Ing. Miroslav Kohl, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Miroslav Kohl, Ph.D.

Kontakty

466 037 192
miroslav.kohl@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0054-6938

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
STEJSKAL, J. - TRCHOVÁ, M. - LAPČÁK, L. - KOLSKÁ, Z. - KOHL, M. - PEKÁREK, M. - PROKEŠ, J. Comparison of carbonized and activated polypyrrole globules, nanofibers, and nanotubes as conducting nanomaterials and adsorbents of organic dye Carbon Trends, 2021, vol. 4, no. July, s. 100068. ISSN: 2667-0569.
STEJSKAL, J. - KOHL, M. - TRCHOVA, M. - KOLSKA, Z. - PEKAREK, M. - KRIVKA, I. - PROKES, J. Conversion of conducting polypyrrole nanostructures to nitrogen-containing carbons and its impact on the adsorption of organic dye Materials advances, 2021, vol. 2, no. 2, s. 706-717. ISSN: 2633-5409.
KOHL, M. - ALAFID, F. - KALENDOVÁ, A. - HRDINA, R. Formulation of anticorrosive paints with synergistic action of metallic zinc and magnesium-containing pigments.. In Sborník XIV. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2021. s. 19-25 s. ISBN 978-80-906269-6-6.
STEINEROVÁ, D. - KALENDOVÁ, A. - MACHOTOVÁ, J. - KOHL, M. Anticorrosion coatings based on novel acrylate binders containing MeO nanoparticles Koroze a ochrana materiálu, 2020, vol. 63, no. 4, s. 153-158. ISSN: 0452-599X.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Mechanical and anticorrosion efficiency of organic coatings with polyaniline phosphate and polypyrrole phosphate modified pigments Ochrona Przed Korozja, 2020, vol. 63, no. 9, s. 278-289. ISSN: 0473-7733.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Study of corrosion resistance of zinc pigmented organic coatings containing other types of pigments. In XIII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2020. s. 38-42 s. ISBN 978-80-906269-5-9.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - STEINEROVÁ, D. Volba pojiv a pigmentů pro antikorozní nátěrové hmoty. In 46. Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2020. s. 44-50 s. ISBN 978-80-906304-4-4.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - DESHPANDE, P. - SCHMIDOVÁ, E. Effects of conductive polymers (type and concentration) in coatings with zinc particles of different shapes Journal of Coatings Technology and research, 2019, vol. 16, no. 4, s. 949-962. ISSN: 1547-0091.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Study of corrosion resistance of zinc pigmented coatings containing magnesium.. In XII. konference pigmenty a pojiva : sborník příspěvků. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2019. s. 55-60 s. ISBN 978-80-906269-4-2.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - STEINEROVÁ, D. - DANKOVÁ, M. Characteristics of zinc pigmented organic epoxy resin-based coatings depending on magnesium concentration. In 61. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách : zborník príspevkov. Bratislava: Spektrum STU, 2019. s. 91-95 s. ISBN 978-80-227-4926-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - MINDOŠ, L. Study of corrosion resistance of zinc pigmented coatings containing polyaniline salt. In XI. konference pigmenty a pojiva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2018. s. 67-72 s. ISBN 978-80-906269-3-5.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Volba pojiva a pigmentů pro nátěrové hmoty s obsahem zinku. In Protezink 2018 : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2018. s. 23-26 s. ISBN 978-80-87583-25-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Možnosti ochrany proti korozi pomocí organických povlaků se sníženým množstvím zinku, s ekologickými antikorozními pigmenty nebo vodivými polymery. In 60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách : conference proceedings. Bratislava: Spektrum STU, 2018. s. 78-84 s. ISBN 978-80-227-4805-6.
KALENDOVÁ, A. - HALECKÁ, E. - NECHVÍLOVÁ, K. - KOHL, M. Anticorrosive efficiency of alkyd resin-based coatings containing Mg–Zn–Fe mixed oxide-based pigments Koroze a ochrana materiálu, 2017, vol. 61, no. 2, s. 39-53. ISSN: 0452-599X.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. - BLÁHA, M. - STEJSKAL, J. - ERBEN, M. Corrosion protection by organic coatings containing polyaniline salts prepared by oxidative polymerization Journal of Coatings Technology Research, 2017, vol. 14, no. 6, s. 1397-1410. ISSN: 1945-9645.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - ANTOŠOVÁ, B. Effect of surface treatment of pigment particles with polyparaphenylene-diamine phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 179-211. ISSN: 1211-5541.
HÁJKOVÁ, T. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Anticorrosion and physical properties of organic coatings containing perovskites surface modified by polyaniline or polypyrrole phosphates Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 439-448. ISSN: 0366-6352.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - SCHMIDOVÁ, E. Enhancing corrosion resistance of zinc-filled protective coatings using conductive polymers Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 2, s. 409-421. ISSN: 0366-6352.
NECHVÍLOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Anti‐corrosive properties and physical resistance of alkyd resin–based coatings containing Mg‐Zn‐Fe spinels. In Magnetic Spinel : synthesis, properties and application. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2017. 19 s. ISBN: 978-953-51-2973-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The influence of polyaniline benzoate on the corrosion inhibition efficiency of zinc-filled organic coatings. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 49-54 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Organické povlaky na bázi nátěrových hmot s obsahem kovového zinku v protikorozní ochraně kovových materiálů. In Protezink : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2017. s. 19-22 s. ISBN 978-80-87583-21-0.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. Ekologické inhibitory bleskové koroze pro nátěrové hmoty na bázi vodouřiditelných disperzních pojiv. In 14. mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : sborník přednášek a prezentací. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2017. s. 22-24 s. ISBN 978-80-87583-23-4.
NOVOTNÁ, M. - KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ŠEFL, V. - PROŠEK, T. Effect of conductive polymers on protective properties of zinc-pigmented coatings. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 121-124 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
VOLTROVÁ, Z. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Formulace ochranných organických povlaků vysokým obsahem kovového zinku a hořčíku. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 104-108 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
VOLTROVÁ, Z. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - ŠEFL, V. - PROŠEK, T. Anticorrosive properties of organic coatings with a high content of zinc and magnesium metal. In Sborník 10. konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2017. s. 116-120 s. ISBN 978-80-906269-2-8.
NOVOTNÁ, M. - KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Vlastnosti zinkem pigmentovaných nátěrových hmot s obsahem vodivých polymerů. In Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2017. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 84-89 s. ISBN 978-80-7560-058-5.
KALENDOVÁ, A. - HÁJKOVÁ, T. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Properties of metal oxide pigmetns surface modified with polyaniline phosphate and polypyrrole phosphate in corrosion protective organic coatings.. In Conducting Polymers. 1. vyd. Rijeka: InTech, 2016. 29 s. ISBN: 978-953-51-2690-4.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Základní charakteristika polyanilinových solí jako pigmentů pro organické povlaky. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 84-89 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. - HÁJKOVÁ, T. - NECHVÍLOVÁ, K. Pigmenty pro povrchovou úpravu a ochranu materiálů pomocí nátěrových hmot a organických povlaků. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 27-30 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Effect of zinc particle shape on the anticorrosion properties of organic coatings containing zinc and a conductive polymer. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 41-46 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Aplikace vodivých polymerů v oblasti povrchové ochrany kovových materiálů pomocí zinkem pigmentovaných nátěrů. In 42. Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků. Praha: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK, 2016. s. 50-59 s. ISBN 978-80-906304-0-6.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. Formulace nátěrových hmot na bázi silikonových pryskyřic. Neuveden. 37 s.
PĚTIOKÝ, M. - CULEK, B. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. The Investigation of the Corrosion Resistance of the Tension Clamps Skl14 Materiálové inžinierstvo / Materials Engineering, 2015, vol. 2/2015, no. 22, s. 95-100. ISSN: 1335-0803.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion Properties of organic coatings containing polyphenylenediamine phosphate Advances In Science and Technology Research Journal, 2015, vol. 9, no. 28, s. 47-50. ISSN: 2080-4075.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Effect of polyaniline salts on the mechanical and corrosion properties of organic protective coatings Progress in Organic Coatings, 2015, vol. 86, no. September, s. 96-107. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Anticorrosion efficiency of zinc-filled epoxy coatings containing conducting polymers and pigments Progress in Organic Coatings, 2015, vol. 78, no. January, s. 1-20. ISSN: 0300-9440.
PĚTIOKÝ, M. - CULEK, B. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Zkoumání korozní odolnosti pružných svěrek Skl14. In SEMDOK 2015. 20th Jubilee International seminar of Ph.D. students. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. s. 157 - 160 s. ISBN 978-80-554-0981-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The Effect of Polypyrrole on Corrosive Properties of Organic Coatings Containing High Amounts of Zinc Metal Particles. In Sborník příspěvků Surface Engineering 2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. s. 171-174 s. ISBN 978-80-553-2204-9.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Anticorrosion efficiency of alkyd coatings containing polyaniline salts. In Sborník VIII. Konference Pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2015. s. 82-87 s. ISBN 978-80-906269-0-4.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - STEJSKAL, J. The effect of polyaniline phosphate on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amounts of zinc metal particles Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 2, s. 512-517. ISSN: 0300-9440.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. Synthesis of Me2TiO4 a MeFe2O4 spinels and their use in organic alkyd resin based anticorrosion coatings Corrosion Reviews, 2014, vol. 32, no. 1-2, s. 51-72. ISSN: 0334-6005.
KALENDOVÁ, A. - VESELÝ, D. - KOHL, M. - STEJSKAL, J. Effect of surface treatment of pigment particles with polypyrrole and polyaniline phosphate on their corrosion inhibiting properties in organic coatings Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1465-1483. ISSN: 0300-9440.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Hodnocení vlivu připravených polyanilinových solí na korozní vlastnosti organických povlaků Koroze a ochrana materiálu, 2014, vol. 58, no. 4, s. 11-117. ISSN: 0452-599X.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - BOIDIN, R. - NĚMEC, P. The effect of amorphous chalcogenides on mechanical and anticorrosive properties of protective organic coatings containing high amounts of zinc metal particles Progress in Organic Coatings, 2014, vol. 77, no. 9, s. 1369-1375. ISSN: 0300-9440.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Antikorozní účinnost zinkem plněných epoxyesterových povlaků obsahujících polyanilin fosfát. In VII. Konference pigmenty a plniva: Conference Proceedings. Pardubice: Ing. Miloslav Rotrekl - CHEMagazín, 2014. s. 99-104 s. ISBN 978-80-260-7210-2.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The effect of polypyrrole on mechanical properties of organic coatings containing high amounts of zinc metal particles. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 294-298 s. ISBN 978-80-86238-64-7.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Anikorozní účinnost zinkem plněných epoxyesteových povlaků obsahujících polypyrrol.. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2961-2967 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. The effect of conductive polymers on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amount of zinc metal particles.. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 190-195 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. The effect of amorphous chalcogenides on mechanical properties of organic coatings containing high content of zinc metal particles. In Conference Proceedings CCT 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 127-134 s. ISBN 978-80-7395-627-1.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. Effect of zinc metal nanoparticles on the mechanical and corrosion properties of organic coatings with high zinc metal particle contents. In Nanocon 2013, 5th International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2013. s. 101-102 s. ISBN 978-80-87294-47-5.
HLAVÁČEK, B. - DRAŠAR, Č. - KALENDOVÁ, A. - KOHL, M. Prostorová separace koeficientů viskosity a difúze a její důsledky. In 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 47-50 s. ISBN 978-80-7395-611-0.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. The effect of amorphous chalcogenides on corrosive properties of organic coatings containing high content of zinc metal particles.. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 40-41 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KOHL, M. - KALENDOVÁ, A. - ČERNOŠKOVÁ, E. The effect of conductive polymers on mechanical and corrosive properties of protective organic coatings containing high amount of zinc metal particles.. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 190-195 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Studium antikorozní odolnosti pigmentovaných povlaků pomocí potenciodynamických měření Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 30.11.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Stanovení antikorozní účinnosti pomocí elektrochemických metod Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16