Zástupci fakulty navštívili partnerskou univerzitu v Minsku

2. 11. 2018

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice v posledních letech navázala velmi dobré přátelské a pracovní vztahy s jednou z nejvýznamnějších, technicky orientovaných běloruských univerzit, Běloruskou státní technologickou univerzitou v Minsku BGTU.

Spolupráce mezi našimi institucemi započala návštěvou představitelů FChT UPa v červnu 2017.  V průběhu tehdejší návštěvy bylo uzavřeno Memorandum of Understanding. Následně v prosinci 2017 navštívila delegace BGTU Univerzitu Pardubice.

Druhá návštěva zástupců FChT Univerzity Pardubice na BGTU proběhla v první polovině měsíce října pod vedením prof. Ing. Petra Němce, Ph.D., proděkana pro pedagogiku a prof. Ing. Karla Ventury, CSc, proděkana pro vnitřní záležitosti a vnější vztahy. Během pětidenní návštěvy se delegace FChT znovu setkala s děkankou Fakulty tiskových technologií a sdělovacích prostředků a děkany Fakult chemické technologie a organické technologie tamější univerzity: Т.А. Долговой, Ю.А. Климошем, Ю.С. Радченко.

Proběhla rovněž jednání s vedoucími kateder a ústavů, zejména s vedoucím katedry polygrafie s B.И. Куликовичем a Ю.Ф. Шпаковским. Běloruští partneři české delegaci umožnili osobně navštívit řadu kateder a diskutovat s jejich zástupci nejen o jejich vědecké a pedagogické činnosti, ale také o vědeckých a vzdělávacích projektech. Velmi zajímavým momentem byla také prohlídka „xylotéky“. Program  návštěvy obsahoval i jedinečnou výstavu "Bělorusko a Bible", která se konala v Muzeu knih v Národní knihovně Běloruska.

Nedílnou součástí jednání byla také  diskuze za účasti paní O.A. Роговой, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, nad společně připravovaným projektem v rámci programu ERASMUS+, který je zaměřen na mobilitu studentů a akademických pracovníků. Mezi hlavní body programu patřilo společné setkání se studenty výše uvedených fakult, kterým byla představena Fakulta chemicko-technologická, a prof. Petr Němec zodpověděl mnoho zajímavých dotazů, které směřovaly především k možnosti studia na FChT UPa. 

Úspěšná návštěva byla zakončena krátkým společným výletem k některým běloruským památkám UNESCO, hradu Mir a Radziwillskému palácovému a parkovému komplexu v Nesvizhi.

Na závěrečné schůzce byli běloruští partneři pozváni na reciproční návštěvu, která by se měla uskutečnit během příštího roku.

Další informace naleznete též na webu BGTU.

Ing. Martin Šprync
tajemník FChT UPa