Vedení

Vedoucí ústavu

prof. Ing.
Miloš
Sedlák
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

milos.sedlak@upce.cz
466 037 506, 466 037 012
Zástupce vedoucího, tajemník ústavu
Obrázek uživatele jiha0258

prof. Ing.
Jiří
Hanusek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.hanusek@upce.cz
466 037 015

Akademičtní pracovníci

Oddělení mechanismů organických reakcí

doc. Ing.
Pavel
Drabina
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

pavel.drabina@upce.cz
466 037 010, 466 037 056, 466 037 106
Obrázek uživatele jiha0258

prof. Ing.
Jiří
Hanusek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.hanusek@upce.cz
466 037 015

prof. Ing.
Vladimír
Macháček
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing.
Miloš
Sedlák
,
DrSc.


Fakulta chemicko-technologická

milos.sedlak@upce.cz
466 037 506, 466 037 012

Ing.
Jan
Svoboda
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jan.svoboda@upce.cz
466 037 040

Ing.
Markéta
Svobodová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

marketa.svobodova@upce.cz
466 037 526, 466 037 747, 466 037 526

doc. Ing.
Petr
Šimůnek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

petr.simunek@upce.cz
466 037 039, 466 037 746

Ing.
Jiří
Váňa
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.vana@upce.cz
466 037 745

Oddělení organických materiálů

prof. Ing.
Filip
Bureš
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

filip.bures@upce.cz
466 037 099

Ing.
Milan
Klikar
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

milan.klikar@upce.cz
466 037 161
Obrázek uživatele jiku1019

prof. Ing.
Jiří
Kulhánek
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.kulhanek@upce.cz
466 037 016, 466 037 019
Obrázek uživatele milu0414

prof. Ing.
Miroslav
Ludwig
,
CSc.


Rektorát a celouniverzitní útvary

miroslav.ludwig@upce.cz
466 036 551, 466 037 510
Obrázek uživatele papa0159

Ing.
Patrik
Pařík
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

patrik.parik@upce.cz
466 037 075

Ing.
Jiří
Tydlitát
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.tydlitat@upce.cz
466 037 500

Oddělení organické technologie

prof. Ing.
Radim
Hrdina
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

radim.hrdina@upce.cz
466 038 012

Ing.
Numan
Al Monasy
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

numan.almonasy@upce.cz
466 038 500, 466 038 006

doc. Ing.
Aleš
Imramovský
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

ales.imramovsky@upce.cz
466 037 739, 466 037 106, 466 037 742

Ing.
Oldřich
Machalický
,
Dr.


Fakulta chemicko-technologická

oldrich.machalicky@upce.cz
466 038 009

Ing.
Karel
Pauk
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

karel.pauk@upce.cz
Obrázek uživatele vlpe0670

doc. Ing.
Vladimír
Pejchal
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

vladimir.pejchal@upce.cz
466 037 740

Techničtí pracovníci

Sylva
Hladíková


Fakulta chemicko-technologická

sylva.hladikova@upce.cz
466 037 059

Kateřina
Moravcová


Fakulta chemicko-technologická

katerina.moravcova@upce.cz
466 037 058

Ivana
Pochobradská


Fakulta chemicko-technologická

ivana.pochobradska@upce.cz
466 037 206

Martina
Sebránková


Fakulta chemicko-technologická

martina.sebrankova@upce.cz
466 037 017

Renata
Sýkorová


Fakulta chemicko-technologická

renata.sykorova@upce.cz
466 037 057

Ivana
Šimková


Fakulta chemicko-technologická

ivana.simkova@upce.cz
466 038 001
Emeritní pracovníci

doc. Ing. Jaromír Kaválek, CSc.
prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc.
doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. (mj. emeritní rektor)
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. (mj. emeritní rektor)

false