doc. Ing. František Skopal, CSc. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. František Skopal, CSc.

Kontakty

466 037 063
frantisek.skopal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3959-2475

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra fyzikální chemie (30340)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny: -
po domluvě
Konzultace: -
po domluvě
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MUSIL, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. Improved method of water removal from vegetable oil Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 3, s. 767-769. ISSN: 2585-7290.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Acceleration and simplification of separation by addition of inorganic acid in biodiesel production Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 192, no. August, s. 390-395. ISSN: 0959-6526.
HÁJEK, M. - VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - MĚKOTOVÁ, M. - MUSIL, M. Biodiesel: The study of methyl esters loss in the glycerol phase at various conditions Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 197, no. October, s. 1573-1578. ISSN: 0959-6526.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Butanolysis: Comparison of potassium hydroxide and potassium tert-butoxide as catalyst for biodiesel preparing from rapeseed oil Journal of Environmental Management, 2018, vol. 218, no. July, s. 555-561. ISSN: 0301-4797.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. - VÁVRA, A. Kinetics and mechanism of the butanolysis of rapeseed oil. In 13th conference on sustainable development of energy, water and environment systems : book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 331-331 s.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. - KOCÍK, J. Transesterification of rapeseed oil by butanol and separation of butyl ester Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 155, no. July, s. 28-33. ISSN: 0959-6526.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The removal of free fatty acids from methyl ester Renewable Energy, 2017, vol. 103, no. April, s. 695-700. ISSN: 0960-1481.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - VÁVRA, A. - HÁJEK, M. Butanolysis: Comparison of potassium hydroxide and potassium butoxide as catalyst for biodiesel preparing. In 12th SDEWES Conference 2017 : book of abstracts. Záhřeb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2017. s. 298 s.
VÁVRA, A. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - MUSIL, M. - PETRŽÍLKOVÁ, M. Biodiesel: The influence of various conditions on the solubility of esters in glycerol phase. In 12th SDEWES Conference 2017 : book of abstracts. Záhřeb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2017. s. 507 s.
VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Výroba bionafty: zrychlení a zjednodušení separace přídavkem anorganické kyseliny. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. RP02 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KOCÍK, J. - VÁVRA, A. Transeterification of Rapeseed Oil with Buthanol. In 10th SDEWES Conference: Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 509-509 s.
VÁVRA, A. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Odstraňovaní volných mastných kyselin z bionafty. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 223-224 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
MUSIL, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Butanolýza řepkového oleje. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 221-222 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
HÁJEK, M. - MACURA, R. - SKOPAL, F. - KOCÍK, J. Transesterification of rapseed oil by Butanol and Separation of Butyl Ester. In Oils, Fats and lipids: From Lipidomics to Industrial Innovation. Frankfurt am Main: European Federation for the Science and Technology of Lipids (EuroFedLipid), 2014. s. LAMI-121 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - ČAPEK, L. - ČERNOCH, M. - KUTÁLEK, P. Ethanolysis of rapeseed oil by KOH as homogeneous and as heterogeneous catalyst supported on alumina and CaO Energy, 2012, vol. 48, no. 1, s. 392-397. ISSN: 0360-5442.
HÁJEK, M. - KWIECIEN, J. - SKOPAL, F. Biodiesel: the influence of dealcoholization on reaction mixture composition after neutralization of catalyst by carbon dioxide Fuel, 2012, vol. 96, no. 1, s. 85-89. ISSN: 0016-2361.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - ČERNOCH, M. Effect of phase separation temperature on ester yields from ethanolysis of rapeseed oil in the presence of NaOH and KOH as catalysts Bioresource Technology, 2012, vol. 110, no. April, s. 288-291. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Relationships among flash point, carbon residue, viscosity and some impurities in biodiesel after ethanolysis of rapeseed oil Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 19, s. 7397-7401. ISSN: 0960-8524.
KWIECIEN, J. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Combined effect of water and KOH on rapeseed oil methanolysis Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 9, s. 3121-3125. ISSN: 0960-8524.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 9, s. 3242-3245. ISSN: 0960-8524.
KOMERS, K. - SKOPAL, F. - ČEGAN, A. Continuous biodiesel production in a cascade of flow ideally stirred reactors Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 10, s. 3772-3775. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Ethanolysis of rapeseed oil - Distribution of ethyl esters, glycerides and glycerol between ester and glycerol phases Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 7, s. 2071-2075. ISSN: 0960-8524.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. - ČERNOCH, M. Determination of esters in glycerol phase after transesterification of vegetable oil Talanta, 2010, vol. 82, no. 1, s. 283-285. ISSN: 0039-9140.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Study of effects of some reaction conditions on ethanolysis of rapeseed oil with dispergation Bioresource Technology, 2010, vol. 101, no. 4, s. 1213-1219. ISSN: 0960-8524.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Relationship of variables affecting separation following transesterification of vegetable oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2009, vol. 111, no. 5, s. 499-504. ISSN: 1438-7697.
KWIECIEN, J. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The effect of the acidity of rapeseed oil on its transesterification Bioresource Technology, 2009, vol. 100, no. 23, s. 5555-5559. ISSN: 0960-8524.
ČERNOCH, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Separation of reaction mixture after ethanolysis of rapeseed oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2009, vol. 111, no. 7, s. 663-668. ISSN: 1438-7697.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. Biodiesel preparation in a batch emulsification reactor European Journal of Lipid Science and Technology, 2009, vol. 111, no. 10, s. 979-984. ISSN: 1438-7697.
ČERNOCH, M. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. Distribution of Ethyl Esters and Glycerides between ester and glycerol phases after ethanolysis of rapeseed oil. In 44th IPC 2009: Seminár Biopalivá v doprave. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a. s., 2009. s. N s. ISBN 978-80-969792-1-9.
KWIECIEN, J. - HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - ČERNOCH, M. Sedimentation Models for Phases Separation in biodiesel production. In 44th IPC 2009: Seminár Biopalivá v doprave. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a. s., 2009. s. 1-9 s. ISBN 978-80-969792-1-9.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Purification of Glycerol Phase after Transesterification of Vegetable Oils. In 44th IPC 2009: Seminár Biopalivá v doprave. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a. s., 2009. s. N s. ISBN 978-80-969792-1-9.
ČERNOCH, M. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Příprava bionafty ethanolýzou řepkového oleje. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. P184 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - MACHEK, J. Simplification of Separation of Reaction Mixture after Transesterification of Vegetable Oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2008, vol. 110, no. 4, s. 347-350. ISSN: 1438-7697.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. The Factors Affecting the Separation of the Reaction Mixture after Transesterification of Rapeseed Oil European Journal of Lipid Science and Technology, 2008, vol. 110, no. 10, s. 920-925. ISSN: 1438-7697.
RAŠKA, J. - SKOPAL, F. - KOMERS, K. - MACHEK, J. Kinetics of Glycerol Biotransformation to Dihydroxyacetone by Immobilized Gluconobacter Oxydans and Effect of Reaction Conditions Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, vol. 72, no. N, s. 1269-1283. ISSN: 0010-0765.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. New Type of Dispersive Reactor for Preparation of Biodiesel. In 6th International Conference of PhD Students - Natural Science. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 33-36 s. ISBN 978-963-661-781-3.
KWIECIEN, J. - SKOPAL, F. - HÁJEK, M. Mathematical Model of Biodiesel Separation after Transesterification of Vegetable Oil. In 6th International Conference of PhD Students - Natural Science. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 205-209 s. ISBN 978-963-661-781-3.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KWIECIEN, J. Separace po transesterifikaci rostlinných olejů. In Aprochem 2007, 1. díl. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 1430-1432 s. ISBN 978-80-02-01891-9.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - MACHEK, J. Determination of Free Glycerol in Biodiesel European Journal of Lipid Science and Technology, 2006, vol. 108, no. 8, s. 666-669. ISSN: 1438-7697.
SKOPAL, F. - MACHEK, J. - KOMERS, K. Effect of Rape Seed Oil Quality on Biodiesel Composition Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. 12A, no. N, s. 65-69. ISSN: 1211-5541.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. - KOMERS, K. Nová metoda stanovení volného glycerolu v bionaftě. In Aprochem 2006. Milovy-Sněžné n.M., CZ: ? PCHE - PetroChemEng, 2006. s. 1321-1324 s. ISBN 80-02-01791-9.
HÁJEK, M. - SKOPAL, F. Shrnutí informací o biodieslu jako obnovitelném zdroji energie. In 1st Intentional Seminar Road Transport & Environment. Brno, CZ: Expedia o.p.s., 2006. s. 19-25 s. ISBN 80-239-6865-3.
RAŠKA, J. - SKOPAL, F. - KOMERS, K. - MACHEK, J. - STLOUKAL, R. Sterility problems of batch biotransformation of glycerol to hydroxyacetone using immobilized Gluconobacter oxydans. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2005, vol. N, no. 11, s. 145-149. ISSN: 1211-5541.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
The innovation and modernization of educational practices in physical chemistry at the University of Pardubice Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.2012 28.02.2015
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
CSc. 1973 fyzikální chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
doc. 1990 fyzikální chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích
Ing. 1967 fyzikální chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1990 - 2011 docent fyzikální chemie Univerzita Pardubice
1990 - 2011 docent fyzikální chemie Univerzita Pardubice