Mgr. Petr Laštovička | Fakulta chemicko-technologická

Mgr. Petr Laštovička

Mgr. Petr Laštovička,

Kontakty

petr.lastovicka@student.upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - LAŠTOVIČKA, P. - LÍBALOVÁ, M. - KANĎÁR, R. - NOVOTNÝ, V. - ČEGAN, A. Fatty acid profile in erythrocyte membranes and plasma phospholipids affects significantly the extent of inflammatory response to coronary stent implantation Physiological Research, 2016, vol. 65, no. 6, s. 941-951. ISSN: 0862-8408.
LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - HÁJEK, F. - LÍBALOVÁ, M. - NOVÁKOVÁ MUŽÁKOVÁ, V. - SKALICKÝ, J. - ČEGAN, A. Determination of Branched Chain Fatty Acids in Plasma of Type 2 Diabetics Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen, s. 57-66. ISSN: 1211-5541.
ČERMÁK, T. - LAŠTOVIČKA, P. - MUŽÁKOVÁ, V. - LÍBALOVÁ, M. - KOUKALOVÁ, L. - KANĎÁR, R. - ČEGAN, A. Association of fatty acid profile in plasma lipid fractions with HbA1c in type 2 diabetic patients International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2015, vol. Neuveden, no. May 2015, s. 1-11. ISSN: 0973-3930.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - MASTÍKOVÁ, A. - ČEGAN, A. FUNKCE DESATURÁZ A ELONGÁZ V METABOLISMU LIPIDŮ U DIABETIKŮ TYPU 2. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 55-64 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. - MASTÍKOVÁ, A. Influence of enzymes desaturases and elongases on lipid metabolism by type 2 diabetes. In 4th International Miniconference of PhD Students: When Biochemistry Meets Pharmacology and Toxicology. Bratislava: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2015. s. 37-41 s. ISBN 978-80-971042-5-2.
LÍBALOVÁ, M. - ČEGAN, A. - LAŠTOVIČKA, P. Ultracentrifugace krevní plazmy. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF FATTY ACIDS IN HUMAN PLASMA. In List of Abstracts EIDS Summer Workshop 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 55-55 s. ISBN 978-80-7395-779-7.
LÍBALOVÁ, M. - LAŠTOVIČKA, P. - ČERMÁK, T. - ČEGAN, A. DETERMINATION OF THE CONTENT OF ESSENTIAL FATTY ACIDS IN EDTA PLASMA TYPE 2 DIABETICS. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 42-42 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
ČERMÁK, T. - MUŽÁKOVÁ, V. - MATĚJKA, J. - SKALICKÝ, J. - ŠTRAMOVÁ, X. - LAŠTOVIČKA, P. - KOUKALOVÁ, L. - ČEGAN, A. Vliv profilu mastných kyselin na zánětlivou reakci po implantaci koronárního stentu u nemocných s akutním koronárním syndromem. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Innovation of laboratory practices of Clinical Biochemistry II Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014