Mgr. Aneta Kovářová | Fakulta chemicko-technologická

Mgr. Aneta Kovářová

Kontakty

aneta.kovarova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2682-9987

Pracoviště

Studia

Název programu: Analytická chemie
Název oboru: Analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ČADKOVÁ, M. - KOVÁŘOVÁ, A. - DVOŘÁKOVÁ, V. - METELKA, R. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Electrochemical quantum dots-based magneto-immunoassay for detection of HE4 protein on metal film-modified screen-printed carbon electrodes Talanta, 2018, vol. 182, no. May, s. 111-115. ISSN: 0039-9140.
KOVÁŘOVÁ, A. - ČADKOVÁ, M. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. - METELKA, R. Electrochemical Immunosensors for Fast and Sensitive Analysis of Proteins. In Food safety and healthy living. 1. vyd. Brasov: Transilvania University Press, 2018. 8 s. ISBN: 978-606-19-1017-5.
ČADKOVÁ, M. - KOVÁŘOVÁ, A. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Optimization of anodic stripping voltammetry conditions for efficient detection of quantum dots at micro flow-cell electrodes Monatshefte fur Chemie, 2017, vol. 148, no. 3, s. 571–575. ISSN: 0026-9247.
KOVÁŘOVÁ, A. - DRBOHLAVOVÁ, J. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. A perspective combination of quantum dots and silica nanoparticles for bioconjugation with antibodies used in immunosensors for detection of human alpha-fetoprotein. In XXXVII. Moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2017. s. 108-112 s. ISBN 978-80-905221-5-2.
MURASOVÁ, P. - KOVÁŘOVÁ, A. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. Electrochemical immunosensor for rapid and specific detection of foodborne pathogens. 2017.
KOVÁŘOVÁ, A. - DRBOHLAVOVÁ, J. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Quantum dots-modified silica nanoparticles as immunosensing platform allowing simultaneous electrochemical detection of cancer biomarkers. In YISAC 2017 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : book of abstracts. Benátky: Ca’ Foscari University of Venice, 2017. s. 3 s.
KAŠPAROVÁ, J. - KOVÁŘOVÁ, A. - PALARČÍK, J. - ČESLOVÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Dendrimers as a key component of detection probes in various bioapplications. In YISAC 2017 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : book of abstracts. Benátky: Ca’ Foscari University of Venice, 2017. s. 5 s.
KRULIŠOVÁ, P. - KOVÁŘOVÁ, A. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. Electrochemical immunosensor based on antibody-nanoparticle conjugates as a potential tool for rapid detection of foodborne pathogenes. In YISAC 2017 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : book of abstracts. Benátky: Ca’ Foscari University of Venice, 2017.
ČADKOVÁ, M. - KOVÁŘOVÁ, A. - DVOŘÁKOVÁ, V. - METELKA, R. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Quantum dots-based model system for simultaneous electrochemical immunoanalysis of clinical biomarkers. In XXXVI Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2016. s. 28-31 s. ISBN 978-80-905221-4-5.
KOVÁŘOVÁ, A. - ČADKOVÁ, M. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Křenovou peroxidázou modifikované nanočástice a jejich využití v elektrochemických imunosenzorech. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 85-95 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
KOVÁŘOVÁ, A. - ČADKOVÁ, M. - DVOŘÁKOVÁ, V. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. ALP-functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles for Antibody Labeling in Immunosensors. In XXXVI Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2016. s. 109-112 s. ISBN 978-80-905221-4-5.
KOVÁŘOVÁ, A. - DVOŘÁKOVÁ, V. - ČADKOVÁ, M. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. VOLTAMMETRIC ANALYSIS OF QUANTUM DOTS-TAGGED ANTIBODIES AS A PART OF ELECTROCHEMICAL IMMUNOSENSOR ON BISMUTH FILM MODIFIED ELECTRODES. In CECE 2016 : 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2016. s. 154-157 s. ISBN 978-80-904959-4-4.
ZASONSKÁ, B. - ČADKOVÁ, M. - KOVÁŘOVÁ, A. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. - HORÁK, D. Thionine-Modified Poly(glycidyl methacrylate) Nanospheres as Labels of Antibodies for Biosensing Applications ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, vol. 7, no. 44, s. 24926−24931. ISSN: 1944-8244.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC