Ing. Petr Bělina, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Kontakty

466 037 172, 466 037 127
petr.belina@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1629-7956

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie (30410)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Čtvrtek
12:00-13:00 -
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KANT/C007A (2019) G PR - -
KANT/C008A (2019) G - CV -
KANT/C016 (2019) G - - -
KANT/C016 (2019) - PR - -
KANT/C070 (2019) - - CV -
KANT/C072 (2019) - PR - -
KANT/C074 (2019) G - CV -
KANT/C150 (2019) G - - SE
KANT/C150 (2019) - PR - -
KANT/C152 (2019) - - CV -
KANT/C153 (2019) G - CV -
KANT/C330 (2019) G PR - -
KANT/C346 (2019) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BĚLINA, P. - SÁDOVSKÁ, G. - KREJČÍKOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Preparation of LaNiO3 Perovskite by Oxalate and Carbonate Precursor Method for Utilization as Catalyst for High-temperature Decomposition of N2O Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4197-4202. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Pink NIR Pigment Based on Cr-doped SrSnO3: Preparation and Characterization Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, s. 4475-4484. ISSN: 1388-6150.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. - GORODYLOVA, N. Brown Pigments Based on Perovskite Structure of BiFeO3-delta Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, s. 421-428. ISSN: 1388-6150.
SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntézní postupy perovskitu SrCeO3. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 89-91 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
BĚLINA, P. - KREJČÍKOVÁ, V. - SÁDOVSKÁ, G. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Perovskitové sloučeniny pro vysokoteplotní rozklad N2O. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-65 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Pigmenty odrazivé v blízké infračervené oblasti. In Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 10-14 s. ISBN 978-80-7560-145-2.
PATOČKA, J. - BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - RESANO, M. - BĚLINA, P. Thallium in spruce needles: a comparison of the analytical capabilities of spectrochemical methods Analytical Methods, 2017, vol. 9, no. 4, s. 705-715. ISSN: 1759-9660.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. A Comparative Study of the Influence of the Method of Synthesis of Intermediate Products in the Preparation of CoNd2W2O10 and MnNd2W2O10 and their Color Properties in Ceramic Glazes Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 9, s. 1597-1603. ISSN: 2585-7290.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SUPERABSORBENT COPOLYMER OF ACRYLIC ACID, ACRYLAMIDE AND KONJAC GLUCOMANNAN POLYSACCHARIDE. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 210-214 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava a hodnocení keramických pigmentů SrCrxSn1-xO3-δ. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 8-13 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Využití metod termické analýzy při syntéze pigmentu SrCr0.025Sn0.975O3. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 80-85 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Příprava a barevné vlastnosti Bi2-xErxWO6. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 42-45 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Preparation and Thermal Decomposition of Carbonate and Oxalate Intermediates in Perovskites Preparation. In Book of Abstracts of JTACC + V4. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 197-198 s. ISBN 978-963-454-098-4.
SÁDOVSKÁ, G. - BĚLINA, P. - VONDROVÁ, A. - SAZAMA, P. High Temperature Decomposition of N2O over Perovskites Prepared by Environmental-Friendly Methods. In 49th Symposium on Catalysis : book of abstracts. Praha: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, 2017. s. "Po30"-"Po30" s. ISBN 978-80-87351-47-5.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Thermal Stability and Colour Properties of CuZr4(PO4)6 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 126, no. 1, s. 121-128. ISSN: 1388-6150.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. Influence of Synthesis Conditions on Physicochemical Parameters and Corrosion Inhibiting Activity of Strontium Pyrophosphates (SrMP2O7)-P-II (M-II = Mg and Zn) Progress in Organic Coatings, 2016, vol. 93, no. duben, s. 77-86. ISSN: 0300-9440.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Green-Coloured Pigments with Perovskite Structure: Thermal, Structural and Optical Properties Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 125, no. 3, s. 1233-1240. ISSN: 1388-6150.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - SÁDOVSKÁ, G. Vlastnosti vybraných spinelových a perovskitových sloučenin připravených dvoustupňovým středněteplotním způsobem. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 9-12 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KOSINOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Optical and Thermal Characteristics of Ln-Doped LiZr2(PO4)3. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 229-234 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Study of BixEr1-xWO6 Preparation and Their Characterization as Environmental Friendly Inorganic Pigments. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 136-136 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Studium syntézy vybraných spinelových sloučenin pomocí metod termické analýzy. In Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 277-277 s.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - BRANSKÝ, A. Thermal Behaviour of System SrO(1-x)CeO2-xTb4O7. In 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry : seminar materials. Plock: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2016. s. 137-137 s. ISBN 978-83-910119-5-9.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Characterazation of MNd2W2O10 (M = Ni, Cu, Co, Zn) as New Ceramic Pigments Materialy Ceramiczne/Ceramic Materials, 2015, vol. 67, no. 1, s. 15-20. ISSN: 1505-1269.
BĚLINA, P. - STROUHAL, J. - PLUHAŘOVÁ, L. - ŠULCOVÁ, P. - SVOBODA, L. Synthesis of Mn/Mg Ferrites Using Unusual Preparation Methods – Comparative Study. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 201-205 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
PLUHAŘOVÁ, L. - BĚLINA, P. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. Studium průběhu syntézy spinelových sloučenin metodami termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 129-133 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Hydrogels Based on Glucomannan and their Utilization in Agriculture. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 166-171 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - PLUHAŘOVÁ, L. - STROUHAL, J. MMO pigmenty – netradiční metody za nízkých teplot. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 45-47 s. ISBN 978-80-7395-886-2.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Thermoanalytical Investigation of the Formation of CuZr4(PO4)6 and its Thermal Stability. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 204-205 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
PLUHAŘOVÁ, L. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Nontraditional Methods of Synthesis of Spinel Compounds. In Proceedings of the XIth International Conference Preparation of Ceramic Materials. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 122-124 s. ISBN 978-80-553-2122-6.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Crystallography of Cr3+ in NASICON Structure. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 164-165 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. Effect of Crystal Field Parameters of Cr3+ on Colour Hue of Li1+xCrxZr2-x(PO4)3 Solid Solutions. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 103-103 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. Influence of Mo and Tb Doping on Synthesis and Optical Properties of Transition-Metal Oxides with Perovskite Structure. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 178-179 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. The Comparative Study of the Influence of Immediate Products Origin for CoNd2W2O10 and MnNd2W2O10 Preparation and its Colour Properties. In Book of Abstracts 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12; 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Lublin: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015. s. 180-181 s. ISBN 978-83-7784-684-1.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. A Comparative Study of the Influence of Mineralisers on the Properties of CoZr4(PO4)(6)-based Pigments Dyes and Pigments, 2014, vol. 111, no. December, s. 156-161. ISSN: 0143-7208.
HOLUBOVÁ, L. - KNOTEK, P. - PALARČÍK, J. - ČADKOVÁ, M. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. Magnetic microparticles post-synthetically coated by hyaluronic acid as an enhanced carrier for microfluidic bioanalysis Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications, 2014, vol. 44, no. November, s. 345-351. ISSN: 0928-4931.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. Cr1/3Zr2P3O12 with Unusual Tetrahedral Coordination of Cr(III): Peculiarities of the Formation, Thermal Stability and Application as a Pigment Dalton Transactions, 2014, vol. 43, no. 41, s. 15439-15449. ISSN: 1477-9226.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti sloučenin MWO4 (M = Ni, Zn, Cu, Co). In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 83-86 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
ŠUSTEK, S. - SVOBODA, L. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Charakterizace bentonitů vhodných pro modifikaci hydrogelů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 50-53 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Studium přípravy a vlastností wolframanových pigmentů. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 98-101 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Glucomannan Hydrogels for Agrochemical Utilization. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P003-1"-"P003-5" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Relations Between Crystal Field Strength and Chromatic Characteristics of Cr(III)-Containing Phosphates on an Example of the Solid Solutions in Na3Cr2(PO4)3-NaZr2(PO4)3 System. In Sborník příspěvků 16. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-63 s. ISBN 978-80-7395-768-1.
BĚLINA, P. - HORÁKOVÁ, M. - PLUHAŘOVÁ, L. - SVOBODA, L. - HERMANN, P. Hydrogely na bázi škrobů pro agrochemické využití.. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 54-55 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. - VINKLÁREK, J. Charakterizace glukomannanových hydrogelů pro agrochemické využití. In Sborník příspěvků 4. ročníku konference Moderní trendy v anorganických technologiích 2014. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 56-59 s. ISBN 978-80-7080-889-4.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Characterization of Combined Co-Mn-Ni-Zn and Neodymium Tungstates as New Ceramic Pigments. In Abstracts of Polish Ceramics 2014. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. s. 82-82 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Study on Complex Chromium Zirconium Phosphates for Application as Inorganic Colourants. In Abstracts Thermal Analysis and Calorimetry in Industry and Research. Darmstadt: Gesellschaft für Thermische Analyse e. V. (GEFTA), 2014. s. "B3-1"-"B3-1" s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. New Purple-Blue Ceramic Pigments Based on CoZr4(PO4)6 Dyes and Pigments, 2013, vol. 98, no. 3, s. 393-404. ISSN: 0143-7208.
BLOVSKÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Tungstate Pigments of the Formula MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no. 1, s. 83-89. ISSN: 1388-6150.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Stability of d-electron Metals and Rare Earth Metals Tungstate Pigments Determined by TG/DTA and Heat Microscopy. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 113-115 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
HERMANN, P. - SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Glucomannan Hydrogels for Agrochemical Utilization. In Sborník příspěvků studentské odborné konference Chemie je život 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 280-285 s. ISBN 978-80-214-4823-0.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti pigmentů na bázi podvojných wolframanů přechodných kovů (Ni, Mn a Zn) a prvků vzácných zemin. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 97-101 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Zirconium Phosphates - Composition Variety and Prospects of Pigmentary Application. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 21-23 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
GORODYLOVA, N. - KOSINOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. NZP-related Zirconium Phosphates as Thermally Stable Inorganic Pigments for Coloration of Ceramic Glazes. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 133-133 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
GORODYLOVA, N. - DOHNALOVÁ, Ž. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. The Inhibitive Performance of Pyrophosphate-Based Anticorrosion Pigments. In Book of Abstracts - IDMS 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 30-30 s. ISBN 978-80-7395-666-0.
BĚLINA, P. - MACHALÍKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza wolframanových prekurzorů srážením a reakcí v pevné fázi. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2013. s. 168-168 s.
KNOTEK, P. - POUZAR, M. - BUZGO, M. - KŘÍŽKOVÁ, B. - VLČEK, M. - MÍČKOVÁ, A. - PLECNER, M. - NÁVESNÍK, J. - AMLER, E. - BĚLINA, P. Cryogenic grinding of electrospun poly-ε-caprolactone mesh submerged in liquid media Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications, 2012, vol. 32, no. 6, s. 1366-1374. ISSN: 0928-4931.
LUXOVÁ, J. - ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. Sloučeniny na bázi orthoferitu PrFeO3. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 658-663 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - PALARČÍK, J. - BĚLINA, P. - BÍLKOVÁ, Z. MODIFIKACE POVRCHŮ SYNTETICKÝCH NOSIČŮ KYSELINOU HYALURONOVOU. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 47-56 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
KŘÍŽKOVÁ, B. - POUZAR, M. - KNOTEK, P. - BUZGO, M. - VLČEK, M. - MÍČKOVÁ, A. - PLENCNER, M. - NÁVESNÍK, J. - AMLER, E. - BĚLINA, P. Preparation of a Microcarrier Scaffold System for Cell Cultivation Using Cryogenic Grinding of Thin Layers of Polymer Fibers.. In Studentská konference Chemie je život 2012: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 346-351 s. ISBN 978-80-214-4544-1.
MACHALÍKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a vlastnosti pigmentů na bázi wolframanů o složení MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn). In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 30-35 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
DOHNALOVÁ, Ž. - GORODYLOVA, N. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Synthesis and Characterization of MgSr Pyrophosphate. In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 76-76 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
BLOVSKÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Tungstate Pigments of the Formula MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn). In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 57-57 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
KOSINOVÁ, V. - GORODYLOVA, N. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis and Examination of CoZr4(PO4)6 for Pigmentary Application. In Book of Abstracts IDMS 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 40-40 s. ISBN 978-80-7395-524-3.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Využití termické analýzy při syntéze pigmentů na bázi wolframanů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012. s. 589-589 s.
BĚLINA, P. - DOHNALOVÁ, Ž. The Utilization of Heat Microscopy for Thermal Behavior Study of Rare-Earth Metal Orthophoshate LnPO4 (Ln = La, Nd, Pr). In 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis Book of Abstracts. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012. s. 34-34 s. ISBN 978-83-63663-01-8.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. The Testing of Corrosive – Inhibitive Properties of Zinc Orthophosphate Doped by Lanthanum Orthophosphate Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2011, vol. 17, no. prosinec, s. 143-153. ISSN: 1211-5541.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Korozně-inhibiční vlastnosti fosforečnanu zinečnatého dopovaného neodymen. In Sborník příspěvků 13. KSAP-PM. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 23-27 s. ISBN 978-80-7395-404-8.
BĚLINA, P. - SVOBODA, L. Skupina agrochemie a anorganické analýzy KAnT. In Trendy v anorganické technologii 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 13-16 s. ISBN 978-80-7395-371-3.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - BLOVSKÁ, V. - TROJAN, M. Synthesis and Characterization of Pigments Based on Dopped Rare-Earth Metal Tungstates. In 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of prof. St. Bretsznajder. Varšava: Warsaw University of Technology, 2011. s. 159-161 s. ISBN 978-83-62081-69-1.
VEČEŘA, J. - ČECH, J. - MIKULÁŠEK, P. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava rutilových pigmentů s Cr. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 603-608 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
BLOVSKÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - BĚLINA, P. Příprava sloučenin na bázi orthoferitu Pr1-xYxFeO3 mechanoaktivací. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 609-614 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Cobalt and Rare-Earth Tungstates — Solid State Synthesis and Characterization as New Inorganic Pigments. In Book of Abstracts of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference & TERMANAL 2011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2011. s. 41-41 s. ISBN 978-80-227-3533-9.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - PALARČÍK, J. - BĚLINA, P. - BÍLKOVÁ, Z. Povrchová modifikace anorganických nosičů kyselinou hyaluronovou pro aplikace in vivo. In Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace (Sborník abstraktů a přednášek). Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2011. s. 42 s. ISBN 978-80-7177-993-3.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Korozně-inhibiční testy fosforečnanu zinečnatého dopovaného fosforečnanem lanthanitým. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 73-78 s. ISBN 978-80-7395-256-3.
BĚLINA, P. - SVOBODA, L. - BABICA, D. Studium sorpce Cu2+ a Ni2+ na chelatačním ionexu Arzenazo. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2188-2192 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Testování korozně-inhibičních vlastností fosforečnanu zinečnatého dopovaného fosforečnanem lanthanitým. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 2. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 2188-2192 s. ISBN 978-80-02-02213-8.
BĚLINA, P. - MYŠKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Comparison of the crystallisation and solid state reaction methods for the preparation of rare-earth orthophosphates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, vol. 96, no. 1, s. 949-954. ISSN: 1388-6150.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Fosforečnan zinečnatý dopovaný lanthanem a jeho fyzikální vlastnosti.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 79-81 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - MYŠKOVÁ, V. Orthofosforečnany lanthanoidů-korozně-inhibiční vlastnosti.. In Zborník zo VI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostedí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. s. 71-75 s. ISBN 978-80-553-0270-6.
BĚLINA, P. - ŠUSTEK, S. - ŠULCOVÁ, P. - MYŠKOVÁ, V. Studium korozně-inhibičních vlastností systému LaPO4/AlPO4 a NdPO4/AlPO4.. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 56-58 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
BĚLINA, P. - MYŠKOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Preparation of the mixure of LaPO4.nH2O and Zn3(PO4)2.nH2O by crystallization in one step. Szczecin: PPH ZAPOL, 2009. ISBN 978-83751818-3-8.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Studium přípravy LnPO4. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 13-14 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
MYŠKOVÁ, V. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza fosforečnanů lanthanoidů a jejich dopování zinkem. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 64-66 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Výzkum průmyslových hnojiv na Univerzitě Pardubice. In Zborník príspevkov Pokroky v anorganickej technológii. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 29-30 s. ISBN 978-80-227-2866-9.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza různých fosforečnanů prvků vzácných zemin. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 8-13 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Utilization of DTA for Two-Step Synthesis of Cu-Mn-Cr Spinel Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2007, vol. 88, no. 1, s. 107-110. ISSN: 1388-6150.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MAZUREK, P. Thermal Synthesis and Characterization of AlxLa1-xP3O9 Central European Journal of Chemistry, 2007, vol. 5, no. 3, s. 706-714. ISSN: 1895-1066.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Study of La-Nd-Pr Monazite Preparation. In Proceedings of 9th Polish Seminar to the Memory of St. Bretsznajder. Plock, Poland: Komitet Naukowy, 2007. s. 433-437 s. ISBN 978-83-910119-4-2.
BĚLINA, P. - VOJTOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Synthesis of Pr1-xLaxPO4 and Nd1-xLaxPO4 by Precipitation. In Proceedings of the 1st Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Budapest, Hungary: Hungarian Chemical Society, 2007. s. 75-78 s. ISBN N.
BRETŠNAJDROVÁ, E. - BĚLINA, P. - SVOBODA, L. Stanovení délky řetězce kondenzovaných fosforečnanů. In Sborník přednášek ze semináře Anorganická analýza v životním prostředí. Český Těšín, ČR: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 134-142 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Podvojné trifosforečnany hliníku a lanthanu. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 35-37 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
BĚLINA, P. - VOJTOVÁ, V. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza jednoduchých fosforečnanů lanthanoidů. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 41-43 s. ISBN 80-7194-877-2.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - VOJTOVÁ, V. Podvojné fosforečnany lanthanoidů ? syntéza a charakterizace. In Sborník příspěvků 5. konference - Partikulárné látky vo vede, priemysle a v životnom prostredí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 53-58 s. ISBN 80-8073-700-2.
BĚLINA, P. - MAZUREK, P. - KOROUS, R. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Kondenzované fosforečnany lanhtanoidů. In Sborník příspěvků sympozia ?Nové trendy v anorganické technologii 2005?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 97-105 s. ISBN 80-7080-565-X.
BĚLINA, P. - MESÍKOVÁ, Ž. - VLČEK, M. Možnosti laserově-difrakčních metod při měření velikosti částic anorganických pigmentů. In Sborník příspěvků 7. KSAP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 8-12 s. ISBN 80-7194-775-X.
SVOBODA, L. - BĚLINA, P. Výzkum průmyslových hnojiv na Univerzitě Pardubice. In Sborník příspěvků sympozia "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 47-56 s. ISBN 80-7080-565-X.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Charakterizace spinelu Cu-Mn-Fe a jeho aplikace do nízkoteplotní glazury. In Zborník VI. Seminára ?Príprava keramických materiálov?. Košice: Katedra keramiky, Hutnická fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 44-45 s. ISBN 80-8073-293-0.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. - MAZUREK, P. Thermal Synthesis and Charakterization of AlxLa1-xP3O9. In Sborník příspěvků Proceedings ECCTAE 2005. Warszawa: Institute of Physical Chemistry of PAS, 2005. s. 153-157 s. ISBN 83-920719-3-X.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Modified Spinel Pigments Ceramika/Ceramics, 2004, vol. 84, no. N, s. 91-94. ISSN: 0860-3340.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - SUCHÝ, F. Příprava difosforečnanu Ce1-xSr2xP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 762-763 s.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Modified Spinel Pigments. In Sb. III. International Scientific and Technological Conference ?Polish Ceramic 2004?. Krakow: AGH University of Science and Technology, 2004. s. 60 s. ISBN neuveden.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Příprava pigmentu Cu2,3Mn2,8Cr4,9Ox SMS procesem. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 761-762 s.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza a pigmentově - aplikační vlastnosti CuMn1,5Fe0,5Ox. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 582-583 s.
TROJAN, M. - BĚLINA, P. - SUCHÝ, F. Ce(IV)-Sr(II) pyrophosphates. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 73 s. ISBN 80-239-2480-X.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. Struktura a barevné vlastnosti CuMn1,5Fe0,5Ox. In Sb. 6. konference o speciálních anorganických pigmentech, KSAP 2004. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2004. s. 8-12 s. ISBN 80-7194-689-3.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Černé spinelové pigmenty bez chrómu. In Zb. V. seminára "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, 2004. s. 27-30 s. ISBN 80-233-1956-2.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - LUXOVÁ, J. - SUCHÝ, F. Antikorozní vlastnosti Ce1-xSr2xP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 765 s.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - TROJAN, M. Evaluation of CuMn1,5Fe0,5Ox Pigment. In Sb. VI. Solid State Chemistry 2004. Praha, Česká republika: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 72 s. ISBN 80-239-2480-X.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Syntéza pigmentů na bázi Fe a Cr. In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 36-38 s. ISBN 80-7194-569-2.
MAZUREK, P. - BĚLINA, P. - TROJAN, M. Hodnocení antikorozních účinků pigmentů na bázi Ce1-xMe2xP2O7 (M=Sr, Zn). In Sb.5. konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2003. s. 52-53 s. ISBN 80-7194-569-2.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - KOROUS, R. - ŠULCOVÁ, P. - MAZUREK, P. - DOLEŽALOVÁ, Z. Antikorozní účinnost pigmentů na bázi difosforečnanů vzácných zemin. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 876 s.
BĚLINA, P. - TROJAN, M. - ŠULCOVÁ, P. Thermal Synthesis of Ce(IV)-Sr(II) Pyrophosphates. In Sb. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Warszawa, Polsko: BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2003. s. 110 s. ISBN 83-88442-53-8.
BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. - MESÍKOVÁ, Ž. Syntéza a některé vybrané vlastnosti pigmentů spinelového typu. In Sb. IV. Konferencie "Partikulárné látky vo vede, priemysle a životnom prostredí". Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 21-24 s. ISBN 80-8073-058-X.
KOROUS, R. - TROJAN, M. - BĚLINA, P. - ŠULCOVÁ, P. Podmínky syntézy CeP2O7. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 875-876 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Rámcová smlouva o poskytnutí služeb Smluvní výzkum 01.10.2019
Study of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study of new materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and characterization of new coloured mixed metal oxides Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2016 31.12.2018
Synthesis and characterisation of advanced materials for chemical technology and other applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
New materials for chemical technology and another applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
New Materials for Chemical Technologies and Other Applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Příprava a studium vlastností materiálů pro pokročilé chemické technologie Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření