNÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. - KOHUTOVÁ, A. Využití mikrokalorimetrie při studiu chemických reakcí. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 21-22 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. - KOHUTOVÁ, A. - PODZEMNÁ, V. Využití NaNO2 pro akumulaci energie. In 30. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 123-126 s. ISBN 978-80-7395-079-8.
HONCOVÁ, P. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. - KOHUTOVÁ, A. - PODZEMNÁ, V. Uplatnění kalorimetrických metod při studiu anorganických materiálů. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 27-28 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. - PILAŘ, R. - KOHUTOVÁ, A. - PODZEMNÁ, V. Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 17-18 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. Heat Capacity, Enthalpy and Entropy of Li2CO3 at 303.15 to 563.15 K Thermochimica Acta, 2007, vol. 452, no. 1, s. 80-81. ISSN: 0040-6031.
HYNKOVÁ, E. - ČECHOVÁ, Z. - SÁDOVSKÁ, G. Korozní vlastnosti a složení pórové vody bentonitů Chemické listy, 2007, vol. 101, no. 5, s. 415-421. ISSN: 0009-2770.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. - KOHUTOVÁ, A. Využití kalorimetru s tepelným tokem pro získání hodnot důležitých pro technologickou praxi. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2288-2292 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. - KOHUTOVÁ, A. Stanovení tepelných kapacit roztoku síranu draselného z rozpouštěcích dat. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 31-34 s. ISBN 978-80-7194-957-2.
KOHUTOVÁ, A. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. Aplikace reakční kalorimetrie při sledování systémů (l) - (l) a (s) - (l). In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha, ČR: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2285-2287 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
KOHUTOVÁ, A. - SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. Srážení amorfního fosforečnanu vápenatého ve vztahu k tvorbě močových kamenů. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 75-78 s. ISBN 978-80-7194-957-2.
SÁDOVSKÁ, G. - RULEOVÁ, P. Využití DSC při sledování fázové transformace trihydrátu šťavelanu vápenatého. In Sborník příspěvků 28. Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 41-42 s. ISBN 80-7194-859-4.
SÁDOVSKÁ, G. - PUSTKOVÁ, P. Rozpouštěcí entalpie síranu draselného ve vodě a stanovení Pitzerových parametrů při 303.15 K. In Sborník příspěvků 28. Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 33-34 s. ISBN 80-7194-859-4.
SÁDOVSKÁ, G. - WOLF, G. Calorimetric Characterization of Calcium Oxalate Hydrates. In Sborník příspevků 16. Ulm-Freiberger Kalorimetrietage. Freiberg: TU-Bergakademie Freiberg, SRN, 2005. s. 44 s. ISBN neuveden.
SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. Calorimetric Study of Sodium, Caesium and Rubidium fluoride. 1. The heat capacity. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 137-140 s. ISBN 83-920719-3-X.
KOURKOVÁ, L. - SÁDOVSKÁ, G. Calorimetric Study of Potassium Sulphate, Potassium Hydrogensulphate and Tetrapotassium Pyrophosphate. In Sborník příspěvků Termanal 2005. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2005. s. 112-113 s. ISBN 80-227-2285-5.
SÁDOVSKÁ, G. - KOURKOVÁ, L. Tepelná kapacita Na2SO4 a K2SO4. In Sborník příspěvků 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 29-32 s. ISBN 80-7194-764-4.
SÁDOVSKÁ, G. - PUSTKOVÁ, P. Využití kalorimetrických a termoanalytických metod při výzkumu anorganických materiálů. In Sborník příspěvků sympozia "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 57-59 s. ISBN 80-7080-565-X.
SÁDOVSKÁ, G. - PUSTKOVÁ, P. Kalorimetrie v anorganické technologii. In Sborník příspěvků APROCHEM 2005. Praha: PetroCHemEng, 2005. s. 455-458 s. ISBN 80-02-01755-2.
SÁDOVSKÁ, G. - KRON, I. - KONIGSBERGER, E. Solubility of Uric Acid in Lithium Chloride Solutions Microchimica Acta, 2003, vol. N, no. 134, s. 787-790. ISSN: 0026-3672.
BÍBRLÍK, D. - SÁDOVSKÁ, G. - VÁCA, T. Studium vlivu příměsí na krystalizaci brushitu z vodných roztoků pomocí kalorimetrických metod. In Kalorimetrický seminář 2003.. Ostrava, Česká republika: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 131-132 s. ISBN 80-7042-836-8.
HYNKOVÁ, E. - SÁDOVSKÁ, G. Thermal and Calorimetric Analyses of Bentonites. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 817 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Přednášky odborníků z německé Technické Univerzity - Bergakademie Freiberg zaměřené na kalorimetrii a termickou analýzu. Priority No. 5 Univerzita Pardubice 2007-01-01 2007-12-31