prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. | Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Kontakty

466 037 272, 466 037 330
andrea.kalendova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4726-4487

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10-12
Předmět (Rok) Role
SLCHPL/C465 (2021) - PR - -
SLCHPL/C743 (2021) - - CV -
UCHTML/C088 (2021) G PR - SE
UCHTML/C089 (2021) G - CV -
UCHTML/C177 (2021) G PR - SE
UCHTML/C179 (2021) G - CV -
UCHTML/C278 (2021) G PR - -
UCHTML/C279 (2021) G PR - -
UCHTML/C356 (2021) G PR - -
UCHTML/C358 (2021) G - - SE
UCHTML/C359 (2021) G - - SE
UCHTML/C729 (2021) G PR - -
UCHTML/C821 (2021) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEINEROVÁ, D. - MACOVA, P. - ŠLANG, S. - ŠŇUPÁREK, J. - VAJDAK, J. Water-Resistant Latex Coatings: Tuning of Properties by Polymerizable Surfactant, Covalent Crosslinking and Nanostructured ZnO Additive Coatings, 2021, vol. 11, no. 3, s. 347. ISSN: 2079-6412.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - WOLFF-FABRIS, F. Influence of La2O3 nanoparticles on the properties of acrylate latex. In Sborník XIV. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2021. s. 77-82 s. ISBN 978-80-906269-6-6.
KOHL, M. - ALAFID, F. - KALENDOVÁ, A. - HRDINA, R. Formulation of anticorrosive paints with synergistic action of metallic zinc and magnesium-containing pigments.. In Sborník XIV. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2021. s. 19-25 s. ISBN 978-80-906269-6-6.
DANKOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. Waterborne coatings based on acrylic latex containing nanostructured ZnO as an active additive Journal of Coatings Technology and research, 2020, vol. 17, no. 2, s. 517-529. ISSN: 1547-0091.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Mechanical and anticorrosion efficiency of organic coatings with polyaniline phosphate and polypyrrole phosphate modified pigments Ochrona Przed Korozja, 2020, vol. 63, no. 9, s. 278-289. ISSN: 0473-7733.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - KOHL, M. Anticorrosion coatings based on novel acrylate binders containing MeO nanoparticles Koroze a ochrana materiálu, 2020, vol. 63, no. 4, s. 153-158. ISSN: 0452-599X.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. Environmentally Friendly Water-Based Self-Crosslinking Acrylate Dispersion Containing Magnesium Nanoparticles and Their Films Exhibiting Antimicrobial Properties Coatings, 2020, vol. 10, no. 4, s. "340-1"-"340-16". ISSN: 2079-6412.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - ZLÁMANÁ, B. - ŠŇUPÁREK, J. - PALARČÍK, J. - SVOBODA, R. Waterborne Coating Binders Based on Self-Crosslinking Acrylic Latex with Embedded Inorganic Nanoparticles: A Comparison of Nanostructured ZnO and MgO as Crosslink Density Enhancing Agents Coatings, 2020, vol. 10, no. 4, s. "339-1"-"339-23". ISSN: 2079-6412.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - VOLESKÁ, M. - STEINEROVÁ, D. - PEJCHALOVÁ, M. - KNOTEK, P. - ZARYBNICKA, L. Waterborne hygienic coatings based on self-crosslinking acrylic latex with embedded inorganic nanoparticles: a comparison of nanostructured ZnO and MgO as antibacterial additives Progress in Organic Coatings, 2020, vol. 147, no. October, s. "105704-1"-"105704-14". ISSN: 0300-9440.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - PEJCHALOVÁ, M. - DANKOVÁ, M. - PALARČÍK, J. SAMOSÍŤUJÍCÍ LATEXY S ANTIBAKTERIÁLNÍM ÚČINKEM A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ NÁTĚROVÝCH POVLAKŮ Chemické listy, 2020, vol. 114, no. 4, s. 285-290. ISSN: 0009-2770.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Study of corrosion resistance of zinc pigmented organic coatings containing other types of pigments. In XIII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2020. s. 38-42 s. ISBN 978-80-906269-5-9.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - STEINEROVÁ, D. Volba pojiv a pigmentů pro antikorozní nátěrové hmoty. In 46. Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2020. s. 44-50 s. ISBN 978-80-906304-4-4.
DANKOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. Self-crosslinking acrylic latexes containing nanoparticles ZnO with increased corrosion and chemical resistance of coatings Koroze a ochrana materiálu, 2019, vol. 63, no. 2, s. 94-99. ISSN: 0452-599X.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. Preparation of environmentally harmless paints based on self-crosslinking acrylate latexes and assessment their industrial coating properties Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 83-99. ISSN: 1211-5541.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - PITTHARDOVÁ, D. - STEINEROVÁ, D. - STRANSKA, E. Příprava vodou ředitelného samosíťujícího polymerního pojiva s odolností proti bleskové korozi Chemické listy, 2019, vol. 113, no. 12, s. 745-750. ISSN: 0009-2770.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - DESHPANDE, P. - SCHMIDOVÁ, E. Effects of conductive polymers (type and concentration) in coatings with zinc particles of different shapes Journal of Coatings Technology and research, 2019, vol. 16, no. 4, s. 949-962. ISSN: 1547-0091.
MIKUSOVA, N. - NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - HÁJKOVÁ, T. - CAPAKOVA, Z. - JUNKAR, I. - LEHOCKY, M. - MOZETIC, M. - HUMPOLICEK, P. The effect of composition of a polymeric coating on the biofilm formation of bacteria and filamentous fungi International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2019, vol. 68, no. 4, s. 152-159. ISSN: 0091-4037.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - STEINEROVÁ, D. - DANKOVÁ, M. Characteristics of zinc pigmented organic epoxy resin-based coatings depending on magnesium concentration. In 61. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách : zborník príspevkov. Bratislava: Spektrum STU, 2019. s. 91-95 s. ISBN 978-80-227-4926-8.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Vodou ředitelné samosíťující polymerní pojivo s odolností proti bleskové korozi. In XII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2019. s. 120-126 s. ISBN 978-80-906269-4-2.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. Vliv struktury a chemického složení pigmentů na vlastnosti nátěrových hmot formulovaných na základě nové akrylátové disperze. In 21. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2019 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 92-97 s. ISBN 978-80-7560-222-0.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - HOCHMANNOVÁ, L. Synthesis and testing of acrylate dispersion with incorporated MeO nanoparticles.. In XII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2019. s. 19-24 s. ISBN 978-80-906269-4-2.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Study of corrosion resistance of zinc pigmented coatings containing magnesium.. In XII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2019. s. 55-60 s. ISBN 978-80-906269-4-2.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Syntéza biocidní polymerní disperze se samosíťujícím a postsíťujícím efektem - vývojový produkt D30-NZn. CZ: Univerzita Pardubice.
RÜCKEROVÁ, A. - MEDUNOVÁ, M. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - BAČOVSKÁ, R. - VEČEŘA, M. Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření Chemické listy, 2018, vol. 112, no. 9, s. 450-453. ISSN: 0009-2770.
MACHOTOVÁ, J. - MEDUNOVÁ, M. - PUKOVÁ, K. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Fluorine containing latex coatings prepared using phosphazene-based flame retardant as an efficient crosslinking agent Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 159-165. ISSN: 1211-5541.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Influencing the anticorrosion efficiency of pigments based on zinc ferrite by conductive polymers Koroze a ochrana materiálu, 2018, vol. 62, no. 3, s. 83-86. ISSN: 0452-599X.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - BOHÁČIK, P. - PUKOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - PALARČÍK, J. High-performance one-pack ambient cross-linking latex binders containing low-generation PAMAM dendrimers and ZnO nanoparticles Journal of Coatings Technology Research, 2018, vol. 15, no. 5, s. 1167-1179. ISSN: 1945-9645.
DANKOVÁ, M. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Vplyv pigmentov a plnív na fyzikálne mechanické vlastnosti latexového spojiva s obsahom nanooxidu kovu. In 15. progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2018. s. 103-107 s. ISBN 978-80-87583-28-9.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - MINDOŠ, L. Study of corrosion resistance of zinc pigmented coatings containing polyaniline salt. In XI. konference pigmenty a pojiva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2018. s. 67-72 s. ISBN 978-80-906269-3-5.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Volba pojiva a pigmentů pro nátěrové hmoty s obsahem zinku. In Protezink 2018 : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2018. s. 23-26 s. ISBN 978-80-87583-25-8.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. Hodnocení stability ekologických pojiv a jejich lakařských vlastností. In XI. konference pigmenty a pojiva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2018. s. 90-94 s. ISBN 978-80-906269-3-5.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Možnosti ochrany proti korozi pomocí organických povlaků se sníženým množstvím zinku, s ekologickými antikorozními pigmenty nebo vodivými polymery. In 60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách : conference proceedings. Bratislava: Spektrum STU, 2018. s. 78-84 s. ISBN 978-80-227-4805-6.
DANKOVÁ, M. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Water-based binder on self-crosslinking latexes containing ZnO nanoparticles with increased physical chemical and mechanical resistance. In XI. konference pigmenty a pojiva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2018. s. 38-43 s. ISBN 978-80-906269-3-5.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - HOCHMANNOVÁ, L. Development of a new eco-friendly binder for lacquering purposes. In XI. konference pigmenty a pojiva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2018. s. 73-76 s. ISBN 978-80-906269-3-5.
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Vodou ředitelné pojivo s bakteriostatickým účinkem a odolností proti bleskové korozi. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 31 885,
HOCHMANNOVÁ, L. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Vodou ředitelné interiérové nátěrové hmoty pro hygienické aplikace. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 32364,
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Vodou ředitelné pojivo s bakteriostatickým účinkem a odolností proti bleskové korozi. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 31885,
MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Vodou ředitelné pojivo na bázi postsíťující polymerní disperze a anorganických nanočástic. CZ: Univerzita Pardubice.
HAŠKOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. Vliv vodivých polymerů na vlastnosti nátěrových hmot s obsahem zinku. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 49-54 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. The anticorrosion properties of pigments based on molybdates and tungstates surface-modified with conducting polymers Koroze a ochrana materiálu, 2017, vol. 61, no. 1, s. 7-18. ISSN: 0452-599X.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Anticorrosion and physical properties of organic coatings containing perovskites surface modified by polyaniline or polypyrrole phosphates Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 439-448. ISSN: 0366-6352.
KALENDOVÁ, A. - HALECKÁ, E. - NECHVÍLOVÁ, K. - KOHL, M. Anticorrosive efficiency of alkyd resin-based coatings containing Mg–Zn–Fe mixed oxide-based pigments Koroze a ochrana materiálu, 2017, vol. 61, no. 2, s. 39-53. ISSN: 0452-599X.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - SCHMIDOVÁ, E. - BOBER, P. Assessment of the properties of diethyl phosphite as a novel anticorrosion pigment in organic coatings Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 423-438. ISSN: 0366-6352.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - SCHMIDOVÁ, E. Enhancing corrosion resistance of zinc-filled protective coatings using conductive polymers Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 409-421. ISSN: 0366-6352.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Development and preparation of oxide mixture-based pigments for anticorrosion paints Pigment & Resin Technology, 2017, vol. 46, no. 5, s. 342-355. ISSN: 0369-9420.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. - BLÁHA, M. - STEJSKAL, J. - ERBEN, M. Corrosion protection by organic coatings containing polyaniline salts prepared by oxidative polymerization Journal of Coatings Technology Research, 2017, vol. 14, no. 6, s. 1397-1410. ISSN: 1945-9645.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - ANTOŠOVÁ, B. Effect of surface treatment of pigment particles with polyparaphenylene-diamine phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 179-211. ISSN: 1211-5541.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Anti‐corrosive properties and physical resistance of alkyd resin–based coatings containing Mg‐Zn‐Fe spinels. In Magnetic Spinel : synthesis, properties and application. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2017. 19 s. ISBN: 978-953-51-2973-8.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Mechanical and anticorrosion properties of organic coatings containing surface-treated talc particles depending on the dopant type. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 42-48 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. Ekologické inhibitory bleskové koroze pro nátěrové hmoty na bázi vodouřiditelných disperzních pojiv. In 14. mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2017. s. 22-24 s. ISBN 978-80-87583-23-4.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Organické povlaky na bázi nátěrových hmot s obsahem kovového zinku v protikorozní ochraně kovových materiálů. In Protezink : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2017. s. 19-22 s. ISBN 978-80-87583-21-0.
VOLTROVÁ, Z. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Formulace ochranných organických povlaků vysokým obsahem kovového zinku a hořčíku. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 104-108 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
MIKEŠOVÁ, Z. - KALENDOVÁ, A. Coating materials for anti-corrosion protection containing chemical and physical properties of pigments based on mixed oxides of iron. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 125-129 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
VOLTROVÁ, Z. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - ŠEFL, V. - PROŠEK, T. Anticorrosive properties of organic coatings with a high content of zinc and magnesium metal. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 116-120 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
NOVOTNÁ, M. - KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ŠEFL, V. - PROŠEK, T. Effect of conductive polymers on protective properties of zinc-pigmented coatings. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 121-124 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The influence of polyaniline benzoate on the corrosion inhibition efficiency of zinc-filled organic coatings. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 49-54 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
NOVOTNÁ, M. - KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Vlastnosti zinkem pigmentovaných nátěrových hmot s obsahem vodivých polymerů. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 84-89 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Study of the anticorrosive proterties of paints with pigments surface treated by polyparaphenylenediamine. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 130-134 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. - PEJCHALOVÁ, M. Vodou ředitelné samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 89-95 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARGUES DINIS PINTO, T. Technologie výroby tenzidu s antikorozními účinky. CZ: Univerzita Pardubice, CHEMOTEX Děčín a.s..
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sekvestrant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Surfaktant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. - HOCHMANNOVÁ, L. Vodou ředitelné samosíťující pojivo s antibakteriálním účinkem. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30998,
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Corrosion - inhibiting properties of molybdenum-containing pigments in coatings Anti-Corrosion Methods and Materials, 2016, vol. 63, no. 1, s. 14-28. ISSN: 0003-5599.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Heteropolykyseliny jako nový antikorozní pigment v organických nátěrech / Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints Koroze a ochrana materiálu, 2016, vol. 60, no. 4, s. 122-127. ISSN: 0452-599X.
KALENDOVÁ, A. - HÁJKOVÁ, T. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Properties of metal oxide pigmetns surface modified with polyaniline phosphate and polypyrrole phosphate in corrosion protective organic coatings.. In Conducting Polymers. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2016. 29 s. ISBN: 978-953-51-2690-4.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Antikorozní vlastnosti anorganických pigmentů v závislosti na povrchovém pokrytí vodivým polymerem. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 106-111 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. Anticorrosive properties of silicotungstic acid and phosphotungstic heteropoyacid in paint films. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 35-40 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Aplikace vodivých polymerů v oblasti povrchové ochrany kovových materiálů pomocí zinkem pigmentovaných nátěrů. In 42. Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2016. s. 50-59 s. ISBN 978-80-906304-0-6.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Základní charakteristika polyanilinových solí jako pigmentů pro organické povlaky. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 84-89 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Syntéza a studium kompozitních pigmentů v nátěrových hmotách. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 63-68 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - HÁJKOVÁ, T. - NECHVÍLOVÁ, K. Pigmenty pro povrchovou úpravu a ochranu materiálů pomocí nátěrových hmot a organických povlaků. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 27-30 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosive pigments based of perovskite with surface layer conductive polymer PPDA. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 79-84 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Effect of zinc particle shape on the anticorrosion properties of organic coatings containing zinc and a conductive polymer. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 41-46 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - PUKOVÁ, K. Coating binders based on structured self-crosslinking latexes. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 349-353 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. New surfactants and sequesterants based on aspartic acid showing anticorrosive properties. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 26-26 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Antikorozní sekvestrant a přípravek pro kapaliny do potrubních systémů. Praha. Český patentový úřad 30116,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako povrchově aktivní látky. Praha. Český patentový úřad 30117,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako detergenty, aditiva do kapalin pro obrábění kovů a aditiva do kapalných chladicích směsí. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30180,
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Agent for cleaning/washing metal surfaces with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Washing agent with antimicrobial and anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sequestering agent with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. Formulace nátěrových hmot na bázi silikonových pryskyřic. Neuveden. 37 s.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of zinc-filled epoxy coatings containing conducting polymers and pigments Progress in Organic Coatings, 2015, vol. 78, no. January, s. 1-20. ISSN: 0300-9440.
PĚTIOKÝ, M. - CULEK, B. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. The Investigation of the Corrosion Resistance of the Tension Clamps Skl14 Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2015, vol. 2/2015, no. 22, s. 95-100. ISSN: 1335-0803.
HUSÁKOVÁ, L. - URBANOVÁ, I. - KULIŠOVÁ, V. - MUSELÍK, J. - LOCHAŘ, V. - BRUS, J. - VESELÁ-LAŇAROVÁ, J. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HAVELKA, P. - MOŤKOVÁ, P. - ŠRÁMKOVÁ, J. - BENEŠ, L. Characterization and in vitro evaluation of the behaviour of 6-carboxycellulose/Ag(I) in the presence of microorganisms Cellulose Chemistry and Technology, 2015, vol. 49, no. 3-4, s. 291-301. ISSN: 0576-9787.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion Properties of organic coatings containing polyphenylenediamine phosphate Advances In Science and Technology Research Journal, 2015, vol. 9, no. 28, s. 47-50. ISSN: 2080-4075.
KALENDOVÁ, A. - RYŠÁNEK, P. - NECHVÍLOVÁ, K. Investigation of the anticorrosion efficiency of ferrites Mg1-xZnxFe2O4 with different particle morphology and chemical composition in epoxy-ester resin-based coatings Progress in Organic Coatings, 2015, vol. 86, no. September, s. 147-163. ISSN: 0300-9440.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Properties of organic coatings containing pigments with surface modified with a layer of ZnFe2O4 Advances In Science and Technology Research Journal, 2015, vol. 9, no. 28, s. 51-55. ISSN: 2080-4075.
KALENDOVÁ, A. - HEJDOVÁ, M. - VESELÝ, D. Investigation of the anticorossion properties of perovskites in epoxy-ester resin based organic coating materials Anti-Corrosion Methods and Materials, 2015, vol. 62, no. 4, s. 197-211. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - HÁJKOVÁ, T. Synthesis and investigation of the properties of tungstate-based anticorrosion pigments in coatings Anti-Corrosion Methods and Materials, 2015, vol. 62, no. 5, s. 307-321. ISSN: 0003-5599.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Effect of polyaniline salts on the mechanical and corrosion properties of organic protective coatings Progress in Organic Coatings, 2015, vol. 86, no. September, s. 96-107. ISSN: 0300-9440.
PĚTIOKÝ, M. - CULEK, B. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Zkoumání korozní odolnosti pružných svěrek Skl14. In SEMDOK 2015. 20th Jubilee International seminar of Ph.D. students. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. s. 157 - 160 s. ISBN 978-80-554-0981-8.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. The investigation properties of diethyl phosphite in polyaniline base depending on the pvc. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 88-92 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Evaluation of the properties of coatings pigmented surface-modified silicates. In Sborník příspěvků Surface Engineering 2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 53-56 s. ISBN 978-80-553-2204-9.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The Effect of Polypyrrole on Corrosive Properties of Organic Coatings Containing High Amounts of Zinc Metal Particles. In Sborník příspěvků Surface Engineering 2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 171-174 s. ISBN 978-80-553-2204-9.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Hodnocení vlastností nátěrových filmů pomocí nanotechniky. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7464-741-3.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Pigments based on molybdates surface treated with conductive polymers and their properties in anticorrosive coatings. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 69-73 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion efficiency of alkyd coatings containing polyaniline salts. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 82-87 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Vlastnosti povrchově upravených pigmentů vrstvou vodivých polymerů. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 103-106 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
KALENDOVÁ, A. - HÁJKOVÁ, T. Vodivé polymery v ochranných povlacích. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 302-307 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
HARMAND, L. - BHOSALE, D. - BENEŠ, L. - PALARČÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - SEDLÁK, M. Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles Fe3O4@SiO2 decorated with amino groups Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 191-207. ISSN: 1211-5541.
ANDROVIČ, L. - DRABINA, P. - PANOV, I. - FRUMAROVÁ, B. - KALENDOVÁ, A. - SEDLÁK, M. Polystyrene copolymer-supported by substituted (1R,2R)-1,2-diphenylethane-1,2-diamine-copper(II) complexes: recyclable catalyst for the asymmetric Henry reaction Tetrahedron Asymmetry, 2014, vol. 25, no. 9, s. 775-780. ISSN: 0957-4166.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Hodnocení vlivu připravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlaků Koroze a ochrana materiálu, 2014, vol. 58, no. 4, s. 11-117. ISSN: 0452-599X.
NĚMEC, P. - OLIVIER, M. - BAUDET, E. - KALENDOVÁ, A. - BENDA, P. - NAZABAL, V. Optical properties of (GeSe2)(100-x)(Sb2Se3)(x) glasses in near- and middle-infrared spectral regions Materials Research Bulletin, 2014, vol. 51, no. neuvedeno, s. 176-179. ISSN: 0025-5408.
HÁJKOVÁ, T. - HEJDOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of perovskites surface-modified with conducting polymers in alkyde coatings Acta Metallurgica Slovaca, 2014, vol. 18, no. 2-3, s. 117-124. ISSN: 1335-1532.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P. The effect of amorphous chalcogenides on mechanical and anticorrosive properties of protective organic coatings containing high amounts of zinc metal particles Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1369-1375. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Effect of surface treatment of pigment particles with polypyrrole and polyaniline phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1465-1483. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. Synthesis of Me2TiO4 a MeFe2O4 spinels and their use in organic alkyd resin based anticorrosion coatings Corrosion Reviews, 2014, vol. 32, no. 1-2, s. 51-72. ISSN: 0334-6005.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. The effect of polyaniline phosphate on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amounts of zinc metal particles Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 2, s. 512-517. ISSN: 0300-9440.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Anikorozní účinnost zinkem plněných epoxyesteových povlaků obsahujících polypyrrol.. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2961-2967 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Wolframany jako antikorozní pigmenty v nátěrových hmotách. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2944-2950 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Využití polyanilinu, poly(p-fenylendiaminu), zinkferitu – povrchových úprav silikátů jako antikorozního pigmentu. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3051-3060 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Vlastnosti polymerních filmů s obsahem silikátů v závislosti na povrchové úpravě vrstvou vodivého polymeru a zinkferitu. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 128-131 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
MACEČEK, J. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A. Odolnost povlaků na bázi modifikovanévalkydové pryskyřice proti nitkové korozi. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2935-2943 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Antikorozní účinnost zinkem plněných epoxyesterových povlaků obsahujících polyanilin fosfát. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 99-104 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Vodivé polymery a kompozitní pigmenty v nátěrových hmotách. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 45-51 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
HEJDOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. Testování účinnosti antikorozních pigmentů jako náhrada za fosforečnan zinečnatý. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 40-44 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The effect of polypyrrole on mechanical properties of organic coatings containing high amounts of zinc metal particles. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 294-298 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
MACEČEK, J. - KALENDOVÁ, A. Zkoumání odolnosti organických povlaků vůči nitkové korozi, VII. Konference. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 122-127 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
HLAVÁČEK, B. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - MENC, P. - ŠESTÁK, J. - VESELÝ, D. Arrhenian and non-Arrhenian temperature dependent relaxation time development in the solid-liquid transition area of amourphous bodies Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 60-66. ISSN: 1875-3892.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Properties of organic coatings with nonisometric ferrite particles Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 247-255. ISSN: 1875-3892.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of pigments based on ferrite coated zinc particles Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 185-194. ISSN: 1875-3892.
ANTOŠOVÁ, B. - KALENDOVÁ, A. - ANTOŠ, P. Protective coatings based on alkali silicate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 99-115. ISSN: 1211-5541.
HLAVÁČEK, B. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - MENC, P. - ŠESTÁK, J. - VESELÝ, D. Glassy state, as the lawfully disarranged state. Vibration uncertainty and chaos like movements Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 52-59. ISSN: 1875-3892.
SEDLÁK, M. - BHOSALE, D. - BENEŠ, L. - PALARČÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - KRÁLOVEC, K. - IMRAMOVSKÝ, A. Synthesis and characterization of a pH-sensitive conjugate of isoniazid with Fe3O4@SiO2 magnetic nanoparticles Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2013, vol. 23, no. 16, s. 4692-4695. ISSN: 0960-894X.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Testing of pigmented coatings on thermal sensitised stainless steel Anti-Corrosion Methods and Materials, 2013, vol. 60, no. 2, s. 84-94. ISSN: 0003-5599.
KUKAČKOVÁ, H. - VRAŠTILOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Non-toxic anticorrosive pigments intered for application in high-solids and waterborne paints Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 238-246. ISSN: 1875-3892.
RYŠÁNEK, P. - ANTOŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Characterization of special oxidic anticorrosive pigments by xrd and xfr analysis Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 117-128. ISSN: 1211-5541.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Effect of zinc metal nanoparticles on the mechanical and corrosion properties of organic coatings with high zinc metal particle contents. In Nanocon 2013, 5th International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 101-102 s. ISBN 978-80-87294-47-5.
HLAVÁČEK, B. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Prostorová separace koeficientů viskosity a difúze a její důsledky. In 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 47-50 s. ISBN 978-80-7395-611-0.
PREININGER, O. - VINKLÁREK, J. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Vliv propolisu na tvorbu filmu oxopolymeračně zasychajícího pojiva nátěrové hmoty. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 103-112 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
KUKAČKOVÁ, H. - VRAŠTILOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Evaluation of coatings based on binders with low voc value containing zero / reduced content of zinc. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 61-68 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of paints based on ferite pigments and core-shell ferrite pigments with zinc core. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 135-142 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
JAŠKOVÁ, V. - HOCHMANNOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Antimicrobial effect of hygienic coatings based on photocatalytic additives. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 51-60 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. The effect of amorphous chalcogenides on mechanical properties of organic coatings containing high content of zinc metal particles. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 127-134 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Preparation of reduced titanate nanotubes. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 163-168 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Study of physical-mechanical and anticorrosion properties of polymer coatings based on epoxy resin containing nonisometric zincferrite particles. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 155-162 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Corrosion inhibition and phycical properties of polymer coatings based on epoxy resin containing zincferrite particle. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 177-182 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
RYŠÁNEK, P. - ANTOŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Characterization of inorganic pigments and fillers by x-ray analysis. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 177-194 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Ferrite and core-shell ferrite pigments for anticorrosion organic coatings. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 158-163 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
JAŠKOVÁ, V. - HOCHMANNOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Antimicrobial coatings based on aqueous acrylic dispersion and different biocides. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 164-169 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. The effect of conductive polymers on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amount of zinc metal particles.. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 190-195 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
KUKAČKOVÁ, H. - STEJSKAL, J. - KALENDOVÁ, A. Composite materials consisting of anticorrosive pigments and polyaniline applied in organic coatings. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 170-176 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Corrosion inhibition and phycical properties of polymer coatings based on epoxy resin containing zincferrite particle. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 177-182 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
HÁJEK, M. - FILIPI, M. - KALENDOVÁ, A. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 26-27 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of pigments based on ferrite coated zinc particles. In Physics Procedia. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 185-194 s.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Properties of organic coatings with nonisometric ferrite particles. In Physics Procedia. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 247-255 s.
KUKAČKOVÁ, H. - VRAŠTILOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Non-toxic anticorrosive pigments intered for application in high-solids and waterborne paints. In Physics Procedia. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 238-246 s.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Ferrite and core-shell ferrite pigments for anticorrosion organic coatings. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 158-163 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. The effect of conductive polymers on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amount of zinc metal particles.. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 190-195 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
KUKAČKOVÁ, H. - STEJSKAL, J. - KALENDOVÁ, A. Composite materials consisting of anticorrosive pigments and polyaniline applied in organic coatings. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 170-176 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Ecological pigments based on mixed oxide pigments in alkyd based coatings. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 78-80 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
RYŠÁNEK, P. - ANTOŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Characterization of special oxidic anticorrosive pigments by x ray analysis. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 68-70 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Preparation of redox low dimensional titanium oxide. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-51 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KUKAČKOVÁ, H. - VRAŠTILOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Low voc coatings pigmented with eco-friendly anticorrosive pigments. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 47-48 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The effect of amorphous chalcogenides on corrosive properties of organic coatings containing high content of zinc metal particles.. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 40-41 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
JAŠKOVÁ, V. - HOCHMANNOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Influence of shelf-life stability to acrylic coatings based on organic biocides. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 36-37 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
HEJDOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. Pigments with the content of ti for anticorrosion organic coatings. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 33-35 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of mixed oxides surface-modified with a polyanilynine phosphate layer in alkyde based coatings. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 30-32 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. New anticorrosion pigments based on ferrite compounds. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 14-15 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
ANTOŠ, P. - ANTOŠOVÁ, B. - KALENDOVÁ, A. Studium adhese filmů tvořených z vodních skel. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 213-220 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - MANSO, M. Properties of calcined kaolins in anticorrosion paints depending on PVC, chemical composition and shape of particles Progress in Organic Coatings, 2012, vol. 74, no. 1, s. 82-91. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - KANTOROVÁ, M. Anticorrosion perovskite Pigment Based on Strontium Titanate Acta Metallurgica Slovaca, 2012, vol. 18, no. 2-3, s. 117-124. ISSN: 1335-1532.
JAŠKOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosive coatings containing modified phosphates Progress in Organic Coatings, 2012, vol. 75, no. 4, s. 328-334. ISSN: 0300-9440.
JAŠKOVÁ, V. - HOCHMANOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Influence of shelf-life stability on antimicrobial efficiency of aqueous acrylic dispersion containing nano oxides and organic biocide Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2012, vol. 18, no. prosinec, s. 133-139. ISSN: 1211-5541.
KUKAČKOVÁ, H. - KALENDOVÁ, A. Investigation of mechanical resistance and corrosion-inhibition properties of surface-modified fillers with polyaniline in organic coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, vol. 73, no. 12, s. 1556-1561. ISSN: 0022-3697.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Synthesis and determination of properties of core-shell pigments on ferrite basis. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 157-162 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - KLEMENTOVÁ, M. Preparation of monomeric nanocomposites titanate nanotubes. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 165-174 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
KANTOROVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. Preparation and study of protective coatings pigmented by mixed oxides with TiIII+. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 175-182 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
MATĚJKOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Vliv mullitu na povrchovou tvrdost nátěrových filmů na bázi alkydové pryskyřice. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 207-212 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosionn properties of organic coatings based on the morphologic different ferrites. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 213-222 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
OBRDLÍK, Š. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion properties of epoxide coatings based on ion exhange pigments. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 223-228 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. - ANTOŠOVÁ, B. Properties of organic coatings containing metal oxides based on XFe2O4 and TiY2O4. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 37-50 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
KALENDOVÁ, A. - RYŠÁNEK, P. - JAŠKOVÁ, V. Study of the diffusion of corrosive media through the epoxy ester paint films pigmented by the metal oxide pigments. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 349-358 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - BREZINOVÁ, J. - MENC, P. The influence of zinc powder on resistance of organic coatings towards atmospheric filiform corrosion. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 289-296 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
MENC, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Možnosti stanovení vlastností povrchu nátěrového filmu pomocí AFM. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 321-328 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
HLAVÁČEK, B. - MENC, P. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Primární a sekundární relaxační děje, pod a v těsné blízkosti Tg. Alfa, beta a gama relaxační maxima a jejichvýznam a fyzikální původ. In Sborník příspěvků: 34. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 47-52 s. ISBN 978-80-7395-491-8.
KUKAČKOVÁ, H. - VRAŠTILOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Comparison of pigments based on zinc phosphate with lowzinc or zinc-free non toxic pigments. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 146-152 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
JAŠKOVÁ, V. - HOCHMANNOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Infleuence of shell-life stability to antimicrobial efficiency of interior paints. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 99-106 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
KUKAČKOVÁ, H. - KALENDOVÁ, A. - JANKURA, D. Anticorrosion efficiency of organic coatings depending on PVC and chemical structure of the inorganic pigments. In Conference Papers CCT 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 339-348 s. ISBN 978-80-7395-490-1.
VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A. Properties of ferrites with nonisometric shape particles in organic coatings Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics, 2011, vol. 8, no. 9, s. 2665-2668. ISSN: 1610-1642.
JAŠKOVÁ, V. - HOCHMANOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Comparison of the antimicrobial efficiency of interior paints. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 35-42 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Preparation and properties of anticorrosion core-shell pigmets based on ferrite and metal zinc. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 89-94 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KANTOROVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. Netoxické antikorozní pigmenty. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 119-126 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KALENDOVÁ, A. - KABRHEL, J. Application of hematite treated silicates in anticorrosive coatings. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 127-134 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Anticorrosive efficiency of organic coatings with content of mullite. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 135-141 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KUKAČKOVÁ, H. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Ways of the affecting of electrochemical anticorrosion efficiency of zinc-pigmented organic coatings by means of nonisometric pigments. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 151-156 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
OBRDLÍK, Š. - KALENDOVÁ, A. Study of anticorrosion properties of pigments in paints based on silicone based coatings. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 157-162 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
ULBRICH, M. - KALENDOVÁ, A. Studium antikorozních vlastností pigmentů v nátěrech na bázi vodouředitelné epoxidové emulze. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 167-170 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KABRHEL, J. - KALENDOVÁ, A. Determination of critical volume concentration of nonisometric pigments. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 183-190 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KALENDOVÁ, A. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDA, P. Protective coatings with content of diatomite and mullite. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KALENDOVÁ, A. - BENDA, P. - ULBRICH, M. Vývoj v oblasti antikorozních pigmentů pro nátěrové hmoty. In Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2011. s. 46-54 s. ISBN 978-80-254-9133-1.
ŠVANDA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. METODIKA MĚŘENÍ VLIVU PROSTOROVÉ DEFORMACE NA ADHEZI PIGMENTOVANÝCH NÁTĚRŮ. In Conference Proceedings CCT 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 207-211 s. ISBN 978-80-7395-399-7.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Výzkum, vývoj a zavedení do výroby nátěrové hmoty Bisteril. CZ: BIOPOL PAINTS s.r.o..
NĚMEC, P. - NAZABAL, V. - VÁVRA, J. - GUIN, J. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - ALLIX, M. - ZHANG, S. - DRAŠAR, Č. Pulsed laser deposited alumino-silicate thin films and amorphous chalcogenide/alumino-silicate structures Thin Solid Films, 2010, vol. 519, no. 4, s. 1341-1345. ISSN: 0040-6090.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KANTOROVÁ, M. The properties of the zincite/periclase -based core-shell pigments in epoxyester resin based protective coatings Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 74-77. ISSN: 1337-7094.
MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - OBRDLÍK, Š. Preparation of surface modified kaolines by silicone hydrophobization Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 133-143. ISSN: 1211-5541.
OBRDLÍK, Š. - KALENDOVÁ, A. - MATĚJKOVÁ, E. Anticorrosion properties of ion-exchangable pigments in epoxide Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 145-151. ISSN: 1211-5541.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KABRHEL, J. Optimalisation of the corrosion-inhibition efficiency of zinc-pigmented paint films by means of non-isom etric silicates Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 124-126. ISSN: 1337-7094.
KALENDOVÁ, A. - ULBRICH, M. - KALENDA, P. The study of properties of ZnFe2O4 in organic coatings depending on the structure and morphology of primary particles of Fe2O3 Transfer inovácií, 2010, vol. neuveden, no. 17, s. 68-73. ISSN: 1337-7094.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Contribution of Inorganic Pigments to the Formation of Paint Films from Oxypolymerising Drying Paints Pigment & Resin Technology, 2010, vol. 39, no. 5, s. 255-261. ISSN: 0369-9420.
KALENDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - ŠŤÁVA, V. Ferrocene-based catalyst systems for alkyd paint drying Pigment & Resin Technology, 2010, vol. 39, no. 6, s. 342-347. ISSN: 0369-9420.
STEJSKAL, J. - TRCHOVÁ, M. - HROMÁDKOVÁ, J. - KOVÁŘOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. The carbonization of colloidal polyaniline nanoparticles to nitrogen-containing karbon analogues Polymer International, 2010, vol. 59, no. 7, s. 875-878. ISSN: 0959-8103.
VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - KALENDOVÁ, A. Study of catalytic properties of amorphous chalcogenides during the formation of thinorganic films Journal of Non-Crystalline Solids, 2010, vol. 356, no. 44-49, s. 2618-2621. ISSN: 0022-3093.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Properties of paints with hematite coated muscovite and talc particles Applied Clay Science, 2010, vol. 48, no. 4, s. 581-588. ISSN: 0169-1317.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. A study of diatomite and calcined kaoline properties in anticorrosion protective coatings Progress in Organic Coatings, 2010, vol. 68, no. 3, s. 173-179. ISSN: 0300-9440.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - NĚMEC, P. Properties of organic coatings depending on chemical composition and structure of pigment particles Surface and Coatings Technology, 2010, vol. 204, no. 12-13, s. 2032-2037. ISSN: 0257-8972.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - KÁCOVSKÝ, L. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. The relationships of glass transition temperatures and diffusion coefficient with respect to corrosive -inhibition properties of binders. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 9-12 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. A study of anticorrosive protective coatings with mineral fillers based on diatomite an calcined kaoline. In 52. Medzinárodná galvanická konferencia : zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2010. s. 11-16 s. ISBN 978-80-227-3315-1.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Optimalizace antikorozní účinnosti zinkem plněných organických povlaků pomocí lamelárních plniv. In 52. Medzinárodná galvanická konferencia : zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2010. s. 5-8 s. ISBN 978-80-227-3315-1.
VESELÝ, D. - HLAVÁČEK, B. - KALENDOVÁ, A. Studium vlastností diatomitu a kalcinovaného kaolínu v antikorozních ochranných povlacích. In Sborník příspěvků z 32. mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 201-204 s. ISBN 978-80-7395-259-4.
FUŇÁKOAVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Corrosion-inhibition efficiency of coatings with pigments based on modified metal polyphosphates. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 135-138 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
MATĚJKOVÁ, E. - OBRDLÍK, Š. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Surface hardness of epoxy ester coatings in dependence on a chemical composition and a particle on a chemical composition and a particle shape of the filler. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 129-134 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
OBRDLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. The anticorrosion properties if ionexchangeable pigments in water-based coatings. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 123-128 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
NÁSADOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Vliv netoxických sikativů na optické vlastnosti. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 65-70 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
JAŠKOVÁ, V. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Study of the properties of anticorrosive cotings contain modiofied polyphosphates. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 117-122 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
KUKAČKOVÁ, H. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. Composite application consisting of a combination pigments with conducting polymers in organic coatings. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 109-116 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
BENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion and physico-mechanical properties of organic coatings containing core-shell pigments MeyZn1-yFe2O4/Zn with lamellar shape of particles. In Conference Proceedings CCT 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 95-100 s. ISBN 978-80-7395-258-7.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Výzkum, vývoj a zavedení do výroby pigmentové disperze VERSANYL červený S-DP3G. CZ: Synthesia, a.s..
KALENDOVÁ, A. - ČÁP, V. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Jednosložková nátěrová hmota. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 21553,
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Study of the anticorrosive efficiency of zincite and periclase-based core-shell pigments in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2009, vol. 64, no. 1, s. 5-19. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Synthesis and properties of morphologically different particles with the structure of zincite and periclase in organic coatings Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 2, s. 79-87. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - KUKAČKOVÁ, H. Study of anticorrosion properties of inorganic pigments with a polyaniline phosphate layer Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 14-19. ISSN: 1337-7094.
VENTURA, K. - NOVÁK, L. - KALENDOVÁ, A. New Generation of Non-Toxic Anticorrosive pigments protective coatings Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 94-98. ISSN: 1337-7094.
KALENDOVÁ, A. - BENDA, P. Influencing the anticorrosion efficiency of zinc-pigmented coatings by means of lamellar pigments Transfer inovácií, 2009, vol. N, no. 15, s. 3-5. ISSN: 1337-7094.
SCHMIDOVÁ, E. - ŠVANDA, P. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Mechanism of degradation of stabilized corrosion resistant steel during the welding cycle Anti-Corrosion Methods and Materials, 2009, vol. 54, no. 4, s. 206-217. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - NĚMEC, P. - STEJSKAL, J. Corrosion inhibition efficiency of organic coatings with the content of polyaniline phosphate Materials Research Innovations, 2009, vol. 13, no. 3, s. 295-297. ISSN: 1432-8917.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - NĚMEC, P. Study of the corrosion -Inhibition properties of the metal oxide -based core-shell pigments in organic coatings Materials Research Innovations, 2009, vol. 13, no. 3, s. 288-290. ISSN: 1432-8917.
MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - OBRLÍK, Š. Physico-chemical properties of fillers based on calcinated kaolines in coatings. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 87-94 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
VESELÝ, D. - HLAVÁČEK, B. - KALENDOVÁ, A. Vlastnosti kalcinovaných kaolínů v organických povlacích v závislosti na OKP, chemickém složení a tvaru částic. In Sborník příspěvků z 31. Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 143-146 s. ISBN 978-80-7395-178-8.
KALENDOVÁ, A. - NÁSADOVÁ, J. Catalytic effects of transition metals of the salts of organic acids in the cross-linking of alkyds. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 231-240 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
NÁSADOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Vitamin E - netoxický antioxidant pro na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 173-180 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
KALENDOVÁ, A. - KUKAČKOVÁ, H. - STEJSKAL, J. PANI and inorganic pigments as advanced corrosion inhibitors in organic coatings. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 167-172 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
OBRLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. The study of anticorrosion properties of mixed oxide pigments in epoxyester coatings. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 113-120 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - OTÁHAL, R. - SLIVKOVÁ, P. Utilization of ZnxMgyAl2O4 core-shell spinels in organic coatings. In Conference Papers CCT 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 131-136 s. ISBN 978-80-7395-176-4.
HLAVÁČEK, B. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Ztráta střižného modulu a nástup tekutosti kapaliny v oblasti bodu zeskelnění. In Sborník příspěvků z 31. Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 147-150 s. ISBN 978-80-7395-178-8.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Synthesis of ZnxMgyAl2O4 spinels for use protective coatings Pigment & Resin Technology, 2008, vol. 37, no. 3, s. 151-160. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Anticorrosion efficiency of ZnxMgyAl2O4 core-shell spinels in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 62, no. 1, s. 5-20. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - OBRLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. The properties of non-isometric surface treated pigment particles in organic coatings Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 163-168. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, P. ANTICORROSION PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS CONTAINING FERRITES WITH NONISOMETRIC PARTICLES Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 297-302. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - OTÁHAL, R. ANTICORROSION EFFICIENCY OF ZnXMgYAl2O4 CORE-SHELL SPINELS IN ORGANIC COATINGS Acta Mechanica Slovaca, 2008, vol. 12, no. 4, s. 285-291. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - SAPURNINA, I. - STEJSKAL, J. - VESELÝ, D. Anticorrosion properties of polyaniline-coated pigments in organic coatings Corrosion Science, 2008, vol. 50, no. -, s. 3549-3560. ISSN: 0010-938X.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJSKAL, J. - TRCHOVÁ, M. Anticorrosion properties of inorganic pigments surface-modified with a polyaniline phosphate layer Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 63, no. 2, s. 209-221. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - SAPURNINA, I. - STEJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of organic coatings depending on the pigment volume concentration of polyaniline phosphate Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 63, no. 2, s. 228-237. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. The properties of ZnFe2O4 as an anticorrosion pigment depending on the structure of initial Fe2O3 Anti-Corrosion Methods and Materials, 2008, vol. 55, no. 4, s. 175-190. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJSKAL, J. Organic coatings containing polyaniline and inorganic pigments as corrosion inhibitors Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 62, no. 1, s. 105-116. ISSN: 0300-9440.
SLIVKOVÁ, P. - OTÁHAL, R. - HYRŠL, J. - KÁCOVSKÝ, L. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. The Effect of Tg on the diffusion behaviour of water through alkyd resins and anticorrosion protection. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 91-94 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - ŠPAČEK, V. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. The Comparing of The Effect of Glass Transition Temperature and Pigment Volume Concentration on the Total Anticorrosive Efficiency of Binders, Paints and Anticorrosive Paints Based on Alkyd and Epoxy Resins. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 35-44 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
OBRLÍK, Š. - MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. THE INFLUENCE OF TAUSONITE ON THE ANTICORROSION PROPERTIES OF ORGANICS COATINGS ON THE EPOXIDE RESIN BASE. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 164-170 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
MATĚJKOVÁ, E. - KALENDOVÁ, A. - OBRLÍK, Š. - VESELÝ, D. ANTICORROSIVE PROPERTIES OF CALCINATED KAOLINES IN ORGANIC COATINGS. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 158-163 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
NÁSADOVÁ, J. - HOCHMONOVÁ, L. - KALENDOVÁ, A. Netoxická aditiva pro vodou ředitelné nátěrové hmoty. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 201-207 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
HOUŠKOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Core and non-core pigments for protective anticorrosive coatings. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 130-135 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Corrosion-inhibition properties of organic coatings with a polyaniline phosphate. In Conference Papers of 8th International Conference Advance in Coatings Technology ACT 08. Glywice: Institute for engineering of polymer materials and dyes, 2008. s. nečíslováno s. ISBN 978-83-917693-8-6.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Anticorrosive pigments with the structure of zincite and periclase in organic coatings. In Conference Papers of 8th International Conference Advance in Coatings Technology ACT 08. Glywice: Institute for engineering of polymer materials and dyes, 2008. s. nečíslováno s. ISBN 978-83-917693-8-6.
ANTOŠ, P. - KOUTNÍK, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. CHARACTERIZATION AND TESTING OF INORGANIC FILLERS IN WATER-BORNE COATINGS. In Conference Papers of 39th International Conference on Coatings Technology CCT 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 143-152 s. ISBN 978-80-7395-075-0.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Needle-shaped Anticorrosion Pigments Based on the Ferrites of Zinc, Calcium and Magnesium Anti-Corrosion Methods and Materials, 2007, vol. 54, no. 1, s. 3-15. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Pigments with the content of Ti 4+ - Zn2+, Ca2+, Sr2+, Mg 2+ - based on mixed metal oxides with the structure of spinel and perovskite for organic coatings Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 36, no. 1, s. 3-17. ISSN: 0369-9420.
HOUŠKOVÁ, V. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. - MURAFA, N. - KALENDOVÁ, A. - OPLUŠTIL, F. Zinc oxide prepared by homogenous hysrolysis with thioacetamide, ist destruction of warfare agents, and photocatalytic activity Journal of Physical Chemistry A, 2007, vol. 111, no. 20, s. 4215-4221. ISSN: 1089-5639.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - STEJKAL, J. Corrosion ?inhibition properties of organic coatings containing polyanilin phosphate and inorganic pigments Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 112-119. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - NEŠETŘILOVÁ, M. Anticorrosion efficiency of epoxyestercCoatings with metal zinc and ferrites Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 271-276. ISSN: 1335-2393.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Efficiency of anticorrosion pigments depending on PVC and chemical structure Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 263-270. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Anticorrosion properties of pigment particles with the structure of zincite and periclas in organic coatings Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 11, no. 1, s. 120-125. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Synthesis and Properties of Pigments Based on XxZnyFe2O4 Ferrites with Nonisometric Particles Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 195-215. ISSN: 0369-9420.
HOUŠKOVÁ, V. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. - MURAFA, N. - KALENDOVÁ, A. - OPLUŠTIL, F. Nanostructure Materials for Destruction of Warfare Agents and Eco-Toxines Prepared by Homogeneous Hydrolysis with Thioacetamide Part I - Zinc oxide Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 716-720. ISSN: 0022-3697.
DANĚK, O. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. - MURAFA, N. - KALENDOVÁ, A. - OPLUŠTIL, F. Nanodispersive Mixed Oxides for Destruction of Warfare Agents Prepared by Homogeneous Hydrolysis with Urea Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 707-711. ISSN: 0022-3697.
PROKEŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion Efficiency of Coatings containing Metallic Pigments Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 1083-1086. ISSN: 0022-3697.
HOUŠKOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. Synthesis and Properties of Morphologically Interesting Particles of Zincite and Periclase Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 1198-1202. ISSN: 0022-3697.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Electrochemical, Chemical and Barrier Action of Zinc Dust/Anticorrosive Pigments Containing Coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 1101-1105. ISSN: 0022-3697.
KALENDOVÁ, A. - POHL, D. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Wie anorganische Pigmente und Fullstoffe den Korrosionschultz von Beschitungen beeiflussen Farbe und Lack, 2007, vol. 113, no. 3, s. 41-47. ISSN: 0014-7699.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Anticorrosion Pigment Based on Calcium Titanate with a Perovskite Structure Pigment & Resin Technology, 2007, vol. 36, no. 3, s. 122-133. ISSN: 0369-9420.
BRODINOVÁ, J. - STEJSKAL, J. - KALENDOVÁ, A. Investigation of Ferrites Properties with Polyaniline Layer in Anticorrosive Coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 1091-1095. ISSN: 0022-3697.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Properties of ZnO in Dependence on Method of Preparation and Size Distribution in Coatings Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. 5-6, s. 1096-1100. ISSN: 0022-3697.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic alkalických křemičitanů. In Povrchové úpravy materiálov ? Legislatíva a prax. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. 6 s. ISBN: 978-80-227-2692-2.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - ŠPAČEK, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. STUDY OF THE EFFECTs OF Tg AND PVC ON THE PROPERTIES OF COATINGS based ON SOLVENT AND HIGH SOLID EPOXY RESINS. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 85-97 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
SLIVKOVÁ, P. - HYRŠL, J. - OTÁHAL, R. - ŠPAČEK, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. STUDY OF THE EFFECTs OF Tg AND PVC ON THE PROPERTIES OF COATINGS based ON SOLVENT AND HIGH SOLID ALKYD RESINS. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 64-78 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic alkalických křemičitanů. In Sborník příspěvků z 33. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2007. s. 92-100 s. ISBN 978-80-239-8226-8.
HLAVÁČEK, B. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. SPECIFICKÉ TEPLO FÁZOVÉHO POSUNU TUHÁ- KAPALNÁ LÁTKA. In 29. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7194-957-2.
PROKEŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Application of metallic pigments in organic coatings. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 152-159 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Nanoparticles of alkaline silicates as corrosion inhibitors in water-based coatings. In Conference Proceedings of 1st International Conference Corrosion and Material Protection. Praha: SVÚOM Praha, 2007. s. 105 s. ISBN 978-80-903933-0-1.
OTÁHAL, R. - KALENDA, P. - SLIVKOVÁ, P. - ČERNOŠKOVÁ, E. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. STUDY OF THE PROPERTIES OF PMMA COATINGS DEPENDING ON PVC AND PARTICLE SHAPE. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 268-276 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Efficiency of Epoxyester Coatings Containing Zinc Dust and ferrites. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 167-174 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
HOUŠKOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. Zinkit a periklas jako pigmenty pro ochranné antikorozní povlaky. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 131-137 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
NEŠETŘILOVÁ, M. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. ANTIKOROZNÍ ÚČINNOST NÁTĚROVÝCH HMOT OBSAHUJÍCÍCH KOMBINACI ZINKOVÉHO PRACHU A NEKOVOVÝCH ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ. In Conference Papers CCT 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 118-126 s. ISBN 978-80-7194-950-3.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Řešení inhibice bleskové koroze ve vodouředitelných nátěrových hmotách. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1284-1289 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Efficiency of nonmetal pigments and zinc powder in anticorrosion coatings Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 119-124. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Comparison of the Efficiency of Inorganic Nonmetal Pigments with Zinc Powder in Anticorrosion Paints Progress in Organic Coatings, 2006, vol. 57, no. 1, s. 1-10. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Properties of Anticorrosion Pigments Depending on Their Chemical Composition and PVC Value Pigment & Resin Technology, 2006, vol. 35, no. 2, s. 188-199. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. A Study of the Effects of Pigments and Fillers on the Properties of Anticorrosive Paints Pigment & Resin Technology, 2006, vol. 35, no. 2, s. 83-94. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KALENDA, P. Nanoparticles of Soluble Alkaline Silicates as Flash Rusting Inhibitors in Water-Borne Paints Anti-Corrosion Methods and Materials, 2006, vol. 53, no. 2, s. 79-87. ISSN: 0003-5599.
TRCHOVÁ, M. - MATĚJKA, P. - BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - PROKEŠ, J. - STEJSKAL, J. Structural and Conductivity Changes during the Pyrolysis of Polyaniline Base Polymer Degradation and Stability, 2006, vol. N, no. 91, s. 114-121. ISSN: 0141-3910.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Calcium titanate with a perowskite structure as anticorrosive pigment Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 4, s. 125-130. ISSN: 1335-2393.
HOUŠKOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Organické povlaky obsahující funkční pigmenty MeO s morfologicky zajímavými částicemi se strukturou zinkitu a periklasu. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 140-146 s. ISBN 80-7194-856-X.
PROKEŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Kovové pigmenty a jejich aplikace v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 163-168 s. ISBN 80-7194-856-X.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Vlastnosti nátěrových hmot obsahujících kombinaci práškového zinku a antikorozních pigmentů. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 169-174 s. ISBN 80-7194-856-X.
DANĚK, O. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠEK, Z. Příprava pigmentů hydrolytickým srážením močovinou. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 175-180 s. ISBN 80-7194-856-X.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. The Surface Treatment Ferrites by Polyaniline in Anticorrosive Coatings. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 181-184 s. ISBN 80-7194-856-X.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Kombinace zinkového prachu s funkčními pigmenty v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 132-139 s. ISBN 80-7194-856-X.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Ekologické katalyzátory pro vytvrzování nátěrových hmot. In Zborník prednášok. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2006. s. 58-63 s. ISBN 80-227-2435-1.
KALENDA, P. - ERBEN, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠEK, Z. - VESELÝ, D. Aplikace specialit jako aditiv do nátěrových hm. In Sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 1264-1267 s. ISBN 80-02-01791-9.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Possibilities of the Development of New Chemically Active Pigments for Anticorrosive Coatings. In Conference papers ACT 06. Gliwice, Polsko: Institute for Plastics Processing Metalchem, 2006. s. 66-71 s. ISBN 83-917693-5-6.
BRODINOVÁ, J. - STEJSKAL, J. - KALENDOVÁ, A. Vybrané experimentální metody ke zjištění přítomnosti polyanilinu na povrchu feritu jako antikorozních pigmentů. In Conference Papers CCT 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 285-288 s. ISBN 80-7194-856-X.
PROKEŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion Efficiency of Coatings with Content Metallic Pigments. In Sborník příspěvků Solid State Chemistry 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 205-206 s. ISBN N.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Electrochemical, Chemical and Barrier Action of Zinc Dust/Anticorrosive Pigments Containing Coatings. In Sborník příspěvků Solid State Chemistry 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 196-197 s. ISBN N.
DANĚK, O. - ŠTENGL, V. - BAKARDJIEVA, S. - MURAFA, N. - KALENDOVÁ, A. Preparation and photocatalytic activity of La doped TiO2 nanoparticles. In Conference papers Nano 06. Brno: VUTIUM Brno, 2006. s. 70 s. ISBN 80-214-3308-6.
KALENDOVÁ, A. - HAVLÍK, J. Organic coatings destined for metal protection containing oxides XFe2O4 and YTi2O4 Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 111-116. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - ČECHALOVÁ, V. - PROKEŠ, P. Affecting the anticorrosion efficiency of zinc - pigmented coatings by the combination with non - metal pigment particles Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 99-104. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - RAŠKOVÁ, K. - ANTOŠ, P. - VESELÝ, D. - POHL, D. Pigmenty a plniva pro úpravu antikorozních vlastností nátěrových hmot CHEMagazín, 2005, vol. 15, no. 1, s. 24-27. ISSN: 1210-7409.
KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠEK, Z. - DANĚK, O. Research of the Physico-mechanical effects of pigments and fillers in anticorrosive Paints Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 105-110. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - HOUŠKOVÁ, V. Improving of the corrosion-inhibition protection activity of organic coatings by application of functional pigments Acta Mechanica Slovaca, 2005, vol. 9, no. 3, s. 117-122. ISSN: 1335-2393.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Antikorozní vrstva částic feritů syntetizovaná na povrchu neizometrického CaSiO3. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 218-223 s. ISBN 80-7194-762-8.
VESELÝ, D. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Hodnocení antikorozních termicky stabilních pigmentovaných filmů. In Sborník příspěvků 27. Mezinárodního česko slovenského kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 181-184 s. ISBN 80-7194-764-4.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - VESELÝ, D. Postupy zkoušení antikorozivních nátěrových hmot. In Sborník příspěvků Projektování a provoz povrchových úprav. Praha: Repro-servis, 2005. s. 69-75 s. ISBN nemá.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Application of zinc oxide as a functional pigment in organic coatings. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 362-365 s. ISBN 80-214-3085-0.
KVÁČA, Z. - ŠUBRT, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - VESELÝ, D. Nanosheets of catex on the basis of calcium polytitanate as anti-corrosion pigment. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 145-150 s. ISBN 80-214-3085-0.
MOHYLA, M. - KVÁČA, Z. - ŠUBRT, J. - KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Nanotubes of polytitanates as electron and ion exchanger. In Nenamat International Conference Proceedings. Praha: ČSNMT Praha, 2005. s. 374 s. ISBN 80-214-3085-0.
DANĚK, O. - ČERNOŠEK, Z. - KALENDOVÁ, A. Příprava pigmentů na bázi oxidů železa a hodnocení jejich vlastností v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 190-194 s. ISBN 80-7194-762-8.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Aplikace oxidu zinečnatého jako funkčního pigmentu v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 175-177 s. ISBN 80-7194-762-8.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - ŠUBRT, J. - VESELÝ, D. Exfoliáty směsných solí titanu a kovů pro antikorozní ionexový pigmenty. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 156-161 s. ISBN 80-7194-762-8.
PROKEŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Antikorozní nátěrové hmoty s obsahem kovových pigmentů. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 121-125 s. ISBN 80-7194-762-8.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Inhibice koroze polyanilinem ve vodouředitelných epoxidových a alkydových nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 105-108 s. ISBN 80-7194-762-8.
HAVLÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. Antikorozní účinnost nátěrových hmot obsahujících kombinaci práškového zinku a antikorozních pigmentů. In Conference Papers CCT 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 178-183 s. ISBN 80-7194-762-8.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - BRODINOVÁ, J. Anticorrosive Spinel - Type Pigments of the Mixed Metal Oxide Compared to Metal Polyphosphates Anti-Corrosion Methods and Materials, 2004, vol. 51, no. 1, s. 6-17. ISSN: 0003-5599.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - PROKEŠ, P. Anticorrosive thermal resistant coatings Acta Mechanica Slovaca, 2004, vol. 8, no. 3, s. 203-208. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - DANĚK, O. - RAŠKOVÁ, K. - KVÁČA, Z. Pigments Affecting the Diffusion of Corrosive Substances through the epoxy based Coatings Acta Mechanica Slovaca, 2004, vol. 8, no. 3, s. 93-100. ISSN: 1335-2393.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - MOHYLA, M. - ANTOŠ, P. - VESELÝ, D. Možnost kombinace zinkového prachu s nekovovými antikorozními typy pigmentů v nátěrových hmotách CHEMagazín, 2004, vol. 14, no. 1, s. 27-31. ISSN: 1210-7409.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - RAŠKOVÁ, K. New Surface - Treated Pigments and Fillers with Lamellar Particles in Coatings Piture e Vernici, 2004, vol. 80, no. 9, s. 43-46. ISSN: 0048-4245.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. - ŠTENGL, V. - ANTOŠ, P. - ŠUBRT, J. - KVÁČA, Z. - BAKARDIEVA, S. Properties of Surface - Treated Mica in Anticorrosive Coatings Progress in Organic Coatings, 2004, vol. 49, no. 2, s. 137-145. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Wirkungsvoll verwalden. Untersuchung antikorrosiver Pigmente auf Basis modifiziert Phosphate Farbe und Lack, 2004, vol. 110, no. 3, s. 22-28. ISSN: 0014-7699.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Pigmenty s neizometrickým tvarem částic na bázi feritů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 762 s.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. Studie vlastností antikorozních pigmentů v závislosti na objemové koncentraci v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 281-284 s. ISBN 80-7194-660-5.
RAŠKOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Porovnání antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot s kombinaci částic pigmentů kovových a nekovových typů. In Conference Papers. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 289-292 s. ISBN 80-7194-660-5.
KUKAČKOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Možnost kombinace zinkového prachu s nekovovými antikorozními typy pigmentů v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 293-301 s. ISBN 80-7194-660-5.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Neizometrické ferity jako antikorozní pigmenty v nátěrových hmotách na bázi alkydové pryskyřice. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 312-315 s. ISBN 80-7194-660-5.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. Porovnání účinnosti antikorozních pigmnetů se zinkovým prachem v závislosti na objemové koncentraci pigmentu. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 335-341 s. ISBN 80-7194-660-5.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. Chemicky a termicky stabilní antikorozní pigmenty v nátěrových hmotách. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 342-345 s. ISBN 80-7194-660-5.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Testování bleskové koroze pod ochrannými nátěry. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 374-378 s. ISBN 80-7194-660-5.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Využití SEM při studiu vlastností organických povlaků. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 580 s.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Vlastnosti antikorozních pigmentů v závislosti na objemové koncentraci v organických povlacích. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 764 s.
GOJNÝ, J. - KALENDOVÁ, A. Porovnání účinnosti antikorozních pigmentů se zinkovým prachem v závislosti na objemové koncentraci pigmentu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 764 s.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Metody hodnocení bleskové koroze pro vodouředitelné nátěrové hmoty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 768 s.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Využití křemičitanů alkalických kovů jako inhibitorů bleskové koroze pro vodouředitelné nátěrové hmoty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 767 s.
MOŠNER, P. - KOUDELKA, L. - VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Borofosforečnany jako antikorozní pigmenty. In Konference o speciálních anorganických pigmentech-sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 32-37 s. ISBN 80-7194-689-3.
BRODINOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. - KALENDA, P. Využití elektricky vodivého polymeru v nátěrových hmotách. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 763 s.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosive Pigments in Thermal Resistant Coatings. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 253-260 s. ISBN 80-7194-660-5.
KVÁČA, Z. - MOHYLA, M. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. - VESELÝ, D. Přípravy a charakterizace antikorozních titaničitých nanopigmentů. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 244-252 s. ISBN 80-7194-660-5.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - BRODINOVÁ, J. Pigments Containing Metal Cations for Anticorrosive Coatings. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 232-243 s. ISBN 80-7194-660-5.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. Influencing of Anticorrosive Efficiencies of Spinel type Pigments by Means of Alkalizing Effects. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 219-231 s. ISBN 80-7194-660-5.
TAMCHYNOVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. Formulation and Study of the Action Mechanisms of Nonisometric Pigments in Coatings. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 199-205 s. ISBN 80-7194-660-5.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - GOJNÝ, J. - RAŠKOVÁ, K. Development in the Efficiency of Anticorrosive Pigments. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 141-151 s. ISBN 80-7194-660-5.
ANTOŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Binder Systems on Basis Synthetic Silicates. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 84-104 s. ISBN 80-7194-660-5.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Křemičitany alkalických kovů jako inhibitory pro vodouředitelné nátěrové hmoty. In Conference Papers CCT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 261-264 s. ISBN 80-7194-660-5.
KALENDOVÁ, A. - RAŠKOVÁ, K. Funkční plniva pro úpravu funkčních vlastností nátěrových hmot CHEMagazín, 2003, vol. 13, no. 4, s. 14-18. ISSN: 1210-7409.
KALENDOVÁ, A. - TAMCHYNOVÁ, P. Studium nátěrových systémů pro korozní ochranu kovových materiálů z hlediska výběru pojiv a pigmentů CHEMagazín, 2003, vol. 13, no. 1, s. 28-31. ISSN: 1210-7409.
KALENDOVÁ, A. - ČÁP, . Metody testování a vyhodnocování bleskové koroze. 2. část Spektra nátěrových hmot, 2003, no. 2, s. 43-47. ISSN: 1213-9939.
KALENDOVÁ, A. - ČÁP, V. Metody testování a vyhodnocování bleskové koroze. 1. část Spektra nátěrových hmot, 2003, vol. -, no. 1, s. 40-43. ISSN: 1213-9939.
KALENDA, P. - KALENDOVÁ, A. Nátěrové systémy pro antikorozní ochranu ocelových konstrukcí Era, 2003, vol. 21, no. 5, s. 62-63. ISSN: 1213-6212.
ŠTENGL, V. - ŠUBRT, J. - BAKARDJIEVA, S. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. The Preparation and Characteristics of Pigments Based on Mica Coated with Metal Oxides Dyes and Pigments, 2003, vol. N, no. 58, s. 239-244. ISSN: 0143-7208.
ŠTENGL, V. - ŠUBRT, J. - BAKARDJIEVA, S. - BEZDIČKA, P. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Pigments Based on Mica Coated with Oxide of Metals Solid State Phenomena, 2003, vol. N, no. 90-91, s. 115-120. ISSN: 1012-0394.
MOŠNER, P. - KALENDOVÁ, A. - KOUDELKA, L. The Effects on the Mode of Preparation on the Anticorrosion Properties of Ca-Zn and Mg-Zn Borophosphates Pigment & Resin Technology, 2003, vol. 32, no. 3, s. 166-174. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - POHL, D. - GOJNÝ, J. Účinnost antikorozních pigmentů na bázi fosforečnanů ve vodouředitelných nátěrových hmotách Acta Mechanica Slovaca, 2003, vol. 7, no. N, s. 103-108. ISSN: 1335-2393.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Ortophosphat-Pigmente im Visier. Antikorrosive Wirkung in organischen Anstrichttoffen Farbe und Lack, 2003, vol. 109, no. 11, s. 62-67. ISSN: 0014-7699.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Influencing the Anticorrosion Efficiency of Zinc-Pigmented Coatings by Means of Lamellar Pigments Pitture e Vernici European Coatings, 2003, vol. 79, no. 8, s. 51-53. ISSN: 1711-1990.
KALENDOVÁ, A. - BRODINOVÁ, J. Spinel and Rutile Pigments Containing Mg, Ca, Z and other Cations for Anticorrosive Coatings Anti-Corrosion Methods and Materials, 2003, vol. 50, no. 5, s. 352-363. ISSN: 0003-5599.
KALENDOVÁ, A. Effects of Particle Sizes and Shapes of Zinc Powder on the Properties of Anticorrosive Coatings Progress in Organic Coatings, 2003, vol. 46, no. 4, s. 324-332. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. Comparison of the Anticorrosion Efficiencies of Pigments Based on Condensed Phosphates and Polyphosphosilicates Anti-Corrosion Methods and Materials, 2003, vol. 50, no. 2, s. 82-90. ISSN: 0003-5599.
MOŠNER, P. - KALENDOVÁ, A. - KOUDELKA, L. The Effect of the Mode of Preparation on the Anticorrosion Properties of Ca-Zn and Mg-Zn Borophosphates Pigment & Resin Technology, 2003, vol. 32, no. 3, s. 166-174. ISSN: 0369-9420.
KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. Zkoušení odolnosti nátěrů v přírodních podmínkách Autoexpert, 2003, vol. 8, no. 4, s. 34-37. ISSN: 1211-2380.
RAŠKOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - ANTOŠ, P. - ŠTENGL, V. - KVÁČA, Z. Properties of Surface Treated Silica Based Fillers in Coatings. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 152-154 s. ISBN 80-7194-548-X.
RAŠKOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. Srovnání vlastností epoxyesterových nátěrů obsahující neizometrické lamelární pigmenty a antikorozní pigmenty. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 121-124 s. ISBN 80-7194-548-X.
MOŠNER, P. - KALENDOVÁ, A. - KOUDELKA, L. - VESELÝ, D. Korozně-inhibiční chování vápenato-zinečnatých a strontnato-zinečnatých borofosforečnanových skelně-krystalických pigmentů ve vodouředitelných nátěrových hmotách. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 143-151 s. ISBN 80-7194-548-X.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. Podstata použití nanodestiček titaničitého ionexu pro antikorozní pigmenty. In Sborník Příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 170-178 s. ISBN 80-7194-548-X.
KVÁČA, Z. - KALENDOVÁ, A. - KALENDA, P. - ŠUBRT, J. Soubor reakčních schémat pro preparaci nanodestiček vrstevnatých titaničitanů. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 218-228 s. ISBN 80-7194-548-X.
KUKAČKOVÁ, A. - KALENDOVÁ, A. Corrosion-Inhibition Efficiency of Zinc Powder in Dependence on the Particle Pigment Morphology. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 111-117 s. ISBN 80-7194-548-X.
KALENDOVÁ, A. - POLEDNO, M. - VESELÝ, D. Anticorrosive Phosphate Pigments. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 155-161 s. ISBN 80-7194-548-X.
KALENDOVÁ, A. CPVC of Nonisometric Pigments. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 189-195 s. ISBN 80-7194-548-X.
ČECHALOVÁ, V. - KALENDOVÁ, A. Možnost inhibice bleskové koroze pomocí křemičitanů alkalických kovů.. In Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 179-182 s. ISBN 80-7194-548-X.
KALENDOVÁ, A. - TAMCHYNOVÁ, P. - ŠTENGL, V. - KVÁČA, Z. - ANTOŠ, P. - BAKARDJIEVA, S. Surface-Treated Pigments Based on Mica in Coatings. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 132-142 s. ISBN 80-7194-548-X.
ANTOŠ, P. - KALENDOVÁ, A. Moderní křemičitá pojiva. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 66-75 s. ISBN 80-7194-548-X.
VESELÝ, D. - KALENDOVÁ, A. - BRODINOVÁ, J. Spinel Pigments with Alkaline Metal Cations for Anticorrosive Coatings. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 167-172 s.
KALENDOVÁ, A. - KUKAČKOVÁ, A. - TAMCHYNOVÁ, P. - RAŠKOVÁ, K. Nátěrové systémy pro korozní ochranu kovových materiálů, výběr pojiv a pigmentů. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 97-102 s.
KALENDOVÁ, A. - ČECHALOVÁ, V. - KALENDA, P. Testování a vyhodnocení bleskové koroze vodouředitelných nátěrových hmot. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 91-96 s.
KALENDOVÁ, A. Povrchová ochrana pomocí elektrochemicky a bariérově působících nátěrových hmot. In Zborník prednášok. Bratislava: FCHTP STU Bratislava, 2003. s. 56-62 s. ISBN 80-227-1916-1.
TAMCHYNOVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. Polyurethane Binders. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 65-66 s. ISBN 80-7194-548-X.
MOŠNER, P. - KALENDOVÁ, A. - KOUDELKA, L. - VESELÝ, D. Corrosion-inhibitive Behavior of the Calcium-zinc and Strontium-zinc Borophosphate Glass-crystalline Pigments in Water-borne Coating Formulations. In 34th International conference on coatings technology. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 143-151 s. ISBN 80-7194-548-X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Nová biocidní vodou ředitelná pojiva a nátěrové hmoty pro venkovní a hygienické interiérové aplikace Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.17 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium vlastností polymerních materiálů pomocí klasické mikroskopie atomárních sil a sklerometrické sondy Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.16 31.12.17
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur perspektivních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.13 31.12.13
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.12 31.12.12
Pulzní laserová depozice amorfních tenkých vrstev Standardní projekty (řešení od 1.1.2011) Grantová agentura ČR 01.01.11 31.12.13
Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.11 31.12.14
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace (část FChT) Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.14
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Nová metallocenová sikativa pro oxidačně zasychající nátěrové hmoty Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.09 31.12.11
Nátěrové hmoty splňující nové enviromentální požadavky EU TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.07 31.12.10
Plniva na bázi kalcinovaných kaolinů a jejich využití při výrobě nátěrových hmot a kompozitních materiálů Trvalá prosperita Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.10.06 31.12.10
Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.06.06 31.12.09
Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie. TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.05.05 31.12.08
Průmyslové výkonové ultrazvukové zařízení. IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.07.04 31.12.06

Adoptivní rodič levharta obláčkového v ZOO Praha.