Ing. Petra Bayerová, Ph.D. | Fakulta chemicko-technologická

Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

Kontakty

466 037 009
petra.bayerova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9086-3712

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (30433)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C087 (2021) - - CV -
UCHTML/C100 (2021) G - CV -
UCHTML/C196 (2021) - PR - -
UCHTML/C216 (2021) - PR - -
UCHTML/C885 (2021) - PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BAYEROVÁ, P. , vol. , no. , s. .
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - ALAFID, F. Antimikrobiální vybarvení textilního materiálu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. Bavlněný textilní materiál vybarvený reaktivním barvivem C.I. Reactive Red 198 se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. Bavlněný textilní materiál vybarvený reaktivním barvivem C.I. Reactive Yellow 15 se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. Bavlněný textilní materiál vybarvený reaktivním barvivem C.I. Reactive Blue 19 se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie přípravy stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie výroby stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu a neionogenního tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Yellow 28) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Red 80) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Blue 71) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. SEKVESTRAČNÍ PROSTŘEDKY: OD FOSFÁTŮ K BIODEGRADABILITĚ. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 7-13 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HRUBEŠOVÁ, V. Evaluation of selected developmental samples of chelating agents on model washing Vlákna a textil, 2018, vol. 25, no. 2, s. 8-13. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. BIODEGRADABILNÍ CHELATAČNÍ PROSTŘEDKY A JEJICH VLIV PŘI BARVENÍ PŘÍMÝMI BARVIVY V TVRDÉ VODĚ. In LI. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 27-39 s. ISBN 978-80-7560-173-5.
ČERNÝ, M. - VOJTOVÁ, I. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Optimization of millinery ribbon dyeing conditions. Vlákna a textil, 2017, vol. 24, no. 3, s. 15-23. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV MODIFIKACÍ V MOLEKULE VÝVOJOVÝCH VZORKŮ CHELATAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. In Jubilejní 50. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 11-19 s. ISBN 978-80-7560-098-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Surfaktant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sekvestrant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARGUES DINIS PINTO, T. Technologie výroby tenzidu s antikorozními účinky. CZ: Univerzita Pardubice, CHEMOTEX Děčín a.s..
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. THE EFFECT OF PREPARED SAMPLES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS ON THE MODEL WASHING Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 30-35. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. NEW TYPES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 36-40. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - HAJDOVÁ, Z. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. APPLICATION OF NEW TYPES OF THE SEQUESTERING AGENTS TO COLOURISE COTTON WITH THE REACTIVE DYES IN HARD WATER Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen 2016, s. 91-103. ISSN: 1211-5541.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HORÁČKOVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV VÝVOJOVÝCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY. In 49. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 5-16 s. ISBN 978-80-7560-012-7.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. New surfactants and sequesterants based on aspartic acid showing anticorrosive properties. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 26-26 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
PUKOVÁ, K. - MACHOTOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. - RÜCKEROVÁ, A. - BAYEROVÁ, P. Synthesis of biodegradable polymer systém based on polyvinyl acetate and simple saccharides. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 100-103 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Antikorozní sekvestrant a přípravek pro kapaliny do potrubních systémů. Praha. Český patentový úřad 30116,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako detergenty, aditiva do kapalin pro obrábění kovů a aditiva do kapalných chladicích směsí. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30180,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako povrchově aktivní látky. Praha. Český patentový úřad 30117,
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Agent for cleaning/washing metal surfaces with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sequestering agent with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Washing agent with antimicrobial and anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
KOPŘIVOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. HODNOCENÍ MODIFIKOVANÝCH VÝVOJOVÝCH TYPŮ BIODEGRADABILNÍCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 34-38. ISSN: 1214-8091.
HORÁČKOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. VLIV TVRDÉ VODY A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 15-20. ISSN: 1214-8091.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MACHÁČEK, V. THE EVALUATION OF NEW TYPES SEQUESTERING AGENTS AND THEIR INFLUENCE ON THE MODEL WASHING Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 121-128. ISSN: 1211-5541.
VOJTOVÁ, I. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. TECHNOLOGIE BARVENÍ KLOBOUČNICKÝCH STUH Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 25-27. ISSN: 1214-8091.
KORBELOVÁ, M. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Barvení plsti vhodnými třídami barviv Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 28-32. ISSN: 1214-8091.
POPOVOVÁ, E. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. HODNOCENÍ VÝVOJOVÝCH TYPŮ SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2014, vol. 4, no. 88, s. 17-22. ISSN: 1214-8091.
HAJDOVÁ, Z. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. STUDIUM VLIVU SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2014, vol. 4, no. 88, s. 13-17. ISSN: 1214-8091.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Study of the encapsulation in soya lecithin in dyeing of Textile materials. In Osiągnięcia wykończalnictwa i jego przyszłość. Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2014. s. 19-22 s. ISBN 978-83-927176-6-9.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HAJDOVÁ, Z. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV SAMOSEKVESTRUJÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY. In XLVII. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-71 s. ISBN 978-80-7395-836-7.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Využití sójového lecitinu v barvení polyamidových textilií.. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 381-382 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - VELEBNÝ, V. - SOBOTKA, L. Nová vlákna pro medicinu Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 19-20. ISSN: 1214-8091.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Barvení Polyamidu pomocí mikroenkapsulovaných kyselých barviv Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 24-25. ISSN: 1214-8091.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Study of the influence microencapsulation of the textile´s acid dyes for dyeing Polyamide. In Nowatorskie technologie wykonczalnicze w nowych realiach. Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2013. s. 57-61 s. ISBN 978-83-927176-5-2.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Biodegradabilní samosekvestrující tenzidy a hodnocení jejich vlastností. In XLVI. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 71-74 s. ISBN 978-80-7395-698-1.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Problematika biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 45-46 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. The evaluation of new types of biodegradable sequestering agents and self-sequestering surfactants. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 376-381 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Studium vlivu mikroenkapsulace textilních kyselých barviv na vybarvení polyamidu.. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 83-84 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. The evaluation of the surface aktivity and sequestration capacity of prepared samples of biodegradable self-sequestering surfactants Vlákna a textil, 2012, vol. 19, no. 2, s. 8-12. ISSN: 1335-0617.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - NOVÁK, J. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Problematika přípravy biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 226-232 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Hodnocení vzorků samosekvestrujících biodegradabilních tenzidů při modelovém praní. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 261-267 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. The evaluation of the sequestration capacity of agents based on copolymers of acrylic acid with mono- to oligosaccharides in washing process Vlákna a textil, 2011, vol. 18, no. 2, s. 10-17. ISSN: 1335-0617.
KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Hodnocení sekvestrační kapacity a povrchového napětí u připravených vzorků samosekvestrujících tenzidů Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 50-52. ISSN: 1214-8091.
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 42-43. ISSN: 1214-8091.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. Mikroenkapsulace vodorozpustných barviv a jejich aplikace v textilním a kožedělném průmyslu. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 213-219 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Vývoj a hodnocení vlastností samosekvestrujících tenzidů Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 38-39. ISSN: 1214-8091.
HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - HORÁKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRYLOVÁ, G. - ČERNÝ, M. Vývoj biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů na polymerní bázi. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 1189-1192 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
BURGERT, L. - HÝBNEROVÁ, A. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky s vlastnostmi tenzidů na polymerní bázi. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2176-2181 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
JANČAŘÍKOVÁ, A. - HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky s povrchově aktivními vlastnostmi. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2007. s. 20-21 s.
HÝBNEROVÁ, A. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Biodegradable tenzide with sequestrate effect. In Book of Proceedings. University of Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2006. s. 281-285 s. ISBN 953-7105-12-1.
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - HRDINA, R. Možnosti přípravy biodegradabilních sekvestračních prostředků na polymerní bázi CHEMagazín, 2004, vol. 14, no. 2, s. 8-11. ISSN: 1210-7409.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Některé ekologické aspekty výroby a použití detergentů.. In Sborník přednášek. Praha: Aprochem 2003, 2003. s. 135-137 s. ISBN 80-02-01575-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Antimikrobiální a antivirové úpravy textilií Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.01.21 30.06.21
Antivirové a antimikrobiální koloranty Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.08.20 31.12.20
Nové stabilizátory peroxidu vodíku Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Technologická agentura České republiky 01.02.20 31.12.21
Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Studium a příprava makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro smart a high tech technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.16 31.12.17