Mgr. Karolína Morávková | Fakulta chemicko-technologická

Mgr. Karolína Morávková

Kontakty

466 037 709
karolina.moravkova@student.upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1743-2841

Pracoviště

Studia

Název programu: Analytická chemie
Název oboru: Analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia: Prezenční
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠILHA, D. - MORÁVKOVÁ, K. - ŠKODOVÁ, G. - VYTŘASOVÁ, J. Viability and biofilm formation of Arcobacter spp. at various processing temperatures Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol. 58, no. 3, s. 208-213. ISSN: 1336-8672.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. - BAJER, T. - PEJCHALOVÁ, M. Antimikrobiální účinnost extraktů získaných z olejů a jejich vliv na biofilmovou aktivitu. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 113-126 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
SIROTKOVÁ, S. - ŠILHA, D. - MORÁVKOVÁ, K. Tvorba biofilmů u klinicky významných bakterií čeledi Campylobacteraceae Tvorba biofilmů u klinicky významných bakterií čeledi Campylobacteraceae. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 197-204 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
MORÁVKOVÁ, K. - SIROTKOVÁ, S. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. Tvorba biofilmů u bakterií rodu Arcobacter za různých kultivačních podmínek. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. s. 151-155 s. ISBN 978-80-89738-19-9.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. - PEJCHALOVÁ, M. Antimikrobiální účinky olejových extraktů a jejich vliv na biofilmovou aktivitu. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2019. s. 35 s. ISBN 978-80-971422-9-2.
MORÁVKOVÁ, K. - VACKOVÁ, B. - SIROTKOVÁ, S. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. Tvorba biofilmů a další potenciální faktory virulence u Arcobacter spp.. In RANK - rutinní analýza nukleových kyselin. Pardubice: Stapro s.r.o., 2019. s. 49 s. ISBN 978-80-87436-15-8.
MORÁVKOVÁ, K. - ŠILHA, D. Bakterie rodu Arcobacter a jejich biofilmová aktivita Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, 2018, vol. 4, no. Podzim, s. 155-162. ISSN: 0009-0646.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC