doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Kontakty

466 037 196, 466 037 443
miloslav.pouzar@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1019-5978

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení ochrany životního prostředí (30352)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UECHI/C005 (2019) G PR - -
UECHI/C058A (2019) G - - -
UECHI/C403 (2019) G PR - -
UECHI/C641 (2019) G PR - -
UECHI/C863 (2019) G PR - -
UECHI/C867 (2019) G PR - -
UECHI/C953 (2019) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - STOJAROVA, K. - HRDÁ, K. - POUZAR, M. The ICP-OES method for determination of zinc in Enchytraeus crypticus and agarose gel from ecotoxicological tests Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 1, s. 159-164. ISSN: 2585-7290.
FRÜHBAUEROVÁ, M. - ČERVENKA, L. - HÁJEK, T. - POUZAR, M. - PALARČÍK, J. Analýza karobového prášku pomocí UHPLC. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 49-58 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
FRÜHBAUEROVÁ, M. - ČERVENKA, L. - HÁJEK, T. - POUZAR, M. - PALARČÍK, J. UHPLC Analysis and Antioxidant Activity of Carob Powder. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 20 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - STOJAROVÁ, K. - HRDÁ, K. - POUZAR, M. The ICP-OES method for determination of zinc in Enchytraeus Crypticus and agarose gel from ecotoxicological tests Chemical Papers, 2018, vol. 73, no. 1, s. 159-164. ISSN: 0366-6352.
HRDÁ, K. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. Study of zinc oxide nanoparticles and zinc chloride toxicity to annelid Enchytraeus crypticus in modified agar-based media Environmental Science and Pollution Research, 2018, vol. 25, no. 23, s. 22702-22709. ISSN: 0944-1344.
HRDÁ, K. - KONOPÁČOVÁ, E. - VRZÁČKOVÁ, I. - POUZAR, M. Influence of humic acids on zinc oxide nanoparticles and zinc chloride toxicity to Enchytraeus crypticus studied in agar based exposure media Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 187-196. ISSN: 1211-5541.
ZVOLSKÁ, M. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. - ČERNOHORSKÝ, T. Determination of chromium in the surface nano-layer covering the Zn-based anti corrosion coating of steel sheets using a laser-induced breakdown spectrometry Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 11, s. 2045-2052. ISSN: 2585-7290.
ZVOLSKÁ, M. - POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - JAROLÍM, O. Laser induced breakdown spectrometry for quantitative analysis of Cd in artificial sweat leachate of jewellery Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 213-224. ISSN: 1211-5541.
POUZAR, M. - ZVOLSKÁ, M. - JAROLIM, O. - AUDRLICKÁ VAVRUŠOVÁ, L. The Health Risk of Cd Released from Low-Cost Jewelry International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, vol. 14, no. 5, s. 520-527. ISSN: 1660-4601.
POUZAR, M. - HRDÁ, K. - NOVÁKOVÁ, D. Ecotoxicity of nanomaterials to soil organisms – optimization of agar-based exposure media composition. In NanoOstrava 2017. 5th nanomaterials and nanotechnology meeting. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 85 s. ISBN 978-80-248-4043-7.
HRDÁ, K. - POUZAR, M. - NOVÁKOVÁ, D. Ecotoxicity of nanomaterials to soil organisms - ecotoxicity testing in agar-based media. In NanoOstrava 2017. 5th nanomaterials and nanotechnology meeting. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 79 s. ISBN 978-80-248-4043-7.
ŠVEC, P. - HUBENÁ, P. - RŮŽIČKOVÁ, Z. - HOLUBOVÁ, J. - POUZAR, M. - MERNA, J. - RŮŽIČKA, A. Poly(ethylene terephthalate) synthesis catalysed by chelated Sn, Zn and Mg complexes Applied Organometallic Chemistry, 2016, vol. 30, no. 1, s. 20-25. ISSN: 0268-2605.
HRDÁ, K. - OPRŠAL, J. - KNOTEK, P. - POUZAR, M. - VLČEK, M. Toxicity of zinc oxide nanoparticles to the annelid Enchytraeus crypticus in agar-based exposure media Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 11, s. 1512-1520. ISSN: 0366-6352.
KAZDA, T. - KRBAL, M. - POUZAR, M. - VONDRAK, J. - STRAKOVA, A. - SLAVIK, M. - WÁGNER, T. - MACÁK, J. Highly efficient and stable cryo-ground sulphur cathode for Li-S batteries Journal of Power Sources, 2016, vol. 331, no. November, s. 293-298. ISSN: 0378-7753.
NOVOTNÝ, L. - OPRŠAL, J. - PETRÁŇKOVÁ, R. - KABUTEY, A. - POUZAR, M. - LANGASEK, P. Characterization of the Kinetics of Silver Nanoparticles Agglomeration and their Toxicity on Fish Embryos Analytical Letters, 2016, vol. 49, no. 1, s. 152-160. ISSN: 0003-2719.
POUZAR, M. Toxicological assessment of active pharmaceutical ingredients. Neuveden. 270 s.
OPRŠAL, J. - BLAHA, L. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. - VLČEK, M. - HRDÁ, K. Assessment of silver nanoparticle toxicity for common carp (Cyprinus carpio) fish embryos using a novel method controlling the agglomeration in the aquatic media Environmental Science and Pollution Research, 2015, vol. 22, no. 23, s. 19124-19132. ISSN: 0944-1344.
PLODÍKOVÁ, P. - POUZAR, M. - ROSSLEROVA, Z. - PROKOPCOVA, J. Optimized rinsing procedures for enhancing removal of residues of highly viscous and colored substances in the Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) assay Toxicology in Vitro, 2015, vol. 29, no. 7, s. 1385 - 1391. ISSN: 0887-2333.
POUZAR, M. Toxicity of Medicinal Nanodelivery Systems. In Nanoparticulate drug delivery systems. 1. vyd. Dolní Dobrouč: Contipro, 2015. 9 s. ISBN: 978-80-260-7611-7.
KOLAR, F. - DORTOVA, M. - LEPS, J. - POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - STECH, M. Serpentine ecotypic differentiation in a polyploid plant complex: shared tolerance to Mg and Ni stress among di- and tetraploid serpentine populations of Knautia arvensis (Dipsacaceae) Plant and Soil, 2014, vol. 374, no. 1-2, s. 435-447. ISSN: 0032-079X.
KRATOCHVÍL, T. - ČERNOHORSKÝ, T. - KNOTEK, P. - KALINA, L. - NÁVESNÍK, J. - POUZAR, M. - ZVOLSKÁ, M. Fast determination of the surface density of titanium in ultrathin layers using LIBS spectrometry Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2014, vol. 29, no. 10, s. 1806-1812. ISSN: 0267-9477.
ZVOLSKÁ, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - KRATOCHVÍL, T. Determination of Fluorine in Organic Pigments with the Use of Laser Induced Breakdown Spectroscopy Journal of Applied and Laser Spectroscopy, 2014, vol. 1, no. 1, s. 41-45. ISSN: 2385-0728.
WIENER, J. - PRŮŠOVÁ, M. - MACÍKOVÁ, V. - POUZAR, M. Environmental monitoring of TiO2 by LIBS. In Nanocon 2013, 5th International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2014. s. 696-700 s. ISBN 978-80-87294-47-5.
NOVOTNÝ, L. - PETRÁŇKOVÁ, R. - OPRŠAL, J. - KABUTEY, A. - POUZAR, M. Fitting Time-Dependence of Size of Silver Nanoparticles in Solutions Containing Silver Ions. In 15th International Conference on Electroanalysis. Malmö: Malmö University, 2014. s. 199 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
OPRŠAL, J. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. - PETRÁŇKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, L. Some Aspects of Toxicity of Silver Nanoparticles. In 47th Heyrovsky discussion on electrochemistry of organic and bioactive compounds. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2014. s. 33 s. ISBN 978-80-87351-29-1.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - POUZAR, M. Vliv kolagenového obalu na bobtnavost syntetického hydrogelu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 814-814 s.
OPRŠAL, J. - BUREŠ, Z. - VLČEK, M. - KNOTEK, P. - POUZAR, M. - BENEŠ, L. A Study of Silver Nanoparticles Behavior in Liquid Media for Ecotoxicity Tests Advanced Science, Engineering and Medicine, 2013, vol. 5, no. 6, s. 589-592. ISSN: 2164-6627.
KRATOCHVÍL, T. - POUZAR, M. - NOVOTNÝ, K. - HAVRÁNEK, V. - ČERNOHORSKÝ, T. - ZVOLSKÁ, M. The use of laser-induced breakdown spectroscopy for the determination of fluorine concentration in glass ionomer cement Spectrochimica Acta Part. B-Atomic Spectroscopy, 2013, vol. 88, no. Neuveden, s. 26-31. ISSN: 0584-8547.
RAMPICHOVÁ, M. - BUZGO, M. - KŘÍŽKOVÁ, B. - PROSECKÁ, E. - POUZAR, M. - STRAJTOVA, L. Injikovatelný hydrogel funkcionalizovaný suspenzí bohatou na trombocyty a mikročásticemi pro urychlení regenerace chrupavky Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2013, vol. 80, no. 1, s. 82-88. ISSN: 0001-5415.
KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. - ZELENKOVÁ, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Analysis of gadolinium in algae and waste hospital water Annales de Biologie Clinique, 2013, vol. 5, no. září - říjen, s. 185-185. ISSN: 0003-3898.
OPRŠAL, J. - KNOTEK, P. - POUZAR, M. - PALARČÍK, J. - NOVOTNÝ, L. Vliv aglomerace stříbrných nanočástic na výsledky testů ekotoxicity na vodních organismech Chemické listy, 2013, vol. 107, no. červen 2013, s. 386-392. ISSN: 0009-2770.
OPRŠAL, J. - PETRÁŇKOVÁ, R. - NOVOTNÝ, L. - POUZAR, M. Působení nanočástic stříbra na plůdek kapra, hodnocení jejich postupné agregace. In Sborník přednášek z XXIX. mezinárodního odborného semináře Moderní elektrochemické metody. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 132-134 s. ISBN 978-80-254-3997-5.
KŘÍŽKOVÁ, B. - POUZAR, M. - BUZGO, M. - SLOVÁKOVÁ, M. - BÍLKOVÁ, Z. Využití nanovláken v přípravě nosičových systémů pro biomedicínské aplikace. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 87-93 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
RAMPICHOVÁ, M. - BUZGO, M. - PROSECKÁ, E. - MÍČKOVÁ, A. - FILOVÁ, E. - POUZAR, M. - AMLER, E. Injectable hydrogel functionalized by nanofibres as a drug delivery system for skeletal tissues regeneration Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2012, vol. 6, no. suppl 2, s. 35. ISSN: 1932-7005.
KREJČOVÁ, A. - LUDVÍKOVÁ, I. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Elemental analysis of nutritional preparations by inductively coupled plasma mass and optical emission spectrometry Food Chemistry, 2012, vol. 132, no. 1, s. 588-596. ISSN: 0308-8146.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. O-TOF-ICP-MS Analysis of Rare Earth Elements, Noble Elements, Uranium and Thorium in River-relating Species International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2012, vol. 92, no. 5, s. 620-635. ISSN: 0306-7319.
KNOTEK, P. - POUZAR, M. - BUZGO, M. - KŘÍŽKOVÁ, B. - VLČEK, M. - MÍČKOVÁ, A. - PLECNER, M. - NÁVESNÍK, J. - AMLER, E. - BĚLINA, P. Cryogenic grinding of electrospun poly-ε-caprolactone mesh submerged in liquid media Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications, 2012, vol. 32, no. 6, s. 1366-1374. ISSN: 0928-4931.
NÁVESNÍK, J. - PÁTKOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Stanovení stopových obsahů vybraných prvků v koňských žíních technikou oa TOF-ICP-MS. In Mikroelementy 2012. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2012. s. 146-158 s. ISBN 978-80-86380-63-6.
OPRŠAL, J. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. - ŠLOUF, M. - EWA, P. A STUDY OF SILVER NANOPARTICLE BEHAVIOR IN LIQUID MEDIA FOR ECOTOXICITY TESTS. In Nanocon 2012, 4th International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-87294-35-2.
NÁVESNÍK, J. - ZELENKOVÁ, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. oa TOF-ICP-MS analysis of gadolinium in algae, surface and waste wate. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 173 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
NÁVESNÍK, J. - PÁTKOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Multielemental analysis of horse hair by oa TOF-ICP-MS. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 174 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
KRATOCHVÍL, T. - ZVOLSKÁ, M. - POUZAR, M. - NOVOTNÝ, K. - ČERNOHORSKÝ, T. The use of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the Quantitative Analysis of Fluorine. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 71 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - HUSÁKOVÁ, L. - NÁVESNÍK, J. - POUZAR, M. TOF-ICP-MS spectrometry – historical overview and latest developments. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 25 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - NÁVESNÍK, J. - POUZAR, M. The efficiency of the ICP-OES introduction systems. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 73 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
KREJČOVÁ, A. - PETROVICKÁ, I. - NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Are there significant differences in the quality of „organic“ and „conventional“ vegetable?. In CMA4CH. Rome: Sapienza University of Rome, 2012. s. 34-35 s. ISBN 978-88-7547-332-7.
KŘÍŽKOVÁ, B. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. - BUZGO, M. - VLČEK, M. - MÍČKOVÁ, A. - PLENCNER, M. - NÁVESNÍK, J. - AMLER, E. - BĚLINA, P. Preparation of a Microcarrier Scaffold System for Cell Cultivation Using Cryogenic Grinding of Thin Layers of Polymer Fibers.. In Studentská konference Chemie je život 2012: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 346-351 s. ISBN 978-80-214-4544-1.
POUZAR, M. - KRATOCHVÍL, T. - ČAPEK, L. - SMOLÁKOVÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - HROMÁDKO, L. Quantitative LIBS analysis of vanadium in samples of hexagonal mesoporous silicacatalysts Talanta, 2011, vol. 83, no. 5, s. 1659-1664. ISSN: 0039-9140.
POUZAR, M. - PRŮŠOVÁ, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - WIENER, J. - KRATOCHVÍL, T. Analysis of Ti in Textile Stippled by TiO2 Nanoparticle Sol Using Double-Pulse LIBS AND ED XRF Spectrometry Journal of Applied Spectroscopy, 2011, vol. 78, no. 5, s. 673-679. ISSN: 0021-9037.
POUZAR, M. - KRATOCHVÍL, T. - KASKI, S. - KAISER, J. - KNOTEK, P. - ČAPEK, L. - ČERNOHORSKÝ, T. Effect of particle size distribution in laser-induced breakdown spectroscopy analysis of mesoporous V–SiO2 catalysts Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011, vol. 26, no. 11, s. 2281-2288. ISSN: 0267-9477.
POUZAR, M. O supech a lidech Antropologia integra, 2011, vol. 2, no. 1, s. 139-141. ISSN: 1804-6657.
SMOLÁKOVÁ, L. - ČAPEK, L. - BOTKOVÁ, Š. - KOVANDA, F. - BULÁNEK, R. - POUZAR, M. Activity of the Ni-Al mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors in the oxidative dehydrogenation of ethane and propane Topics in Catalysis, 2011, vol. 54, no. 16-18, s. 1151-1162. ISSN: 1022-5528.
PRIECEL, P. - ČAPEK, L. - KUBICKA, D. - HOMOLA, F. - RYSANEK, P. - POUZAR, M. The role of alumina support in the deoxygenation of rapeseed oil over NiMo-alumina catalysts Catalysis Today, 2011, vol. 176, no. 1, s. 409-412. ISSN: 0920-5861.
POUZAR, M. S kanónem na vrabce aneb úkladná vražda pomocí polonia 210 Antropologia integra, 2010, vol. 1, no. 1, s. 107-109. ISSN: 1804-6657.
BEŠTA, T. - ŠAFRÁNKOVÁ, J. - POUZAR, M. - NOVÁK, J. - NOVÁKOVÁ, K. Late Pleistocene-early Holocene transition recorded in the sediments of former shallow lake in the Czech Republic Hydrobiologia, 2009, vol. 631, no. 1, s. 107-120. ISSN: 0018-8158.
POUZAR, M. - PRŮŠOVÁ, M. - PROKOPČÁKOVÁ, P. - ČERNOHORSKÝ, T. - WIENER, J. - KREJČOVÁ, A. LIBS analysis of chromium in samples of dyed wool fabric Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2009, vol. 24, no. 5, s. 685-688. ISSN: 0267-9477.
POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - PRŮŠOVÁ, M. - PROKOPČÁKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. LIBS analysis of crop plants Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2009, vol. 24, no. 7, s. 953-957. ISSN: 0267-9477.
LUDVÍKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. Prvková analýza koňských žíní. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 73-79 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
LUDVÍKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. Vývoj metody pro prvkovou analýzu koňských žíní. In Zborník 6. študentské vedecké konferencie Ekológia a environmentalistika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. s. 57-63 s. ISBN 978-80-228-2001-1.
ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. - VAVRUŠOVÁ, L. Elemental analysis of flour based ready-oven foods by slurry sampling inductively coupled plasma optical emission spectrometry Food Chemistry, 2008, vol. 106, no. 3, s. 1246-1252. ISSN: 0308-8146.
SETNIČKA, M. - ČIČMANEC, P. - POUZAR, M. - ADAM, J. Catalytic behaviour of VMoOx catalysts supported on hexagonal mesoporous silica in partial oxidation of butane Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2008, vol. 14, no. N, s. 65-81. ISSN: 1211-5541.
KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - PEŠKOVÁ, K. The cryogenic grinding as the important homogenization step in analysis of inconsistent food samples Food Chemistry, 2008, vol. 2008, no. 4, s. 848-854. ISSN: 0308-8146.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - PEŠKOVÁ, . The cryo-grinding of complex food samples. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 08. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2008. s. 72 s.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - NOVÁK, J. - ZVĚŘINOVÁ, Z. - NĚMCOVÁ, Z. - ČÁPOVÁ, L. - POUZAR, M. o-TOF ICP MS Analysis of Small Biological Samples. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 08. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2008. s. 73 s. ISBN N.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - ŠLAPALOVÁ, M. - PETŘÍK, M. ICP MS analysis of environmental samples. In Book of Abstracts "19th Slovak-Czech Spectroscopic Conference". 2008. s. 101 s.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - ŠLAPALOVÁ, M. - PETŘÍK, M. ICP MS analýza vzorků říčních organismů. In Mikroelementy 2008. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 52-59 s. ISBN 978-80-86380-44-5.
SMOLÁKOVÁ, L. - ČAPEK, L. - GRYGAR, T. - VANĚK, L. - POUZAR, M. N2O as an Oxidant for Oxidative Dehydrogenation of Ethane. In Proceedings of 9th Pannonian International Symposium on Catalysis. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 447-452 s. ISBN 978-80-227-2923-9.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Determination of metal impurities in pure hydroxides and salts by ICP OES Analytica Chimica Acta, 2007, vol. 582, no. 2, s. 208-213. ISSN: 0003-2670.
POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - PEŠKOVÁ, K. The study of contamination effects during cryogennic grinding. In Trends in Sample Preparation 2007. Graz: University of Technology Graz, 2007. s. 73 s. ISBN N.
PEŠKOVÁ, K. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. Kryogenní mletí k úpravě vzorku k analýze. In Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 59-62 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - PEŠKOVÁ, K. Kryogenní mletí jako metoda přípravy vzorku pro prvkovou analýzu. In Sborník abstraktů z 13. spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2007. s. 39 s. ISBN 80-903732-2-4.
KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. The microwave digestion of cryogenically grinded electronic parts within the scope of ROHS and WEEE regulation. In Trends in Sample Preparation 2007. Graz: University of Technology Graz, 2007. s. 70 s. ISBN N.
KREJČOVÁ, A. - KAHOUN, D. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Determination of macro and trace element in multivitamins preparations by inductively coupled plasma optical emission spectrometry with slurry sample introduction Food Chemistry, 2006, vol. 98, no. 1, s. 171-178. ISSN: 0308-8146.
POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - SÁKRA, T. ED XRF spectrometric determination of total sulphur content in leaves Chemia Analityczna, 2006, vol. N, no. 51, s. 173-178. ISSN: 0009-2223.
ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - JAKUBEC, K. ED XRF analysis of precious metallic alloys with the use of combined FP Metod Talanta, 2006, no. 69, s. 538-541. ISSN: 0039-9140.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Determination of metal impurities in ultrapure CaCl2 and MgCl2 by ICP OES Microchimica Acta, 2006, vol. 156, no. 3-4, s. 271-275. ISSN: 0026-3672.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Extraction method for determination of Na, K and Mg in feed mixtures Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. N, no. 12, s. 37-48. ISSN: 1211-5541.
POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Analysis of electronic parts within the scope of the ROHS and WEEE regulation. In Sborník příspěvků The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 207 s. ISBN 80-214-3320-5.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - VAVRUŠOVÁ, L. ICP OES analysis of impurities in pure hydroxides and salts. In Sborník Konference s mezinárodní účastí XVIII Slovak Spectroscopic Conference. Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 56 s. ISBN 80-223-2244-X.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - VAVRUŠOVÁ, L. - POUZAR, M. ICP OES analýza suspenzí polotovarů na bázi mouky. In Sborník semináře Mikroelementy. Český Těšín, Česká republika: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 109-114 s. ISBN 80-86380-35-1.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - KŘÍTKOVÁ, S. Analysis of impurities in ultrapure CaCl2 and MgCl2 by ICP OES. In Anorganická analýza v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 222-227 s. ISBN N.
KREJČOVÁ, A. - KAHOUN, D. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Příprava kontrolního materiálu na bázi multivitaminového přípravku. In Seminář ?Zajištění kvality analytických výsledků?. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2005. s. 146-152 s. ISBN 80-86380-26-2.
MATĚCHA, . - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - BEDNAŘÍK, . - KŘÍTKOVÁ, . Rapid Simultaneous Determination of Suplhur and Coal Ash in Brown Coals and Lignits by ED XRF Method. In Sborník Konference s mezinárodní účastí 4. anorganická analýza v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 202 s. ISBN N.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - KAHOUN, D. - POUZAR, M. ICP OES Analysis of Multivitamin Preparations. In Book of Abstract - XVIIth Slovak Spectroscopis Conference, 5.-9.9.2004, Tatranské Zruby. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004. s. 29 s. ISBN 80-8073-167-5.
POLÁČKOVÁ, D. - POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. Tribotechnic Analysis of Oils by Energy Dispersive X-ray fluorescence Spectroscopy. In Book of Abstracts , YoungChem 2003, European Congress of Young Chemists. Warsaw: Warszaw University of Technology, 2004. s. 92 s. ISBN N.
KNOTEK, P. - POUZAR, M. - BULÁNEK, R. - NOVOVESKÁ, K. Determination of Extraframework Metal Content in Zeolitic Catalysts by Means of WD XRF Spectrometry Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. , no. 9, s. 97-114. ISSN: 1211-5541.
POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. Determination of Metals in Drinking, Surface and Waste Water by XRF Spectrometry after Preconcentration of Sample on Ion - exchange Filter Chemia Analityczna, 2003, vol. 48, no. 1, s. 55-64. ISSN: 0009-2223.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Prvková analýza potravních doplňků. In Mikroelementy 2003. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2003. s. 36-41 s. ISBN 80-86380-20-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
x Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Investigation of detecting methods for nanomaterials effects on reproduction of aquatic organisms TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 2011-01-01 2013-12-31
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření

výuka toxikologie (obecná, environmentální, průmyslová, speciální) výzkum v oblasti prvkové analýzy materiálů (aplikace XRF a LIBS technik), kryogenní mletí vzorků

servisní činnost v oblasti prvkové analýzy materiálů