prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc. | Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.

Kontakty

466 038 501
miloslav.milichovsky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0975-9940

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení dřeva, celulózy a papíru (30434)

Vedoucí
head
Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KPF/C717 (2021) G - - -
KPF/C741 (2021) G - - -
KPF/C741A (2021) G - - -
UCHTML/C076 (2021) G PR - -
UCHTML/C077 (2021) G PR - -
UCHTML/C079 (2021) G - - -
UCHTML/C080 (2021) G PR - SE
UCHTML/C230 (2021) - PR - -
UCHTML/C357 (2021) G - - -
UCHTML/C866 (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MILICHOVSKÝ, M. Chemistry and physics of cellulose and cellulose substance. In Pulp production and processing : high-tech applications. 2. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2020. 56 s. ISBN: 978-3-11-065883-5.
MILICHOVSKÝ, M. Mikrobiologie a kontrola slizů v papírenství Papír a celulóza, 2019, vol. 74, no. 2-3, s. 41-44. ISSN: 0031-1421.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - GOJNÝ, J. Water activity restriction by application of essentials oils Cellulose Chemistry and Technology, 2019, vol. 53, no. 3-4, s. 281-289. ISSN: 0576-9787.
MILICHOVSKÝ, M. Papír – Problémy s jeho výrobou a užitím. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. 240 s. ISBN: 978-80-7560-277-0.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. The mechanism of separation of heavy metals from waters by means of cellulose carboxyl derivatives Waste Forum, 2018, vol. 2018, no. 3, s. 283-290. ISSN: 1804-0195.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separation of Cd2+ From Water by Use Of Oxycelluloses And Active Pulp Vlákna a textil, 2017, vol. 24, no. 3, s. 24-29. ISSN: 1335-0617.
GEFFERT, A. - VACEK, O. - JANKECH, A. - GEFFERTOVÁ, J. - MILICHOVSKÝ, M. Swelling of cellulosic porous materials - mathematical description and verification BioResources, 2017, vol. 12, no. 3, s. 5017 - 5030. ISSN: 1930-2126.
ČABALOVÁ, I. - KAČÍK, F. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. - TRIBULOVÁ, T. - ĎURKOVIČ, J. Changes in the Chemical and Physical Properties of Paper Documents due to Natural Ageing BioResources, 2017, vol. 12, no. 2, s. 2618-2634. ISSN: 1930-2126.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. Effect of nitrogen oxides on aging processes of cellulosic materials. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2017. 80 s. ISBN: 978-3-330-32693-4.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - HÁJEK, M. The Influence of Microbicidal Substances on the Properties of Cellulosic and Lignocellulosic Materials. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 345-348 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Influence of vapours of essential oils on the porous lignocellulosic materials during paper aging. In Proceedings of the 12th Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 204-207 s. ISBN 978-80-86238-59-3.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Impact of nitrogen oxides on the changes of selected properties of pulp. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 340-344 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Impact of some deacidification means on the changes of selected properties of pulp. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 96-103 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Vliv vybraných dezinfekčních a odkyselujících prostředků na hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materiálů. In Zborník príspevkov z konferencie Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2016. s. 509-518 s. ISBN 978-80-8060-377-9.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - WEIDLICH, T. Separation Cd2+ by Oxycelluloses and Active Pulp. In 43rd International Conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2016. s. 441-448 s. ISBN 978-80-89597-35-2.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv vybraných složek esenciálních olejů na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálů. In Zborník príspevkov z konferencie Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2016. s. 503-508 s. ISBN 978-80-8060-377-9.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ŠPUNDOVÁ, Z. Effect of Essential Oils on the Mechanical Properties of Lignocellulosic Materials. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 77-81 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Mutual absorption of water and essential oils vapours by lignocellulosic material - verification of measured data. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 82-89 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. The influence of microbicidal components of essential oils on the properties of the cellulose and lignocellulose materials. In Key Engineering Materials. Vol. 688. Zürich - Uetikon: Trans Tech Publications, 2016. s. 90-95 s. ISBN 978-3-03835-569-4.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Zařízení na řízené uvolňování par odpařovaných z kapalné fáze tvořené různě těkavými složkami. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29646,
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Mechanism of separation of heavy metals from water by means of active filter plate International Journal of Engineering Innovations and Research, 2015, vol. 4, no. 1, s. 147-150. ISSN: 2277-5668.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Structure and properties of oxycelluloses before and after beating using X-ray diffraction International Journal of Recent Scientific, 2015, vol. 6, no. 8, s. 5917-5921. ISSN: 0976-3031.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Behaviour of lignocellulosic materials during wet aging in the presence of essential oils Cellulose Chemistry and Technology, 2015, vol. 49, no. 9-10, s. 853-862. ISSN: 0576-9787.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. Effect of nitrogen oxides on aging processes of porous lignocellulosic materials Wulfenia Journal, 2015, vol. 22, no. 7, s. 424-434.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separation of Fe(II) by the DEMI and TEMPO oxidised cellulose Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, 2015, vol. 5, no. 3, s. 105-110. ISSN: 2161-4865.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ŠPUNDOVÁ, Z. Essential oils - changes in the mechanical properties of planar cellulosic samples. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 114-120 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. Esenciální oleje a lignocelulózové materiály. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 17-19 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - HÁJEK, M. Hodnocení hypermolekulárních struktur a jejich vlastností u pórovitých lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 23-26 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv vybraných složek esenciálních olejů na vlastnosti celulózových a lignocelulózových materiálů. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. - s. ISBN 978-80-7464-741-3.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Vliv vlhkosti ovzduší na pH vodných extraktů lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 27-29 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - MIKALA, O. Influence of nitrogen oxide atmosphere especially N2O4 on aging processes of porous lignocellulose materials. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 269-273 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - HÁJEK, M. The saturated vapors of selected components of essential oils and its influence on the properties of the lignocellulose materials. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 308-313 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Changes of cellulose and lignocellulose materials after using vapours of essential oils. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 132-138 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Influence of selected disinfectants and deacidification means on lignocellulosic materials. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 314–318 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Properties of Lignocellulose Materials - Influence of Selected Deacidification Means. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 139-149 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
FILIPI, M. - MALÍNSKÁ, J. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N2O4 na hypermolekulární vlastnosti pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 51-52 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
FILIPI, M. - HOSKOVCOVÁ, V. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené vybranými látkami na hypermolekulární vlastnosti vybraných lignocelulózových materiálů. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - MIKALA, O. Vliv vybraných dezinfekčních prostředků na hypermolekulární vlastnosti lignocelulózových materiálů. In Sborník SVK PřF OU 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. - s. ISBN 978-80-7464-741-3.
FILIPI, M. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Prezentační semináře projektu VEPA: sborník abstraktů příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 15-16 s. ISBN 978-80-7395-889-3.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Evaluation of absorption kinetic of water and essential oils vapours by lignocellulosic material. In Proceedings of the XI. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing“. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. s. 121-131 s. ISBN 978-80-228-2779-9.
MILICHOVSKÝ, M. - VEČEŘA, Z. - NEUVIRT, J. Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungistatického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti..
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. Hodnocení papírenských, chemických a hypermolekulárních vlastností vybraných papírů a lepenek. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 40-64 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - MIKALA, O. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N2O4 na vlastnosti pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 25–39 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - HÁJEK, M. Vliv atmosféry používané při restaurování papírových artefaktů na hypermolekulární vlastnosti vybraných papírů. In Věda pro papírové artefakty - sborník ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 65-84 s. ISBN 978-80-7395-917-3.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - BŘÍZA, D. Thermo-Responsive Behaviour of Cellulosic Materials Cellulose Chemistry and Technology, 2014, vol. 48, no. 3-4, s. 225-236. ISSN: 0576-9787.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - KŘŮMAL, K. - VEČEŘA, Z. Ochrana lignocelulózových materiálů aplikací par esenciálních olejů - posouzení vlivů těchto látek na jejich vlastnosti Papír a celulóza, 2014, vol. 69, no. 3-4, s. 93-97. ISSN: 0031-1421.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, vol. 56, no. 2, s. 73-80. ISSN: 1336-3824.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Cellulosic Sorption Filter Materials with Surface Flocculation Activity—A Hopeful Anticipation of Water Purification Journal of Water Resource and Protection, 2014, vol. 6, no. 3, s. 165-176. ISSN: 1945-3094.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Chemical and Mechanical Influence on Super molecular Structure of Cellulose International Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, 2014, vol. 2, no. 8, s. 878-885. ISSN: 2321-3132.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Adsorption Organic Cationic Dyes of Oxycelluloses and Linters Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 1-7. ISSN: 2161-4865.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Mutual Competitive Absorption of Water and Essential Oils Molecules by Porose Ligno-Cellulosic Materials Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 2014, vol. 2014, no. 5, s. 66-75. ISSN: 2158-7027.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Essential Oils Influence upon Chemical Aging Process of Lignocellulosic Materials. In Sborník "18th International Papermaking Conference PROGRESS´14". Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-83-60419-08-6.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 322-327 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ČABALOVÁ, I. - KŘŮMAL, K. Vliv atmosféry tvořené zředěnými parami esenciálních olejů na pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 271-275 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Microstructural analysis of oxycellulose using synchrotron X-ray microtomography. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 288-291 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
HÁJEK, M. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. The structural and surface properties of cellulosic materials. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 290-293 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. Hypermolecular structure of lignocellulosic materials and their properties. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 224-231 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - FILIPI, M. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2014. s. 334-337 s. ISBN 978-80-89597-16-1.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - ČABALOVÁ, I. - KŘŮMAL, K. Esenciální oleje a pórovité materiály na celulózové a lignocelulózové bázi – ochrana archiválií. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-5 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. - FILIPI, M. Vliv oxidů dusíku na proces stárnutí pórovitých lignocelulózových materiálů. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
MIKALA, O. - GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vplyv riedených pár esenciálnych olejov na mechanické a optické vlastnosti lignocelulózových materiálov. In Sborník "55. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti". Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. s. 27-36 s. ISBN 978-80-228-2568-9.
GOJNÝ, J. - MIKALA, O. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - KŘŮMAL, K. Cellulose and lignocellulose materials - influence of the atmosphere of diluted vapors of essential oils. In Sborník "18th International Papermaking Conference PROGRESS´14". Łódź: Stowarzyszenie Papierników Polskich, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-83-60419-08-6.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Influence of Chemical Modification on Characteristic of Oxycellulose. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 453-458 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Star zenie celulozy jako kluczowy proces w degradacji papieru Przeglad Papierniczy, 2013, vol. 69, no. 5, s. 291-298. ISSN: 0033-2291.
POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Effect of adding secondary fibers to kraft pulp on strength properties and air resistance Cellulose Chemistry and Technology, 2013, vol. 47, no. 5-6, s. 455-460. ISSN: 0576-9787.
HEJLOVÁ, V. - MILICHOVSKÝ, M. Oxidized cellulose with different carboxyl content: Structure and properties before and after beating Physics Procedia, 2013, vol. 44, no. 1, s. 256-261. ISSN: 1875-3892.
MILICHOVSKÝ, M. Chemistry and Physics of Cellulose and Cellulosic Substances. In Pulp Production and Processing. From Papermaking to High-Tech Products. 1. vyd. Shrewsbury: Smithers Rapra, 2013. 44 s. ISBN: 978-1-84735-634-5.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Oxycellulose - Ideal sorption material. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 20-21 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
HEJLOVÁ, V. - MILICHOVSKÝ, M. Oxidized cellulose with different carboxyl content: Structure and properties before and after beating. In Physics Procedia. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 256-261 s.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Study of nitrogen oxide atmosphere especially N2O4 on aging process of porous materials on cellulose and lignocellulose base. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 312-316 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
MIKALA, O. - MILICHOVSKÝ, M. - FILIPI, M. - GOJNÝ, J. Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 56-57 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separative power of celluloses materials. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 345-350 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
HÁJEK, M. - FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Hypermolekulární vlastnosti celulózových materiálů. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 262-266 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Separative power of celluloses materials. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 345-350 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
GOJNÝ, J. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Vliv esenciálních olejů na vlastnosti lignocelulózového materálu. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 98-108 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - GOJNÝ, J. Charakterizace hypermolekulárních a povrchověmolekulárních vlastností pórovitých materiálů. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 76-97 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - GOJNÝ, J. Vliv stárnutí na pH ligno-celulózových pórovitých materiálů. In 10th International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. s. 65-75 s. ISBN 978-80-228-2534-4.
POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Utilization of Recycled Fibers in Sack Paper. In Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2012. s. 181-185 s. ISBN 978-80-89475-04-9.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. Kinetics of vapour diffusion and condensation in natural porous cellulosic fibre web ISRN Materials Science, 2011, vol. neuveden, no. 2011, s. "7944306-1"-"7944306-7". ISSN: 2090-6099.
POTŮČEK, F. - MILICHOVSKÝ, M. Rapeseed Straw as a Possible Source of non-Wood Fibre Materials Cellulose Chemistry and Technology, 2011, vol. 45, no. 1-2, s. 23-28. ISSN: 0576-9787.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. - POTŮČEK, F. - GOJNÝ, J. Kinetics of Vapour Diffusion and Condensation in Natural Porous Polymeric Fibre Web. In Proceedings of IX. International Symposium Selected Processes at the Wood Processing. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. s. 1-20 s. ISBN 978-80-228-2207-7.
MILICHOVSKÝ, M. - HAVELKA, P. - ŠVORČÍK, V. CHEMISTRY, TECHNOLOGY AND APLICATIONS OF OXIDIZED CELLULOSES. In Cellulose: Structure and Properties, Derivatives and Industrial Uses. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2010. 56 s. ISBN: 978-1-60876-388-7.
FOGLAROVÁ, M. - PROKOP, J. - MILICHOVSKÝ, M. Oxidized Cellulose: An Application in the Form of Sorption Filter Materials Journal of Applied Polymer Science, 2009, vol. 112, no. 2, s. 669-678. ISSN: 0021-8995.
MILICHOVSKÝ, M. - SOPUCH, T. - RICHTER, J. - HAVELKA, P. - MILICHOVSKÁ, S. Acid hydrolyses during selective nitroxide-mediated oxidation of native cellulose. In Proceeding of 3rd International Conference. Praha: Česká společnost chemická, 2007. s. p03/1-p03/7 s. ISBN 978-80-86238-30-2.
MILICHOVSKÝ, M. - MILICHOVSKÁ, S. New Knowledge of Cellulose Aging Determinations by Help of Method UV-VIS Spectroscopy in Cadoxen Solutions. In Proceedings of the VII. International Symposium. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. s. 29 s. ISBN 978-80-228-1767-7.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. Evaluation of Microstructural and Hypermolecular Properties of Cellulosic Materials in Web Form Cellulose Chemistry and Technology, 2006, vol. 40, no. 9-10, s. 705-717. ISSN: 0576-9787.
NESLÁDEK, I. - MILICHOVSKÝ, M. - DOMIN, P. New Philosophy in Production of Moulded Paper Products Papír a celulóza, 2006, vol. 61, no. 7-8, s. 232-237. ISSN: 0031-1421.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Adsorption characteristic of oxycelluloses Papír a celulóza, 2006, vol. 61, no. 11, s. -. ISSN: 0031-1421.
MILICHOVSKÁ, S. - MILICHOVSKÝ, M. Degradace a rozpad celulózy ? hlavní příčina stárnutí celulózových materiálů. Nové poznatky v oxidaci a degradaci (destrukci) celulózy.. In Sborník referátů 13 Semináře restaurátorů a historiků. Praha: Národní archiv, 2006. s. 333-343 s. ISBN 978-80-86712-48-2.
DOMIN, P. - NESLÁDEK, I. - ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. Challenges in Moulded Fibre Production. In Sborník konference "Challenges of Pulp and Paper Technology". Praha: Společnost průmyslu papíru a celulózy, 2006. s. 1-8 s. ISBN 83-915451-9-9.
FILIPI, M. - MILICHOVSKÝ, M. Adsorption characteristics of oxycelluloses. In Sborník konference "Challenges of Pulp and Paper Technology" (CD ROM). Praha: Společnost průmyslu papíru a celulózy, 2006. s. 1-5 s. ISBN N.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. - ADÁMKOVÁ, G. Evaluation of Hygroscopicity Kinetic of Paper, Moulded Fibre Products and other Pore Materials Cellulose Chemistry and Technology, 2005, vol. 39, no. 3-4, s. 277-302. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Rheosedimentation ? a Tool for Evaluation of Pulp Fibre Behaviour in Wet State Papír a celulóza, 2005, vol. 59, no. 7-8, s. 224-229. ISSN: 0031-1421.
POTŮČEK, F. - MILICHOVSKÝ, M. - CHÝLKOVÁ, J. - ČEŠEK, B. Polysulphide Kraft Cooks and Their Influence on Papermaking Behaviour Cellulose Chemistry and Technology, 2005, vol. 39, no. 5-6, s. 473-481. ISSN: 0576-9787.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Rheosedimentation ? a Tool for Evaluation of Pulp Fibre Behaviour in Wet State Papír a celulóza, 2005, vol. 59, no. 7-8, s. 224-229. ISSN: 0031-1421.
CHALUPA, J. - MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. The influence of recycling on paper characteristis. In Proc. 1st Int. IARIGAI Conf.. neuveden: neuveden, 2005. s. 198-201 s. ISBN 3-89700-100-4.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Influence of porosity properties of paper products on theirs hygroscopicity behaviour. In Proc. 15th International Papermaking Conference. neuveden: neuveden, 2005. s. 32/1-32/12 s. ISBN 83-915451-9-9.
TŘÍSKA, J. - HEYBERGER, A. - KRTIČKA, M. - MILICHOVSKÝ, M. - RŮŽIČKOVÁ, K. Tall Soap ? Inconvenient Waste or Prospective Raw Material?. In Sborník 32 mezinárodní konference SSChE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005. s. 274 s. ISBN N.
TŘÍSKA, J. - HEYBERGER, A. - KRTIČKA, M. - RŮŽIČKOVÁ, K. - MILICHOVSKÝ, M. Phytosterols, their potential impact on human health, new perspectives of the old natural compounds. In Vitamins 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 32 s. ISBN 80-7194-748-2.
MILICHOVSKÝ, M. - POTŮČEK, F. - ČEŠEK, B. Determination of Pitch in Washing Filtrates Cellulose Chemistry and Technology, 2004, vol. 38, no. 1-2, s. 39-43. ISSN: 0576-9787.
MILICHOVSKÝ, M. - ČEŠEK, B. Rheosedimentation - typical and characteristic phenomenon of paper matter Cellulose Chemistry and Technology, 2004, vol. 38, no. 5-6, s. 385-397. ISSN: 0576-9787.
MILICHOVSKÝ, M. Chemické zpracování dřeva ? jeho dopady na politiku hospodaření s dřevem v ČR v souvislosti se vstupem do EU. In Proceedings: ?Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU?. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2004. s. neuveden s. ISBN 80-7157-782-0.
ČEŠEK, B. - MILICHOVSKÝ, M. Hygroscopicity of moulded fibre products. In Proc. V. Int. Symp.. Zvolen: TU, 2004. s. 277-301 s. ISBN 80-228-1328-1.
POTŮČEK, F. - MILICHOVSKÝ, M. Influence of Wood Chips Quality on Kraft Pulp?s Yield and Properties Cellulose Chemistry and Technology, 2003, vol. 37, no. 3-4, s. 249-258. ISSN: 0576-9787.
POTŮČEK, F. - MILICHOVSKÝ, M. Totally Chlorine-Free Bleaching of Kraft Pulp Cellulose Chemistry and Technology, 2001, vol. 35, no. 5-6, s. 531-544. ISSN: 0576-9787.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI Ministerstvo kultury 01.01.11 31.12.15
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Modulové hnací náplně II TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.10 31.12.12
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Moderní filtrační a iontoměničové materiály na bázi obnovitelných zdrojů TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.07 31.12.10
Člentství v European Synchrotron Radiation Facillity INGO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.12
Výzkum nových materiálů pro použití v propelentech. TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.06.05 31.12.08
Výzkum vysoce účinných biodegradabilních sorpčních materiálů pro separační procesy, filtrace, přísady pro detergenty a lékařské účely TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 11.05.05 31.12.07
Výzkum vysoce účinných biodegradabilních sorpčních materiálů pro separační procesy, filtrace, přísady pro detergenty a lékařské účely. TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.05.05 31.12.07
Výzkum nových materiálů pro použití v propelentech TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 06.01.05 31.12.08
Chemie obnovitelných zdrojů surovin - zpracování polysacharidů (zejména se zaměřením na deriváty celulózy). Projektová konsorcia Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.03 31.12.05