Ing. Luboš Prokůpek, Dr. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kontakty

466 037 195
lubos.prokupek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9288-0468

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (30433)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C094 (2022) G - - -
UCHTML/C182 (2022) G PR - SE
UCHTML/C191 (2022) - PR - SE
UCHTML/C192 (2022) G - CV -
UCHTML/C213 (2022) G - CV -
UCHTML/C214 (2022) G - CV -
UCHTML/C396 (2022) G - - -
UCHTML/C397 (2022) G - - -
UCHTML/C398 (2022) - PR - -
UCHTML/C740 (2022) G - - -
UCHTML/C740 (2022) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JANÍČEK, P. - PROKŮPEK, L. VLIV SÍŤOVÁNÍ POLYETHYLENU NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI. In Sborník příspěvků: Studentská vědecká odborná činnost 2019/2020. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 69-75 s. ISBN 978-80-7560-333-3.
RESL, P. - PROKŮPEK, L. - ROUDNÝ, P. - HEJDUK, J. MODIFIKACE 3D TISKOVÉ HLAVY PRO ZHOTOVENÍ RAZICÍCH NÁSTROJŮ. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 181-188 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
RESL, P. - PROKŮPEK, L. - ROUDNÝ, P. - HEJDUK, J. OPTIMALIZACE PROCESU 3D TISKU. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 145-150 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. Primer or primer-free gluing – problems of adhesives in automotive industry Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 169-178. ISSN: 1211-5541.
PROKŮPEK, L. - BRZOBOHATÝ, M. - VEČEŘA, M. Studium kompozitních materiálů používaných pro výrobu rybářských prutů. In Sborník přednášek z mezinárodní konference Polymerní kompozity 2017. Praha: Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů, 2017. s. 44-48 s. ISBN 978-80-906713-0-0.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - ZGONI, H. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, R. - RÜCKEROVÁ, A. Investigation of the effect of molar mass on coating properties of self-crosslinking latexes based on acrylic microgels Journal of Adhesion Science and Technology, 2016, vol. 30, no. 10, s. 1095-1108. ISSN: 0169-4243.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. Acrylic coatings modification by reactive nanogels prepared by emulsion polymerisation: a study Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen, s. 105-115. ISSN: 1211-5541.
PUKOVÁ, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - LINHART, K. Biodegradable Polymers Based on Selected Polyolefins and Potato Starch. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 335-339 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
ŠPAČEK, V. - LINHART, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - ZÁRYBNICKÁ, L. - NÁDVORNÍKOVÁ, Z. Stabilizovaný polymer. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29537,
MACHOTOVÁ, J. - SVOBODA, L. - ŠŇUPÁREK, J. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. FUNCTIONALISED ACRYLIC MICROGELS AS REACTIVE TOUGHNESS MODIFIERS OF EPOXY RESINS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 109-120. ISSN: 1211-5541.
RÜCKEROVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - ZÁRYBNICKÁ, L. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. LATEXY NA BÁZI MIKROGELOVÝCH ČÁSTIC S KOVALENTNĚ VÁZANÝMI RETARDÉRY HOŘENÍ. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 38-39 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
PUKOVÁ, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - LINHART, K. BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ POLYMERY NA BÁZI VYBRANÝCH POLYOLEFINŮ. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 100-101 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
PODZIMEK, Š. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Characterization of molecular structure of acrylic copolymers prepared via emulsion polymerization using A4F-MALS technique Journal of Applied Polymer Science, 2014, vol. 131, no. 21, s. 11178-11185. ISSN: 0021-8995.
VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. - VODOCHODSKÝ, O. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. - AKŠTEIN, Z. Rubber-modified epoxy-cyanate ester composites as matrixes for tagging of explosives Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2014, vol. 53, no. 12, s. 1205-1214. ISSN: 0360-2559.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - HUSÁKOVÁ, L. - URBANOVÁ, I. - AKŠTEIN, Z. Epoxy-cyanate ester compositions as matrixes for tagging of explosives Advances in Polymer Technology, 2014, vol. 33, no. 2, s. 145-151. ISSN: 0730-6679.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. Some properties of composites based on vulcanized liquid polybutadiene matrix and inorganic particulate fillers Journal of Applied Polymer Science, 2013, vol. 128, no. 4, s. 2277-2282. ISSN: 0021-8995.
VODOCHODSKÝ, O. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Modifikované pryskyřice kyanitového typu. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 81-82 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - VODOCHODSKÝ, O. - MACHOTOVÁ, J. Modifications of Epoxy-Cyanate Resins. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 145-150 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - ŠTANCL, M. REAKTOPLASTY POUŽÍVANÉ PRO IDENTIFIKAČNÍ TĚLÍSKA VÝBUŠIN. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 557-562 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ADÁMKOVÁ, R. Epoxykyanátové pryskyřice jako nosiče pro identifikační tělíska. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 542-547 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. Sulphur vulcanized Polybutadiene as a Matrix in Glass Fibre Reinforced Composite Materials Journal of Applied Polymer Science, 2011, vol. 119, no. 6, s. 3446-3452. ISSN: 0021-8995.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - SVOBODA, L. - CHUDOMSKÝ, R. Studium vlivu akrylátových disperzí na vlastnosti a strukturu epoxidových pryskyřic. In POLYMERY 2010. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010. s. 63-65 s. ISBN 978-80-85009-64-4.
LINHART, K. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Aditiva podporující popisování laserem. In POLYMERY 2010. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010. s. 75-77 s. ISBN 978-80-85009-64-4.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, L. - ŠTANCL, M. Epoxidové kompozice vhodné pro identifikační tělíska výbušnin. In POLYMERY 2010. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010. s. 60-62 s. ISBN 978-80-85009-64-4.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. - RYCHLÝ, T. - VLASÁK, P. Effect of functionalised core?shell microgels prepared by emulsion polymerisation on acrylic coatings properties Progress in Organic Coatings, 2008, vol. 63, no. 2, s. 175-181. ISSN: 0300-9440.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. - PUREV, N. Hydroxy-functionalised microgels as nanofillers for organic clearcoats Mongolian University of Science and Technology Scientific Transactions, 2008, vol. N, no. 4/94, s. 68-73. ISSN: 1560-8794.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - BÁRTÍK, M. - ŠPAČEK, V. - PODEŠVA, J. - KOVÁŘOVÁ, J. Reakční kinetika polymerního fenolického antioxidantu s isokyanáty. In Polymery 2008. Ústav polymérov SAV Bratislava: 2008. s. l37/1-I37/2 s. ISBN 978-80-968433-5-0.
PROKŮPEK, L. - UDATNÝ, J. - ŠPAČEK, V. - VEČEŘA, M. - PODEŠVA, J. - KOVÁŘOVÁ, J. Vlastnosti modelových polyurethanových systémů s polymerními stabilizátory. In Polyméry 2008. Ústav polymérov SAV v Bratislavě: 2008. s. L21/1-L21/2 s. ISBN 978-80-968433-5-0.
SVOBODA, L. - MACHOTOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Copolymer Particles of Methacrylic Acid Esters as Fillers for Epoxy Resins. In Proceedings CD ROM, D.L. C 957-2007. Universita Santiago de Compostela, Spain: 2007. s. 193-196 s.
MACHOTOVÁ, J. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, L. - VEČEŘA, M. Functionalised Microgels as Nanofillers for Organic Coatings. In Conference Papers NANO 06. Brno: VUTIUM Brno, 2006. s. 72-72 s. ISBN 80-214-3308-6.
SVOBODA, L. - MACHOTOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Copolymer Particles of Methacrylic Acid Esters as Fillers for Epoxy Resins. In Conference Papers NANO 06. Brno: VUTIUM Brno, 2006. s. 73-73 s. ISBN 80-214-3308-6.
CARDA, M. - FORMAN, M. - PROKŮPEK, L. Laboratory Comparison of Hardness. In CD ROM. Brno: Brno, 2006. s. xx s. ISBN nemá.
MÍSAŘOVÁ, J. - SVOBODA, L. - ŠŇUPÁREK, J. - PROKŮPEK, L. Precursors for acrylic clearcoats. In CD ROM. Budapešť, Hungary: MKE Budapešť, Hungary, 2006. s. VII: P1, 1-8 s. ISBN nemá.
VRAŠTIL, J. - MATĚJKA, L. - ŠPAČEK, V. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Organization in sol?gel polymerization of methacrylate co-oligomers containing trimethoxysilylpropyl methacrylate Polymer, 2005, vol. 46, no. 25, s. 11232-11240. ISSN: 0032-3861.
SVOBODA, L. - MÍSAŘOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. Functionalized Microgel Particles as Polymer Network Precursors. In Extended Abstracts Book. Fukui, Japan: University of Fukui, Fukui, 2005. s. 183-184 s. ISBN nemá.
SVOBODA, L. - MÍSAŘOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. Studium mechanických vlastností epoxidových pryskyřic modifikovaných funkcionalizovanými akrylátovými polymery. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 240 s.
MÍSAŘOVÁ, J. - SVOBODA, L. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. Latex microgel particles as reactive fillers. In 44th Microsymposium on ?Polymer Gels and Networks". Praha: Czech Academy of Sciences, IMC, 2005. s. 142 s. ISBN nemá.
SVOBODA, L. - MÍSAŘOVÁ, J. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. Functionalized Microparticles with Epoxy Group as Polymer Network Precursors. In Nanofun-Poly, 1st International Symposium Proceedings. Dresden: Leibniz Institute of Polymer Research Dresden e.V., 2005. s. 166 s. ISBN nemá.
VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. - SVOBODA, L. Polymery jako nosiče identifikačních tělísek. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 120 s.
MÍSAŘOVÁ, J. - SVOBODA, L. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. Latex microgel particles as reactive fillers. In Abstract Book. Praha: n, 2005. s. 142 s. ISBN nemá.
MÍSAŘOVÁ, J. - SVOBODA, L. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - ŠŇUPÁREK, J. Botnání funkcionalizovaných mikrogelů na bázi kopolymerů methylmethakrylátu a butylmethakrylátu v alifatických ketonech. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 224 s.
ŠŇUPÁREK, J. - KADRNKA, B. - PROKŮPEK, L. Effect of Styrene and Methyl Methacrylate Comonomers in Ethyl Acrylate/Methacrylic Acid Latex Particles Alkali-Swellability and Film Formation. In Congress Proceedings. 5 rue Etex, F-75018 Paris: AFTPVA - Association Francaise des Techniciens des Peintures, 2004. s. 849-855 s. ISBN nemá.
RYBYŠAR, P. - PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. Transformace kapalných polybutadienů na poly/oligomerní fenolické antidegradanty. In Zborník. Bratislava: SAV Bratislava, 2004. s. 125 s. ISBN nemá.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - RYBYŠAR, P. Vulkanizované polybutadienové pryskyřice. In Zborník. Bratislava: SAV Bratislava, 2004. s. 36-38 s. ISBN nemá.
VRAŠTIL, J. - RYBYŠAR, P. - VEČEŘA, M. - PROKŮPEK, L. Corrosion Resistance of Both Filled and Reinforced Vulcanizates Based on Krasol LBD. In Sborník příspěvků. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2003. s. P48 s. ISBN 80-85009-47-1.
ŠTĚPÁNKOVÁ, L. - KADRNKA, B. - PROKŮPEK, L. - ŠŇUPÁREK, J. A Comparison of the Effect of ?Hard? Comonomers Styrene and Methyl Methacrylate on the Ethyl Acrylate/Methacrylic Acid Latex Alkali Swellability. In Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 57-64 s. ISBN 80-7194-548-X.
PROKŮPEK, L. - VEČEŘA, M. - RYBYŠAR, P. - VRAŠTIL, J. Studium vlastností kompozitních materiálů s různými typy matrice a výztuže. In Vyztužené plasty 2003. Plzeň: Dům techniky Plzeň, 2003. s. 129-136 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur pevnolátkových materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Research center of surface treatment Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence Technologická agentura České republiky 01.01.14 31.12.19
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.10 31.12.10
Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.07.09 31.12.12